sat─▒r aras─▒

Denizlerde ya┼čayan bir yumu┼čakça olan midyenin iç k─▒sm─▒ndaki bölge yenilmektedir. Özellikle Akdeniz mutfa─č─▒nda s─▒k olarak görülmektedir. Midye faydalar─▒ ile öne ç─▒kan bir besin kayna─č─▒d─▒r.

De─čerli bir deniz ürünü olan midye ki┼čiler taraf─▒ndan severek tüketilir. Bu lezzetli deniz ürünü do─čru ve uygun bir ┼čekilde tüketildi─či taktirde sizlere birçok fayda sa─člamas─▒yla da bilinir.

Midyenin Özellikleri Nelerdir?

Midye faydalar─▒ hakk─▒nda bilgi sahibi olmadan önce bu lezzetli deniz ürününün ne tür özelliklere sahip oldu─čunu bilmeniz gerekir. Denizde ya┼čayan bir canl─▒ olan midye yass─▒ solungaçl─▒lar grubuna dahildir. Yakla┼č─▒k olarak 12 y─▒l ya┼čayan bu canl─▒ türünün boyu en az 5 cm de─čerine sahipken en fazla 60 cm de─čerine kadar uzayabilir.

Bu özellikler genel olarak midyenin hangi çe┼čit oldu─čuna göre de─či┼čir. Oval bir kabuk yap─▒s─▒ bulunan midyelerin yüzlerce farkl─▒ çe┼čidi bulunur. Midye tüketiminde bulunacak ki┼čilerin öncesinde midyeyi dikkatli bir ┼čekilde temizlemesi gerekir. Aksi halde tüketim sonucunda istenmeyen bir ┼čekilde zehirlenme durumlar─▒ meydana gelebilir.

Midye en çok içerisinde iç pilav bulunan dolma haliyle tüketilen bir besin kayna─č─▒d─▒r. Ayn─▒ zamanda midyeyi makarna, pizza ve ─▒zgaralar─▒n içerisinde görmek de son derece mümkündür.

Midye besin kayna─č─▒ içerisine konuldu─ču tüm yemek ve aperatiflerin lezzet kalitesini büyük bir ölçüde yükseltir. Midyenin faydalar─▒ ise ki┼čileri bu besin kayna─č─▒n─▒ düzenli olarak tüketmeye te┼čvik eder. Bu sayede damak tad─▒n─▒z─▒ zengin bir hale getirirken ayn─▒ zamanda midyenin sundu─ču yararlardan etkili bir ┼čekilde faydalanman─▒z da mümkün hale gelir. 

Düzenli midye tüketimine ba┼člamadan önce doktorunuza dan─▒┼čman─▒zda büyük bir fayda vard─▒r. Bu noktada midye tüketiminiz üzerinde herhangi bir engel olup olmad─▒─č─▒n─▒ anlamak için doktorunuz sizi çe┼čitli testlere tabi tutabilir. Alerjik etkilere kar┼č─▒ yap─▒lan testleri geçen ki┼čiler düzenli bir ┼čekilde midye tüketmeye ba┼člayabilir.

Midye Vücuda Ne Tür Faydalar Sa─člar?

Midyenin faydalar─▒ genel olarak ┼ču ┼čekilde basitçe listelenebilir;

  • ─░çerisinde yer alan aminoasit kayna─č─▒ günlük al─▒nmas─▒ gereken protein ihtiyac─▒n─▒n etkili bir ┼čekilde kar┼č─▒lanmas─▒n─▒ sa─člar.
  • ─░çerisindeki yüksek A vitamini birçok vücut fonksiyonu üzerinde olumlu etkilere sahiptir.
  • Omega-3 besin de─čeri sayesinde cilt üzerindeki sivilce ve akne sorunlar─▒n─▒ k─▒sa süre sonra ortadan kald─▒r─▒r.
  • Metabolizma h─▒zland─▒r─▒c─▒ özelli─či sayesinde kilo verme sürecinde ki┼čilere destek olur.
  • Sahip oldu─ču yüksek demir oran─▒ sayesinde yorgunluk ve halsizlik gibi halleri ortadan kald─▒r─▒r.
  • C vitamini yönünden zengin oldu─ču için özellikle k─▒┼č aylar─▒nda sizi grip ve nezle gibi hastal─▒klardan koruma görevini üstlenir.
  • Kalp sa─čl─▒─č─▒n─▒ koruma üzerinde olumlu etkileri bulunur.
  • Göz sa─čl─▒─č─▒n─▒n olumlu yönde ilerlemesinde görev al─▒r.
  • Kan ┼čekerinizi dengede tutar ve kan─▒n etkili bir ┼čekilde p─▒ht─▒la┼čmas─▒n─▒ sa─člar.

Midyenin faydalar─▒ ki┼čileri düzenli olarak midye tüketimine te┼čvik eder. Sofralarda farkl─▒ ┼čekillerde lezzetli bir halde yer alan midyenin yararlar─▒n─▒ düzenli tüketim sonucunda gözle görülür düzeyde fark etmek mümkündür.

Düzenli midye tüketimi iç organlar─▒n─▒ etkili ┼čekilde korudu─ču gibi ayn─▒ zamanda d─▒┼č uzuvlar üzerinde de birçok faydaya sahiptir. Bu noktada özellikle cilt üzerinde sa─člad─▒─č─▒ faydalar ön plana ç─▒kar. Düzenli bir ┼čekilde midye tüketmeyi tercih eden ki┼čilerin sorunlu ciltleri zaman içinde pürüzsüz ve parlak bir hale gelir. Midye bu noktada kesin bir ilaç niteli─či ta┼č─▒yamayaca─č─▒ için cildiye doktorunuzla görü┼čmekte fayda vard─▒r. 

Midyenin faydalar─▒ ayn─▒ zamanda geli┼čme ve büyüme ça─č─▒nda olan çocuklar için de büyük bir önem ta┼č─▒r. Geli┼čim ça─č─▒nda bulunan çocuklar─▒n vücutlar─▒na omega-3 besin de─čerini almas─▒ beraberinde birçok fayday─▒ da getirir. Zengin bir omega-3 kayna─č─▒ olan midye bu nedenle çocuklar─▒n da tüketmesi gereken bir deniz ürünüdür. 

Midye Hangi Hastal─▒klara ─░yi Gelir?

Midyenin faydalar─▒ nelerdir diye dü┼čünen ki┼čiler bu deniz ürününün hangi hastal─▒klara iyi geldi─čini de ö─črenmek isteyebilir. Midye besini kesin olarak bir tedavi ya da ilaç niteli─či ta┼č─▒mamaktad─▒r. Bu nedenle gördü─čünüz tedavinin yan─▒ s─▒ra desteklemek amac─▒yla beslenme rutininize midyeyi dahil etmeniz gerekir.

Midyenin olumlu etkilere sahip oldu─ču en yayg─▒n hastal─▒k ki┼čilerin tiroid bezleriyle ilgili ya┼čad─▒klar─▒ rahats─▒zl─▒klar olarak bilinir. Özellikle tiroid deniz canl─▒lar─▒n─▒ s─▒k tüketmekle görülebilece─či için midye tüketiminde de kararl─▒ olunmal─▒d─▒r.

Midye faydalar─▒ ve zararlar─▒ hakk─▒nda detayl─▒ bilgi sahibi olmak midye tüketimini daha bilinçli ┼čekilde yapman─▒z─▒ sa─člar. Midye tüketimi baz─▒ durumlarda sizlere yarar yerine zarar da verebilir.

Temiz olmayan ve güvenilir bir yerden almad─▒─č─▒n─▒z midyeler zehirli oldu─ču taktirde sa─čl─▒─č─▒n─▒z─▒ olumsuz bir ┼čekilde etkiler. Midyenin topland─▒ktan hemen sonra yenmesi ve son derece titiz temizlenme a┼čamalar─▒ndan geçmesi gerekir. Fazla midye tüketimi sonucunda a┼č─▒r─▒ya kaçt─▒─č─▒n─▒z için c─▒va zehirlenmesi ya┼čama ihtimali bulunur.

Midyenin faydalar─▒ nelerdir diye dü┼čünen ki┼čilere bu ┼čekilde aç─▒klay─▒c─▒ cevap vermek mümkündür. E─čer midye besin kayna─č─▒n─▒ diyet listenize dahil etmek istiyorsan─▒z bu noktada diyetisyeninize dan─▒┼čman─▒z ve profesyonel bir fikir alman─▒z daha ideal olacakt─▒r. Midye tüketiminde herhangi bir sorun görülmeyen ki┼čiler a┼č─▒r─▒ya kaçmamak ┼čart─▒yla gönül rahatl─▒─č─▒yla midye tüketmeye ba┼člayabilir.

Midye Hakk─▒nda S─▒k Sorulan Sorular

Midye ─░çinde Hangi Vitamin ve Mineraller Vard─▒r?

Midye içerisinde birçok vitamin ve minerali bar─▒nd─▒ran bir besin kayna─č─▒d─▒r. ─░çeri─činde yer alan çinko, manganez, potasyum ve fosfor minerallerinin yan─▒ s─▒ra ayn─▒ zamanda A veB12 vitaminleri yönünden de zengindir. Bu sayede düzenli midye tüketmeyi tercih eden ki┼čiler bu vitamin ve mineralleri etkin ┼čekilde vücuduna alabilir.

Midye Çe┼čitleri Nelerdir?

Midyenin bilinen ve bilinmeyen yüzlerce çe┼čidi olabilir. En popüler midye çe┼čitleri aras─▒nda zebra midyesi, dev midye, denizkula─č─▒, tarak midyesi, mavi midye, kelebek midyesi ve pina yer al─▒r. Tüm midye çe┼čitlerinin kendine özgü farkl─▒ özellikleri bulunmaktad─▒r. Çe┼čitler aras─▒nda yenilen ve yenilemeyen birçok midye türü vard─▒r.

Midye Nas─▒l Temizlenir?

Midyeyi temizlemek için öncelikle a─čz─▒ kapal─▒ olan midyelerin temiz su içine b─▒rak─▒lmas─▒ gerekir. Sonras─▒nda midyenin b─▒y─▒klar─▒n─▒n a┼ča─č─▒ do─čru çekilerek kopart─▒lmas─▒ ve tüm pisliklerinden ar─▒nmas─▒ önemlidir. Bu i┼člem sonras─▒nda midyeler ba┼čka bir temiz suyun içine b─▒rak─▒l─▒r. D─▒┼č kabu─čunda yer alan pislikler de temizlendikten sonra midye tüketime haz─▒r hale gelir. 

Midyenin Tiroid Bezleri Üzerindeki Yarar─▒ Nedir?

Midye selenyum aç─▒s─▒ndan son derece zengin bir besin kayna─č─▒d─▒r. Mideyede bulunan selenyum tiroid bezlerinin do─čru bir ┼čekilde çal─▒┼čmas─▒n─▒ sa─člar. Böylece tiroid bezleri gerekli olan hormonlar─▒ do─čru bir ┼čekilde üreterek ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin her daim güçlü kalmas─▒na yard─▒mc─▒ olur. Bu sayede yorgunluk ve saç dökülmesi gibi ┼čikayetler de ortadan kalkar.

Taze Midye Nas─▒l Anla┼č─▒l─▒r?

Taze midye tercih etmek midyenin sundu─ču faydalardan daha etkin bir ┼čekilde yararlanman─▒z─▒ sa─člar. Genel olarak d─▒┼č kabu─ču temiz olan midyeler daha taze olarak kabul edilebilir. Ayn─▒ zamanda kabu─ču kapal─▒ olan ve parlak kabu─ča sahip olan midyelerin de taze oldu─ču rahat bir ┼čekilde söylenebilir.

Midye Kilo Ald─▒r─▒r M─▒?

Midye içerisinde yüksek oranda karbonhidrat bar─▒nd─▒ran bir besin kayna─č─▒d─▒r. Yüksek karbonhidrat de─čerine sahip olan bu deniz ürünü fazla miktarda tüketildi─činde istenmeyen ┼čekilde kilo al─▒m─▒na sebep olabilir. Bu nedenle midye besin kayna─č─▒n─▒ ölçülü bir ┼čekilde tüketmekte büyük bir fayda oldu─ču söylenebilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Dyt.
Mehmet ├ça─čatay Emre
Beslenme ve Diyet
Medical Park Medical Park Ankara
428

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.