Doç. Dr.Merih Kalamanoğlu Balcı

  • İlgi Alanları
  • Bronkoskopi
  • Akciğer kanseri
  • Koah
  • Astım
  • Solunum hastalıkları
  • Yoğun bakım

Eğitim ve Uzmanlık:
Tıp Eğitimi- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım
Doktor Öğretim Üyesi - Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doçent - Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Loyola University, Pulmonary and Critical Care Medicine, Lung Transplantation Chicago, IL 2010
Columbia University New York, NY Lung Transplantation 2014

Deneyim:
1998- 2000: Samsun 5 nolu merkez Sağlık Ocağı 
2001-2002: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD
2001- 2008: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım
2008- 2012: Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2012- 2015: Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer Nakli
2015 - 2019: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Üyelik:
Türk Toraks Derneği
Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği, (2007-halen)
European Respiratory Society (ERS)
The International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT)
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TUSAD)
Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)
Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği

Kurslar:
1. Uykuda Solunum Bozuklukları Sempozyumu, 30-31 Ekim 2009, İstanbul, Türk Toraks Derneği.
2. Türk Toraks Derneği Okulu Yoğun Bakım Kursu, 5-6 Şubat 2009, İstanbul.
3. Pulmoner Vasküler hastalıklar Sempozyumu, 15-16 Ekim 2010, İstanbul, Türk Toraks Derneği.
4. Yoğun Bakım Ünitesinde Dahili Sorunlar Kursu, 5-9 Mayıs 2010, İstanbul, Türk Toraks Derneği.
5. Yoğun Bakım Sempozyumu, 6-8 Ekim 2011, İstanbul, Türk Toraks Derneği.
6.  Akciğer Transplantasyonu Kursu, 11 Nisan 2012, Antalya, Türk Toraks Derneği.
7.  Management of Infection Diseases in General Surgery and Solid Organ Transplantation Course, May 20th-25th 2013, Roma.
8.  Pulmoner Hipertansiyon Kursu, 24 Kasım 2012, İstanbul, Türk Toraks Derneği.
9.  Akciğer Nakli Sempozyumu, 9 Mart 2013, İstanbul, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği.
10. Yoğun Bakımda Diğer Invaziv-Noninvaziv Girişimler ve Beyin Ölümü-Donör Tespiti Kursu, 22 Haziran 2013, Türk Toraks Derneği.
11. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Sempozyumu, 3 Mayıs 2014, İstanbul.
12. Akciğer Nakli Çalıştayı ve Olgu Sunumları, 1 Kasım 2014, İstanbul, Türk Toraks Derneği.
13. Olgularla Erişkinlerde Kistik Fibrozis Kursu, 22 Şubat 2015, İstanbul, Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği.
14. Akciğer Transplantasyonu Sonrası Takip ve Tedavide Sorunlar Kursu, 1 Nisan 2015, Antalya, Türk Toraks Derneği.
15. Akciğer Nakli Çalıştayı II, 21-22 Kasım 2015, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Beyazıt, İstanbul.
16. Kronik Solunum Hastalıklarında Egzersiz Eğitimi Kursu, 6-10 Nisan 2016, Antalya, Türk Toraks Derneği.
17. Pulmonary Vascular Disease Meeting, April 15-16 2016, Istanbul, Turkish Society of Cardiology.
18. Akciğer Nakli Çalıştayı III, 25-26 Şubat 2017, Ankara Yüksek ihtisas Hastanesi
19. Akciğer Nakli Çalıştayı IV. 25-26 Kasım 2017, Kistik Fibrozis ve Bronşektazide Akciğer Nakli, İzmir.

Ödüller:

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Takdir Belgesi 2001
Türk Toraks Derneği Yurt Dışı Eğitim Bursu 2010
İstanbul Valiliği İstanbul Sağlık Müdürlüğü Teşekkür Belgesi
Türk Toraks Derneği 16.yıllık Kongresi Akciğer Nakli Çalışma Grubu Sözlü Bildiri Ödülü. 2013
 Merih Kalamanoğlu Balcı, Belma Erdoğan, Ahmet Erdal Taşçı, Ali Yeginsu, Cemal Asım Kutlu. Bir Akciğer Nakli Kliniğine Yapılan Hasta Başvurularının Değerlendirilmesi
Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu Sözlü Bildiri Ödülü:  Z Karakurt, N Adıgüzel, Ö Y Moçin, G Güngör, M K Balcı, C Saltürk, H B Takır, F Kargın, H Altınöz, T Yarkın. Farklı hastalık gruplarında uzun dönem evde noninvazif mekanik ventilasyona uyum
Türk Toraks Derneği 17.yıllık Kongresi Poster Sunumu Üçüncülük Ödülü
“Akut solunum yetmezliği ile yoğun bakıma yatan hastalarda yoğun bakım ve 12 aylık mortalite: Komorbiditelerin rolü nedir?” Huriye Berk Takır, Zuhal Karakurt, Cüneyt Saltürk, Feyza Kargın, Melih Balcı, Bünyamin Burunsuzoğlu, Esra Akkütük, Özlem Moçin, Nalan Adıgüzel, Gökay Güngör
Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hizmet Teşekkür Belgesi, 2014
Türk Toraks Derneği 2015 Yılı Yurt Dışı Yayın Birincilik Ödülü.
Takir HB, Karakurt Z, Salturk C, Kargin F, Balci M, Yalcinsoy M, Ozmen I, Yazicioglu OM, Gungor G, Burunsuzoğlu B, Adiguzel N. Reasons for ICU demand and long-term follow-up of a chronic obstructive pulmonary disease cohort.
Türk Toraks Derneği 18.yıllık Kongresi Akciğer Nakli Çalışma Grubu Poster Bildiri Ödülü. 2015

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler  (SCI &SCI-Expanded)

A1. Kalamanoglu Balci M, Vayvada M, Salturk C, Kutlu CA, Ari E (2017). Incidence of Early Acute Kidney Injury in Lung Transplant Patients: A Single-Center Experience. Transplantation Proceedings,49(3),593-598, Doi: 10.1016/j.transproceed.2017.01.031. 

A2. Kalamanoglu Balci M, Ari E, Vayvada M, Saltürk C, Asicioglu E, Kahveci G, Akbal ÖY, Kutlu CA (2016). Assessment of Pulmonary Hypertension in Lung Transplantation Candidates Correlation of Doppler Echocardiography With Right Heart Catheterization. Transplantation Proceedings, 48(8), 2797-2802., Doi: 10.1016/j.transproceed.2016.06.055.

A3. Kalamanoglu Balci M, Ari E, Vayvada M, Saltürk C, Asicioglu E, Yeginsu A, Kutlu CA (2016). Osteoporosis in Lung Transplantation Candidates Association With 6 minute Walking Test and Body Mass Index. Transplantation Proceedings, 48(6), 2147-2151., Doi: 10.1016/j.transproceed.2016.02.074.

A4. Altinöz H, Adigüzel N, Saltürk C, Güngör G, Moçin Ö, Berk TH, Kargin F, Kalamanoglu Balci M, Dikensoy Ö, Karakurt Z (2016). Obesity might be a good prognosis factor for COPD patients using domiciliary noninvasive mechanical ventilation. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 11, 1895-1901., Doi: 10.2147/COPD.S108813.

A5. Özgül M, Çetinkaya E, Çörtük M, Tanriverdi E, Yildirim BZ, Kalamanoglu Balci M, Issaka A, Güler Ö (2016). Oki stent application in different indications: Six cases. The Clinical Respiratory Journal, Doi: 10.1111/crj.12521.

A6. Yeginsu A, Balcı MK, Vayvada M, Erkılınç A, Kutlu CA. (2016). Ex vivo lung perfusion in lung transplantation: a case report. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2016: 24(1), 144-147. Doi 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11111.

A7. Yalçınsoy M, Salturk C, Takır HB, Kutlu SB, Oguz A, Aksoy E, Balcı M, Kargın F, Mocin OY, Adıguzel N, Gungor G, Karakurt Z. Case fatality rate related to nosocomial and ventilator-associated pneumonia in an ICU: a single-centre retrospective cohort study. Wien Klin Wochenschr. 2015: 1-7. doi 10.1007/s00508-015-0884-6.

A8. Salturk C, Karakurt Z, Takir HB, Balci M, Kargin F, Yazıcıoglu OM, Gungor G,  Ozmen I, Oztas S, Yalcinsoy M, Evin R, Ozturk M, Adiguzel N. Comparison of exercise capacity in COPD and other etiologies of chronic respiratory failure requiring non-invasive mechanical ventilation at home: retrospective analysis of 1-year follow-up. International journal of chronic obstructive pulmonary disease 10 (2015): 2559. doi 10.2147/copd.s91950

 

A9. Yeginsu A, Kutlu C, Kalamanoğlu M, Taşçı A, Erdoğan B. First Brain Dead Donor Bilateral Lobar Lung Transplant in Turkey. Exp Clin Transplant. 2014 May 19. DOI: 10.6002/ect.2013.0219

A10. Takir HB, Karakurt Z, Salturk C, Kargin F, Balci M, Yalcinsoy M, Ozmen I, Yazicioglu OM, Gungor G, Burunsuzoğlu B, Adiguzel N. Reasons for ICU Demand and Long-term Follow-up of a Chronic Obstructive Pulmonary Disease Cohort. COPD. 2014 Jun 10. doi: 10.3109/15412555.2014.898041

A11. F. Kargin, HB. Takir, C. Salturk, NC. Goksenoglu, CY. Karabay, OY. Mocin, N. Adiguzel, G. Gungor, M. K. Balci, M. Yalcinsoy, R. Kargin, Z. Karakurt. The safety of beta-blocker use in chronic obstructive pulmonary disease patients with respiratory failure in the intensive care unit. Multidiscip Respir Med  2014;9(1):8.

A12. O.Y. Mocin, L. Alpay, H.B. Takır, D. Gurer, M.K. Balcı, C. Salturk, E.Tascı, F. Kargın, C.A. Kutlu, Z. Karakurt, I.Yalçınkaya “Akciğer Kanseri nedeni ile pnömonektomi ve lobektomi uygulanan hastalarda yoğun bakım sonuçları “Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Mayıs-2014, DOI: 10.506/tgkdc.dergisi.2015.9193

A13. Güngör G, Tatar D, Saltürk C, Çimen P, Karakurt Z, Kirakli C, Adıgüzel N, Ediboglu Ö, Yılmaz H, Moçin ÖY, Balcı M, Yılmaz A. Why do patients with interstitial lung diseases fail in the ICU? a 2-center cohort study. Respir Care. 2013 Mar;58(3):525-31. doi: 10.4187/respcare.01734.

A14. Güngör G, Karakurt Z, Adigüzel N, Aydin RE, Balci MK, Saltürk C, Sancar R, Solmaz S, Moçin ÖY. The 6-minute walk test in chronic respiratory failure: Does observed or predicted walk distance better reflect patient functional status? Respir Care. 2013 May; 58(5):850-7. doi: 10.4187/respcare.02009. PubMed PMID:23107072.

A15. Özkan Devran, Zuhal Karakurt, Nalan Adıgüzel, Gökay Güngör, Özlem Yazıcıoğlu Moçin, Merih Kalamanoğlu Balcı, Ece Çelik, Cüneyt Saltürk, Huriye Berk Takır, Feyza Kargın, Adnan Yılmaz. C- reactive protein as a predictor of mortality in patients affected with severe sepsis in intensive care unit. Multidiciplinary Respiratory Medicine 2012; 7: 47.

A16. N. Adıgüzel, Z. Karakurt, G. Güngör, Ö. Moçin, M. Balcı, C. Saltürk, F. Kargın, H. Takır, A. Öztin, T. Yarkın. Management of kyphoscoliosis patients with respiratory failure in the intensive care unit and during long term follow-up. Multidiscip Respir Med 2012;7(1):30.

A17. Cefle K, Tamer S, Kaymaz AA, Balci M, Ahmetov S, Palanduz S, Ozturk S, Salmayenli N, Onar V. The effect of atorvastatin on hemorheological parameters in rabbits fed on a normal diet. Clin Hemorheol Microcirc. 2002;26(4):265-71.

A18. Bez Y, Aktolga S, Balci M, Nurmedov S, Topçuoglu V. Citalopram-induced SIADH in a   hypertensive patient on salt restricted diet. J Psychopharmacol. 2007 Aug;21(6):665-7.

A19. Abul Y, Eryuksel E, Balci M, Yumuk F, Karakurt S, Ceyhan B. Cancer and tuberculosis: case series. J BUON. 2010 Apr-Jun;15(2):392-4.

 

 

B.            Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. M. Kalamanoglu, B. Ceyhan, S. Aydogan, T. Kuyucu, H. Altinoz. The role of procalcitonin in the differential diagnosis and in the response to treatment of lower respiratory tract infections (poster sunumu). 18th ERS Annual Congress, October 2008, Berlin, Germany. European Respiratory Journal, 2008(32), supp52: E260, 22s.

B2. Ö. Yazıcıoğlu Moçin, G. Güngör, Z. Karakurt, M. Kalamanoğlu Balcı, C. Saltürk. O. Devran, G. Cetintaş, A.  Aşkim Öztin. Follow-up of post-cardiac arrest patients in intensive care unit (ICU): how successful are we? (Poster sunumu). 19th ERS Annual Congress, September, 2009, Vienna, Austria.  European Respiratory Journal 2009; Suppl 53(34); P797, 125s

B3. M. Kalamanoglu Balcı, Ö. Yazıcıoğlu Moçin, G. Güngör, G. Çetintaş, M Yalçınsoy, E. Acartürk,  C. Saltürk,  Z.  Karakurt. Respiratory intensive care unit (RICU): acute respiratory failure (ARF) and atrial fibrillation (AF)(poster sunumu). 19th ERS Annual Congress, September, 2009, Vienna, Austria. European Respiratory Journal 2009; Suppl 53 (34); P798, 125s.

B4. G. Güngör, Ö. Yazıcıoğlu Moçin, E. Acartürk, Y. Başbuğ, M. Kalamanoğlu Balcı, C. Saltürk, M. Yalçınsoy, Z.  Karakurt. Concomitant pneumonia in COPD cases admitted to intensive care unit (ICU) with acute respiratory failure (ARF) (poster sunumu). 19th ERS Annual Congress, September, 2009, Vienna, Austria. European Respiratory Journal 2009; Supp l53 (34); P774, 121s.

B5. M. Kalamanoğlu Balcı, N. Adıgüzel, Z. Karakurt, Ö. Yazıcıoğlu Moçin, E. Acartürk, C. Saltürk, G. Güngör. Resistant and panresistant A. baumanni infection in ICU (poster sunumu). 20th ERS Annual Congress, September 2010, Barcelona, Spain. European Respiratory Journal 2010; Suppl 54;(36); P2270, 395s.

B6. E. Acartürk, Z. Karakurt, M. Kalamanoğlu, Ö. Yazıcıoğlu Moçin, C. Saltürk, N. Adıgüzel, G. Güngör. Obesity in intensive care unit patients presenting with acute respiratory, failure (poster sunumu). 20th ERS Annual Congress, September 2010, Barcelona, Spain. European Respiratory Journal 2010; Suppl 54; (36); P2275, 396s.

B7.  Z. Karakurt, Ö. Yazıcıoğlu Moçin, O. Devran, N. Adiguzel, G. Gungor, M. Kalamanoglu Balci, E. Oz, A. Yilmaz.  C-reactive protein as a predictor of mortality in patients with severe sepsis in intensive care unit.  21th ERS Annual Congress, September 2011, Amsterdam, Netherlands. European Respiratory Journal 2011; Suppl 55;(38): P1991, 347s.

B8. G. Güngör, Z. Karakurt, N. Adıgüzel, Ö. Yazıcıoğlu Moçin, M. Balcı, C. Saltürk, H. Yılmaz, A. Öztin, T. Yarkın. Acute and chronic term results of kyphoscoliotic patients with acute respiratory failure treated in intensive care unit (ICU) (poster sunumu). 21th ERS Annual Congress, September 2011, Amsterdam, Netherlands. European Respiratory Journal 2011; Suppl 55;(38): P2050, 359s.

B9. Z. Karakurt, N. Adıgüzel, D. Özgül, G. Güngör, Ö. Yazıcıoğlu Moçin, M. Kalamanoğlu Balcı, S. Baylan, C. Saltürk, A. Yılmaz. Intensive care results and costs of advanced age patients with respiratory failure: 3 years cohort study (poster sunumu). 21th ERS Annual Congress, September 2011, Amsterdam, Netherlands. European Respiratory Journal 2011; Suppl 55;(38): P2055, 360s.

B10. Ö. Yazıcıoğlu Moçin, G. Çetintaş, C. Saltürk, N. Adıgüzel, G. Güngör, H. Özkan Yılmaz, M. Kalamanoğlu Balcı, N. Örnek, D. Özgül, B. Uysal, S. Batı Kutlu, Z. Karakurt, A. Yılmaz. Mortality and cost analysis of community acquired pneumonia cases requiring intensive care unit follow up according to seasons (poster sunumu). 21th ERS Annual Congress, September 2011, Amsterdam, Netherlands. European Respiratory Journal 2011; Suppl 55;(38): P2056, 361s.

B11. Ö. Yazıcıoğlu Moçin, Z. Karakurt, G. Güngör, N. Adıgüzel, C. Salturk, M. Kalamanoglu Balci, H. Ozkan Yilmaz, G. Cetintas, T. Yarkin. The follow-up of cancer patients with acute respiratory failure in an intensive care unit (poster sunumu). 21th ERS Annual Congress, September 2011, Amsterdam, Netherlands. European Respiratory Journal 2011; Suppl 55 ;(38):  P2059, 361s

B12. G. Güngör, C. Saltürk, N. Adıgüzel, Ö. Moçin, H. Yılmaz, M. Balcı, G. Çetintaş, Z. Karakurt. Intensive care outcomes in patients with diffuse fibrotic parenchymal lung diseases (poster sunumu). 21th ERS Annual Congress, September 2011, Amsterdam, Netherlands. European Respiratory Journal 2011; Suppl 55 ;(38): P2060, 361s.

B13. Z. Karakurt, Ö. Yazıcıoğlu Moçin, E. Öz, N. Adıgüzel, G. Güngör, O. Devran, M. Kalamanoğlu Balcı, A. Yılmaz: Multi organ failure in severe sepsis patients followed at intensive care unit: Risk factors (sözlü sunum). 21th ERS Annual Congress, September 2011, Amsterdam, Netherlands. European Respiratory Journal 2011; Suppl 55; (38): 3206, 567s.

B14. Ö. Yazıcıoığlu Moçin, H. Arpağ, Z. Karakurt, N. Adıgüzel, M. Kalamanoğlu Balcı, C. Saltürk, G. Güngör. The noninvasive ventilation results of critical stable hypercapnic patients in an intensive care unit (poster sunumu). 22th ERS Annual Congress, September 2012, Vienna, Austria. European Respiratory Journal 2012; Supp; P2016, 354s

B15. C Saltürk, Z. Karakurt, G Güngör, Ö. Yazıcıoğlu Moçin, M. Balcı, H. Berk Takır, F. Kargın, N. Adıgüzel. Intensive care unit mortality of critically ill patients in first 24 hours: A single center 4-year cohort study (poster sunumu). 22th ERS Annual Congress, September 2012, Vienna, Austria. European Respiratory Journal 2012; Suppl; P2017, 354s

B16.  N. Adıgüzel , Z. Karakurt, G. Güngör, Ö. Yazıcıoğlu Moçin, M. Balcı, C. Saltürk, F. Kargın, H. Berk Takır. Does severity of obesity affect intensive care outcome of patients with obesity hypoventilation syndrome? (poster sunumu). 22th ERS Annual Congress, September 2012, Vienna, Austria. European Respiratory Journal 2012;Suppl; P2018, 354s

B17. Ö. Yazıcıoığlu Moçin, H. Arpağ, Z. Karakurt, N. Adıgüzel, M. Kalamanoğlu Balcı, C. Saltürk, G. Güngör. The noninvasive ventilation results of critical stable hypercapnic patients in an intensive care unit (poster sunumu). 22th ERS Annual Congress, September 2012, Vienna, Austria. European Respiratory Journal 2012; Supp; P2016, 354s.

B18. C Saltürk, Z. Karakurt, G Güngör, Ö. Yazıcıoğlu Moçin, M. Balcı, H. Berk Takır, F. Kargın, N. Adıgüzel. Intensive care unit mortality of critically ill patients in first 24 hours: A single center 4-year cohort study (poster sunumu). 22th ERS Annual Congress, September 2012, Vienna, Austria. European Respiratory Journal 2012; Suppl; P2017, 354s

B19. Z. Karakurt, G. Güngör, N. Adıgüzel, R. Evin Aydın, M. Kalamanoğlu Balcı, R. Sancar, S. Solmaz, Ö. Yazıcıoğlu Moçin. Six minute walking test in chronic respiratory failure: Which reflects the patient clinic status, walking distance or %predicted value? (poster sunumu). 22th ERS Annual Congress, September 2012, Vienna, Austria. European Respiratory Journal 2012; Suppl; P619, 96s

B20. M. Balcı, N. Adıgüzel, G. Güngör, Ö. Yazıcıoğlu Moçin, C. Saltürk, F. Kargın, H. Berk Takır, Z. Karakurt. The mortality of Acinetobacter baumanni infection in intensive care unit (poster sunumu). 22th ERS Annual Congress, September 2012, Vienna, Austria. European Respiratory Journal 2012; Suppl; P1996, 350s

B21. D. Tatar, Ö. Yazıcıoğlu Moçin, P. Çimen, Z. Karakurt, C. Kıraklı, G. Güngör, Ö. Ediboğlu, N. Adıgüzel, E. Tellioğlu, C. Saltürk, M. Balcı. Predictors of mortality in cancer patients requiring intensive care support: Two-centered cohort study (poster sunumu). 22th ERS Annual Congress, September 2012, Vienna, Austria. Eurpoean Respiratory Journal 2012; Supp; P1994, 349-350s.

B22. H. Berk Takir, F. Kargin, C. Salturk, M. Kalamanoglu Balci, O. Yazicioglu Mocin, G. Gungor, N. Adiguzel, Z. Karakurt. Reasons of intensive care unit admission in COPD patients. 23th ERS Annual Congress, September 2013, Barcelona, Spain. Eurpoean Respiratory Journal 2013; P2433, 500s.

B23. N. Adigüzel, Z. Karakurt, O. Yazicioglu Mocin, H. Berk Takir, C. Salturk, F. Kargin, M. Kalamanoglu Balci, T. Yarkin, G. Gungor. Full-time ICU staff in the intensive care unit: Does it improve the outcome? 23th ERS Annual Congress, September 2013, Barcelona, Spain. European Respiratory Journal September 2013; vol. 42 Suppl 57, P2447, 503s.

B24. F. Kargin, H. Berk Takir, C. Yücel Karabay, C. Saltürk, N. Çiftaslan Göksenoglu, O. Yazicioglu Mocin, G. Gungor, N. Adiguzel, M. Kalamanoglu Balci, R. Kargin, Zuhal Karakurt. The use of betablockers in chronic airway disease causing acute respiratory failure in intensive care unit. 23th ERS Annual Congress, September 2013, Barcelona, Spain. European Respiratory Journal September 2013; vol. 42. Suppl 57; P2428, 499s.

B25. G. Gungor, Z. Karakurt, H. Berk Takir, C. Salturk, R. Evin, F. Kargin, N. Adiguzel, M. Balci, Ö. Mocin. Patients with chronic hypercapnic respiratory failure using home noninvasive mechanical ventilation: Is it better for pulmonary performance? 23th ERS Annual Congress, September 2013, Barcelona, Spain. European Respiratory Journal September 2013; vol. 42. Suppl 57; P5113, 1087s.

B26. C. Saltürk, M. Yalçınsoy, S. Batı Kutlu, A. Oğuz, E. Aksoy, H. Berk Takır, M.B. Kalamanoğlu, F. Kargın, O.Y. Moçin, N. Adıgüzel, G. Güngör, Z. Karakurt. Long term and short term mortality of nosocomial and ventilator associated pneumonia in intensive care unit: A cohort study. ATS 2014 International Conference, San Diego, USA. Thematic poster. 

B27. Merih Kalamanoglu Balci, Belma Erdogan, Hayat Hatipoglu. Evaluation of bone mineral density in lung transplantation candidates with end stage lung disease. 25th ERS Annual Congress, September 2015, Amsterdam, Netherlands. Tartışmalı poster.

B28. Hilal Altinoz, Nalan Adiguzel, Cuneyt Salturk, Gokay Gungor, Ozlem Mocin, Huriye Takir, Feyza Kargin, Merih Balci, Zuhal Karakurt. May the obesity cause a better prognosis for domiciliary NIV prescribed COPD patients? 25th ERS Annual Congress, September 2015, Amsterdam, Netherlands. Thematic poster. 

B29. Merih Kalamanoglu Balci, Elif Ari, Mustafa Vayvada, Cuneyt Salturk, Ebru Asicioglu, Gokhan Kahveci, Ozgur Yasar Akbal, Cemal Asim Kutlu. Assessment of pulmonary hypertension in lung transplantation candidates; correlation of doppler echocardiography with right heart catheterization. 26th ERS Annual Congress, 3-7 September 2016, London United Kingdom. Thematic poster. European Respiratory Journal 2016 48: PA2546; DOI: 10.1183/13993003.congress-2016.PA2546

 

C- Uluslararası ve ulusal kitaplarda bölüm:

C1. Organizasyondan Tedaviye Yoğun Bakım. Ed. Zuhal Karakurt, Begün Ergan, M. Emin Akkoyunlu. Atalay Matbaacılık, Ankara, 2014. M. Kalamanoğlu Balcı, Akciğer Naklinde Köprü Amaçlı Ekstrakorporeal Gaz Değişimi Kullanımı, S: 318-324.    

C2. Akciger Nakli Kime? Ne Zaman? (2015). Kalamanoglu Balcı Merıh, www.toraks.org.tr, Editör:Nur Dilek Bakan, Adalet Demir, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-63009-5-0, Türkçe (Ders Kitabı).

C3. Avrupa Kardiyoloji Dernegi 2014 Kılavuzu Isıgında Akut Pulmoner Emboliye Güncel Yaklasım Özel Sayısı, Bölüm adı:(Akut Pulmoner Embolinin Klinik ve Radyolojik Bulguları) (2015), Kalamanoglu Balcı Merih, Türkıye Klınıklerı, Editör: Doç.Dr. Cihangir Kaymaz, Prof.Dr. Lale Tokgözoglu, Basım sayısı:1, Türkçe (Bilimsel Kitap), doc 2015;8(6):42-6

C4. Türkiye Klinikleri Gögüs Cerrahisi Özel Dergisi Akciger Nakli Özel Sayısı, Bölüm adı: Akciger Nakli ve Enfeksiyonlar (2015). Kalamanoglu Balcı Merıh, Türkiye Klinikler, Editör: Prof.Dr. Nurettin Karaoğlanoğlu, Basım sayısı:1, Türkçe (Bilimsel Kitap)

C5. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Özel Dergisi ECMO-Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu Vücut Dışı Yaşam Desteği Özel Sayısı. Bölüm adı:  Yapay Akciğer 2017 Mustafa Vayvada, Merih Kalamanoğlu Balcı, Cemal Asım Kutlu - Cilt 9 Sayı 3.

 D- Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Kalamanoglu Balcı M, Vayvada M, Kutlu CA. Lung Transplantatıon For Silicosis. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2017; 8 (Suppl 2), Doi: 10.4328/JCAM.4987.

D2. Bunyamin Burunsuzoglu, Cuneyt Salturk, Zuhal Karakurt, Esra Akkutuk Ongel, Huriye Berk Takir, Feyza Kargin, Gulbanu Horzum, Merih Balci, Ozlem Mocin, Nalan Adiguzel, Gokay Gungor, Adnan Yilmaz. Thrombocytopenia: A risk factor of mortality for patients with sepsis in the intensive care unit. Turk Thorac J 2015; 16: 28-32

D3. Eryüksel E, Karakurt S, Balci M, Celikel T. Non-invasive positive pressure ventilation for a severe legionella pneumonia case. Tüberküloz Toraks. 2009;57(3):348-51.

D4. Huriye Berk Takır, Zuhal Karakurt, Cüneyt Saltürk, Merih Balcı, Feyza Kargın, Özlem Yazıcıoğlu Moçin, Gökay Güngör, Ece Çelik, Özkan Devran, Murat Yalçınsoy, İpek Özmen, Nalan Adıgüzel. Does Total Parenteral Nutrition Increase the Mortality of Patients with Severe Sepsis in the ICU? Turk Thorac J. DOI: 10,5152/ttd.2015,4323

D5. N. Adıgüzel, Z.Karakurt, Ö.Yazıcıoğlu Moçin, H.Berk Takır, C.Saltürk, F.Kargın, M.Kalamanoğlu Balcı, G.Güngör. Full-time ICU Staff in the Intensive Care Unit: Does It Improve The Outcome? Turk Thorac J 2015; 16: 28-32.

D6. Ece Oz, Cuneyt Salturk, Zuhal Karakurt, Ozlem Mocin Yazicioglu, Nalan Adiguzel, Gokay Gungor, Ozkan Devran, Merih Balci, Gulbanu Horzum Ekinci, Adnan Yilmaz. Risk factors for multiorgan failure and mortality in severe sepsis patients who need intensive care unit follow-up. Tuberk Toraks 2015;63(3):147-157.

D7. C. Saltürk, N. Adiguzel, G. Güngör, S. Solmaz, R. Sancar, N. Örnek, R. Evin, Ö. Moçin, M. Balcı, S. Batı Kutlu, Z. Karakurt. Yoğun bakım ünitesinde yatakbaşı yükseltme takibi ve eğitimi sonuçları. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2013;53(1):12-15. 

D8. G. Güngör, Z. Karakurt, N. Adıgüzel, Ö. Yazıcıoğlu Moçin, M.Kalamanoğlu Balcı, C.Saltürk, F.Kargın, H.Berk Takır, D.Şeker, T.Moralı, Ö.Oruç, E.Karahallı. Sosyal Güvenlik Kurumu Fiyatlandırma Politikası ile Sağlık Bakanlığı’nın Yoğun Bakım Standartları Sağlanabilir mi? Dahili ve Cerrahi Bilimler Yogun Bakim Dergisi, 2012, Issue 2, p23-26.

D9. C. Saltürk, F. Kargın, HB. Takır, N. Adıgüzel, G. Güngör, M. Balcı, Ö. Moçin, R. Sancar, D. Özgül, Z. Karakurt. Yoğun bakım ünitesinde gece noninvaziv mekanik ventilasyon maske uygulama sıklığı. Göztepe Tıp Dergisi 2012;27(3): 90-93.

D10. M. Yalçınsoy, G. Cetintaş, Ö. Yazıcıoğlu Moçin, E. Acartürk, G. Güngör, M. Kalamanoğlu Balcı, C. Saltürk, M. Ertuğrul, N. Adıgüzel, Z. Karakurt. Göğüs hastalıkları yoğun bakım ünitesindeki akut dâhili sorunların mortaliteye etkisi.  Tuberk Toraks 2011; 59(3):221-26.

D11. Adıgüzel N, Karakurt Z, Kalamanoğlu Balcı M, Acartürk E, Güngör G, Yazıcıoğlu Moçin O, Batı Kutlu S, Yılmaz A. Influenza A (H1N1) virus pneumonia in intensive care unit. Tuberk Toraks. 2010;58(3):278-85.

D12. Merih Kalamanoğlu Balcı Bir Akciger Transplantasyonu Klinigine Yapilan Basvurularin Degerlendirilmesi – Okmeydanı Tıp Dergisi, 2017.

D13. Merih Kalamanoğlu Balcı, Baran Balcan Sehnaz olgun; Berrin Ceyhan Procalcitonin Guided Antibiotic Treatment In Lower Respiratory Tract Infections - JAREM - Journal of Academic Research in Medicine 2017.