Doç. Dr.Metin Ekinci

Eğitim ve Uzmanlık
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi - Göz Hastalıkları - Doçentlik
 
Mesleki Üyelikler
Tabipler Odası, Üye , 2005-2011
Türk Oftalmoloji Dernegi, Üye , 2001