sat覺r aras覺

Mide 羹tmesi Nedir? Mide 羹tmesi Belirtileri Nelerdir ve Ne 襤yi Gelir?

Mide üütmesi; sulu ishal, kar覺n kramplar覺, bulant覺, kusma ve bazen de ate ile seyreden bir ba覺rsak enfeksiyonudur.

T覺bbi literatürde viral gastroenterit olarak adland覺r覺lan mide üütmesi, kiiye en yayg覺n olarak enfekte bir kiiyle temas veya kontamine yiyecek ya da su tüketimi yoluyla bula覺r. Hasta dier aç覺lardan sal覺kl覺ysa, genellikle komplikasyonsuz olarak iyileir.

Ancak bebekler, yal覺 yetikinler ve ba覺覺kl覺k sistemi zay覺f bireyler için viral gastroenterit ölümcül olabilir. Viral gastroenterit için etkili bir tedavi yöntemi yoktur.

Bu nedenle hastal覺ktan korunmak önemlidir. Kontamine yiyecek ve sulardan kaç覺nman覺n yan覺 s覺ra, s覺k s覺k elleri y覺kanmak mide üütmesini en iyi önleme yoludur. 

Mide Üütmesi Nedir? 

Genellikle mide gribi ya da mide üütmesi olarak bilinen viral gastroenterit, virüslerden kaynaklanan bula覺c覺 bir ba覺rsak enfeksiyonudur.

Mide gribi çeitli virüslerden kaynaklan覺r ve genellikle enfekte bir kiiyle temas ettikten veya kontamine yiyecek veya su tükettikten sonra geliir.

Mide gribi baz覺 kiileri inan覺lmaz derecede sarssa da, çou insan birkaç gün içinde herhangi bir komplikasyon olmadan iyileir.

Bu hastal覺k için spesifik bir tedavi yoktur ve enfeksiyon genellikle destek tedavisi ile kendi haline b覺rak覺labilir. Evde tedaviler semptomlar覺 iyiletirebilir ve hasta olduklar覺 düünülen herkese tavsiye edilir.

Mide Üütmesi Neden Olur? 

Çeitli virüslerle enfekte olmu yiyecekleri yemek veya kontamine olmu su içmek ya da hasta biriyle mutfak eyalar覺, havlu veya yiyecekleri paylamak mide gribinin bulamas覺na neden olabilir.

Aa覺dakiler en s覺k olmak üzere bir dizi virüs gastroenterite neden olabilir:

 • Norovirüsler: Hem çocuklar hem de yetikinler, g覺da kaynakl覺 enfeksiyonlar覺n en yayg覺n nedeni olan norovirüslerden etkilenebilir. Norovirüs enfeksiyonu aile içinde ve toplumdaki bireyler aras覺nda h覺zla yay覺labilir.
 • Rotavirüsler: Parmaklar覺n覺 veya virüsle kirlenmi dier nesneleri a覺zlar覺na az覺na götüren çocuklarda görülen viral gastroenteritin en yayg覺n nedenidir. Rotavirüs enfeksiyonu bebeklerde ve küçük çocuklarda daha iddetlidir. Rotavirüs ile enfekte olan yetikinlerin herhangi bir semptomu olmayabilir. Belirti görülmese bile bu bireyler hastal覺覺n yay覺lmas覺na neden olabilirler.

Baz覺 kabuklu deniz ürünleri, özellikle çi veya az pimi istiridye mide üütmesi nedeni olabilir. Kirlenmi içme suyu viral gastroenteritin bir nedeni olmas覺na ramen, çou durumda virüs fekal-oral yoldan geçer.

Yani enfeksiyon geçiren bir kii tuvaleti kulland覺ktan sonra ellerini y覺kamadan yiyeceklere dokunursa virüsün yay覺lmas覺na yol açar. Bu virüsün yayg覺n ekilde görüldüü hastalar, bir doktorun önerileri eliinde özel bir beslenme düzeni uygulamal覺d覺r. 

Mide 羹tmesi Belirtileri

Mide Üütmesi Belirtileri Nelerdir? 

Genellikle mide üütmesi ya da mide gribi olarak adland覺r覺lsa da, viral gastroenterit gripten farkl覺 özelliklere sahiptir.

Grip, burun, boaz ve akcierler gibi sadece solunum sistemini etkiler. Öte yandan, mide üütmesinde virüsler sindirim sistemine sald覺r覺r ve u semptomlara neden olur:

 • Sulu ishal
 • Kar覺n ar覺s覺
 • Kar覺nda kramplar
 • Hafif ate
 • Bazen kas ve ba ar覺s覺

Sebebe bal覺 olarak, mide üütmesi belirtileri enfeksiyondan sonraki bir ila üç gün içinde ortaya ç覺kabilir ve hafif ya da iddetli olabilir.

襤nsanlar genellikle virüse maruz kald覺ktan 12-48 saat sonra belirti yaamaya balarlar. Belirtiler genellikle sadece bir veya iki gün sürer, ancak ciddi olgularda bazen 10 güne kadar uzayabilir.

Semptomlar benzer olduu için, viral ishali Clostridium difficile, salmonella ve E. coli gibi bakterilerin veya giardia gibi parazitlerin neden olduu ishal ile kar覺t覺rmak kolayd覺r. u belirtilerin görülmesi durumunda doktora bavurmak gerekir:

 • 襤ki günden fazla süredir kusma ikâyeti
 • Kan kusma
 • Vücutta s覺v覺 aç覺覺 olumas覺: S覺v覺 aç覺覺 belirtileri aras覺nda a覺r覺 susuzluk, a覺z kuruluu, ba dönmesi, ciddi halsizlik, koyu sar覺 renkte idrar, idrar miktar覺nda azalma veya hiç idrar yapamama say覺labilir.
 • D覺k覺da kan
 • 40 derece üzerinde ate

Çocuklarda ise u belirtiler görüldüünde derhal doktora bavurulmal覺d覺r:

 • 38.9 °C veya daha yüksek ate
 • Uyuukluk veya sinirlilik
 • Çok fazla rahats覺zl覺k veya ar覺
 • Kanl覺 ishal
 • Vücudun susuz kalmas覺: 襤drara ç覺kma s覺kl覺覺 ve ald覺覺 s覺v覺 miktar覺n覺 kar覺lat覺rarak tahmin yürütülebilir. 

Bebeklerde aa覺dakiler varsa derhal doktora bavurmak gerekir:

 • Birkaç saatten fazla süren kusma
 • Alt覺 saattir bezini 覺slatmam覺sa
 • Kanl覺 d覺k覺lama veya iddetli ishal
 • B覺ng覺lda覺 çökmüse
 • A覺z kuruluu varsa veya alarken gözya覺 gelmiyorsa
 • Olaan d覺覺 uykuluysa veya tepkisiz kal覺yorsa

Mide gribi belirtileri olan hiç kimse okula ya da ie gitmemelidir. Böylece hastal覺覺n yay覺lmas覺 engellenir ve ayn覺 zamanda hastan覺n iyileme süresi k覺sal覺r. 

Mide Üütmesi Tan覺s覺 Nas覺l Konulur? 

Doktor hastan覺n ikâyetlerine, fizik muayene bulgular覺na ve bazen toplumdaki benzer vakalar覺n varl覺覺na dayanarak tehis koyacakt覺r. H覺zl覺 bir d覺k覺 testi, örnekte rotavirüs veya norovirüs varl覺覺n覺 tespit edebilir. Gastroenteroloji nedir diye arat覺ran kiilerin kolayl覺kla görebilecei üzere bu bölümde, yemek borusundan balayarak mide, ba覺rsaklar, karacier, pankreas ve safra kesesini kapsayan hastal覺klar覺n tan覺 ve tedavisi yap覺lmaktad覺r.

O nedenle bir gastroenteroloji bölümlerine de bavurarak mide ile ilgili her sorunla ilgili detayl覺 bilgi al覺nabilir. Ancak gastroenterite neden olan dier virüsler için h覺zl覺 testler yoktur. Baz覺 durumlarda, olas覺 bir bakteri veya paraziter enfeksiyonunu d覺lamak için d覺k覺 örnei al覺narak laboratuvarda incelenir.  

Mide Üütmesi Tedavisi Nas覺l Yap覺l覺r? 

Viral gastroenterit için genellikle spesifik bir t覺bbi tedavi yoktur. Antibiyotikler virüslere kar覺 etkili deildir ve bunlar覺n a覺r覺 kullan覺m覺, antibiyotie dirençli bakteri sular覺n覺n gelimesine neden olabilir. Tedavi daha çok öz bak覺m önlemlerinden oluur.

Mide Üütmesine Ne 襤yi Gelir?

Mide üütmesi, souk hava, souk içecek veya yiyecek tüketimi sonucu mide bölgesinin rahats覺zlanmas覺 ve s覺kça kar覺n ar覺s覺, ikinlik, mide bulant覺s覺 ve haz覺ms覺zl覺k gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Mide üütmesine iyi gelmek için baz覺 ev ilaçlar覺 ve önlemler etkili olabilir. Mideyi rahatlatmak ve rahats覺zl覺覺 azaltmak için 覺l覺k bitki çaylar覺, zencefil çay覺 veya nane çay覺 içmek, tuzlu su gargara yapmak, s覺cak su torbas覺n覺 kar覺n bölgesine yerletirmek veya rahatlat覺c覺 bir s覺cak banyo almak gibi yöntemler denenebilir.

Ayr覺ca, bu dönemde a覺r yemeklerden kaç覺n覺p hafif, kolay sindirilebilecek g覺dalar tüketmek de mide üütmesinin etkilerini hafifletebilir. Ancak, iddetli ve uzun süreli mide sorunlar覺 için bir doktora bavurmak önemlidir, çünkü altta yatan daha ciddi bir mide sorununu d覺lamak veya tedavi etmek gerekebilir.

Mide 羹羹tmesine ne iyi gelir

Mide Üütmesi Nas覺l Geçer?

Mide üütmesinin daha h覺zl覺 iyilemesini salamak ve belirtilerin iddetini azaltmak için baz覺 uygulamalar yap覺labilir. Bu amaçla yap覺labilecekler unlar覺 içerir:

 • Bol miktarda s覺v覺 al覺m覺: Terleme, kusma ve ishal yoluyla hayati önem ta覺yan vücut s覺v覺lar覺 kaybedildii için bol s覺v覺 almak kritik derecede önemlidir. S覺v覺 al覺m覺nda zorluk yaayan bireyler düzenli aral覺klarla küçük yudumlarla içmeyi ya da s覺v覺lar覺 buz eklinde tüketmeyi deneyebilir. Su, et suyu çorbalar覺, nane ya da zencefil çay覺 bulant覺s覺 olanlar için iyi birer seçenek olabilir.
 • BRAT diyeti: Mide gribinde itahs覺zl覺k nedeniyle bir ey yemek zor olabilir. Bir eyler tüketmek bulant覺y覺 artt覺rabilir ve kusmayla sonuçlanabilir. Bu durumda BRAT diyeti tercih edilebilir. BRAT ingilizcede bread (ekmek), rice (pirinç), applesauce (elma püresi) ve toast (k覺zarm覺 ekmek) kelimelerinin ba harflerinden türetilmitir. Muzun sindirimi kolayd覺r, kusma ve ishal nedeniyle kaybedilen potasyumun yerini alabilir ve mide zar覺n覺 güçlendirir. 襤shal durumunda beyaz pirinç tercih edilmelidir. Çünkü vücutta daha kolay ilenir ve içerdii karbonhidratlardan enerji salar. Kahverengi pirinç ise çok fazla lif içerir ve gaz yapabilir. Elma püresi, içerdii karbonhidratlar nedeniyle enerji art覺覺 salar ve ishali hafifletmeye yard覺mc覺 olabilecek pektin içerir. Ayn覺 zamanda sindirimi kolayd覺r. Mide gribinde beyaz ekmek tüketimi bulant覺y覺 azaltabilir. Sindirimi daha kolay olduu için tam buday ekmei yerine beyaz ekmek tercih edilmelidir.
 • Yatak istirahati: Mide üütmesi varsa, vücudunun enfeksiyonla etkin ekilde savaabilmesi için dinlenmeye ihtiyac覺 vard覺r. Bu nedenle hasta bol miktarda uyumal覺 ve normalde gün içinde yapt覺覺 aktivite miktar覺n覺 azaltmal覺d覺r. Örnein kii kanepede oturmak yerine uzanabilir. Kii dinlenirken vücudu enfeksiyonla mücadele etmek ve hücresel düzeyde hasar覺 onarmak daha çok çal覺覺r.
 • Akupresür: Baz覺 uzmanlar, akupunkturun mide bulant覺s覺n覺 azaltabileceini bildirmitir. Bilek iç yüzünde avucunun alt覺ndan üç parmak aa覺s覺na akupresür uygulamak etkili sonuç verebilir. Bu amaçla ba parmakla iki tendon aras覺ndaki alana yumuak ekilde bask覺 uygulayarak birkaç dakika masaj yap覺labilir.
 • Uzak durulmas覺 gereken yiyecekler: Kii kendisini iyi hissedene kadar baz覺 yiyecek, içecek ve maddelerden kaç覺nmal覺d覺r. Bunlar aras覺nda süt ürünleri, kafein, alkol, nikotin ve yal覺 veya yüksek oranda baharatl覺 yiyecekler bulunur.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
Erhan Alkan
Gastroenteroloji
Medical Park Medical Park Antalya
2887072

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.