Doç. Dr.Meriç Uğurlar

  • İlgi Alanları
  • Rekonstrüktif cerrahi
  • Diz cerrahisi
  • Kalça eklemi cerrahisi
  • Spor yaralanmaları
  • Artroskopik eklem cerrahisi
  • Ortopedik rehabilitasyon
  • Travma cerrahisi
  • Tümör cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık

Deneyim
Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi (2010-2011)
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2011-2013)
Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi (2013-2014)
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2014-2018)

A- Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A1- UĞURLAR MERİÇ, SAKA GÜRSEL, SAĞLAM NECDET, MİLCAN ABTULLAH, KURTULMUŞ TUHAN, AKPINAR FUAT. Distal phalanx fracture in adults: Seymour – type fracture. Journal of Hand Surgery (European Volume). 2014;39(3):237-241. Doi: 10.1177/1753193413510863

A2- KABAKAŞ FATİH, ÖZÇELİK İSMAİL BÜLENT, UĞURLAR MERİÇ, MERSA BERKAN, YAZAR MEMET, UZUN METİN. Results of arthroscopic repair of triangular fibrocartilage complex peripheral tears (Palmer type 1B). Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery. 2014;20(3):205-210. Doi: 10.5505/tjtes.2014.63933

A3- ÖZÇELİK İSMAİL BÜLENT, UĞURLAR MERİÇ, KABAKAŞ FATİH, PURİSA HÜSREV. Arthroscopic dorsal ligamento capsulodesis results in Geissler grade 2 and 3 scapholunate interosseous ligament injuries. Joint Diseases and Related Surgery. 2015;26(1):6-10. Doi: 10.5606/ehc.2015.03

A4- SAKA GÜRSEL, SAĞLAM NECDET, KURTULMUŞ TUHAN, ÖZER COŞKUN, UĞURLAR MERİÇ, AKPINAR FUAT. Interlocking intramedullary ulna nails in isolated ulna diaphyseal fractures: a Retrospective study. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2013;47(4):236-243. Doi: 10.3944/AOTT.2013.3021

A5- KURTULMUŞ TUHAN, SAĞLAM NECDET, SAKA GÜRSEL, AVCI CEM COŞKUN, UĞURLAR MERİÇ, TÜRKER MEHMET. Paediatric lateral humeral condyle fractures: internal oblique radiographs alter the course of conservative treatment. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology. 2014;24(7):1139-1144. Doi: 10.1007/s00590- 013-1294-y

A6- YAPICI UĞURLAR ÖZGE, UĞURLAR MERİÇ, ÖZEL ALPER, ERTÜRK ŞÜKRÜ MEHMET. Xiphoid syndrome: an uncommon occupational disorder. Occupational Medicine. 2014;64(1):64-66. Doi: 10.1093/occmed/kqt132

A7- KABAKAŞ FATİH, UĞURLAR MERİÇ, BAYIRLI TURAN DERYA, YEŞİLOĞLU NEBİL, MERSA BERKAN, ÖZÇELİK İSMAİL BÜLENT. Flexor tenosynovitis due to tuberculosis in hand and wrist: Is tenosynovectomy imperative? Annals of Plastic Surgery. 2016;77(2):169-172. Doi: 10.1097/SAP.0000000000000603

A8- UĞURLAR MERİÇ. Alendronate- and risedronate-induced acute polyarthritis. Osteoporosis International. 2016;27(11):3383-3385. Doi: 10.1007/s00198-016-3695-3.

A9- ADIYEKE LEVENT, BİLGİN EMRE, DUYMUŞ TAHİR MUTLU, KETENCİ İSMAİL EMRE, UĞURLAR MERİÇ. Giant Baker’s cyst associated with rheumatoid arthritis. Case Reports in Orthopedics. 2017;2017:4293104. Doi: 10.1155/2017/4293104

A10- UĞURLAR MERİÇ, SÖNMEZ MESUT MEHMET, ARMAĞAN RAFFİ, EREN OSMAN TUĞRUL. Comparison of two different vacuum-assisted closure (VAC) treatments of multiple chronic diabetic foot wounds in the same extremity. Foot and Ankle Surgery. 2017;23(3):173-178. Doi: 10.1016/j.fas.2016.05.314

A11- SÖNMEZ MEHMET MESUT, ARMAĞAN RAFFİ, UĞURLAR MERİÇ, EREN TUĞRUL. Allografts versus equine xenografts in calcaneal fracture repair. The Journal of Foot & Ankle Surgery. 2017;56(3):510-513. Doi: 10.1053/j.jfas.2017.01.015

A12- SÖNMEZ MEHMET MESUT, GULABİ DENİZ, UĞURLAR MERİÇ, UZUN METİN, SARBAN SEZGİN, ŞEKER ALİ. Minimal invasive fixation of distal tibial fractures does not result in rotational malalignment: A report of 24 cases. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery. 2017;23(2):144-149. Doi: 10.5505/tjtes.2016.59153

A13- SÖNMEZ MESUT MEHMET, ÇAMUR SAVAŞ, ERTÜRER ERDEN, UĞURLAR MERİÇ, KARA ADNAN, ÖZTÜRK İRFAN. Strategies for proximal femoral nailing of unstable intertrochanteric fractures: Lateral decubitis position or traction table. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 2017;25(3):e37-e44. Doi: 10.5435/JAAOS-D-15-00691

A14- UĞURLAR MERİÇ, SÖNMEZ MESUT MEHMET, YAPICI UĞURLAR ÖZGE, ADIYEKE LEVENT, YILDIRIM HAKKI, EREN OSMAN TUĞRUL. The effectiveness of four different treatment modalities in the treatment of chronic plantar fasciitis during 36-months of follow-up period: A randomized-controlled, prospective clinical study. J Foot Ankle Surg [Epub ahead of print]

B- Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings)

Basılan Bildiriler:

B1- SAKA GÜRSEL, KURTULMUŞ TUHAN, SAĞLAM NECDET, UĞURLAR MERİÇ, ÖZER COŞKUN, AKPINAR FUAT. The treatment of adult isolated ulna diaphysis fractures with intramedullary Ulna A nail. Osteosynthesis International 2012 – Annual Congress of the Gerhard Küntscher Society, Doi: 10.1016/S0020-1383(12)70077-3

B2- UĞURLAR MERİÇ. Okkült ganglion artroskopik çözümler. EWAS Istanbul – Türkiye, 2016. (Davetli Konuşmacı).

C- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

C1- MERSA BERKAN, KABAKAŞ FATİH, ÖZÇELİK İSMAİL BÜLENT, UĞURLAR MERİÇ, SEZER İLKER, PURİSA HÜSREV. Kırıklı çekiç parmakların yivli Kirschner teli kullanılarak tedavisi. Hand and Microsurgery. 2013;2(1):1-5. Doi: 10.2399/emd.13.18291

C2- ADIYEKE LEVENT, UĞURLAR MERİÇ, POLAT ATİLLA, GÜNDAY SERDAR. Gergi bandı tekniği ile osteosentez uygulanan olekranon kırıklı hastalarda klinik sonuçlarımız. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2014;54(3):169-175

C3- KABAKAŞ FATİH, UĞURLAR MERİÇ, SARI ABDULKADİR, ÇAYPINAR BARIŞ, MERSA BERKAN, ÖZÇELİK İSMAİL BÜLENT. Harvesting olecranon bone graft in adults by using bone biopsy trephine. Hand and Microsurgery. 2016;5(2):44-49. Doi: 10.5455/handmicrosurg.214637

C4- KABAKAŞ FATİH, UĞURLAR MERİÇ, ÇAYPINAR BARIŞ, SARI ABDULKADİR, MERSA BERKAN, ÖZÇELİK İSMAİL BÜLENT. The function and the strength of the thumb is not affected when the extensor pollicis longus tendon is left out of the extensor retinaculum. Hand and Microsurgery. 2016;5(2):56-61. Doi: 10.5455/handmicrosurg.214801

C5- KABAKAŞ FATİH, UĞURLAR MERİÇ, ÖZÇELİK İSMAİL BÜLENT, MERSA BERKAN, PURİSA HÜSREV, SEZER İLKER. Surgical treatment of subungual glomus tumors: Experience with lateral subperiosteal and transungual approaches. Hand and Microsurgery. 2016;5(2):70-78. Doi: 10.5455/handmicrosurg.214871

C6- UĞURLAR MERİÇ, KABAKAŞ FATİH, YAPICI UĞURLAR ÖZGE, PURİSA HÜSREV, MERSA BERKAN, ÖZÇELİK İSMAİL BÜLENT. Atypically localized glomus tumors. Hand and Microsurgery. 2016;5(3):112 117. Doi: 10.5455/handmicrosurg.214790

C7- KABAKAŞ FATİH, UĞURLAR MERİÇ, BARIŞ YİĞİT, PURİSA HÜSREV. Tissue forceps for stabilizing amputated parts in a finger replantation. Hand and Microsurgery. 2016;5(3):178-179. Doi: 10.5455/handmicrosurg.209561

C8- YILDIRIM HAKKI, SÖNMEZ MEHMET MESUT, UĞURLAR MERİÇ. 55 yaş ve daha genç hastalarda uygulanan total kalça protezinin orta dönem klinik sonuçları. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni / The Medical Bulletin of Sisli Hospital. 2016;50(1):52-59. Doi: 10.5350/SEMB.20160207081857

C9- ADIYEKE LEVENT, POLAT ATİLLA, KARADENİZ EMRE, ÖZEL MUSTAFA SEFA, UĞURLAR MERİÇ, YALÇIN ZEYİT. Tetik parmak olgularında USG eşliğinde steroid enjeksiyon uygulanması ile perkütan gevşetme tekniğinin orta dönem sonuçlarının karşılaştırılması. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2016;56(1):34-41

C10- UĞURLAR MERİÇ, SÖNMEZ MEHMET MESUT, YAPICI UĞURLAR ÖZGE, SARI ABDULKADİR, EREN OSMAN TUĞRUL. Tam kat rotator manşet yırtıklarında artroskopik yardımlı onarım: 5 yıllık takipte fonsiyonel ve radyolojik sonuçlar. Dicle Medical Journal. 2016;43(2):290-293. Doi: 10.5798/diclemedj.0921.2016.02.0683

C11- SÖNMEZ MEHMET MESUT, BERK ASİL, UĞURLAR MERİÇ, ERTÜRER RAMAZAN ERDEN, AKMAN ŞENOL, ÖZTÜRK İRFAN. Total diz protezi uygulanan hastaların orta dönem klinik ve radyolojik sonuçlarının değerlendirilmesi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni / The Medical Bulletin of Sisli Hospital. 2016;50(2):115-123. Doi: 10.5350/SEMB.20160315022015

C12- SÖNMEZ MEHMET MESUT, UĞURLAR MERİÇ, YAPICI UĞURLAR ÖZGE, KELEŞ AYŞE, EREN OSMAN TUĞRUL. Zor doğum sonrası simfizis pubis diastazı: olgu sunumu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni / The Medical Bulletin of Sisli Hospital. 2017;51(1):88-90. Doi: 10.5350/SEMB.20160315015014

C13- UĞURLAR MERİÇ, KABAKAŞ FATİH, SÖNMEZ MEHMET MESUT, ERTÜRER RAMAZAN ERDEN, MERSA BERKAN, ÖZÇELİK İSMAİL BÜLENT. The plate fixation in the treatment of complex forearm open fractures. Hand and Microsurgery. 2017;6(1):1-8. DOİ: 10.5455/handmicrosurg.214642

C14- BANKAOĞLU MÜJDAT, YAPICI UĞURLAR ÖZGE, UĞURLAR MERİÇ, SÖNMEZ MEHMET MESUT, EREN OSMAN TUĞRUL. Intra-articular lipoma of the knee joint located in the posterior compartment: A rare location. Northern Clinics of Istanbul. 2017;4(1):89-92. Doi: 10.14744/nci.2016.03016 

C15- SARI ABDULKADİR, KABAKAŞ FATİH, UĞURLAR MERİÇ. A neglected closed elbow dislocation with complete brachial artery injury. Hand and Microsurgery. 2017;6(1):56-57. DOİ: 10.5455/handmicrosurg.215248

C16- UĞURLAR MERİÇ, KABAKAŞ FATİH, PURİSA HÜSREV, SEZER İLKER, ÇELİKDELEN PINAR, ÖZÇELİK İSMAİL BÜLENT. Rehabilitation after successful finger replantation. Northern Clinics of Istanbul. 2016;3(1):22-26. Doi: 10.14744/nci.2016.19870

D- Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1- KARA ADNAN, UĞURLAR MERİÇ, SÖNMEZ MESUT, ERTÜRER ERDEN, ÖZTÜRK İRFAN. Tibia diafiz kırıklarında kapalı-oymalı intramedüller çivi osteosentezinin uzun dönem sonuçları. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 162, 2009. (Poster Bildirisi)

D2- KARA ADNAN, UĞURLAR MERİÇ, ERTÜRER ERDEN, SÖNMEZ MESUT, AKMAN ŞENOL. Karpal tünel sendromu nedeni ile cerrahi tedavi yapılan hastalarda, cerrahi öncesi uygulanan konservatif tedavi metotlarının etkinliğinin değerlendirilmesi. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 147, 2009. (Poster Bildirisi)

D3- KARA ADNAN, UĞURLAR MERİÇ, ERTÜRER ERDEN, SÖNMEZ MESUT, AKMAN ŞENOL. Karpal tünel sendromu nedeni ile yapılan açık cerrahi gevşetme ameliyatının uzun dönem sonuçlarının etkinliği. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 20, 2009. (Sözel Bildiri)

D4- ERTÜRER ERDEN, UĞURLAR MERİÇ, AKMAN ŞENOL, SEÇKİN FAİK, SÖNMEZ MESUT, ÖZTÜRK İRFAN. Kilitli plak osteosentezi uygulanan çok parçalı olekranon kırıklarında radyolojik ve fonksiyonel değerlendirme. 6. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, 33, 2010. (Sözel Bildiri)

D5- UĞURLAR MERİÇ, SEÇKİN MUSTAFA FAİK, SÖNMEZ MEHMET MESUT, ERTÜRER ERDEN, ÖZTÜRK İRFAN. Rotator manşet yırtıklarının artroskopik akromiyoplasti ve mini açık tamir yöntemi ile tedavisi ve sonuçlarımız. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2011, 29, 2011. (Sözel Bildiri)

D6- YENİOCAK SEDAT, SAĞLAM NECDET, UĞURLAR MERİÇ, ÖZTÜRK ULAŞ, ÖZER COŞKUN, AKPINAR FUAT. Brakidaktili Tip B: 2 adet olgu sunumu. 13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, 130, 2012. (Poster Bildirisi)

D7- YENİOCAK SEDAT, SAĞLAM NECDET, SAKA GÜRSEL, KURTULMUŞ TUHAN, UĞURLAR MERİÇ, ÖZTÜRK ULAŞ, ÖZER COŞKUN, BAKIR UĞUR, AKPINAR FUAT. Akromioklavikuler eklem çıkığı cerrahi tedavi sonuçlarımız. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2012, 19-20, 2012. (Sözel Bildiri)

D8- SAKA GÜRSEL, ÖZER COŞKUN, KURTULMUŞ TUHAN, SAĞLAM NECDET, UĞURLAR MERİÇ, AKPINAR FUAT. Erişkin izole ulna diafiz kırıklarının tedavisinde yeni intramedüller çivi uygulamalarımız. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2012, 32-33, 2012. (Sözel Bildiri)

D9- UĞURLAR MERİÇ, KURTULMUŞ TUHAN, SAĞLAM NECDET, AKPINAR FUAT. Seymour kırığını taklit eden erişkin distal falanks kırıkları. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2012, 151-152, 2012. (Poster Bildirisi)

D10- UĞURLAR MERİÇ, SAĞLAM NECDET, ÖZTÜRK ULAŞ, DEMİREL ESRA, AKPINAR FUAT. Ortopedik cerrahide perioperatif antibiyotik profilaksisi postoperatif cerrahi alan enfeksiyonunu önlemede gerekli midir? VI. Ortopedi Buluşması, 2012. (Poster Bildirisi)

D11- KURTULMUŞ TUHAN, SAKA GÜRSEL, SAĞLAM NECDET, UĞURLAR MERİÇ, AKPINAR FUAT. Posttravmatik Hegemann hastalığı: Humerus troklea’nın aseptik nekrozu. VI. Ortopedi Buluşması, 2012. (Poster Bildirisi)

D12- KURTULMUŞ TUHAN, SAĞLAM NECDET, SAKA GÜRSEL, UĞURLAR MERİÇ, AKPINAR FUAT. Diz ekstansor tendonlarının tamiri ne kadar başarılıdır? 11. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 2012. (Poster Bildirisi)

D13- AVCI CEM COŞKUN, SAĞLAM NECDET, KURTULMUŞ TUHAN, UĞURLAR MERİÇ. Proksimal humerus kırıklarının Philos plaği ile osteosentezinde sondajlama tekniği. 11. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 2012. (Sözlü Bildiri)

D14- MERSA BERKAN, KABAKAŞ FATİH, ÖZÇELİK İSMAİL BÜLENT, UĞURLAR MERİÇ, SEZER İLKER. Kırıklı çekiç parmak tedavisinde yivli Kirschner telinin kullanımı. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, 2013. (Poster Bildirisi)

D15- MERSA BERKAN, ÖZÇELİK İSMAİL BÜLENT, UĞURLAR MERİÇ, KABAKAŞ FATİH, UZUN METİN, PURİSA HÜSREV. Skafolunat interosseöz ligaman hasarlanmalarında artroskopik dorsal ligamentokapsülodez sonuçları. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 16-17, 2013. (Sözel Bildiri)

D16- MERSA BERKAN, ÖZÇELİK İSMAİL BÜLENT, UĞURLAR MERİÇ, KABAKAŞ FATİH, YEŞİLOĞLU NEBİL, SEZER İLKER. Triangular fibrokartilaj kompleks periferik (Palmer tip 1B) yırtıklarının artroskopik onarımının erken dönem sonuçları. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 17, 2013. (Sözel Bildiri)

D17- KABAKAŞ FATİH, MERSA BERKAN, UĞURLAR MERİÇ, SEZER İLKER, PURİSA HÜSREV, ÖZÇELİK İSMAİL BÜLENT. El ve el bileği tüberkülozuna bağlı gelişen fleksör tenosinovit. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 18, 2013. (Sözel Bildiri)

D18- MERSA BERKAN, KABAKAŞ FATİH, UĞURLAR MERİÇ, SEZER İLKER, UZUN METİN, ÖZÇELİK İSMAİL BÜLENT. Subungual glomus tümörlerinin cerrahi tedavisi: Lateral subperiosteal girişim ve transungual girişim ile ilgili deneyimlerimiz. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 16-19-20, 2013. (Sözel Bildiri)

D19- ADIYEKE LEVENT, POLAT ATİLLA, KARADENİZ EMRE, ÖZEL MUSTAFA SEFA, UĞURLAR MERİÇ, YALÇIN ZEYİT. Tetik parmak olgularında USG eşliğinde steroid enjeksiyon uygulaması ile perkütan gevşetme tekniğinin orta dönem sonuçlarının karşılaştırılması. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2014, 38-39, 2014. (Sözel Bildiri)

D20- ADIYEKE LEVENT, POLAT ATİLLA, KARADENİZ EMRE, ÖZEL MUSTAFA SEFA, YALÇIN ZEYİT, UĞURLAR MERİÇ. Uzun kemik kırığı sonrası gelişen erken dönem intramedüller enfeksiyonlarda farklı bir yöntem olan intramedüller çivi biçiminde hazırlanan antibiyotikli spacer ile tedavi sonuçlarımız. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2014, 49-51, 2014. (Sözel Bildiri)

D21- BAYIRLI TURAN DERYA, KABAKAŞ FATİH, UĞURLAR MERİÇ, MERSA BERKAN, ÖZÇELİK İSMAİL BÜLENT. İmmünkompetan hastalarda görülen el ve el bileği lokalizasyonlu tüberküloz tenosinovit. 5. Türkiye EKMUD Kongresi, 429-430, 2014. (Poster Bildirisi)

D22- SÖNMEZ MEHMET MESUT, ÇAMUR SAVAŞ, UĞURLAR MERİÇ, EREN OSMAN TUĞRUL, ÖÇ YUNUS, KILINÇ BEKİR ERAY. İntertrokanterik ve femur boyun kırıklı hastalarda bakım verme yükü üzerine karşılaştırma çalışması. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 43, 2015. (Sözel Bildiri)

D23- KABAKAŞ FATİH, UĞURLAR MERİÇ, SARI ABDULKADİR, ÇAYPINAR BARIŞ, MERSA BERKAN, ÖZÇELİK İSMAİL BÜLENT. Trefin kullanılarak erişkinlerde olekranon kemik grefti alınması ve klinik sonuçlarımız. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 64, 2015. (Sözel Bildiri)

D24- SEZER HASAN BASRİ, ARMAĞAN RAFFİ, KANAR MUHARREM, UĞURLAR MERİÇ, EREN OSMAN TUĞRUL. Anatomik çift demet medial patellofemoral bağ rekonstrüksiyonu tekniğimiz ve erken dönem sonuçları. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 67, 2015. (Sözel Bildiri)  

D25- UĞURLAR MERİÇ, KABAKAŞ FATİH, YAPICI UĞURLAR ÖZGE, PURİSA HÜSREV, MERSA BERKAN, ÖZÇELİK İSMAİL BÜLENT. Atipik lokalizasyonlu glomus tümörleri: Beş olgunun retrospektif olarak değerlendirilmesi. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 111, 2015. (Sözel Bildiri)

D26- ÖZÇELİK İSMAİL BÜLENT, ÇAYPINAR BARIŞ, UĞURLAR MERİÇ, KABAKAŞ FATİH, SARI ABDULKADİR, MERSA BERKAN. Ekstansör retinakulum dışında bırakıldığında ekstansör pollicis longus fonksiyonu nasıl etkilenir? 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 112, 2015. (Sözel Bildiri)

D27- ÖZÇELİK İSMAİL BÜLENT, UĞURLAR MERİÇ, KABAKAŞ FATİH, SARI ABDULKADİR, ÇAYPINAR BARIŞ, MERSA BERKAN. 1. Karpometakarpal (KMK) eklem instabilite ve artrozlarında artroskopik debridman ve TIGHT-ROPE uygulama erken dönem sonuçları. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 114, 2015. (Sözel Bildiri)

D28- UĞURLAR MERİÇ, SÖNMEZ MEHMET MESUT, ARMAĞAN RAFİ, ÖÇ YUNUS, KANAR MUHARREM, EREN OSMAN TUĞRUL. Diabetik ayak yaralarında bir ekstremitede birden fazla yaranın tedavisinde kullanılan Y-bağlantılı ve köprüleme sistemli vakum destekli yara kapama (VAC) tedavisinin karşılaştırılması. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 143, 2015. (Poster Bildirisi)

D29- YAPICI UĞURLAR ÖZGE, UĞURLAR MERİÇ, ÖZEL ALPER, ERTÜRK ŞÜKRÜ MEHMET. Mesleki bir nedene bağlı olarak gelişen ksifoid sendromu: Olgu sunumu. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 170-171, 2015. (Poster Bildirisi)

D30- SÖNMEZ MEHMET MESUT, UĞURLAR MERİÇ, KELEŞ AYŞE, EREN OSMAN TUĞRUL. Zor doğum sonrası simfizis pubis ayrışması: Olgu sunumu. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 271, 2015. (Poster Bildirisi)

D31- KABAKAŞ FATİH, ÖZÇELİK İSMAİL BÜLENT, UĞURLAR MERİÇ, MERSA BERKAN. Trefin yöntemi ile olekranon kemik grefti alınması ve el cerrahisinde kullanımı. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, 170-171, 2015. (Sözel Bildiri)

D32- KABAKAŞ FATİH, GÜVEN MEHMET FATİH, UĞURLAR MERİÇ. Radyolojik bulgu vermeyen glomus tümörlerinde Hilderth testi yardımı ile cerrahi tedavi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, 171-172, 2015. (Sözel Bildiri)

D33- KABAKAŞ FATİH, MERSA BERKAN, UĞURLAR MERİÇ, ÖZÇELİK İSMAİL BÜLENT. Distal parmak replantasyonlarında dorsal yaklaşım. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, 423, 2015. (Poster Bildirisi)

D34- SARI ABDULKADİR, UĞURLAR MERİÇ, KABAKAŞ FATİH, ÖZÇELİK BÜLENT. Volar el bileği ganglionunda artroskopik rezeksiyon. 6. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2016. (Sözel Bildiri)

D35- ÖZÇELİK İSMAİL BÜLENT, ÇAYPINAR BARIŞ, KABAKAŞ FATİH, UĞURLAR MERİÇ, SARI ABDULKADİR, MERSA BERKAN. Skafolunat eklem komşuluğundaki lunatum intraosseoz kistlerinin ağrı nedeni skafolunat ligaman hasarı mı? 6. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2016. (Sözel Bildiri)

D36- SARI ABDULKADİR, KABAKAŞ FATİH, UĞURLAR MERİÇ, ÖZÇELİK BÜLENT. Okült dorsal el bileği ganglionunda skafolunat instabilite varlığı ve artroskopik onarım sonuçları. 15. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, 2016. (Sözel Bildiri)

D37- UĞURLAR MERİÇ, SÖNMEZ MESUT MEHMET, UĞURLAR ÖZGE YAPICI, ADIYEKE LEVENT, YILDIRIM HAKKI, EREN OSMAN TUĞRUL. Kronik plantar fasiit tedavisinde uygulanan dört farklı tedavi metodunun 36 aylık takip sonucunda etkinliklerinin değerlendirilmesi. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2016. (Sözel Bildiri)

D38- SÖNMEZ MESUT MEHMET, UĞURLAR MERİÇ, ARMAĞAN RAFFİ, EREN OSMAN TUĞRUL. Kalkaneus kırıklarının tedavisinde allogreft veya xenogreft kullanımı. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2016. (Sözel Bildiri)