sat─▒r aras─▒

Ba┼č a─čr─▒s─▒, toplumun %90'─▒nda görülen yayg─▒n bir ┼čikayettir. Ba┼č a─čr─▒lar─▒, Uluslararas─▒ Ba┼č A─čr─▒s─▒ Derne─či taraf─▒ndan 14 ana grup alt─▒nda s─▒n─▒fland─▒rm─▒┼čt─▒r.

Direkt olarak ba┼č a─čr─▒s─▒ ile ortaya ç─▒kan, bir ba┼čka hastal─▒k ile ba─člant─▒s─▒ olmayan ba┼č a─čr─▒lar─▒; primer (birincil) ba┼č a─čr─▒lar─▒d─▒r ve tüm ba┼č a─čr─▒s─▒ ┼čikayetlerinin %90'─▒n─▒ olu┼čturur. %10'luk dilimde kalan sekonder (ikincil) ba┼č a─čr─▒lar─▒ ise nedeni bilinen farkl─▒ bir hastal─▒─ča ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kan ba┼č a─čr─▒lar─▒d─▒r.

Primer ba┼č a─čr─▒lar─▒ aras─▒nda yer alan migren, herhangi bir ya┼č döneminde ba┼člayabilen ve ilerleyen ya┼člarda s─▒kl─▒─č─▒ azalan, sürekli ya da tekrarlama e─čilimindeki bir ba┼č a─čr─▒s─▒ türüdür.

Her 20 erkekten birinde ve her 5 kad─▒ndan birinde görülebilen migren, insanlar─▒n i┼č gücünü k─▒s─▒tlayan hastal─▒klar listesinde 2. s─▒rada yer al─▒r. Migren çocukluk ça─č─▒ ba┼člang─▒çl─▒ olabilse de ço─čunlukla ergenlik döneminde ba┼člar.

Hastalar─▒n %80'inden fazlas─▒nda ataklar─▒n ba┼člang─▒c─▒ 30 ya┼č─▒ndan öncedir. 35-39 ya┼č aral─▒─č─▒ndan itibaren migrenin görülme s─▒kl─▒─č─▒nda bir azalma meydana gelir. Migren postmenopozal (menopoz sonras─▒) dönemde bulunan kad─▒nlarda da daha az s─▒kl─▒kla ortaya ç─▒kar.

Migren Nedir?

Migren, hasta ya┼čam─▒nda uzun y─▒llar boyunca var olan, birkaç saatten birkaç haftaya kadar sürebilen a─čr─▒ ataklar─▒n─▒n oldu─ču, e┼člik eden birçok belirtiyi bar─▒nd─▒ran ve ataklar aras─▒nda ba┼č a─čr─▒s─▒ ┼čikayetinin bulunmad─▒─č─▒ klinik bir sendromdur.

Genetik özelliklerin geli┼čiminde etkili olabildi─či migren ba┼č a─čr─▒lar─▒ genel olarak bulant─▒, ─▒┼č─▒─ča ve sese kar┼č─▒ hassasiyetin e┼člik etti─či tek tarafl─▒ ba┼č a─čr─▒s─▒ olarak tan─▒mlanabilir. Migren hastalar─▒n─▒n ataklar─▒ s─▒ras─▒nda sa─čl─▒kl─▒ toplumun geneline göre ya┼čam kalitesi dü┼čüktür. Ailesinde migren olan ki┼čilerin çocuklar─▒nda migren olma riski toplumdakinden yüksektir.

Genetik ve çevresel faktörlerin birlikte rol ald─▒─č─▒ bir hastal─▒k olan migren, saf genetik geçi┼čli bir hastal─▒k de─čildir. Aural─▒ migren ve auras─▒z migren olmak üzere iki ana alt tipi bulunur. Migren ataklar─▒n─▒n %10'unu olu┼čturan aural─▒ migren, ba┼č a─čr─▒s─▒ geli┼čiminden yakla┼č─▒k bir saat önce, zig zag çizgiler ┼čeklinde görülen halüsinasyonlar, bulan─▒k görme, ─▒┼č─▒k çakmalar─▒ ya da skotom olarak bilinen görü┼č alan─▒nda bo┼čluklar─▒n varl─▒─č─▒ gibi geçici duyusal belirtiler ile kendini gösterir.

Ayr─▒ca ba┼č dönmesi, hissizlik, kar─▒ncalanma, kol ve bacaklarda güçsüzlük, duyu kayb─▒ ve kelimelerin birbirine girmesi gibi di─čer belirtiler ile de görülebilir. Auran─▒n varl─▒─č─▒, atak ┼čiddetinin bir göstergesi de─čildir. Auras─▒z migren ataklar─▒ da aural─▒ migren ataklar─▒ kadar ┼čiddetli olabilece─či gibi daha ┼čiddetli de olabilir.

Migren Çe┼čitleri Nelerdir?

Migren çe┼čitleri temel olarak aura varl─▒─č─▒ ve ata─č─▒n süresine göre farkl─▒ alt türlere ayr─▒l─▒r:

 • Auras─▒z Migren

Auras─▒z migren, 4-72 saatlik tekrarlayan ba┼č a─čr─▒s─▒ ataklar─▒ ile karakterize migren alt türüdür. Bu migren türü tipik olarak tek tarafta lokalizedir ve a─čr─▒ düzeyi orta ile ciddi aras─▒nda de─či┼čkenlik gösterebilir. Auras─▒z migren ba┼č a─čr─▒s─▒ fiziksel aktivite ile tetiklenebilir ve genellikle ─▒┼č─▒─ča ve sese kar┼č─▒ hassasiyet belirtiler aras─▒nda yer al─▒r.

 • Aurali Migren

Aural─▒ migren, görsel, duyusal, sözel, hareket fonksiyonu, beyin sap─▒na dair aura belirtilerinin e┼člik etti─či süresi dakikalar olarak ifade edilen migren ba┼č a─čr─▒s─▒ türüdür.

 • Kronik Migren

3 ayl─▒k bir süre zarf─▒ boyunca, 1 ayda en az 15 gün boyunca ortaya ç─▒kan migren ba┼č a─čr─▒s─▒na ayn─▒ zaman dilimi içerisinde ayl─▒k en az 8 gün boyunca migrene dair di─čer belirtilerin e┼člik etmesi kronik migren olarak tan─▒mlan─▒r.

 • Olas─▒ Migren

Migren kriterlerini tam olarak kar┼č─▒lamayan ancak belirtilerin migren ba┼č a─čr─▒s─▒na benzedi─či ve a─čr─▒n─▒n di─čer ba┼č a─čr─▒s─▒ türleri ile ili┼čkilendirilememesi halinde, olas─▒ migrenden bahsedilebilir.

Migren Neden Olur?

Migrenin altta yatan sebepleri ayd─▒nlanm─▒┼č olsa da nedenleri hâla tam olarak anla┼č─▒lamam─▒┼čt─▒r. Genetik, santral, vasküler, ve nöronal sebepleri bulunan migrenin, biyokimyasal ve fizyolojik risk faktörleri de migrene zemin haz─▒rlar.

Tetikleyici faktörler ise migrenin ortaya ç─▒kmas─▒n─▒ kolayla┼čt─▒r─▒r. Migrenin genetik geçi┼či, aural─▒ migrende görülürken; auras─▒z migren genetik ve çevresel faktörlerin kombinasyonu ile aç─▒klan─▒r.

Migrende genetik faktörler, bu ba┼č a─čr─▒s─▒ tipinin meydana gelmesinde etkili faktörlerden birisi olarak kabul edilir. Aile bireyleri ve yak─▒n akrabalar─▒ içerisinde migren hastas─▒ bulunan ki┼čilerde migren ba┼č a─čr─▒s─▒ ortaya ç─▒kma riski genel olarak 3 kat artm─▒┼č olarak de─čerlendirilir.

Migrenin genetik temeli tam olarak ortaya konulamam─▒┼č olsa da ilerleyen zamanlarda yap─▒lacak ke┼čifler sayesinde migren tedavisinin hedefe yönelik olarak yap─▒lmas─▒ gerçekle┼čtirilebilir.

Migren, beyindeki sinirler ve kan damarlar─▒nda olu┼čan de─či┼čiklikler sonucu ortaya ç─▒kan bir ba┼č a─čr─▒s─▒ tipidir. Migrenli bireylerde ataklara duyarl─▒ olan bir sinir sistemi mevcuttur ve ataklar, d─▒┼č çevredeki baz─▒ faktörler ile tetiklenebilir. Bir atak tetiklendi─činde beyindeki migren olu┼čturucusu denen yer harekete geçer.

Bu durum beyindeki kan damarlar─▒n─▒n geni┼člemesine ve sinirlerin inflamasyonuna yol açar. Daha sonra bunlar, atak s─▒ras─▒ndaki a─čr─▒ ve di─čer belirtilere neden olacak olan beyinde yer alan trigeminal sinirin aktive olmas─▒na sebep olur ve migren olu┼čur.

Migren oldukça s─▒k kar┼č─▒la┼č─▒lan bir ┼čikayettir. Genel olarak toplumda her 10 ki┼čiden birini etkileyebilen bu hastal─▒k, kad─▒nlarda erkeklere göre daha s─▒k olarak tespit edilir.

Migren Belirtileri Nelerdir?

Migren yaln─▒zca ba┼č a─čr─▒s─▒ ata─č─▒ olarak bilinse de ba┼člang─▒c─▒ndan sonland─▒─č─▒ zamana kadar pek çok farkl─▒ dönemi bulunur. Migren ataklar─▒, prodrom dönemi ile ba┼člar.

Bu dönem, a─čr─▒ ba┼člamadan önceki saatlerde meydana gelen, depresif ya da uçlarda gezen ruh hâli varl─▒─č─▒, artm─▒┼č duyarl─▒l─▒k hâli, durgunluk, donukluk, dü┼čüncelerde yava┼člama, kelime bulmada güçlük, konsantrasyon ve dikkat eksikli─či gibi nöro-psikolojik belirtilerin yan─▒ s─▒ra ense sertli─či, ┼či┼člik hissi, kab─▒zl─▒k ya da ishal, hâlsizlik, i┼čtah art─▒┼č─▒ ya da kayb─▒, a┼č─▒r─▒ susama ve s─▒k idrara ç─▒kma gibi belirtileri kapsar.

Prodrom döneminden sonra aura dönemi ba┼člar. Bu dönem yakla┼č─▒k olarak 5 ile 20 dakika içinde geli┼čir ve ço─čunlukla 60 dakika içinde sonlan─▒r. Görsel semptomlar─▒n yan─▒ s─▒ra vücudun bir yar─▒s─▒nda, yüzün ve dilin bir bölümünde uyu┼čma, i─čnelenme, kar─▒ncalanma gibi hissiyatlarla da kendini gösterir.

A─čr─▒ dönemi ise genellikle ense, ba┼č─▒n arka k─▒sm─▒ ve ba┼č─▒n bir taraf─▒nda ba┼člayan rahats─▒zl─▒k, a─č─▒rl─▒k ve belli belirsiz a─čr─▒ hissi ile ba┼člar. Yakla┼č─▒k 30 dakika ile 120 dakika sonras─▒nda ise ┼čiddetli, zonklay─▒c─▒ ve bas─▒nç hissi yaratan a─čr─▒ hissedilir ve bu durum saatler hatta 2-3 gün sürebilir. Bu dönem içinde, tipik olarak hastalar─▒n üçte ikisinde, ba┼č─▒n tek taraf─▒nda hissedilen a─čr─▒n─▒n ┼čiddeti de─či┼čken olabilir.

Migren hastalar─▒n─▒n %20'sinde a─čr─▒ hep ayn─▒ tarafta görülse de ço─čunlukla enseden ba┼člayarak tüm ba┼ča yay─▒ld─▒─č─▒ da görülür. A─čr─▒ya, i┼čtahs─▒zl─▒k, bulant─▒, kusma, ─▒┼č─▒k ve sese kar┼č─▒ duyarl─▒l─▒k gibi belirtiler e┼člik eder ve baz─▒ hastalarda bu semptomlar a─čr─▒dan daha fazla yak─▒nmaya yol açar. Ço─čunlukla hastan─▒n a─čr─▒s─▒ uykuya yak─▒n dönemde hafifler.

A─čr─▒ sonras─▒ olarak bilinen postdrom döneminde bitkinlik, bezginlik ve yorgunluk hissi bulunur ve a─čr─▒n─▒n azalmas─▒ ile birlikte rahatlama hissi olu┼čur. Baz─▒ ki┼čilerde tatl─▒ yeme ya da s─▒k idrara ç─▒kma iste─či görülür. Bu özelliklerin bir ya da daha fazlas─▒n─▒n varl─▒─č─▒ migren tan─▒s─▒n─▒ da netle┼čtirir.

Migren ataklar─▒ s─▒ras─▒nda ortaya ç─▒kan 4 dört dönem ┼ču ┼čekilde özetlenebilir:

 • Prodrom Dönemi

Santral sinir sisteminde hipotalamusun dopamin nörotransmitter aktivasyonuna ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kan ba┼člang─▒ç belirtileri prodromal dönem içerisinde de─čerlendirilir. Her 10 hastadan 7’sinde migren ba┼č a─čr─▒s─▒ ortaya ç─▒kmadan 24-48 saat öncesinde ba┼člayan bu dönem kad─▒nlarda erkeklere göre daha belirgin olarak kendisini gösterir.

Bu dönemin en s─▒k kar┼č─▒la┼č─▒lan belirtilerini esneme, duygu durum de─či┼čiklikleri, halsizlik, ense bölgesini içeren belirtiler, ─▒┼č─▒─ča ve sese kar┼č─▒ hassasiyet, huzursuzluk, görme ile ilgili i┼člevlerde odaklanma zorlu─ču, ü┼čüme, terleme, a┼č─▒r─▒ susama ve ödem gibi ┼čikayetler yer al─▒r.

 • Aura Dönemi

Beynin kortikal i┼člevlerindeki de─či┼čiklikler, kan dola┼č─▒m─▒ ve damar sinir etkile┼čimleri nedeniyle ortaya ç─▒kabilen aura dönemi yakla┼č─▒k olarak her 4 migren hastas─▒ndan birini etkileyebilir. Bu dönem ba┼č a─čr─▒s─▒ndan önce olu┼čabilece─či gibi ba┼č a─čr─▒s─▒ ile e┼č zamanl─▒ olarak da meydana gelebilir.

Kademeli olarak ilerleyen auralar genel olarak görsel ┼čekilde kendisini gösterir ve 1 saat içerisinde kaybolma e─čilimindedir. Auralara pozitif ve negatif olarak s─▒n─▒fland─▒r─▒lan çe┼čitli belirtiler e┼člik edebilir.

Aura dönemindeki pozitif belirtiler, beyinde yer alan sinir hücreleri taraf─▒ndan olu┼čturulan kulak ç─▒nlamas─▒, ses duyma, uyu┼čma, normalde a─čr─▒ olu┼čturmamas─▒ gereken uyaranlarla a─čr─▒ meydana gelmesi ve ritmik hareketlerin gerçekle┼čtirilmesi gibi belirtilerdir. Aura döneminin negatif belirtileri ise genel olarak sinir hücrelerinin fonksiyon kayb─▒ olarak ifade edilebilir ve görme, i┼čitme, duyusal ya da motor i┼člevlerde azalma olarak kendisini gösterir.

 • Ba┼č A─čr─▒s─▒ Dönemi

Kan dola┼č─▒m─▒ ile ilgili de─či┼čikliklere ek olarak beyin sap─▒, talamus, hipotalamus ve beynin korteks bölgesindeki fonksiyonlardaki farkl─▒l─▒klar sonucu migren ba┼č a─čr─▒s─▒ ortaya ç─▒kabilir. Genel olarak tek tarafl─▒ ve zonklay─▒c─▒ tarzda olu┼čan bu ba┼č a─čr─▒s─▒ ┼čikayeti ilk 1 saat içerisinde kötüle┼čme e─čilimindedir.

Bulant─▒, kusma, ─▒┼č─▒ktan, sesten ve yo─čun kokulara kar┼č─▒ hassasiyet geli┼čmesi ve burun ak─▒nt─▒s─▒, migren ba┼č a─čr─▒s─▒n─▒n kötüle┼čme e─čiliminde oldu─čuna i┼čaret eden belirtiler aras─▒nda yer al─▒r.

Migren ba┼č a─čr─▒s─▒ saatler ya da günler boyunca devam edebilir. Hastalar karanl─▒k ve sessiz ortamlarda kendilerini daha rahat hisseder ve ba┼č a─čr─▒s─▒ genel olarak uyku halinde gerileme gösterir.

 • Postdrom Dönem

Ba┼č a─čr─▒s─▒n─▒n gerilemesinden sonra kan dola┼č─▒m─▒ ile ilgili de─či┼čikliklerin devam etmesi ile meydana gelen dönemdir. Postdrom dönem içerisinde hareket ile ili┼čkili olarak ba┼č a─čr─▒s─▒n─▒n meydana geldi─či bölgede tekrar a─čr─▒ hissedilmesi, bitkinlik, sersemlik, konsantrasyon güçlü─čü veya co┼čkunluk gibi belirtiler ortaya ç─▒kabilir.

Migren Tedavisi Nas─▒ld─▒r?

Migren kesin tedavisi mevcut olmayan bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Hekimlerin migren hastalar─▒na tedavi yakla┼č─▒m─▒ genel olarak belirti ve atak s─▒kl─▒─č─▒n─▒n önlenmesine yöneliktir. Tedavi plan─▒ hastan─▒n ya┼č─▒na, ataklar─▒n s─▒kl─▒─č─▒na, migren tipine, belirtilerin ciddiyetine ve ki┼činin sa─čl─▒k durumu ile ilgili di─čer faktörlere ba─čl─▒ olarak de─či┼čkenlik gösterebilir. Migren tedavisi ilaçl─▒ ve ilaç d─▒┼č─▒ tedavi olarak ikiye ayr─▒l─▒r:

 • ─░laç Tedavisi

Akut ataklarda uygulanan ilaçlar, etkili ve h─▒zl─▒ bir ┼čekilde tedaviyi amaçlayarak a─čr─▒n─▒n ┼čiddetini ve di─čer bulgular─▒ azaltmay─▒ ya da tamamen ortadan kald─▒rmay─▒, ata─č─▒n süresini k─▒saltmay─▒ ve ya┼čam kalitesini art─▒rmay─▒ hedefler. Bu noktada ilaçlar, hastan─▒n öyküsüne ve muayenesine göre uzman hekim taraf─▒ndan reçete edilir.

Tüm bunlara ek olarak hekim, e┼člik eden ┼čiddetli belirtiler varl─▒─č─▒nda profilaktik yani önleyici tedavi de düzenleyerek ataklar─▒n s─▒kl─▒─č─▒n─▒, süresini ve ┼čiddetini azaltmay─▒; olu┼čacak akut ataklar─▒n önüne geçmeyi hedefler.

Önleyici tedavi ayda 2 ve daha fazla atak ya da ayda 4 ve daha fazla say─▒da a─čr─▒l─▒ gün geçiren, ataklar─▒ gittikçe s─▒kla┼čan, uzun süreli a─čr─▒ yüzünden ya┼čam kalitesi dü┼čen baz─▒ hastalara uygulan─▒r. Hekim taraf─▒ndan verilen tedavi, belirlenen doz ve süre ile düzenli olarak kullan─▒lmal─▒d─▒r.

Nöroloji hekimince reçete edilen ve atak tedavisinde kullan─▒lan migren ilaçlar─▒ genellikle basit ve kombine analjezikler, nonsteroidal anti inflamatuvarlar, triptanlar, ergot türevleri, anti emetikler (bulant─▒ önleyiciler) ve nöroleptiklerden (sinir aktivasyonu engelleyici ilaçlar) olu┼čur.

Önleyici tedavi olarak beta blokerler, antidepresanlar, entiepileptikler (nöbet geli┼čimini önleyici ilaçlar) ve serotonin antagonistleri, kalsiyum kanal blokerleri ve botulinum toksini tip A gibi ilaçlardan olu┼čur.

 • ─░laç D─▒┼č─▒ Tedavi

Nöroloji hekimi taraf─▒ndan hasta, hastal─▒─č─▒ hakk─▒nda kapsaml─▒ olarak bilgilendirilir. Rahatlama teknikleri, egzersiz, düzenli uyku ve düzenli beslenme ile ya┼čam ┼čeklinin düzenlenmesi önerilir. Diyet, ─▒┼č─▒k, hava, yükseklik ve hormonal de─či┼čimler gibi tetik faktörlerinin fark─▒na var─▒lmas─▒ ve bunlardan kaç─▒nmas─▒ gerekti─či anlat─▒l─▒r.

Migrene Ne ─░yi Gelir?

Düzenli beslenme ve uyku migrenin ortaya ç─▒kmas─▒n─▒ engelleyici unsurlard─▒r. Bunun yan─▒ s─▒ra migreni tetikleyen unsurlar─▒n bilinmesi ve bunlardan kaç─▒n─▒lmas─▒ da migren ataklar─▒n─▒n s─▒kl─▒─č─▒n─▒ azaltmaktad─▒r.

Migren ba┼č a─čr─▒s─▒n─▒ tetikleyebilen birçok faktör mevcuttur:

 • Alkol kullan─▒m─▒
 • A┼č─▒r─▒ parlak ─▒┼č─▒kla çal─▒┼čmak
 • Tatland─▒r─▒c─▒l─▒ ya da i┼členmi┼č g─▒da tüketmek
 • Uyku düzensizli─či
 • Parfüm ve sigara duman─▒ gibi yo─čun kokulara maruziyet
 • Yüksek ses maruziyeti
 • Ö─čün atlama
 • Kad─▒nlarda meydana gelen dönemsel hormonal de─či┼čiklikler veya hormon içeren ilaçlar─▒n kullan─▒m─▒
 • Fiziksel ve duygusal (emosyonel) stres
 • Mevsimsel de─či┼čiklikler

Tetikleyici faktörlerden sak─▒nmaya ek olarak hekimlerin bilgisi ve önerisi dahilinde gerçekle┼čtirilen çe┼čitli uygulamalar ile migren ba┼č a─čr─▒s─▒n─▒n kontrolünde katk─▒ sa─članabilir.

Öksürük otu doza ba─č─▒ml─▒ olarak migren a─čr─▒lar─▒n─▒ hafifletti─či iddia edilen bir bitkidir. Ancak içeri─činde özellikle karaci─čer hasar─▒ ve kanser ile ili┼čkili kimyasallar─▒n da bulunmas─▒ nedeniyle kullan─▒lacak öksürük otu ürünü dikkatli olarak seçilmelidir.

Yap─▒lan çe┼čitli çal─▒┼čmalar folat, B2 vitamini veya magnezyum gibi vitamin ve minerallerin miren ba┼č a─čr─▒s─▒n─▒n s─▒kl─▒─č─▒ konusunda etkili olabilece─čini iddia etmi┼čtir.

Bu ürünler d─▒┼č─▒nda antioksidan özellik gösteren ve genel olarak enerji metabolizmas─▒nda önemli bir görev üstlenen koenzim Q10 da migren hastal─▒─č─▒ ile ili┼čkili olabilecek bir maddedir. Hem vücut taraf─▒ndan üretilen hem de k─▒rm─▒z─▒ et, bal─▒k, karaci─čer, brokoli ve maydanoz gibi besinlerde yer alan koenzim Q10 gerekli durumlarda g─▒da takviye ürünü olarak da kullan─▒labilir.

Migren s─▒kl─▒─č─▒ ve ┼čiddeti üzerinde katk─▒ sa─člay─▒c─▒ özellik gösterebilen koenzim Q10 kullan─▒m─▒ s─▒ras─▒nda olu┼čabilecek cilt ve sindirim problemleri için dikkatli olunmas─▒ önerilir.

Migreni Tetikleyen Faktörler Nelerdir?

Migren tedavisinde, migren ataklar─▒n─▒ tetikleyen etkenlerin hasta taraf─▒ndan bilinmesi, önlenebilir ataklar─▒n tan─▒n─▒p kaç─▒n─▒lmas─▒ bak─▒m─▒ndan son derece önemlidir. Sadece tetikleyici faktörlerden kaç─▒nmak bile atak say─▒s─▒nda ciddi bir dü┼čü┼č sa─člayabilir.

Migren ataklar─▒ ço─čunlukla spontan (kendili─činden) olarak ortaya ç─▒ksa da iç ve d─▒┼č tetik faktörleri de baz─▒ ataklar─▒n ortaya ç─▒kmas─▒na sebep olur.

Migren ataklar─▒n─▒n ortaya ç─▒k─▒┼č─▒n─▒ h─▒zland─▒ran tetikleyici faktörler, ki┼čiden ki┼čiye de─či┼čse de genel olarak ┼čöyle s─▒ralanabilir:

 • Açl─▒k
 • Ö─čün Atlama
 • Stres
 • Uyku bozukluklar─▒ ve düzensizli─či
 • Güçlü ─▒┼č─▒k
 • Menstruasyon dönemi
 • Yükseklik de─či┼čiklikleri
 • Hava de─či┼čimi ve kirlili─či
 • Lodos
 • Parfüm gibi kuvvetli kokular
 • Alkol ve sigara tüketimi
 • Sigara duman─▒na maruziyet

Hangi Besinler Migren Ata─č─▒na Neden Olur?

Migren ata─č─▒ ile çe┼čitli besinler aras─▒nda bir ili┼čki mevcut olabilir. Nitrat içeren sosis, salam ve sucuk gibi ┼čarküteri ürünlerinin tüketilmesi, çikolata, tiramin yo─čunlu─ču yüksek olan peynirler, ba┼čta k─▒rm─▒z─▒ ┼čarap olmak üzere alkol türleri ve so─čuk içecekler migren ba┼č a─čr─▒s─▒n─▒ tetikleyebilen yiyecekler aras─▒nda yer al─▒r.

Bu g─▒dalar d─▒┼č─▒nda di─čer baz─▒ besinlerin tüketilmesi sonucunda da migren ba┼č a─čr─▒s─▒ ortaya ç─▒kabilir:

 • Baz─▒ meyveler
 • Çay ve kahve tüketimi
 • Deniz ürünleri
 • K─▒zarm─▒┼č ya─čl─▒ yiyecekler

Migren ba┼č a─čr─▒s─▒n─▒n belirtilerine sahipseniz hem bu durumun size uygun tedavisi hem de olu┼čan belirtilerin kontrolünde etkili olabilecek uyku ve beslenme düzeninin sa─članmas─▒ ya da tetikleyici faktörlerden sak─▒nma gibi ya┼čam tarz─▒ de─či┼čiklikleri hakk─▒nda bilgi almak için sa─čl─▒k kurulu┼člar─▒na ba┼čvurman─▒z önerilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Demet Funda Ba┼č
N├Âroloji
─░.A.├ť. VM Medical Park ─░.A.├ť. VM Medical Park Florya
977984

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.