• Uzmanlık Alanları: Doğum, Gebelik takibi, Ultrosanografi
Eğitim ve Uzmanlık
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık