Doç. Dr.Mesut Garipardıç

  • İlgi Alanları
  • Lösemi
  • Talasemi

Eğitim ve Uzmanlık
1989 - İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
1998 – Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Uzmanlık
2007 - İstanbul Üniversitesi  İstanbul Tıp Fakültesi- Çocuk Hematoloji ve Onkoloji / Yan Dal Uzmanlık
2011 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doçentlik
2014-2015 Ankara Dışkapı Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi Kök Hücre Nakli Eğitimi

Deneyim
1993 - 1998 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD/ Arş. Gör.
1998-2001 Kırklareli- Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi / Çocuk Uzmanı
2002 - 2004  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi - Öğr. Üyesi
2004 - 2007 - İstanbul Üniversitesi  İstanbul Tıp Fakültesi- Çocuk Hematoloji ve Onkoloji/ Yan dal ihtisası
2008- Almanya - Berlin  Charité Campus Virchow-Klinikum, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği
2012-2016 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği
2014-2015 Ankara Dışkapı Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi Kök Hücre Nakli Ünitesi

Mesleki Üyelikler
1.Türk Pediatrik Hematoloji Derneği
2.Türk Hematoloji Derneği
3. Gaziantep ve İzmir Tabib Odası
4. Türkiye Milli Pediatri Derneği
 

Lösemi, Hodkin ve Non- Hodgkin Lenfoma, Nöroblastom, Wilms tümörü

Talasemi (Akdeniz Anemisi), Nütrisyonel Anemiler (B12 ve Demir Eksikliği), Trombosit Hastalıkları (Glanzman, Bernard-Soulier Sendromu, ITP vs.), Aplastik Anemi ve kemik iliği yetersizlikleri, Hemofili, Lökosit Fonksiyon ve Sayısal Yetersizlikleri (Kalıtsal Nötropeniler ve Febril Nötropeni vs.), Hemafagositik sendrom, Histiositozlar,