Prof. Dr.Metin Kapan

  • İlgi Alanları
  • Karaciğer cerrahisi
  • Safra kesesi hastalıkları
  • Pankreas cerrahisi
  • Gastrointestinal cerrahi

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara  Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi 
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı - Uzmanlık Eğitimi

Deneyim
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 26

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :  61

Uluslararası kitaplardaki bölümler: 1

Ulusal kitaplardaki bölümler : 24

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler : 19

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 31