sat─▒r aras─▒

­čĹęÔÇŹÔÜĽ´ŞĆ Menisk├╝s Ameliyat─▒ Nedir? Menisk├╝s Ameliyat─▒ Fiyatlar─▒ 2024

─░nsan anatomisinde yer alan dizlerde menisküs ad─▒ verilen yap─▒lar yer al─▒r. Bu yap─▒lar diz eklemini olu┼čturan kemiklerin aras─▒nda 'C' formuna sahiptir. ─░ç ve d─▒┼č olmak üzere iki parça halinde bulunan menisküsler, eklemlere uygulanan a─č─▒rl─▒─č─▒n ta┼č─▒nmas─▒n─▒, bu a─čr─▒l─▒─č─▒n bacaklara ta┼č─▒nmas─▒n─▒ ve ilgili yükün eklem k─▒k─▒rdaklar─▒na zarar vermesini engeller. Menisküsler, kaval kemi─či ile uyluk kemi─či aras─▒nda yer al─▒r.

Dizi zorlayan hareketlerin yap─▒lmas─▒, sporcular─▒n ani ve düzenli hareketleri ile ya┼ča ba─čl─▒ etmenler menisküs y─▒rt─▒klar─▒na neden olur. Menisküs ameliyat─▒ ise bu yap─▒larda meydana gelen deformasyonlar─▒n düzeltilmesini sa─člayan cerrahi bir operasyondur.

Menisküs Ameliyat─▒ Nedir?

Menisküs ameliyat─▒ nedir sorusunun yan─▒t─▒, menisküste olu┼čan y─▒rt─▒─č─▒n al─▒nmas─▒ ya da dikilmesi için gerçekle┼čtirilen cerrahi operasyon olarak verilir. Menisküs ameliyat─▒ hastan─▒n durumuna göre farkl─▒ tekniklerde gerçekle┼čtirilir. Bunun için ilk olarak uzman hekimlerin hastay─▒ fiziksel olarak muayene etmesi ve ard─▒ndan belli ba┼čl─▒ görüntüleme tekniklerini incelemesi gerekir.

Menisküs y─▒rt─▒lmas─▒ durumunda, y─▒rt─▒─č─▒n durumu göz önüne al─▒narak cerrahi operasyon ile dikim i┼člemi gerçekle┼čtirilebilir. Dikim i┼čleminin mümkün olmad─▒─č─▒ durumlarda ise menisküs diz içerisinden yine cerrahi operasyonda tercih edilecek olan teknik ile al─▒n─▒r.

Çocuklarda Menisküs Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Çocuklar─▒n hareketli yap─▒lara sahip olmas─▒ ve çocukluk döneminde aktif olarak spor yapmalar─▒, menisküs y─▒rt─▒lmalar─▒n─▒n çok fazla meydana gelmesine neden olan bir durumdur. Çocuklar─▒n ko┼čmas─▒, dizlerini sert bir yere vurmas─▒ ya da çapmas─▒, genellikle spor aktiviteleri s─▒ras─▒nda dizlerinin dönmesi menisküs yap─▒lar─▒nda y─▒rt─▒klar─▒n olu┼čmas─▒na neden olur. 

Genel olarak yeti┼čkinlerde kendini gösteren semptomlar çocuklarda da meydana gelir. Yeti┼čkinlere göre çocuklarda olu┼čan menisküs y─▒rt─▒klar─▒n─▒n tedavilerinin daha k─▒sa bir sürede yap─▒lmas─▒ gerekir. Menisküs y─▒rt─▒lmas─▒n─▒n tek tedavisi ise menisküs ameliyat─▒ olarak kabul edilir.

Çocuklarda bu operasyona geç kal─▒nmas─▒ halinde menisküs yap─▒s─▒n─▒n ve fonksiyonun kaybedilmesine neden olur. Geli┼čim ça─č─▒ndaki çocuklarda ameliyat sonras─▒ iyile┼čme ve menisküs y─▒rt─▒─č─▒ sonras─▒ k─▒k─▒rdak hasar─▒n─▒n iyile┼čmesi daha h─▒zl─▒ geli┼čir. Çocuklar için tercih edilecek olan ameliyat tekni─čini yine doktorlar─▒n muayeneleri ve y─▒rt─▒─č─▒n durumu belirler.

Kad─▒nlarda Menisküs Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlarda Menisk├╝s Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Menisküs y─▒rt─▒─č─▒ her ya┼čta ve cinsiyette meydana gelebilen bir durumdur. Ters bir hareketin yap─▒lmas─▒ ya da travmalar menisküs y─▒rt─▒klar─▒na neden olabilir. Kad─▒nlar için de de─či┼čen bir durum söz konusu de─čildir. Doktorlar hastan─▒n ┼čikayetlerini ve öyküsünü dinledikten sonra ilk olarak fiziki muayeneyi tamamlar. Ard─▒ndan MRG ile elde edilen görüntülü sonuçlar─▒ de─čerlendirir ve y─▒rt─▒─č─▒n durumunu belirler.

Menisküs y─▒rt─▒─č─▒n─▒n durumu belirlendikten sonra cerrahi operasyon sürecinde bu dokunun dikilip dikilemeyece─čine ya da yap─▒n─▒n al─▒n─▒p al─▒nmayaca─č─▒na karar verilir. Hastaya verilen bilgilerden sonra genel anestezi alt─▒nda menisküs ameliyat─▒ gerçekle┼čtirilir.

Erkeklerde Menisküs Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerde Menisk├╝s Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerde menisküs ameliyat─▒ da yine kad─▒nlarda oldu─ču gibi gerçekle┼čtirilir. Hastalar─▒n gerekli muayene süreçlerinin tamamlanmas─▒n─▒n ard─▒nda alan─▒nda uzman hekimler ameliyata ve ameliyat tekni─čine karar verir. Ard─▒ndan hastaya gerekli bilgiler aktar─▒l─▒r ve operasyonun gerçekle┼čtirilece─či tarih belirlenir.

Ya┼čl─▒larda Menisküs Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ya┼č─▒n ilerlemesine ba─čl─▒ olarak diz bölgesinin iç k─▒sm─▒nda baz─▒ deformasyonlar meydana gelir. Bu deformasyonlarda menisküslerin zarar görmesine neden olur. Genel olarak ülkemizde ileri ya┼člara sahip bireylerin daha fazla diz rahats─▒zl─▒klar─▒ndan muzdarip oldu─ču biliniyor. Ya┼čl─▒ bireylerde de meydana gelen menisküs hasarlar─▒n─▒n tek çaresi ameliyatt─▒r. Ancak bu a┼čamada ameliyata karar verilmesine etki eden farkl─▒ unsurlar devreye girer.

Ya┼č─▒n ilerlemesi ile genel sa─čl─▒k durumlar─▒nda da sorunlar meydana gelebilir. Ki┼čilerin kronik rahats─▒zl─▒klara sahip olmas─▒, bu ki┼čilerin cerrahi operasyonlara uygun olmamas─▒na neden olabilir. Menisküs y─▒rt─▒─č─▒ ameliyat─▒ olabilecek ya┼čl─▒ bireylerin konsültasyon i┼člemlerini tamamlamas─▒ ve genel anesteziye uygun oldu─čunun belirlenmesi gerekir. Genel sa─čl─▒k durumu ameliyat için uygun olmayan ya┼čl─▒ bireylerin a─čr─▒lar─▒n─▒n azalt─▒lmas─▒ ve ya┼čam kalitesinin daha iyi bir hale gelebilmesi ad─▒na uzman hekimler farkl─▒ tedavi yöntemlerini önerebilir.

Menisküs Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Menisk├╝s Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Menisküs y─▒rt─▒─č─▒ ameliyat─▒ genel olarak üçüncü ve dördüncü evrede yap─▒l─▒r. Birinci ve ikinci evredeki menisküs y─▒rt─▒klar─▒ ki┼čilerde baz─▒ ┼čikayetlere neden olsa da ameliyat gerektirmeyen bir durum olarak kabul edilir. Ancak son evrelerde olan sorunlar için tek çözüm yöntemi ameliyatt─▒r. Menüskis ameliyat─▒ yöntemleri ┼ču ┼čekilde s─▒ralan─▒r;

 • Menisküs Transplantasyonu
 • Parsiyel Menisektomi (Y─▒rt─▒lan dokunun ç─▒kart─▒lmas─▒ i┼člemidir)
 • Total Menisektomi
 • Menisküs Tamirleri (Y─▒rt─▒lan dokular bu teknik ile birbirine dikilir)

Menüskis ameliyat─▒ nas─▒l yap─▒l─▒r, noktas─▒nda ise bu operasyonda artroskop ad─▒ verilen bir kameradan yararlan─▒l─▒r. Cerrahlar bu küçük kamera ile eklemin iç k─▒sm─▒n─▒ görüntüler. Kameran─▒n yerle┼čtirilmesi için küçük bir kesi aç─▒l─▒r. Ard─▒ndan iki ya da üç kesi daha aç─▒larak operasyon gerçekle┼čtirilir.

Menisküs Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Genel olarak bak─▒ld─▒─č─▒nda menisküs y─▒rt─▒─č─▒ ameliyat─▒ çok büyük riskler ta┼č─▒maz. Ancak nadirde olsa meydana gelebilecek baz─▒ komplikasyonlar ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir;

 • Hastan─▒n ameliyat sonras─▒ndaromatoid artritya┼čamas─▒
 • Ameliyat kaynakl─▒ kan p─▒ht─▒lar─▒n─▒n olu┼čmas─▒
 • Ameliyat yap─▒lan bölgede kanaman─▒n meydana gelmesi
 • Ameliyat yap─▒lan bölgenin enfeksiyon kapmas─▒
 • Diz bölgesine yak─▒n sinir ya da kan damarlar─▒n─▒n hasar görmesi
 • Eklembölgesinde sertle┼čme
 • Genel anesteziye ba─čl─▒ olarak kalp ya da akci─čer sorunlar─▒n─▒n ya┼čanmas─▒

Menisküs Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Menisküs ameliyat─▒ sonras─▒nda ki┼čilerin ilk olarak doktorlar taraf─▒ndan reçete edilen ilaçlar─▒ düzenli bir ┼čekilde kullanmas─▒ gerekir. Ayn─▒ zamanda menisküs ameliyat─▒ sonras─▒ yine doktorlar taraf─▒ndan belirlenen fizik tedavi sürecinin düzenli bir ┼čekilde tamamlanmas─▒ da bu bölgenin iyile┼čmesi için büyük bir öneme sahiptir.

─░yile┼čme sürecinde hastan─▒n koltuk de─čne─či kullanmas─▒, eklem hareketlerinin kontrol alt─▒na al─▒nabilmesi için dizlik kullanmas─▒, istirahat etmesi, ameliyatl─▒ baca─č─▒ yüksek bir ┼čekilde konumland─▒rmas─▒ ve doktorun önerisi ile buz uygulamas─▒ yapmas─▒ gerekir.

Menisküs Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Menisk├╝s Ameliyat─▒ Ka├ž G├╝nde ─░yile┼čir?

Menisküs ameliyat─▒ sonras─▒ iyile┼čme süreci, ki┼čilerin doktorlar taraf─▒ndan belirtilen unsurlara ne kadar uydu─čuna göre de─či┼čiklik gösterir. Genel olarak menisküs ameliyat─▒ sonras─▒ tam iyile┼čme alt─▒ haftadan üç aya kadar sürebilir. Ameliyat─▒n ard─▒ndan baz─▒ hastalar ayn─▒ gün taburcu edilebildi─či gibi bir gün hastanede kalmas─▒na da karar verilebilir. Ameliyat sonras─▒nda koltuk de─čne─či kullan─▒m─▒ dört ila alt─▒ hafta devam edebilir. Bu durum hastan─▒n geçirdi─či operasyona göre de─či┼čiklik gösterir.

Menisküs Ameliyat─▒ Sonras─▒ Beslenme Nas─▒l Olmal─▒?

Menisküs ameliyat─▒n─▒n ard─▒ndan hastalar─▒n sigara ve alkol tüketmemesi gerekir. Bunun yan─▒ s─▒ra kas geli┼čiminin desteklenmesi ad─▒na ki┼čilerin bol miktarda protein al─▒m─▒na yönelmesi tavsiye edilir. Ameliyat sonras─▒nda bol su tüketimi, meyve ve sebzeye a─č─▒rl─▒k verilmesi gerekir. Ayn─▒ zamanda yeteri oranda vitamin al─▒nmas─▒, ameliyat sonras─▒ iyile┼čme sürecini olumlu yönde etkiler.

Menisküs Ameliyat─▒ Yan Etkileri Nelerdir?

Genel olarak menisküs ameliyat─▒ oldukça dü┼čük risklere sahiptir. Ayn─▒ zamanda bu ameliyat─▒n çok s─▒k görülen yan etkileri de yok denecek kadar azd─▒r. Çok nadirde olsa görülebilecek yan etkiler aras─▒nda ise ┼čunlar yer al─▒r;

 • ┼×i┼člik
 • K─▒zar─▒kl─▒k
 • Yüksek ate┼č
 • Ye┼čil ya da sar─▒ renge sahip pansuman ak─▒nt─▒lar─▒
 • K─▒rm─▒z─▒ renge sahip pansuman ak─▒nt─▒lar─▒

Ameliyat sonras─▒ bu yan etkilerin meydana gelmesi halinde ki┼čilerin en k─▒sa sürede doktorlar─▒na ba┼čvurmalar─▒ gerekir.

Menisküs Ameliyat─▒ Sonras─▒ Enfeksiyon Belirtileri

Ameliyat─▒ gerçekle┼čtiren cerrahlar, operasyon s─▒ras─▒nda enfeksiyonun meydana gelmemesi ad─▒na gerekli önlemleri al─▒r. Ancak baz─▒ durumlarda yine de ameliyat sonras─▒ enfeksiyonlar kendini gösterebilir. Menisküs ameliyat─▒ sonras─▒ meydana gelen enfeksiyon belirtileri aras─▒nda ┼čunlar yer al─▒r;

 • A─čr─▒
 • ┼×i┼člik
 • ─░ltihap olu┼čumu
 • Ameliyat─▒n yap─▒ld─▒─č─▒ bölgedeki deri dokusunda renk de─či┼čimi

S─▒kça Sorulan Sorular

Menisküs Ameliyat─▒ Kaç Saat Sürer?

Menisküs ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusunun yan─▒t─▒, operasyon yöntemine ve operasyonu gerçekle┼čtirecek cerrah─▒n deneyimine göre de─či┼čiklik gösterir. Ayn─▒ zamanda menisküs ameliyat─▒ s─▒ras─▒nda meydana gelebilecek komplikasyonlar da ameliyat süresinin uzamas─▒na neden olabilir. Yine de genel olarak menisküs ameliyat─▒ otuz dakika ile k─▒rk dakika aras─▒nda gerçekle┼čir. 

Menisküs Ameliyat─▒ndan Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Menisküs ameliyat─▒ndan sonra hastalar genel olarak bir gün hastanede kal─▒r ve ard─▒ndan taburcu edilir. Bu süreçten sonra hastalar─▒n dikkat etmesi gereken baz─▒ unsurlar bulunur. Bu unsurlar ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir;

 • Ameliyatl─▒ bölgenin su ve nemden korunmas─▒ gerekir. Du┼č alma s─▒ras─▒nda ise kesinlikle ameliyatl─▒ bölgenin korunmas─▒ gerekir
 • Uyku s─▒ras─▒nda ameliyatl─▒ dizin kalp hizas─▒ndan yüksek bir yere konumland─▒r─▒lmas─▒ gerekir
 • Ameliyat sonras─▒ doktorlar taraf─▒ndan verilen egzersizlerin düzenli olarak yap─▒larak, dizin hareket kabiliyetinin artt─▒r─▒lmas─▒ gerekir
 • Ameliyat sonras─▒ dize sar─▒lan bandaj─▒n pansuman kuruduktan sonra ç─▒kart─▒lmas─▒ gerekir

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Fehmi Volkan ├ľztuna
Ortopedi ve Travmatoloji
VM Medical Park Mersin
4136

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.