Dr. Öğr. ÜyesiMESUT BAYRAKTAROĞLU

  • İlgi Alanları
  • Astım
  • Koah
  • Akciğer kanseri
  • Tüberküloz
  • Pnömoniler

Eğitim ve Uzmanlık
2003 - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) – Tıp eğitimi
2010 - Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi – Uzmanlık

Deneyim
2013 - 2014 - İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Göğüs Hastalıkları Uzmanı
2014 - 2019 - Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Kurs ve Sertifikalar
Türk Toraks Derneği Kongresi- 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 yılları
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Kongresi - 2006, 2012 yılları
ERS Kongresi (European Respiratory Society) - 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 yıları
Dünya Alerji Organizasyonu (WAO) Konferansı: 2010 yılı
Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi – 2012 yılı
ERA (Eurasian Respiratory & Allergy) Summit – 2017, 2018 yılları

Mesleki Üyelikler
European Respiratory Society (Avrupa Solunum Derneği)
Türk Toraks Derneği (TTD)
Türkiye Solunum Arastırmaları Derneği ( TÜSAD)
Akademik Solunum Derneği

Araştırma ve Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


1.      Yıldız P, Bayraktaroglu M, Gorgun D, Secik F. Bronchodilator efficacy of 18 µg once daily tiotropium inhalation via Discair versus Handihaler in adults with chronic obstructive pulmonary disease: randomized, active-controlled, parallel-group, open label Phase IV trial.    (Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2016 Nov 22;11:2859-2867.)

 

2.     Yıldız P, Bayraktaroglu M, Gunen H.

Bronchodilator efficacy of tiotropium/formoterol (18/12 µg once daily via a Discair® inhaler), tiotropium alone (18 µg by Handihaler®) or combined with formoterol (12 µg twice daily by Aerolizer®) in adults with moderate-to-severe stable COPD  (Curr Med Res Opin. 2019 Aug 9:1. doi: 10.1080/03007995.2019.1654722.)

 

3.     Yildiz P, Bayraktaroglu M, Gorgun D, Yuksel K.

Bronchodilator Efficacy of a Single-Dose 12/400-µg Formoterol/Budesonide Combination as a Dry Powder for Inhalation Delivered by Discair® in Adult Patients with Moderate-to-Severe Stable COPD: Open-Label, Single-Arm, Phase IV Trial. (Clin Drug Investig. 2019 Jul 23. doi: 10.1007/s40261-019-00828)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.         Dalar L, Tural S, Bayraktaroglu M, Sökücü S.  The relationship Between Toll-like Receptor Mutation and IL-1 Receptor Antagonist Polymorphism With Tuberculosis Disease.(Erzincan Tıp Dergisi, 1 ( 2 ) , 35-41, 2018


2.            Şahin F, Bayraktaroğlu M, Özgül G, Görgün D, Arslan D, Yıldız P. Ateş yiyenlerin pnömonisi: Likid hidrokarbon içeriğinin aspirasyonuna bağlı iki pnömoni olgusu. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 73:1 (J Ist Faculty Med 2010; 73: 1)

3.            Şahin F, Bayraktaroğlu M, Büyükpınarbaşılı N, Karapınar G, Sönmezoğlu Y, Bedirhan MA, Yıldız P. Disfaji ile birlikte mediasten kitlesi şeklinde başvuran bir mediastinal tüberküloz lenfadenit olgusu. İst Tıp Fak Derg 2009; 72: 4 (J Ist Faculty Med 2009; 72: 4)

4.            Görgün D, Bayraktaroğlu M, Seçik F, Şahin F, Yıldız P. Tüberküloz plörezinin özellikleri ve tanı yöntemlerinin değerlendirilmesi. Solunum 2009; 11(2): 54-60.

5.            Şahin F, Bayraktaroğlu M, Yıldız P, Özgül G, Cansever L, Bedirhan MA. Plevral efüzyonun ayırıcı tanısında kist hidatik. Plevra Bülteni 2008; 2(2): 53-58.

6.            Şahin F, Karapınar G, Bayraktaroğlu M, Görgün D, Yıldız P. Primer akciğer kanserli hastaların radyolojik, bronkoskopik ve histopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. Solunum 2008; 10: 184-91.

7.         Bayraktaroğlu M, Yıldız P Opere küçük hücreli dışı akciğer kanserinde visseral plevral invazyonun sürviye etkisi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2015

8.            Bayraktaroğlu M, Yıldız P Santral yerleşimli akciğer kanseri tanısında bronkoskopinin rolü. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2015