sat─▒r aras─▒

Mide A─čr─▒s─▒na Ne ─░yi Gelir?

Mide a─čr─▒s─▒ zaman zaman herkes taraf─▒ndan ya┼čanan bir ┼čikayettir. Hafif mide a─čr─▒lar─▒ genellikle haz─▒ms─▒zl─▒k ya da dispepsi yüzünden olur. Mide a─čr─▒n─▒z ┼čiddetli de─čilse ve zarars─▒z bir nedenden oldu─čunu tahmin ediyorsan─▒z, evde uygulayaca─č─▒n─▒z baz─▒ yöntemler mide a─čr─▒n─▒z─▒ geçirebilir.

Mide A─čr─▒s─▒ Nedenleri Nelerdir?

Mide a─čr─▒s─▒n─▒n hafif bir haz─▒ms─▒zl─▒ktan ciddi bir ülsere kadar birçok nedeni olabilir. Mide a─čr─▒n─▒z oldu─čunda, kendinize a─čr─▒n─▒z─▒n ne kadar ┼čiddetli oldu─čunu ve yan─▒nda di─čer ne gibi belirtiler gözledi─činizi sorman─▒z gerekir.

Mide a─čr─▒s─▒na neden olabilecek hastal─▒k ve durumlar a┼ča─č─▒daki gibi s─▒ralanabilir: 

 • Gastroözofageal reflü: Mide a─čr─▒s─▒ yan─▒ s─▒ra, mide ek┼čimesi, gö─čüs bölgesinde yanma, yutkunma güçlü─čü ve kuru öksürük gibi ┼čikayetler de gözlenir. Belirli g─▒dalar yenildikten sonra ya da uzan─▒ld─▒─č─▒nda semptomlarda art─▒┼č ya┼čan─▒r.
 • Gastrit: Bu hastal─▒kta, hasta ayn─▒ zamanda bulant─▒, yemek sonras─▒ ┼či┼čkinlik hisseder. Gastrit tedavi edilmedi─činde ülsere dönü┼čebilir. 
 • H. pylori enfeksiyonu: Helicobacter pylori (H. pylori) midenin asidik ortam─▒nda ya┼čayabilen bir bakteridir. Bu bakterinin mideye yerle┼čmesi mide yanmas─▒, bulant─▒, i┼čtah ve kilo kayb─▒ gibi belirtiler gösterir. Toplumlarda çok yüksek oranda bulunur ve uzun süre semptom vermeden seyredebilir.  
 • ─░laç kullan─▒m─▒: Midede çözünen ve emilen ilaçlar mide mukozas─▒na zarar verip burada rahats─▒zl─▒k hissi yaratabilir.
 • Yiyecekler: Çölyak gibi baz─▒ özel hastal─▒klarda, g─▒dalar─▒n içerisinde bulunan belirli maddeler mide rahats─▒zl─▒─č─▒na neden olabilir. 

Yukar─▒da aç─▒klanan durumlar haricinde haz─▒ms─▒zl─▒k, ülser, f─▒t─▒k, mide kanseri, alkol, sigara ve tütün kullan─▒m─▒ da mide yanmas─▒na neden olabilir.

Mide A─čr─▒s─▒ Belirtileri Nelerdir? 

Hafif mide a─čr─▒s─▒ ve haz─▒ms─▒zl─▒─č─▒n yayg─▒n belirtileri aras─▒nda a┼ča─č─▒dakiler yer al─▒r:

 • mide ek┼čimesi veya asit reflüsü
 • mide bulant─▒s─▒
 • ┼či┼čkinlik
 • gaz ç─▒karma ihtiyac─▒
 • a─č─▒z kokusu
 • h─▒çk─▒r─▒k veya öksürük

Mide a─čr─▒s─▒ belirtileri s─▒k s─▒k tekrarlan─▒yorsa bir sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurman─▒zda fayda vard─▒r.

K─▒vrand─▒ran Mide A─čr─▒s─▒ Neden Olur?

K─▒vrand─▒ran mide a─čr─▒s─▒ neden olur sorusu ┼čiddetli bir ┼čekilde mide a─čr─▒s─▒ ya┼čayan ki┼čilerin endi┼čeyle yakla┼čt─▒─č─▒ bir sorudur. K─▒vrand─▒ran mide a─čr─▒s─▒ neden olur diye bakt─▒─č─▒m─▒zda çe┼čitli sebeplerle bu a─čr─▒lar─▒n ba┼člay─▒p ┼čiddetlenebilece─čini görüyoruz.

Bu sebeplerden baz─▒lar─▒n─▒ listeleyecek olursak: 

 • Sindirim sistemi sorunlar─▒ ki┼činin k─▒vrand─▒ran mide a─čr─▒s─▒ çekmesine neden olabilir. Mide ve ba─č─▒rsak enfeksiyonlar─▒, sindirim enzimlerinin yetersizli─či, gastrit ve mide ülseri gibi rahats─▒zl─▒klar ┼čiddetli a─čr─▒lara neden olabilir. 
 • Ki┼činin içinde bulundu─ču durumda yo─čun stres ya┼čamas─▒ mide spazmlar─▒na yol açarak midede ya┼čanacak a─čr─▒lar─▒ tetikleyebilir. 
 • Safra kesesinde ya┼čanan çe┼čitli rahats─▒zl─▒klar; safra kesesi ta┼člar─▒, safra kesesi iltihaplar─▒ veya safra yolu t─▒kan─▒kl─▒klar─▒ gibi problemler mide a─čr─▒s─▒n─▒n ba┼člamas─▒na neden olabilir. 
 • Yanl─▒┼č beslenme al─▒┼čkanl─▒klar─▒ ki┼činin midesine zarar verir. Çok ya─čl─▒ ve baharatl─▒ yiyecekler, asit içerikli içecekler mideye zarar verir ve bu tarz asidik yiyecek ve içecekler a─čr─▒ tetikleyiciler olabilir. 
 • Pankreas iltihaplanmas─▒ ki┼činin ┼čiddetli bir ┼čekilde mide a─čr─▒s─▒ ya┼čamas─▒na sebep olabilir. 
 • Ki┼čide kronik olarak görülen kab─▒zl─▒k veya ishal gibi sorunlar da mide a─čr─▒lar─▒na sebep olabilir. 
 • Ani ya┼čanan g─▒da zehirlenmeleri mide rahats─▒zl─▒─č─▒na sebep olabilir.

K─▒vrand─▒ran Mide A─čr─▒s─▒ ve Bulant─▒ Belirtileri

K─▒vrand─▒ran mide a─čr─▒s─▒ ve bulant─▒ birbirinden farkl─▒ birçok hastal─▒─č─▒n belirtisi olabilir. K─▒vrand─▒ran mide a─čr─▒s─▒ ve bulant─▒ belirtileri bir arada görüldü─čünde tehlikeli bir sonuca varabilir. Hatta ki┼činin uykudan uyand─▒ran mide a─čr─▒s─▒ ya┼čamas─▒na sebep olabilir. 

Bu a─čr─▒lar─▒n ortaya ç─▒kard─▒─č─▒ k─▒vrand─▒ran mide a─čr─▒s─▒ ve bulant─▒ semptomlar─▒na bakacak olursak; mide bölgesinde k─▒vranma hissi ve ┼čiddetli veya hafif seyreden bir a─čr─▒, mide a─čr─▒s─▒ ya┼čan─▒rken midenin bo┼čalt─▒lmas─▒ iste─či ve ard─▒ndan gelen kusma, kar─▒n bölgesinde olu┼čan gaz birikimi ve ┼či┼čkinlik hissi, bir süredir ya┼čanan ishal ve kab─▒zl─▒k, mide yanmas─▒, i┼čtah kayb─▒, yüksek ate┼č ve halsizlik hali gibi belirtilerdir.

Bu belirtiler herkes için ayn─▒ de─čildir, ki┼čiden ki┼čiye göre de─či┼čmekle birlikte bu belirtilerden biri veya birkaç─▒n─▒ ya┼č─▒yorsan─▒z mutlaka uzman bir hekime ba┼čvurmal─▒s─▒n─▒z. 

Çocuklarda K─▒vrand─▒ran Mide A─čr─▒s─▒ Neden Olur?

Çocuklarda k─▒vrand─▒ran mide a─čr─▒s─▒ çok yayg─▒n görülen bir sa─čl─▒k sorunudur. Bu a─čr─▒lar hafif veya ┼čiddetli olabilir. Her zaman ciddi bir sebebi olmamakla birlikte bu a─čr─▒lar─▒n sebebinin ne oldu─čunun tam olarak anla┼č─▒lmas─▒ önemlidir. Çocuklarda görülen mide a─čr─▒lar─▒n─▒n en yayg─▒n sebebi midede görülen ve kurt olarak adland─▒r─▒lan küçük solucanlar─▒n midede yaratt─▒─č─▒ enfeksiyondur. Bu kurtlar çocuklarda ishale sebep olabilir.

 ─░drar yolu enfeksiyonu , apandist, laktoz intolerans─▒ ve gastroözofageal reflü hastal─▒─č─▒ gibi rahats─▒zl─▒klar da çocuklarda mide a─čr─▒s─▒ görülmesine sebep olabilir. Uzmanlar taraf─▒ndan do─čru tespit yap─▒ld─▒ktan sonra mutlaka do─čru bir tedavi yöntemi ile desteklenmelidir. 

Genç Ya┼čta K─▒vrand─▒ran Mide A─čr─▒s─▒ Neden Olur?

K─▒vrand─▒ran mide a─čr─▒s─▒ gençlerde de s─▒kl─▒kla görülmektedir. Genellikle çok ciddi bir sorun oldu─ču dü┼čünülmese de ┼čiddetli veya sürekli ya┼čanan a─čr─▒lar mevcutsa mutlaka bir uzman hekime ba┼čvurulmal─▒d─▒r. Gençlerde görülen mide a─čr─▒lar─▒n─▒n genel nedeni düzensiz beslenme ve stres olarak belirtilebilir.

Akademik kayg─▒lar, okullarda ya┼čanan sosyal bask─▒lar ve s─▒nav stresi gençlerdeki mide a─čr─▒lar─▒n─▒ tetikleyen faktörlerin ba┼č─▒nda gelir. Gençler bu süreçte uykudan uyand─▒ran mide a─čr─▒s─▒ ya┼čayabilir. Bu süreç ya┼čam tarz─▒ de─či┼čikli─či ve dengeli beslenme ile kolayl─▒kla atlat─▒labilir. 

Ya┼čl─▒larda K─▒vrand─▒ran Mide A─čr─▒s─▒ Neden Olur?

Ya┼čl─▒larda mide a─čr─▒s─▒ ya┼č ile birlikte de─či┼čen fizyolojik ve hormonsal yap─▒ ile ilgili olabilir. Ki┼čide geçmeyen mide a─čr─▒s─▒ mevcutsa mutlaka bir hekim deste─čine ba┼čvurulmal─▒ ve uygun tedavi yöntemleri denenmelidir. Ya┼čl─▒ ki┼čilerde geçmeyen mide a─čr─▒s─▒ sebebi olarak ya┼čla birlikte azalan mide asitlerinin sindirim süreçlerini etkilemesi ve mide a─čr─▒lar─▒na neden olmas─▒ gösterilebilir. 

Hamilelikte K─▒vrand─▒ran Mide A─čr─▒s─▒ Neden Olur?

Hamilelikte k─▒vrand─▒ran mide a─čr─▒s─▒ çok s─▒k rastlanan bir durumdur. Hamilelerin uykudan uyand─▒ran mide a─čr─▒s─▒ ya┼čamas─▒na neden olabilir. Bunun sebebi olarak geni┼čleyen ve büyüyen rahim sebebiyle besinlerin yemek borusuna geçi┼činin zorlanmas─▒ gösterilebilir.

Hamilelikte ya┼čanan birçok fizyolojik de─či┼čiklik ve hormonlar─▒n etkile┼čiminden kaynakl─▒ olarak mide a─čr─▒lar─▒ ya┼čanabilir. Büyüyen uterusun mideye bask─▒ yapmas─▒ ve midenin daha yukar─▒ya do─čru itilmesine sebep olur, bu durum da midede bask─▒ yarat─▒r ve midenin daha çok a─čr─▒mas─▒na neden olur. 

Mide A─čr─▒s─▒na Ne ─░yi Gelir?

“Mide a─čr─▒s─▒n─▒ ne keser?” mide a─čr─▒s─▒ çeken birçok insan─▒n merak etti─či bir sorudur. Mide a─čr─▒s─▒na iyi gelen ve evde h─▒zl─▒ca uygulayabilece─činiz birçok yöntem bulunmaktad─▒r. 

 • Bol su tüketmek: Vücudun, yiyecek ve içeceklerdeki besinleri sindirmek ve emmek için suya ihtiyac─▒ vard─▒r. Susuz kalmak, sindirimi daha zor hale getirir. Bu da mide rahats─▒zl─▒─č─▒ olas─▒l─▒─č─▒n─▒ art─▒r─▒r. Mide a─čr─▒n─▒za ishal e┼člik ediyorsa dehidre olmamak (vücudun susuz kalmas─▒) için su tüketmeniz çok önemlidir. Genellikle günde en az sekiz bardak su içilmesi tavsiye edilir. 
 • Papatya çay─▒ : Papatya çay─▒, anti-enflamatuar özelli─čiyle mide a─čr─▒s─▒n─▒ hafifletmeye yard─▒mc─▒ olabilir. Bu anti-enflamatuar özellikler, mide kaslar─▒n─▒z─▒n gev┼čemesine yard─▒mc─▒ olarak kramp ve spazm a─čr─▒s─▒n─▒ azaltabilir.
 • Vücudunuzun üst k─▒sm─▒n─▒ yukar─▒da tutmak: Vücut yatay oldu─čunda, midedeki asidinin geriye do─čru hareket ederek yukar─▒daki yemek borusuna kaçmas─▒ kolayla┼č─▒r. Midedeki asit, bu bölgede hasar yaratabilir. Mide a─čr─▒s─▒ olan ki┼čiler, a─čr─▒ veya yanma geçinceye kadar en az birkaç saat yatmaktan ve uzanmaktan kaç─▒nmal─▒d─▒r. Yatmas─▒ gereken birinin ba┼č─▒n─▒, boynunu ve üst gö─čsünü yast─▒klarla, ideal olarak 30 derecelik bir aç─▒yla desteklemesi gerekir.
 • Zencefil: Zencefil mide problemleri ve haz─▒ms─▒zl─▒k için yayg─▒n olarak kullan─▒lan do─čal bir çözümdür. Zencefil, mide kas─▒lmalar─▒n─▒ h─▒zland─▒rmaya yard─▒mc─▒ olabilecek gingerol ve shogaol ad─▒ verilen kimyasallar içerir. Böylelikle zencefil tüketerek, midede haz─▒ms─▒zl─▒─ča neden olan yiyeceklerin daha h─▒zl─▒ sindirilmesi sa─članabilir. Zencefildeki kimyasallar ayr─▒ca mide bulant─▒s─▒n─▒, kusmay─▒ ve ishali azaltmaya yard─▒mc─▒ olabilir. Mide a─čr─▒s─▒ olan insanlar yiyeceklerine zencefil eklemeyi ya da çay olarak içmeyi deneyebilir. 
 • Nane: Nefesin taze kokmas─▒n─▒ sa─člamas─▒ yan─▒ s─▒ra, nane kusma ve ishalin önlenmesine, ba─č─▒rsaklardaki kas spazmlar─▒n─▒ azaltmaya ve a─čr─▒ gidermeye yard─▒mc─▒ olabilir. Nane, ─░ran, Pakistan ve Hindistan'da haz─▒ms─▒zl─▒k, gaz ve ishal için geleneksel bir tedavi yöntemi olarak kullan─▒l─▒r. Nane yapraklar─▒ ham ya da pi┼čmi┼č ┼čekilde tüketilebilir. Nane ┼čekeri emmek, elinizin alt─▒nda hiçbir ┼čey olmad─▒─č─▒nda, mide ek┼čimesi veya a─čr─▒lar─▒n─▒ azaltmaya yard─▒mc─▒ olabilecek bir seçenektir.
 • Is─▒ uygulamak: Is─▒, gergin kaslar─▒ gev┼četir ve haz─▒ms─▒zl─▒─č─▒ kolayla┼čt─▒r─▒r. Bu nedenle ─▒l─▒k bir banyo yapmak mide rahats─▒zl─▒─č─▒n─▒ hafifletebilir. Mideye 20 dakika ya da so─čuyuncaya kadar ─▒s─▒t─▒lm─▒┼č bir s─▒cak su torbas─▒ uygulamak da faydal─▒ olabilir.
 • Alkol ve sigaradan uzak durmak: Sigara içmek bo─čaz─▒ tahri┼č ederken mide yanmas─▒n─▒ da art─▒rabilir.  Bir toksin olan alkolün sindirimi zordur ve karaci─čere ve mide zar─▒na zarar verebilir. Mide a─čr─▒s─▒ olan insanlar kendilerini iyi hissedene kadar sigara ve alkol tüketmekten kaç─▒nmal─▒d─▒r.
 • Limon suyu, karbonat ve su kar─▒┼č─▒m─▒: Baz─▒ ara┼čt─▒rmalar limon suyunun bir tutam karbonat ile suya kar─▒┼čt─▒r─▒lmas─▒n─▒n çe┼čitli sindirim ┼čikayetlerini hafifletmeye yard─▒mc─▒ olabilece─čini göstermektedir. Bu kar─▒┼č─▒m, gaz ve haz─▒ms─▒zl─▒─č─▒n azalt─▒lmas─▒na yard─▒mc─▒ olabilecek karbonik asit üretir. Ayr─▒ca karaci─čer sekresyonunu (salg─▒lar─▒n─▒) ve ba─č─▒rsak hareketlili─čini de art─▒rabilir. Bu kar─▒┼č─▒m─▒ yapmak için bir bardak suyun içerisine 1 yemek ka┼č─▒─č─▒ limon suyu ve 1 çay ka┼č─▒─č─▒ karbonat ekleyip yava┼č yava┼č içmek gerekir.
 • Karanfil: Karanfil, midedeki gaz─▒n azalt─▒lmas─▒na ve gastrik sekresyonlar─▒n (sindirim salg─▒lar─▒n─▒n) artmas─▒na yard─▒mc─▒ olabilecek maddeler içerir. Böylelikle bas─▒nç ve kramp azal─▒rken, sindirim de h─▒zlanabilir. Karanfil ayr─▒ca bulant─▒ ve kusmay─▒ azaltmada yard─▒mc─▒ olabilir. Mide a─čr─▒s─▒ olan bir ki┼či yatmadan önce günde bir kez bir çay ka┼č─▒─č─▒ toz ya da çekilmi┼č karanfille, bir çay ka┼č─▒─č─▒ bal kar─▒┼čt─▒r─▒p içmeyi deneyebilir. Bulant─▒ ve mide ek┼čimesi için, karanfil suda kaynat─▒l─▒p çay ┼čeklinde tüketilebilir.
 • Ni┼časta diyeti uygulamak: Mide a─čr─▒s─▒na ishal eklendi─či zaman ni┼časta aç─▒s─▒ndan yo─čun olan pirinç ve beyaz ekmek tüketilmesi gerekir. Bu diyete muz ve elma suyu da eklenirse vücudun kaybetti─či minerallerin geri kazan─▒lmas─▒ da mümkün olur.
 • Civanperçemi: Civanperçemi çiçekleri, midenin üretti─či asit miktar─▒n─▒ azaltmaya yard─▒mc─▒ olabilecek flavonoidler, polifenoller, laktonlar içerir. Bu maddeler vagus siniri denilen ana sindirim sinirine etki ederek asit salg─▒lanmas─▒n─▒ azalt─▒r. Mide asidi seviyelerinde azalma oldu─čunda mide ek┼čimesi ve haz─▒ms─▒zl─▒k ┼čikayeti de azal─▒r. Civanperçeminin taze yapraklar─▒ salatada çi─č olarak veya bir ö─čünün içinde pi┼čirilerek tüketilebilir. Civanperçemi çay─▒ yapmak için kaynar suya 1 veya 2 çay ka┼č─▒─č─▒ kurutulmu┼č veya ö─čütülmü┼č civanperçemi yapra─č─▒ ekleyebilirsiniz.
 • Meyan kökü: Meyan kökü, mide ve zar─▒n─▒n iltihab─▒n─▒ ve ayr─▒ca peptik ülserlerle ilgili iltihab─▒ azaltmaya yard─▒mc─▒ olabilecek maddeleri içerir. Mide a─čr─▒n─▒z─▒ geçirmek için, semptomlar─▒n─▒z iyile┼čene kadar günde birkaç kez meyan kökü çay─▒ içmeyi deneyebilirsiniz. Meyan kökü çaylar─▒ haz─▒r olarak sat─▒lsa da 1 veya 2 çay ka┼č─▒─č─▒ meyan kökü tozunu kaynar su ile kar─▒┼čt─▒rarak evde kendi haz─▒rlad─▒─č─▒n─▒z çay─▒ tüketebilirsiniz. 

Gece Mide A─čr─▒s─▒ Nedenleri Nelerdir?

Gece mide a─čr─▒s─▒n─▒n alt─▒nda yatan nedenler de─či┼čebilir. Bu a─čr─▒lar, midenin bo┼čalma sürecinde veya yatarken asit reflüsüne ba─čl─▒ olarak artabilir. Ayr─▒ca, mide ülseri veya safra kesesi problemleri gibi kronik rahats─▒zl─▒klar da gece mide a─čr─▒s─▒na yol açabilir. Yatmadan önce a─č─▒r yemekler yemekten kaç─▒nmak ve ba┼č─▒n─▒z─▒ yükseltilmi┼č bir pozisyonda tutmak, gece mide a─čr─▒s─▒n─▒ hafifletebilir.

Strese Ba─čl─▒ Mide A─čr─▒s─▒ Nas─▒l Geçer?

Strese ba─čl─▒ mide a─čr─▒s─▒n─▒ hafifletmek için, stres yönetimi teknikleri (örne─čin, derin nefes alma, meditasyon, yoga), fiziksel aktivite ve uygun beslenme önemlidir. Stres, mide asidini art─▒rabilir, bu nedenle rahatlamak ve stresi azaltmak a─čr─▒y─▒ hafifletebilir.

┼×iddetli Mide A─čr─▒s─▒na Ne iyi Gelir?

Mide a─čr─▒n─▒z yukar─▒da listelenen do─čal yöntemler ile kesilmeyecek kadar ┼čiddetliyse ilaç kullanmay─▒ deneyebilirsiniz. E─čer a─čr─▒n─▒z yanma ile birlikte gerçekle┼čiyorsa, mide asidini nötralize etmeye yard─▒mc─▒ olan antasitler, mide asidini azaltabilen H2 reseptör antagonistleri (H2RA), ya da proton pompa inhibitörleri kullanabilirsiniz.

Bu tarz ilaçlar─▒ kullanmadan önce bir sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurman─▒zda fayda vard─▒r. Gastroenteroloji nedir diye ara┼čt─▒ran ki┼čilerin kolayl─▒kla görebilece─či üzere bu bölümde, yemek borusundan ba┼člayarak mide, ba─č─▒rsaklar, karaci─čer, pankreas ve safra kesesini kapsayan hastal─▒klar─▒n tan─▒ ve tedavisi yap─▒lmaktad─▒r. O nedenle bir gastroenteroloji bölümlerine de ba┼čvurarak mide ile ilgili her sorunla ilgili detayl─▒ bilgi al─▒nabilir. 

Yemek Yedikten Sonra Mide A─čr─▒s─▒

Yemek yedikten sonra mide a─čr─▒s─▒, genellikle a┼č─▒r─▒ yemek yeme, yemek sonras─▒ haz─▒ms─▒zl─▒k veya mide ülseri gibi sindirim problemleriyle ili┼čkilendirilir. Porsiyonlar─▒ kontrol etmek, yava┼č yemek yemek ve sindirimi kolayla┼čt─▒rmak için su içmek gibi önlemler bu tür a─čr─▒lar─▒ azaltabilir.

S─▒kça Sorulan Sorular

GECE M─░DE A─×RISI NEDENLER─░ NED─░R?

Gece mide a─čr─▒s─▒ nedenleri olarak yatarken mideye uygulanan bas─▒nç gösterilebilir. Gece mide a─čr─▒s─▒ nedenleri aras─▒nda en s─▒k rastlanan durum ki┼činin yat─▒┼č pozisyonu sebebiyle mide içeri─činin yemek borusuna kaçmas─▒ gösterilebilir. Her bireyde gece mide a─čr─▒lar─▒n─▒n sebebi farkl─▒l─▒k gösterecektir. Gece günün bitmesiyle birlikte gün boyu ya┼čanan stres ve kayg─▒ da gece a─čr─▒lar─▒n─▒ tetikleyen önemli bir etkendir. 

M─░DE A─×RISI NE ZAMAN C─░DD─░ B─░R SORUN BEL─░RT─░S─░ OLAB─░L─░R?

Mide a─čr─▒s─▒ ki┼čilerde kendisini genellikle hafif ve k─▒sa süreli olarak gösterir. A─čr─▒lar beklenmeyen bir anda ┼čiddetli bir ┼čekilde bast─▒r─▒yorsa bu durum ciddi bir sorunun habercisi olabilir. Uzun süren ve sürekli kendini hat─▒rlat─▒p tekrarlayan a─čr─▒lar da ciddi bir hastal─▒─č─▒n göstergesi olabilir. A─čr─▒lar─▒n yan─▒na e┼člik eden kusma, ishal ve kanama gibi belirtiler ve ayn─▒ zamanda yüksek ate┼č, gö─čüs a─čr─▒s─▒ gibi belirtiler bir arada görülüyorsa ciddi belirtiler olabilir ve mutlaka uzman bir hekime görünülmelidir. 

Sa─čl─▒kl─▒ günler dileriz. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Can Ke├že
Gastroenteroloji
Medical Park Medical Park Y─▒ld─▒zl─▒
3152367

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.