Prof. Dr.Meral Şen

  • İlgi Alanları
  • Meme cerrahisi
  • Endokrin cerrahisi
  • Anorektal cerrahi
  • Anorektal bölge hastalıkları

Genel cerrahi, vücudun birçok bölgesini etkileyen çok sayıda sağlık sorununun cerrahi tedavilerini yürüten tıbbi disiplindir. Onkolojik cerrahi, travma tedavileri gibi uygulamaların yanı sıra meme cerrahisi, anorektal cerrahi, safra kesesi ve safra yolları hastalıklarının cerrahi tedavileri, endokrin cerrahisi gibi birçok uygulama, genel cerrahi kliniklerinin uzmanlık alanları arasındadır. Uygulama alanının çok geniş olması ve pek çok tıbbi birimle etkileşim içerisinde bulunması nedeniyle genel cerrahi uzmanları, diğer birçok tıp disiplinindeki tedavi uygulamalarında da multidisipliner ekipler içerisinde yer alır. Genel cerrahi uzmanları, altı yıl süren tıp eğitimine ek olarak genel cerrahi ana bilim dalında uzmanlık eğitimi aldıktan sonra bu unvanı almaya hak kazanırlar.

Genel cerrahi kliniklerinin uzmanlık alanlarından bir tanesi de meme cerrahisidir. Meme cerrahisi, son yıllarda hızlı bir gelişim içerisine girmiş ve yenilikçi yöntemler yardımıyla daha az meme dokusu çıkarılarak daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır. Meme yakınması ile başvuran hastalar multidisipliner olarak değerlendirilerek (meme cerrahı, meme radyoloğu ve gerekirse medikal onkolog) en uygun tanı ve tedavi yöntemleri seçilir. Gerekli görülen hastalarda tanı amaçlı biyopsi teknikleri (İİAB ya da tru-cut biyopsi) uygulanır. Yine meme kanseri tanısı alan hastalar, meme cerrahı ve medikal onkolog tarafından değerlendirilerek tedavileri planlanır. Bu alanda yapılan ameliyatların birçoğu meme koruyucu cerrahi şeklinde gerçekleştirilir. Memenin tamamının alınması gereken durumlarda da uygun hastalarda plastik cerrahi uzmanımız yeni meme (implant ya da hastanın kendi dokusundan) görünümü oluşturabilir. Bu şekilde hastalarda hem tıbbi hem de kozmetik açıdan en iyi sonuçlar elde edilebilir. Meme ameliyatı geçiren hastalar genellikle 1 gün hastanede yatırıldıktan sonra ertesi gün taburcu edilir. İyi huylu hastalıklar nedeni ile yapılan ameliyatlarda ise hastalar aynı gün evine gönderilebilir.

Medical Park Ankara Hastanesi Genel Cerrahi kliniklerinde tüm genel cerrahi uygulamalarına ek olarak meme cerrahisi, obezite ve diyabet cerrahisi, tiroid cerrahisi, anorektal cerrahi gibi uygulamalar yenilikçi teknikler kullanılarak başarıyla gerçekleştirilir. Hemoroid, anal fissür ve anal fistül gibi hastalıkların cerrahi tedavileri minimal doku hasarı ile özel teknikler kullanılarak yapılır.

Medical Park Ankara Hastanesi Genel Cerrahi ekibinin değerli üyesi Prof. Dr. Meral Şen, genel cerrahi tıbbi biriminin uzmanlık dalına giren tüm işlemlerin yanı sıra meme cerrahisi ve anorektal bölge cerrahisi alanında çok sayıda vaka deneyimi elde etmiştir. Yaklaşık 25 yıldır genel cerrahi uzmanı olarak ülkemize hizmet veren Prof. Dr. Meral Şen, memenin iyi huylu cerrahi gerektiren hastalıkları ve meme kanserinin cerrahisi konusunda oldukça tecrübelidir. Meme kanseri tedavisinde meme koruyucu cerrahi, deri koruyucu cerrahi operasyonları başarıyla gerçekleştirmektedir. Gerekli olması halinde kanser vakalarında plastik cerrahi uzmanı ile birlikte planlama yapan Şen, memenin yeniden şekillendirilmesi işlemini gerçekleştirirken en iyi kozmetik sonuçların elde edilmesini hedefler.

Prof. Dr. Meral Şen'in anorektal hastalıklar (hemoroid, anal fissür ve anal fistül) konusunda da 25 yılı aşkın tecrübesi vardır. Hemoroidal hastalık tedavisinde hastalığın evresine göre ameliyat ile ya da ameliyatsız tedavi seçeneklerini uygular. Yine anal fissür tedavisinde makat gevşetme işlemini cerrahi olarak ya da ameliyatsız botoks yöntemi ile uygulayan Meral Şen, bu alanlarda çok sayıda başarılı operasyona imza atmıştır.

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi - Uzmanlık

Deneyim
Fatih Üniversitesi Genel Cerrahi ABD
Turgut Özal Üniversitesi Genel Cerrahi ABD
Özel Medsentez Polikliniği

Mesleki Üyelikler
Türk Cerrahi Derneği
Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
Ankara Meme Hastalıkları Derneği
 

70'den fazla yurtiçi ve yurtdışı araştırma makalesi