• İlgi Alanları: Nefroloji, Romeotoloji, Endokrinoloji, Diyabetik Nefropati, Hipertansiyon

Eğitim ve Uzmanlık
Erciyes Üniversitesi Tip Fakültesi
Ankara Numune Hastanesi Dahiliye ABD