Yutulabilir Mide Balonu Nedir?
6698 say─▒l─▒ Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu hakk─▒nda bilgilendirmeyi okudum; randevu hat─▒rlatma ve hizmet sunumu i├žin ileti┼čim bilgilerimin kullan─▒lmas─▒na izin veriyorum.


G├╝venlik Kodu :
G├╝venlik Kodunu Giriniz:

sat─▒r aras─▒

Yutulabilir Mide Balonu Fiyatlar─▒

Dünya genelinde, ba┼čta sa─čl─▒ks─▒z beslenme ve hareketsiz ya┼čam tarz─▒ gibi al─▒┼čkanl─▒klar─▒n yayg─▒nla┼čmas─▒yla birlikte obezite ve obeziteye ba─čl─▒ sa─čl─▒k sorunlar─▒yla mücadele eden insanlar─▒n say─▒s─▒nda her geçen gün art─▒┼č ya┼čanmaktad─▒r. Bu durum obezite tedavisinde farkl─▒ tekniklerin kullan─▒m─▒na da yans─▒r. Son y─▒llarda ameliyats─▒z mide küçültme yöntemlerinden bir tanesi olan mide balonu da s─▒kl─▒kla tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Mide balonu nedir? Mide balonu kimlere uygulanabilir? Mide balonu hakk─▒nda merak ettikleriniz için yaz─▒m─▒z─▒n devam─▒n─▒ okuyabilirsiniz.

Mide Balonu

Obezite hastalar─▒nda diyet ve egzersizle sonuç al─▒namayan veya sa─čl─▒k aç─▒s─▒ndan hastan─▒n k─▒sa sürede kilo vermesinin gerekli oldu─ču durumlarda cerrahi ve cerrahi d─▒┼č─▒ tedavi seçeneklerinden faydalan─▒l─▒r. Mide balonu da ameliyats─▒z mide küçültme yöntemlerinden bir tanesidir. Mide balonu hem k─▒sa sürede kilo vermeye yard─▒mc─▒ olmas─▒ hem de ameliyats─▒z uygulanmas─▒ nedeniyle son y─▒llarda hastalar ve uzmanlar taraf─▒ndan yayg─▒n olarak tercih edilen bir obezite tedavisi yöntemidir.

Yutulabilir Mide Balonu Nedir?

Dünya Sa─čl─▒k Örgütü obeziteyi vücutta a┼č─▒r─▒ miktarda ya─č birikmesi olarak tan─▒mlar. Dünya Sa─čl─▒k Örgütü’nün kriterlerine göre vücut kitle indeksinin 30’un üzerinde oldu─ču durumlarda obezitenin varl─▒─č─▒ndan söz edilebilir. Günümüzde küresel bir salg─▒n haline gelen obezite ile ili┼čkili pek çok sa─čl─▒k sorunu oldu─ču bilinmektedir. Bunlar─▒n ba┼č─▒nda kalp-damar hastal─▒klar─▒, diyabet, hipertansiyon gibi ciddi sa─čl─▒k problemleri bulunur. Bu nedenle sadece estetik amaçlarla de─čil sa─čl─▒kl─▒ bir ya┼čam için de obezitenin tedavisi gerekir. Günümüzde cerrahi veya cerrahi olmayan pek çok obezite tedavisi seçene─či mevcuttur. Obez hastaya hangi tedavinin uygulanaca─č─▒na uzman doktor kontrolünde hastan─▒n boyuna, kilosuna, ya┼č─▒na ve genel sa─čl─▒k durumuna bak─▒larak karar verilir. Mide balonu cerrahi olmayan tedavi yöntemleri içerisinde yayg─▒n olarak tercih edilen obezite tedavisi yöntemlerinden bir tanesidir. Mide balonu bir di─čer ad─▒yla gastric balloon tedavisi ile as─▒l amaç ki┼činin tek ö─čünde yedi─či besin miktar─▒n─▒ azaltmak ve k─▒sa sürede, uzun süreli bir tokluk hissi sa─člamakt─▒r. Mide balonlar─▒ mideye yerle┼čtirilen, belirli bir süre midede kalabilen silikondan yap─▒lan cihazlard─▒r. Gastric balloon uygulamas─▒nda silikondan yap─▒lan ve içerisinde su bulunan bir balon mideye yerle┼čtirilir ve ┼či┼čirilir. ─░┼člem s─▒ras─▒nda herhangi bir kesi veya diki┼č olmaz.

Mide Balonu Yerle┼čtirme ─░┼člemi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Mide balonu mideye yerle┼čtirilmeden önce alan─▒nda uzman doktorlar taraf─▒ndan hastan─▒n detayl─▒ de─čerlendirilmesi yap─▒l─▒r. Hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumunun yan─▒nda hastan─▒n midesinde herhangi ba┼čka bir sa─čl─▒k problemi olup olmad─▒─č─▒ endoskopik görüntüleme yöntemleri yard─▒m─▒yla incelenir. Bu inceleme s─▒ras─▒nda reflü, gastrit, ülser gibi ba┼čka bir sa─čl─▒k probleminin tespit edilmesi halinde öncelikle var olan sa─čl─▒k sorununun giderilmesine yönelik tedavi uygulan─▒r. Sonras─▒nda hastaya mide balonu yerle┼čtirilebilir. Mide balonu yerle┼čtirme s─▒ras─▒nda genel anesteziye gerek yoktur. Hasta sedasyon etkisi alt─▒ndayken balon yerle┼čtirilir. Bu s─▒rada hasta herhangi bir ac─▒ veya a─čr─▒ hissetmez. Günümüzde gastric balloon iki farkl─▒ yöntemle mideye yerle┼čtirilebilir. Gastric balloon yerle┼čtirme yöntemleri a┼ča─č─▒daki gibi s─▒ralanabilir:

1. Endoskopik Mide Balonu

Endoskopik mide balonu i┼člemi s─▒ras─▒nda hastay─▒ daha rahat hissettirmek için hastaya sedasyon uygulan─▒r. ─░┼člem endoskopi tekni─či ile gerçekle┼čtirildi─či için i┼člemden önce belirli bir süre hastan─▒n bir ┼čey yemesi ve içmesi önerilmez. ─░┼člem öncesinde yap─▒lmas─▒ gerekenler, i┼člemden önce hastaya anlat─▒l─▒r. Balonu yerle┼čtirme a┼čamas─▒nda ucunda kamera olan ince ve esnek bir endoskop yard─▒m─▒yla mideye girilir ve balon mideye yerle┼čtirilir. Sonras─▒nda balon tuzlu su veya vücuda tamamen uyumlu ve sa─čl─▒k otoriteleri taraf─▒ndan onaylanm─▒┼č mavi bir boya ile ┼či┼čirilir. ┼×i┼čirilen balon yakla┼č─▒k olarak midenin yar─▒s─▒ndan fazlas─▒n─▒ kaplar. Herkesin mide yap─▒s─▒ ve anatomisi birbiri ile ayn─▒ olmad─▒─č─▒ndan balonun ne kadar ┼či┼čirilece─čine i┼člem s─▒ras─▒nda karar verilir. Endoskopik mide balonu uygulamas─▒ yakla┼č─▒k olarak yar─▒m saat ile 1 saat içerisinde tamamlan─▒r.

2. Yutulabilir Mide Balonu

Endoskopik mide balonu ile obezite tedavisi, uzun y─▒llardan bu yana ba┼čar─▒ ile uygulanan geleneksel tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Ancak hem i┼člem s─▒ras─▒nda hastaya sedasyon uygulanmas─▒ hem de i┼člemin endoskop yard─▒m─▒yla gerçekle┼čtirilmesi günümüzde geleneksel yöntemlerin yerine yutulabilir mide balonu yani elipse mide balonu uygulamalar─▒ da ön plana ç─▒kmaktad─▒r. Yutulabilir mide balonu uygulanan hasta, ince bir telin ucundaki henüz ┼či┼čirilmemi┼č vaziyette olan kapsül ┼čeklindeki balonu bol miktarda su yard─▒m─▒yla yutar. Balonu yutmakta zorluk çeken hastalar için doktor ince bir stilet yard─▒m─▒yla hastan─▒n balonu yutmas─▒na yard─▒mc─▒ olabilir. Balon mideye ula┼čt─▒ktan sonra doktor röntgen gibi görüntüleme yöntemleri yard─▒m─▒yla balonun midede do─čru yere ula┼č─▒p ula┼čmad─▒─č─▒ndan emin olur. Balonun ucunda bulunan, ince bir tele benzeyen aparat balonun ┼či┼čirilmesini sa─člar. Balonun do─čru yerde konumland─▒─č─▒ndan emin olan doktor balonun ucundaki aparat yard─▒m─▒yla balonu ┼či┼čirmeye ba┼člar. Balon potasyum sorbat içeren yakla┼č─▒k olarak 500 mL su ile ┼či┼čirilir ve gerekti─či kadar ┼či┼čirildikten sonra son konumu tekrar kontrol edilir. Yap─▒lan kontrollerin ard─▒ndan balonun ucundaki aparat uzman doktor taraf─▒ndan dikkatli bir biçimde ç─▒kar─▒l─▒r. Yutulabilir mide balonu uygulamas─▒ yakla┼č─▒k olarak 20 dakika sürer. ─░┼člem s─▒ras─▒nda herhangi bir anestezi uygulamas─▒ yap─▒lmad─▒─č─▒ndan hasta k─▒sa sürede günlük hayat─▒na geri dönebilir. Yutulabilir mide balonunun üzerinde s─▒zd─▒rmaz ve eriyebilir özellikte bir valf bulunur. Yakla┼č─▒k olarak 4 ay sonra balondaki bu valf erir, içerisindeki s─▒v─▒ bo┼čal─▒r ve küçülen balon bo┼čalt─▒m sistemi yard─▒m─▒yla ba─č─▒rsaklardan at─▒l─▒r. Yerle┼čtirme ve ç─▒karma a┼čamalar─▒nda anestezi ve endoskopi gerektirmemesi nedeniyle yutulabilir mide balonu diyet ve egzersizle kilo veremeyen hastalar─▒n s─▒kl─▒kla tercih etti─či yöntemlerden birisidir.

Mide Balonu Kimlere Uygulanabilir?

Kilolu veya obez olan her hasta gastric balloon için uygun de─čildir. Peki mide balonu kimlere uygulanabilir? Gastric balloon için öncelikle hastan─▒n vücut kitle indeksi çok önemlidir. Vücut kitle indeksi 30’un alt─▒nda olan veya 40’─▒n üzerinde olan ki┼čiler için alternatif tedavi yöntemlerinin dü┼čünülmesi gerekebilir. Bunun yan─▒ s─▒ra bu kriterleri kar┼č─▒lamayan ancak diyabet, kalp-damar hastal─▒klar─▒ gibi sa─čl─▒k sorunlar─▒ oldu─ču için k─▒sa sürede kilo vermesi gereken ki┼čilerde de doktorun uygun görmesi halinde gastric balloon kullan─▒labilir.

Mide Balonu Fiyat

2024 Mide Balonu Fiyatlar─▒

Mide balonlar─▒ yerle┼čtirildikten sonra vücutta 6 aydan 12 aya kadar kalabilen materyallerden yap─▒l─▒r. Mide balonu fiyatlar─▒ da i┼člemde kullan─▒lan balonun türü, vücutta ne kadar kalaca─č─▒ gibi kriterlere göre de─či┼čiklik gösterir.

Ameliyats─▒z Mide Küçültme

Ameliyats─▒z mide küçültme yöntemleri herhangi bir kesi ve diki┼č olmadan midenin hacmini küçülterek hastalar─▒n k─▒sa sürede kilo vermesine yard─▒mc─▒ olmay─▒ hedefleyen yöntemlerdir. Yutulabilir mide balonu gibi yöntemler obezite hastalar─▒nda tercih edilen ameliyats─▒z mide küçültme yöntemlerindendir. Hastanelerimizde mide balonu gibi ameliyats─▒z mide küçültme yöntemleri, alan─▒nda uzman ve deneyimli hekimler taraf─▒ndan ba┼čar─▒yla uygulanmaktad─▒r. Siz de kilo vermek istiyorsan─▒z obezite kliniklerimize ba┼čvurarak i┼čleme uygunlu─čunuz aç─▒s─▒ndan muayeneden geçebilir, bilgi ve randevu alabilirsiniz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Samet Yard─▒mc─▒
Gastroenteroloji Cerrahisi
VM Medical Park Pendik
120224

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.