Uzm. Dr.Merve Babalıoğlu

  • İlgi Alanları
  • Bipolar bozukluk
  • Depresyon
  • Şizofreni
  • Anksiyete bozukluğu
  • Obsesif kompülsif bozukluk
  • Nörobilişsel bozukluklar
  • Kadın ruh sağlığı
  • Fonksiyonel tıp

Eğitim ve Uzmanlık
2013 -2018 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Psikiyatri Kliniği, İstanbul
2006 - 2012 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne
2001 - 2006 Robert Kolej, İstanbul     

Deneyim
2018-2020 T.C. Sağlık Bakanlığı Gediz Devlet Hastanesi, Kütahya
09-11.2018 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 9. Psikiyatri Kliniği, İstanbul
12.2016-02.2017 Harvard Medical School McLean Hospital OCD Institute (OKB Enstitüsü), Belmont, MA, ABD (Gözlemci)
09.2016-02.2017 Harvard Medical School McLean Hospital Psychotic Disorders Division (Psikotik Bozukluklar Bölümü), Belmont, MA, ABD (Misafir Araştırma Görevlisi)
03-04.2015 Mayo Clinic Health System Geriatric Inpatient Unit, Psychiatry Inpatient Consultation Service and Outpatient Psychiatry Service (Geriatri Yatan Hasta Ünitesi, Psikiyatri Yatan Hasta Konsültasyon Servisi ve Ayaktan Tedavi Ünitesi), Waycross, GA, ABD (Gözlemci)
11-12.2012 112 Komuta Kontrol Merkezi, Ağrı

Kurs ve Sertifikalar
Şizofreni Hastalarında Metakognitif Terapi (Eğitmen: Prof. Dr. Nesrin Dilbaz). Mart 2018. İstanbul, Türkiye.
Temel Biyoistatistik ve SPSS Kursu (Türk Psikiyatri Derneği, İstanbul Şubesi). Şubat 2018. İstanbul, Türkiye. 
Mindfulness (Farkındalık Temelli) Terapiye Giriş (Eğitmen: Prof. Dr. Kültegin Ögel). Eylül 2017. İstanbul, Türkiye.
Kişilik Bozukluklarında Psikodinamik Psikoterapiye Giriş (Eğitmen: Prof. Dr. Doğan Şahin). Eylül 2015-Mayıs 2016. İstanbul, Türkiye.
Kabul ve Kararlılık Terapisi Teori ve Klinik Uygulamaları (Eğitmen: Doç. Dr. Kasım Fatih Yavuz). Haziran 2014. İstanbul, Türkiye.
Bilişsel Davranışçı Terapi Teori ve Klinik Uygulamaları (Eğitmen: Prof. Dr. Hakan Türkçapar). Eylül 2013- Mart 2014. İstanbul, Türkiye.

Mesleki Üyelikler
Türk Psikiyatri Derneği
Türk Tabipler Birliğ

A. Uluslararası ve Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

 

Camsari M, Babalioglu M “ Brief History of Consultation-Liaison Psychiatry, Its Current Status and Training in Modern Psychiatry: A Perspective from the United States” Turkish Journal of Psychiatry, doi: 10.5080/u14853

 

Maner F, Babalioglu M, Cetinkaya O, Ipekçioglu D, Ergen N, Yesil R, Üstün I, Bas O, Ulukaya S, Yerebakan M and Alici S. (2014, October 30). The Coexistence of Arachnoid Cyst with First Episode Psychosis: Four Cases. Neurological Disorders Volume 2 Issue 6, 2014 doi: 10.4172/2329-6895.10001863.

 

Cetinkaya O, Ipekcioglu D, Maner F, Babalioglu (Ozgal) M. 2013. Nocturnal panic attack: Is it another subtype? Global Journal of Medical Research. Volume 13, Issue 2, Version 1.0, 2013.

 

B. Uluslararası ve Ulusal Kongrelerde Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

           

Elif Kervancioglu Demirci, Merve Babalioglu. Biological, Social and Legal Aspects of Frozen Reproductive Cells and Embryos: A Perspective From Turkey. 2nd International Aegean Symposium 2020.

 

Özlem Çetinkaya, Fulya Maner, Derya Ipekcioğlu, Huriye Ersen, Soner Alıcı, Sema Ulukaya, Merve Babalıoğlu, Mustafa Taştan. Familial Meditteranean Fever and Psychiatric Disorders. WPA 2015 Bucharest International Congress. Romanian Journal of Psychiatry. Vol XVII No.2 June 2015. e-ISSN: 2068-7176

 

Alıcı S, Maner AF, Babalıoğlu M. Feniramin Maleat Kullanımına Bağlı Psikiyatrik Bozukluk. Türk Psikiyatri Dergisi, 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu. Sayı 26, Yaz 2015. Sup 1, sy 29-30, ISSN: 1300-2163

 

Bas O, Maner F, Babalioglu M, Cetinkaya O, Ipekcioglu D, Ergen N, Yesil R, Ustun I, Ulukaya S, Alici S. First Episode Psychosis Associated Arachnoid Cyst: Four Cases. (2014) Poster Presentations, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology,24:sup1, pg81-360, doi: 10.1080/10177833.2014.11790943

 

Alici S, Babalioglu M, Maner AF, Ulukaya S, Cetinkaya O, Ersen H. Mediterranean Fever and Psychiatric Disorders: Three Case Reports. Poster Presentations, (2013) Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 23:sup1, pg107-292, doi: 10.1080/10177833.2013.11790875

 

Babalioglu M, Maner AF, Cetinkaya O, Alici S. Arachnoid Cyst in Two Patients with First Episode Psychosis: Case Report. (2013) Poster Presentations, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 23:sup1, S107-S292, doi: 10.1080/10177833.2013.11790875

 

Yilmaz R., Ozgon G., Ekter Kanten G., Selman S., Babalioglu (Ozgal) M., Karaca N., Kervancioglu E. (2013). Is There Any Relationship Between Peripheral Sex Chromosome Mosaicism and Cumulus Cell Sex Chromosome Structure? A Case Report. Poster presentation. Ovarian Club III: The Inverse Pyramid: Regulating Follicle Number and Oocyte Quality; Paris, Fransa.