Uzm. Dr.Mert Bayramoğlu

  • İlgi Alanları
  • Nörovasküler girişimler
  • Hepatobilier girişimler
  • Kemoembolizasyon
  • Diyaliz
  • Port yerleştirilmesi
  • Biyopsi
  • Üriner sistem girişimleri
  • Tümör ablasyon tedavileri

Eğitim ve Uzmanlık
2014 – Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi
2019 – Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi – Uzmanlık

Kurs ve Sertifikalar
Temel Girişimsel Radyoloji Kursu (Sertifika)
İleri Girişimsel Radyoloji Kursu I (Sertifika)
İleri Girişimsel Radyoloji Kursu II (Sertifika)
Ankara I. İnme Sempozyumu
13. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı
37. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD2016)
38. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD2017)
40. Uluslararası Radyoloji Kongresi (TURKRAD2019)
TRD Radyoloji Kış Okulu (2017)
TRD Radyoloji Kış Okulu (2018)
TMRD 23. Yıllık Toplantısı

Mesleki Üyelikler
Türk Radyoloji Derneği
Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
Cardiovascular and Interventional Radiologocial Society of Europe (CIRSE)

-Bayramoglu, M., Haberal, K.M. (2018). Partial splenic torsion in situ: Revealed by ultrasound and computed tomography. Journal of medical ultrasound, 26(2), 107.

-Bayramoğlu, M., Rahatli, F. K., Ağıldere, A. M. (2018). Karaciğer ve böbrek nakilli pediatrik hastaların beyin manyetik rezonans görüntüleme bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslarası 23. Yıllık Toplantısı.

-Haberal, K.M., Bayramoglu, M. (2018). Volumetric reevaluation of liver left lateral segment donors, which had previously been incompatible with intraoperative weight findings. Transplantation, 102, S897.

-Haberal, K.M., Bayramoglu, M., Kirnap, M., Coskun, M.,  Haberal, M. (2018). Manual computed tomography liver volumetry: can it be done faster?. Transplantation, 102, S898.

-Haberal, K.M., Avcı, A. Y., Bayramoğlu, M., Ağıldere, A. M. (2019). Late onset hirayama disease: characteristic magnetic resonance imaging features. Journal of Clinical & Analytical Medicine.

- Bayramoğlu, M., Haberal, M., Yıldırım,T. Çetin, N., Ağıldere, A. M. (2019). Dejeneratif servikal hastalığı olanlarda dinamik servikal manyetik rezonans görüntüleme bulgularının standart statik manyetik rezonans görüntüleme ve klinik bulgular ile korelasyonu. 40. Uluslararası Katılımlı Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2019).

- Bayramoğlu, M. “Portal ve Hepatik Venöz Girişimler”. Radyoloji Başucu Serisi Girişimsel Radyoloji. ed. Gedik, M.A. (s. 417-443). Ankara: Akademisyen Yayınevi, 2021.