sat─▒r aras─▒

­čĹęÔÇŹÔÜĽ´ŞĆMide ├ťlseri Ameliyat─▒

Mide, insan vücudunun sindirim sistemindeki en önemli organlar─▒ndan biridir. Tüketilen besinlerin büyük ço─čunlu─ču midede depolan─▒r. Mide, kaslardan olu┼čmas─▒ nedeniyle geni┼čleyebilen bir organd─▒r.

Mide ülseri, midenin ya da onikiparmak ba─č─▒rsa─č─▒nda meydana gelen aç─▒k yarad─▒r. Mide ülseri (mide yaras─▒), mide asidinin mide zar─▒n─▒ a┼č─▒nd─▒rmas─▒ sonucu olu┼čur. Genellikle mide zar─▒ zay─▒flad─▒─č─▒nda hastada ülser rahats─▒zl─▒─č─▒ semptomlar─▒ belirebilir. 

Mide ülseri s─▒kl─▒kla rastlan─▒lan yayg─▒n bir hastal─▒kt─▒r. Hastan─▒n ya┼čad─▒─č─▒ ilk belirti midenin üst k─▒sm─▒nda yanmayla birlikte ┼čiddetli bir a─čr─▒d─▒r. Mide ülserinin en yayg─▒n nedeni dengesiz ve sa─čl─▒ks─▒z beslenme olarak kabul edilir.

Alan─▒nda uzman bir doktorun önerdi─či ilaç tedavisiyle mide ülserine ba─čl─▒ geli┼čen semptomlar hafifletilebilir. Ancak baz─▒ ileri seviyelerde mide ülseri semptomlar─▒ ilaç tedavisine olumlu yan─▒t vermeyebilir. 

Mide ülseri ameliyat─▒, bu hastalar─▒n tedavisinde kullan─▒lan bir cerrahi i┼člemdir. Ayr─▒ca mide ülserine ba─čl─▒ olu┼čan kanama, delinme ya da t─▒kan─▒kl─▒k gibi ciddi yan etkilere yol açan mide ülserlerini tedavi etmek için s─▒kl─▒kla ba┼čvurulan bir tedavi yöntemidir. Mide ülseri ameliyat─▒ nedir sorusuna midede olu┼čan yaran─▒n iyile┼čtirilmesi amac─▒yla hastaya uygulanan bir ameliyat türüdür ┼čeklinde yan─▒t verilebilir. 

Mide Ülseri Ameliyat─▒ Nedir?

Mide ├ťlseri Ameliyat─▒ Nedir?

Mide ülseri ameliyat─▒, hastan─▒n midesinde ya da on iki ba─č─▒rsa─č─▒nda olu┼čan yaran─▒n tedavi edilmesi için uygulanan bir cerrahi operasyondur. Mide ülseri hastal─▒─č─▒ birçok nedenden dolay─▒ olu┼čmu┼č olabilir.

Ancak ülser hastal─▒─č─▒n─▒n en yayg─▒n ┼čekilde ortaya ç─▒kan sebeplerinden biri helikobakter pilori adl─▒ bakteridir. Helikobakter pilori çe┼čme sular─▒nda ya┼čayan bir tür bakteridir. Çe┼čme suyu içmese bile ki┼či yiyece─či besinleri bu suyla y─▒karken bakteri mideye ya da on iki parmak ba─č─▒rsa─č─▒na yerle┼čebilmektir.

Bu bakteri midenin iç yüzeyini koruyan zar─▒n tahrip olmas─▒na yol açar. Midede ya da on iki parmak ba─č─▒rsa─č─▒nda aç─▒k yaralar olu┼čabilir. Helikobakter pilori ba┼čta olmak üzere ülsere neden olan di─čer durumlar─▒ ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz:

 • Genetik vücut yap─▒s─▒ndan kaynaklanan nedenlere ba─čl─▒ olarak
 • Sa─čl─▒ks─▒z, dengesiz ve yetersiz beslenme al─▒┼čkanl─▒─č─▒na ba─čl─▒ olarak 
 • H─▒zl─▒, iyi ö─čütülüp çi─čnenmeden yemek yeme al─▒┼čkanl─▒─č─▒na ba─čl─▒ olarak 
 • Uzun süre aç kalmaya ba─čl─▒ olarak 
 • Sigara, alkol gibi sa─čl─▒─č─▒ olumsuz etkileyen maddelerin tüketimine ba─čl─▒ olarak 
 • Kafein, fazla ya─čl─▒ ve baharatl─▒ yiyeceklerin tüketimine ba─čl─▒ olarak 
 • Kullan─▒lan baz─▒ a─čr─▒ kesici ve kortizon haplar─▒na ba─čl─▒ olarak 
 • Çevre kirlili─či faktörlerine ba─čl─▒ olarak 
 • Yo─čunstresya┼čamaya ba─čl─▒ olarak 

Mide ülseri belirtilerini ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz: 

 • Haz─▒ms─▒zl─▒k 
 • Midede ┼či┼čkinlik
 • Ö─čürtü ve kusma 
 • Midede ek┼čime
 • Mide yanmas─▒ 
 • Mide a─čr─▒s─▒
 • Siyah katranl─▒ d─▒┼čk─▒ 
 • Kilo kayb─▒ 
 • Nefes darl─▒─č─▒ 
 • ─░┼čtah─▒n kesilmesi 
 • Midede rahats─▒z edici gaz s─▒k─▒┼čmas─▒ 

Mide ülseri ameliyat─▒ için öncesinde hastan─▒n ┼čikayetleri sonucunda alan─▒nda uzman bir doktor taraf─▒ndan muayene edilmesi gerekir. Mide ülseri tan─▒s─▒ konulmas─▒ndan ve birtak─▒m testlerin, röntgen filmlerinin de─čerlendirilmesinden sonra hasta için en uygun olan tedavi yöntemi kararla┼čt─▒r─▒l─▒r.

Mide ülseri ameliyat─▒ nedir sorusuna ilaç tedavisiyle kontrol alt─▒na al─▒namayan mide ülseri hastal─▒─č─▒n─▒n yol açt─▒─č─▒ komplikasyonlar─▒ iyile┼čtirmek için uygulanan cerrahi i┼člemdir ┼čeklinde yan─▒t verilebilir. E─čer mide ülseri belirtileri ya┼č─▒yorsan─▒z alan─▒nda uzman bir doktordan mide ülseri ameliyat─▒ hakk─▒nda daha detayl─▒ bilgi edinebilirsiniz. 

Çocuklarda Mide Ülseri Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur? 

Çocuklarda mide ülseri ameliyat─▒ çok nadir uygulanan bir tedavi yöntemidir. Çocuklar vücut geli┼čim süreçlerini henüz tamamlama a┼čamas─▒nda olduklar─▒ için mide ülseri ameliyat─▒ mecbur kal─▒nmad─▒kça tercih edilmez.

Mide ülseri ameliyat─▒ yerine çocuklarda di─čer tedavi yöntemleri uygulanabilir. Ancak her çocu─čun sa─čl─▒k durumu birbirinden farkl─▒l─▒k gösterebilir. Alan─▒nda uzman iyi bir doktor çocu─čunuz için en do─čru tedavi yöntemine karar vermenizde size yard─▒mc─▒ olacakt─▒r.  

Kad─▒nlarda Mide Ülseri Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur? 

Kad─▒nlarda Mide ├ťlseri Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?┬á

Kad─▒nlarda mide ülseri ameliyat─▒, erkeklerdeki mide ülseri ameliyat─▒ ile ayn─▒ prensipleri ta┼č─▒r. Ancak kad─▒nlar─▒n yap─▒sal farkl─▒l─▒klar─▒ndan kaynaklanan de─či┼čiklikler görülebilir.

Ülser rahats─▒zl─▒─č─▒n─▒n belirtileri ya┼čam kalitesini dü┼čürecek düzeyde ki┼čiyi etkileyebilir. Mide ülseri mutlaka tedavi edilmesi gereken ciddi bir hastal─▒kt─▒r. Uzun süre tedavi edilmeyen ülser, hastan─▒n ya┼čam kalitesini azaltmaktad─▒r.

Mide ülseri ameliyat─▒ tercih edilen ilk tedavi yöntemi de─čildir. Bunun için hastal─▒─č─▒n tekrarlamaya devam etmesi, midedeki yar─▒n─▒n iyile┼čmemesi, t─▒kanma ve delinme gibi komplikasyonlar─▒n olu┼čtu─ču ciddi durumlarda mide ülseri ameliyat─▒ uygulan─▒r. 

Mide ülseri ameliyat─▒ nas─▒ld─▒r sorusunun yan─▒t─▒ hastan─▒n sa─čl─▒k durumuna ve raporlar─▒n─▒n sonuçlar─▒na göre de─či┼čiklik gösterebilir. Her hastan─▒n mide ülseri ameliyat─▒ hastan─▒n geçmi┼č hikayesine, midesindeki yaran─▒n büyüklü─čüne, ya┼č─▒na, genel sa─čl─▒k durumuna ba─čl─▒ olarak farkl─▒l─▒klar içerebilir.

Ancak genel olarak mide ülseri ameliyat─▒ esnas─▒nda hastan─▒n midesindeki ülser cerrahi i┼člemlerle ç─▒kar─▒l─▒r. Bununla birlikte e─čer hastan─▒n midesinde kanama gibi bir semptom ya┼čand─▒ysa buna neden olan damar ç─▒kar─▒labilir.

Mide asidinin azalmas─▒ için asit sa─člayan sinirlerin kesilmesi gibi hastan─▒n durumuna ba─čl─▒ olarak ameliyat s─▒ras─▒nda tedavi amaçl─▒ birçok komplike i┼člem yap─▒labilir. Mide ülseri ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusunun yan─▒t─▒ hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumuna ve ameliyat türüne göre de─či┼čir.  

Erkeklerde Mide Ülseri Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerde mide ülseri ameliyat─▒, kad─▒nlardaki mide ülseri ameliyat─▒ ile benzerlikler ta┼č─▒r. Ancak yap─▒sal farkl─▒l─▒klardan kaynaklanan de─či┼čiklikler görülebilir. 

Mide ülseri ameliyat─▒ sürecinde yap─▒lanlar─▒ ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz: 

 • Gastroskopiya da endoskopi yöntemi gibi yöntemlerden biri kullan─▒larak te┼čhis i┼člemi gerçekle┼čtirilir. 
 • Alan─▒nda uzman doktor hastaya yapt─▒─č─▒ muayene ve tetkikler sonucunda tedavi için mide ülseri ameliyat─▒ önerebilir. 
 • Ameliyat doktor taraf─▒ndan planlan─▒r. 
 • Ameliyat öncesinde hastan─▒n kat─▒ ya da s─▒v─▒ herhangi bir ┼čey yememesi gerekir. 
 • Ameliyattan bir gece öncesinde hastan─▒n hastaneye yat─▒┼č─▒ istenebilir.
 • Ameliyat i┼člemleri için gereken tetkikler yap─▒l─▒r. 
 • Ameliyat için hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumunda risk olu┼čturan herhangi bir engel yoksa ameliyat süreci haz─▒rl─▒klar─▒na geçilebilir. 
 • Hasta ameliyata haz─▒rlan─▒r. 
 • Hasta planlanan saatte ameliyathaneye al─▒n─▒r. 
 • Ameliyat uzman doktor ve ekibi taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilir. 

Erkeklerde mide ameliyat─▒ riskli mi sorusuna, her hastan─▒n içinde bulundu─ču duruma göre risk derecesi farkl─▒l─▒k gösterece─či için net bir yan─▒t vermek zordur. Ancak bu konuda doktorunuza dan─▒┼čabilir, doktorunuzdan mide ameliyat─▒ riskleri ve faydalar─▒ hakk─▒nda daha detayl─▒ bilgi edinebilirsiniz. 

Ya┼čl─▒larda Mide Ülseri Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur? 

Ya┼čl─▒larda mide ülseri ameliyat─▒, gençlerde yap─▒lan mide ülseri ameliyat─▒ ile ayn─▒ prensipleri ta┼č─▒r. Ancak hastan─▒n ya┼č─▒na ve genel sa─čl─▒k durumuna ba─čl─▒ olarak farkl─▒l─▒klar gösterebilir. Ya┼čl─▒larda mide ülseri ameliyat─▒n─▒n gerekli oldu─ču durumlar─▒ ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz: 

 • Ya┼čl─▒ hastada ülser di─čer tedavi yöntemlerine olumlu yan─▒t vermezse
 • Ya┼čl─▒ hastada ülser, kanama veya perforasyon gibi riskli komplikasyonlara sebep verirse 
 • Ya┼čl─▒ hastada kanser riski varsa ya da mide ülseri kanserli hücre ta┼č─▒rsa ameliyat ile tedavi yöntemi uygulanabilir. 

Ya┼čl─▒larda mide ülseri ameliyat─▒ sonras─▒ iyile┼čme süreci daha uzun zaman alabilir. Ameliyat sonras─▒ hastan─▒n bak─▒m─▒ ve doktor gözetiminde tutulmas─▒ büyük önem ta┼č─▒r.   

Mide Ülseri Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r? 

Mide ├ťlseri Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?┬á

Mide ülseri ameliyat─▒ tedavisi hastan─▒n genel sa─čl─▒k ko┼čullar─▒na ve test sonuçlar─▒na bak─▒larak koyulan mide ülseri tan─▒s─▒ sonras─▒ uzman doktor taraf─▒ndan gerekli görüldü─čü takdirde uygulan─▒r.

Mide ülseri ameliyat─▒ nas─▒ld─▒r bu her hastan─▒n içinde bulundu─ču ko┼čula ba─čl─▒ olarak farkl─▒l─▒klar gösterebilir. Hangi tür ameliyat yap─▒laca─č─▒ alan─▒nda uzman doktor taraf─▒ndan hastan─▒n raporlar─▒na göre kararla┼čt─▒r─▒l─▒r. Mide ülseri ameliyat─▒ a┼čamalar─▒nda yap─▒lanlar─▒ ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz: 

 • Hasta bir gece öncesinden birtak─▒m tetkiklerinin ve kontrollerinin yap─▒lmas─▒ için hastaneye yat─▒r─▒l─▒r.
 • Hastaya ameliyat öncesi gereken testler yap─▒l─▒r 
 • Hasta planlanan saatte ameliyathaneye al─▒nmak için haz─▒rlan─▒r
 • Hasta ameliyathaneye al─▒n─▒r
 • Ameliyat için hastaya genel anestezi uygulan─▒r
 • Cerrah mide bölgesine kesi atar 
 • Kesinin yard─▒m─▒yla hastan─▒n midesindeki ülserli bölge ç─▒kar─▒l─▒r
 • E─čer hastan─▒n kanamas─▒ varsa buna neden olan damar ç─▒kar─▒l─▒r
 • Ameliyat sonland─▒r─▒l─▒r
 • Hasta bir gün hastanede gözetim alt─▒nda tutulur 
 • Hasta genel sa─čl─▒k durumuna bak─▒larak ameliyattan sonraki ikinci gün hastaneden taburcu edilir

Mide ülseri ameliyat─▒ kaç saat sürer bu hastan─▒n midesindeki ülserin büyüklü─čüne, mide durumuna ve yap─▒lacak olan ameliyat─▒n türüne ba─čl─▒ olarak farkl─▒l─▒k gösterebilir. Mide ülseri ameliyat─▒ süresi hakk─▒nda doktorunuzdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.  

Mide Ülseri Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir? 

Mide ülseri ameliyat─▒, hastan─▒n ülserinin iyile┼čmesi, ya┼čad─▒─č─▒ komplikasyonlar─▒n önlenmesi için gerekli olan bir tedavi yöntemi olabilir. Mide ülseri ameliyat─▒ riskli mi sorusu için her cerrahi müdahale gibi riskler ta┼č─▒r denilebilir. Mide ülseri ameliyat─▒ riskleri ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir: 

 • Ameliyat bölgesinde kanama olu┼čabilir
 • Ameliyat bölgesinde enfeksiyon riski olu┼čabilir 
 • Ameliyattan sonra hastan─▒n akci─čer iltihab─▒ hastal─▒─č─▒na yakalanma riski artabilir
 • Ameliyattan sonra besinlerin emiliminde zorluklar ya┼čanabilir
 • Ameliyattan sonra ülserin tekrarlama riski olu┼čabilir
 • Ameliyat bölgesinde yara izi kalabilir 

Mide ülseri ameliyat─▒ riskleri, doktor kontrolü taraf─▒ndan ba┼čar─▒yla yönetilebilecek risklerdir. Doktorunuzun talimatlar─▒na uyarak risk faktörlerini azaltabilirsiniz. 

Mide Ülseri Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m? 

Mide ├ťlseri Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?┬á

Mide ülseri ameliyat─▒ sonras─▒, iyile┼čme sürecinizi h─▒zland─▒rmak ve baz─▒ riskleri önlemek için yapman─▒z gerekenleri ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz: 

 • Ameliyattan sonra doktorunuz size neleri yapman─▒z neleri yapmaman─▒z konusunda bilgilendirme yapar. Lütfen doktorunuzun talimatlar─▒na uygun davran─▒n. 
 • Mide ülseri ameliyat─▒ sonras─▒ diyet uygulaman─▒z gerekebilir. Diyetin d─▒┼č─▒na ta┼čmamaya özen gösterin. 
 • Bol bol dinlenip istirahat ederek vücudunuzun güç toplamas─▒na yard─▒mc─▒ olun. 
 • Ameliyat─▒n ilk birinci haftas─▒nda vücudunuzu yava┼č yava┼č hareket ettirin. Uzun süreli vücudunuzu ayn─▒ pozisyonda tutmamaya dikkat edin. 
 • Yava┼č yava┼č k─▒sa mesafeli yürüyü┼čler yap─▒n. 
 • Doktorunuzun önerdi─či egzersizleri uygulay─▒n. 
 • ─░laçlar─▒n─▒z─▒ saatinde ve düzenli almay─▒ ihmal etmeyin. 
 • Kaliteli ve iyi bir uyku en az içti─činiz ilaçlar kadar vücudunuzu iyile┼čtirmeye yard─▒mc─▒ olur. 
 • Dinlendi─činiz odan─▒n s─▒k s─▒k havaland─▒r─▒lm─▒┼č olmas─▒ önemli. 
 • Kald─▒─č─▒n─▒z odaya ayn─▒ anda iki ziyaretçiden fazla ziyaretçi kabul etmeyin. 
 • Doktorunuzun yönlendirmelerine göre düzenli pansuman─▒n─▒z─▒ yapt─▒r─▒n. 
 • Ameliyat bölgenizin kuru ve temiz olmas─▒na özen gösterin. 
 • ─░yile┼čme sürecinizde stresten uzak durun.   
 • Düzenli olarak doktor kontrollerinize gidin.  

Mide ameliyat─▒ sonras─▒ kendisini gözlemleyin. Herhangi bir komplikasyon ya┼čarsan─▒z hemen durumunuzu doktorunuza bildirin. 

Mide Ülseri Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Mide ülseri ameliyat─▒ iyile┼čme süreci her hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumuna, ya┼č─▒na ve ameliyat türüne ba─čl─▒ olarak farkl─▒l─▒klar gösterebilir. Ancak genel olarak hastalar ameliyat─▒n ikinci haftas─▒nda doktorlar─▒n─▒n onay─▒yla gündelik aktivitelerini yapmaya ba┼člayabilirler.  

S─▒kça Sorulan Sorular

Yo─čun stres mide ülseri hastal─▒─č─▒na yol açar m─▒?

Mide ülserinin yo─čun stres alt─▒nda ya┼čayan ki┼čilerde olu┼čtu─ču san─▒l─▒r. Ancak bu konuda yap─▒lan bir bilimsel de─čerlendirme bulunmamaktad─▒r. Mide ülserinin t─▒bben temel nedeni helikobakter pilori isimli bakterinin meydana getirdi─či enfeksiyon olarak saptanm─▒┼čt─▒r.

Helikobakter pilori isimli bu bakteri çe┼čme sular─▒nda bulunur. Bula┼č─▒klar─▒n, sebze ve meyvelerin çe┼čme suyuyla y─▒kanmas─▒ndan dolay─▒ bu bakterinin insan vücuduna bula┼čabildi─či dü┼čünülmektedir. Yo─čun stres, midede olu┼čan ülser hastal─▒─č─▒n─▒n semptomlar─▒ üzerinde daha olumsuz etkilere yol açabilir. 

Mide ülseri hastal─▒─č─▒m olup olmad─▒─č─▒n─▒ nas─▒l anlayabilirim? 

Mide ülserinin kendine has bir a─čr─▒s─▒ vard─▒r. Özellikle tok karn─▒na gelen, karn─▒n üst k─▒sm─▒nda kemirme ve yanma ┼čeklinde ortaya ç─▒kan belirgin bir a─čr─▒ya neden olur. Mide ülseri kendini daha çok bu a─čr─▒yla belli eder. Sizi gece yar─▒s─▒ a─čr─▒yla uykunuzdan uyand─▒rabilir.

Mide ülseri a─čr─▒s─▒ ┼čiddeti yüzünden uyuyamayabilirsiniz. Doktorunuza kontrole gitmeyi geciktirmeyin. Mide ülseri hastal─▒─č─▒ kendi kendine iyile┼čebilen bir tür hastal─▒k de─čildir. En k─▒sa zamanda size en uygun olan tedavi yöntemlerinden birine ba┼člayarak hastal─▒─č─▒n semptomlar─▒n─▒ kontrol alt─▒na alabilirsiniz. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Samet Yard─▒mc─▒
Gastroenteroloji Cerrahisi
VM Medical Park Pendik
2131

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.