sat─▒r aras─▒

Mide, insan ya┼čam─▒ için önemli bir i┼člev gören bir sindirim sistemi organ─▒d─▒r. Baz─▒ durumlarda midenin üst k─▒sm─▒nda yemek borusuna do─čru istenmeyen sarkmalar olu┼čabilir.

Bu rahats─▒zl─▒k t─▒p literatüründe mide f─▒t─▒─č─▒ olarak tan─▒mlan─▒r. F─▒t─▒k, midenin üst k─▒sm─▒nda kar─▒n ve gö─čüs bölgesini ay─▒ran büyük kas─▒n diyaframdaki bir aç─▒kl─▒ktan gö─čse do─čru ┼či┼čmesine neden olur.

Diyafram─▒n mideye ba─članma noktas─▒nda yemek borusunun geçti─či küçük bir aç─▒kl─▒k yer al─▒r. Mide f─▒t─▒─č─▒nda mide yer de─či┼čtirerek bu bo┼člu─ča yerle┼čir. Mide f─▒t─▒─č─▒, ço─čunlukla ilaç tedavisi ile kontrol alt─▒na al─▒nabilen bir tür hastal─▒kt─▒r. Ama büyük f─▒t─▒klar için ameliyat ile tedavi edilebilir.

Mide F─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ günümüzde yayg─▒n olarak uygulanan bir tür cerrahi tedavi yöntemidir. Mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ nedir sorusuna sarkan midenin ameliyatla yerine yerle┼čtirilmesidir ┼čeklinde yan─▒t verilebilir. 

Mide F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Nedir? 

Mide F─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ nedir sorusu için f─▒t─▒─č─▒n konumu ve büyüklü─čü belirlendikten sonra uygulanan cerrahi operasyon yan─▒t─▒ verilebilir. Mide sarkmas─▒ olarak da adland─▒rabilen mide f─▒t─▒─č─▒ cerrahi operasyon sayesinde organ eski yerine yerle┼čtirilebilir.

Mide F─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ s─▒ras─▒nda f─▒t─▒─č─▒n tekrar etme riskinin olu┼čabilece─či baz─▒ durumlarda f─▒t─▒─č─▒n olu┼čtu─ču bölgeye sentetik yama yap─▒labilir. Mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusunun yan─▒t─▒ f─▒t─▒─č─▒n boyutuna ve karma┼č─▒kl─▒─č─▒na göre de─či┼čiklik gösterebilir.      

Mide f─▒t─▒─č─▒ hemen hemen her ya┼čta insanda görülebilir. Ama genellikle yayg─▒n olarak elli ya┼člar─▒n üstündekilerde daha s─▒k görülür. Mide kaslar─▒n─▒n gev┼čekli─čine, hastan─▒n genetik yap─▒s─▒na ba─čl─▒ olarak olu┼čabilir.

Mide f─▒t─▒─č─▒ hastal─▒─č─▒n─▒n belirtileri, olu┼čan f─▒t─▒─č─▒n boyutuna ve konumuna göre de─či┼čiklik gösterebilir. Ufak f─▒t─▒klar genellikle belirti vermez. Büyük f─▒t─▒klar rahats─▒z edici, hastan─▒n günlük aktivitelerini yürütmesine engel olabilecek ciddi belirtilere yol açabilir. 

Mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ fiyatlar─▒ ameliyat─▒ gerçekle┼čtirecek olan uzman doktorun tecrübesine, deneyimine, ameliyat─▒n yap─▒laca─č─▒ hastanenin ko┼čullar─▒na, ameliyatta kullan─▒lacak olan malzemelere göre belirlenir. 

Çocuklarda Mide F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur? 

Çocuklarda mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒, yeti┼čkinlerde yap─▒lan ameliyata benzer. Ama çocuklarda ameliyat─▒n boyutu ve teknikleri, çocu─čun ya┼č─▒na ve f─▒t─▒─č─▒n boyutuna göre de─či┼čiklik gösterebilir. Alan─▒nda uzman bir doktordan çocuklarda mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ ile ilgili daha detayl─▒ bilgi al─▒nabilir.  

Çocuklarda mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒, yeti┼čkinlerdeki gibi genel anestezi alt─▒nda yap─▒l─▒r. Ameliyat s─▒ras─▒nda midenin f─▒t─▒kla┼čan bölümü eski yerine yerle┼čtirilme i┼člemi cerrahi müdahaleyle gerçekle┼čtirilir. Günümüzde mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ için yayg─▒n olarak laparoskopik yöntem tercih edilir. 

Laparoskopik yöntem, kar─▒n duvar─▒na aç─▒lan kesilerden içeri kamera koyularak ve çe┼čitli aletlerin yard─▒m─▒yla uygulanan bir i┼člemdir. Bu yöntemin tercih edilmesinin en büyük sebeplerinden biri hasta için aç─▒k ameliyata oranla daha az a─čr─▒l─▒ bir uygulama olmas─▒d─▒r. Ayr─▒ca laparoskopik yöntemde iyile┼čme süreci aç─▒k ameliyata göre daha k─▒sa sürer. 

Çocuklarda mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ fiyatlar─▒ cerrahi müdahaleyi yapacak olan uzman doktorun mesleki unvan─▒na, deneyimine, tecrübesine, ameliyat─▒n gerçekle┼čece─či hastane ko┼čullar─▒na ve kullan─▒lacak olan malzemeler göre farkl─▒l─▒k gösterebilir. 

Çocuklarda mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ sonras─▒, hasta genellikle birkaç gün sonra genel sa─čl─▒k durumuna bak─▒larak taburcu edilir. Ameliyat sonras─▒ iyile┼čme sürecine evde cerrahi operasyonu gerçekle┼čtiren doktorun talimatlar─▒na uymaya devam edilir. Mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ sonras─▒ çocuklarda özellikle sa─čl─▒kl─▒ beslenmek, bol s─▒v─▒ tüketmek ve sindirimi kolay g─▒dalardan faydalanmak iyile┼čme süreci için çok önemlidir. 

Kad─▒nlarda Mide F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur? 

Kad─▒nlarda mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒, erkeklerde yap─▒lan ameliyata benzer özellikler ta┼č─▒r. Ama kad─▒nlarda yap─▒sal farkl─▒l─▒klardan kaynakl─▒ durumlar, ya┼ča ba─čl─▒ olan etkenler, olu┼čan mide f─▒t─▒─č─▒n─▒n boyutuna göre farkl─▒l─▒klar gösterebilir. 

Kad─▒nlarda mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒, genel anestezi alt─▒nda gerçekle┼čtirilir. Ameliyatta, midenin f─▒t─▒kla┼čan k─▒sm─▒ndaki sark─▒kl─▒k giderilir mide eski yerine yerle┼čtirilir. Kad─▒nlarda mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ sonras─▒, hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumuna bak─▒larak birkaç gün içinde taburcu edilir.

Ancak taburcu edildikten sonra iyile┼čme sürecine evde devam edilir. Hasta, doktorun verdi─či ilaçlar─▒ düzenli olarak kullan─▒r, doktorunun önerdi─či diyete uygun beslenerek iyile┼čme sürecini ba┼čar─▒yla atlatabilir. 

Erkeklerde Mide F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerde mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒, genel olarak hastan─▒n ya┼č─▒na, genel sa─čl─▒k durumuna, midenin yap─▒s─▒na, midede olu┼čan f─▒t─▒─č─▒n boyutuna ba─čl─▒ olarak birtak─▒m farkl─▒l─▒klar görülebilir. Ameliyatta, erkek hastan─▒n midesinin f─▒t─▒kla┼čan bölümü eski yerine yerle┼čtirilir. F─▒t─▒─č─▒n tekrar etme riskinin bulundu─ču durumlarda, o bölgeye sentetik yama yap─▒larak f─▒t─▒─č─▒n tekrarlamamas─▒ için tedbir al─▒nabilir. 

Erkeklerde mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ zor mu sorusu için mide f─▒t─▒─č─▒n─▒n büyüklü─čüne ba─čl─▒ olarak zorluk derecesinin de─či┼čebilece─či ┼čeklinde yan─▒t verilebilir. Mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒, mide f─▒t─▒─č─▒ olan erkekler için güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi olabilir. 

Ya┼čl─▒larda Mide F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur? 

Ya┼čl─▒larda mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒, yeti┼čkinlerde yap─▒lan ameliyatla benzer özellikler ta┼č─▒r. Ancak baz─▒ ko┼čullarda ya┼čl─▒lar─▒n genel sa─čl─▒k durumuna ba─čl─▒ olarak ameliyat riski daha yüksek seyredebilir. Bu tür risk faktörlerinin alan─▒nda uzman doktor taraf─▒ndan analiz edilerek de─čerlendirilmesi, doktor görü┼čüne ba┼čvurulmas─▒ çok daha önemli olabilir. 

Ya┼čl─▒larda mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ için yayg─▒n olarak laparoskopik yöntemle uygulan─▒r. Laparoskopik yöntem, aç─▒k ameliyata göre daha az a─čr─▒l─▒ bir yöntemdir ve iyile┼čme süreci daha k─▒sa oldu─ču için tercih edilir. Ya┼čl─▒larda mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ zor mu sorusu için, ya┼čl─▒ hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumuna, mide f─▒t─▒─č─▒n─▒n boyutuna göre ameliyat─▒n zorluk derecesinin de─či┼čebilece─či yan─▒t─▒ verilebilir.

Mide F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r? 

Mide f─▒t─▒─č─▒ belirtilerinden ┼čikayetçi olan hasta alan─▒nda uzman doktora muayene olur. Bu muayene sonucunda yap─▒lan tetkiklere göre uzman doktor taraf─▒ndan mide f─▒t─▒─č─▒ tan─▒s─▒ konulan hasta için ba┼člang─▒çta ilaç tedavisi önerilebilir. Ancak mide f─▒t─▒─č─▒n─▒n boyutu çok büyümü┼čse, mide f─▒t─▒─č─▒ndan kaynaklanan rahats─▒zl─▒klar ilaç tedavisiyle iyile┼čtirilemiyorsa bu durumda uzman doktor hasta için mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒n─▒ önerebilir.

Mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ a┼čamalar─▒n─▒ ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz: 

 • Hasta ameliyat süreci için haz─▒rlan─▒r
 • Ameliyat öncesinde gereken kan testlerini ve istenilen tetkikleri yapt─▒r─▒r
 • Hasta ameliyat için hastaneye yat─▒┼č i┼člemlerini ba┼člat─▒r
 • Hasta ameliyattan önceki süreçte doktorunun uyar─▒lar─▒na göre yeme içme al─▒┼čkanl─▒klar─▒n─▒ ameliyata uygun düzenler 
 • Hasta ameliyata al─▒n─▒r
 • Hastaya genel anestezi verilir
 • Hastan─▒n kar─▒n duvar─▒nda 3-4 adet küçük kesi aç─▒l─▒r
 • Aç─▒lan kesilerden içeri sokulan laparoskopik aletler ve kamera ile ameliyat alan─▒ görüntülenir
 • F─▒t─▒kla┼čan mide bölümündeki sark─▒kl─▒k eski yerine yerle┼čtirilerek düzeltilir
 • F─▒t─▒─č─▒n tekrarlama riski varsa e─čer midenin o k─▒sm─▒na sentetik yama yap─▒labilir
 • Aç─▒lan kesiler kapat─▒larak ameliyat sonland─▒r─▒l─▒r

Mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ kaç saat sürer f─▒t─▒─č─▒n boyutuna göre de─či┼čir. Ancak normal ko┼čullarda mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ 1-2 saat sürebilir.

Mide F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir? 

Her ameliyatta olabilece─či gibi mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ riskleri de mevcuttur. Bu riskler hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumuna göre de─či┼čebilir. Kalp hastal─▒─č─▒, akci─čer hastal─▒─č─▒ veya böbrek hastal─▒─č─▒ gibi kronik hastal─▒klar─▒ olan ki┼čilerde ameliyat riski daha yüksek olabilir.

Mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ olmaya karar─▒ vermeden önce, ameliyat─▒n riskleri ve faydalar─▒ hakk─▒nda doktorunuzla konu┼čup daha detayl─▒ bilgi alabilirsiniz.

Mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ sonras─▒ baz─▒ hastalarda olu┼čabilecek mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ riskleri a┼ča─č─▒daki gibi s─▒ralanabilir:  

Mide F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m? 

Mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ sonras─▒ doktorunuzun verdi─či talimatlara uyun. Hastaneden taburcu oldu─čunuzda dikkat etmeniz gerekenleri ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz: 

 • Uyku düzeninize ve dinlenmeye özen gösterin 
 • Stres iyile┼čme sürecinizi olumsuz etkileyen önemli faktörlerden biridir. Stresinizi azaltman─▒zda size yard─▒mc─▒ olabilecek meditasyon, yoga, derin nefes tekniklerinden yararlanabilirsiniz
 • Sa─čl─▒kl─▒ beslenmeye dikkat edin. Bol meyve, sebze a─č─▒rl─▒kl─▒ beslenin
 • Ameliyattan sonra kendinizi iyi hissetseniz bile a─č─▒r vücut hareketleri yapmaktan kaç─▒n─▒n 
 • Fazla ayakta kalmamaya, fazla oturur pozisyonda durmamaya özen gösterin. Vücudunuzu dinlendirerek yava┼č yava┼č hareket edin
 • Doktorunuzun önerdi─či yiyeceklerle beslenmeye dikkat edin. Doktorunuzun sak─▒ncal─▒ olabilece─čini söyledi─či yemeklerden uzak durun. 
 • Doktorunuza dan─▒┼čarak onun önerdi─či egzersizleri düzenli yap─▒n
 • Bol bol s─▒v─▒ tüketin
 • Yatt─▒─č─▒n─▒z odan─▒n sürekli havaland─▒r─▒lmas─▒na dikkat edin
 • Yatt─▒─č─▒n─▒z odaya ayn─▒ anda iki ki┼čiden fazla ziyaretçi kabul etmeyin 
 • A─č─▒r e┼čyalar─▒ kald─▒rmaya kalkmay─▒n
 • Zorland─▒─č─▒n─▒z durumlarla kar┼č─▒la┼čt─▒─č─▒n─▒zda yan─▒n─▒zdaki ki┼čilerden yad─▒m istemekten çekinmeyin

Mide F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir? 

Mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ kaç günde iyile┼čir sorusu tamamen hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumuna, mide f─▒t─▒─č─▒n─▒n büyüklü─čüne ve ameliyat─▒n nas─▒l geçti─čine ba─čl─▒ olarak de─či┼čiklik gösterir. Ancak genel olarak ameliyattan sonra iyile┼čme süresi ortalama iki haftad─▒r.

S─▒kça Sorulan Sorular 

Kimler Mide F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Olabilir?

─░laç tedavisinin sonuca ula┼čmad─▒─č─▒ durumlarda mide ameliyat─▒ yöntemi uygulan─▒r. Kalp rahats─▒zl─▒─č─▒ gibi kronik rahats─▒zl─▒k hali söz konusu olan hastalar için mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ uygun görülmeyebilir. Kronik hastal─▒k te┼čkil etmeyen herkes mide ameliyat─▒ olabilir. 

Mide F─▒t─▒─č─▒ Ameliyat─▒ Sonras─▒ A─čr─▒ ve ─░z Olur mu?

Mide f─▒t─▒─č─▒ ameliyat─▒ laparoskopik ameliyatt─▒r. Derin kesiklerin olu┼čmad─▒─č─▒ bu yöntemde derin kesiler olmad─▒─č─▒ için a─čr─▒ ve iz çok fazla görülmez. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Do├ž. Dr.
Kadir Y─▒ld─▒r─▒m
Genel Cerrahi
VM Medical Park Samsun
4220

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.