Uzm. Dyt.Mine Özkazanç Akren

  • İlgi Alanları
  • Obezite
  • Kilo yönetimi
  • Kanserde beslenme
  • Diyabet
  • Gebelikte beslenme
  • Çocuk beslenme

Eğitim ve Uzmanlık
2016 - 2019 Hacettepe Üniversitesi  -  Yüksek Lisans Tezli (Diyetetik Programı)
Yüksek Lisans Tezi / Diyetetik Programı: “Diyet Polikliniğine Başvuran Kanserli Hastaların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi”
1999-2004 Hacettepe Üniversitesi  - Lisans -  Beslenme ve Diyetetik

Deneyim
2020- Halen VM Medical Park Maltepe Hastanesi 
2010-2020 VM Medical Park Samsun Hastanesi 
2004-2010 Ankara Güven Hastanesi 

Mesleki Üyelikler
Türkiye Diyetisyenler Derneği
Klinik Enteral Paranteral Nütrisyon Derneği
Klinik Araştırmalar Derneği

Konuşmacı Olarak Katıldığı Uluslararası/Ulusal Bilimsel Toplantılar
29 Haziran 2020 – KEPAN, COVİD-19 Pandemi Süresince Optimal Nütrisyon Webinarı  – Covid-19 Hastasının Makro/Mikrobesin İhtiyacı Karşılanmasında Optimal Yaklaşım ve Klinik Uygulamalar
29-30 Kasım 2019 -Türkiye Diyetisyenler Derneği, Samsun/Nütrisyon Okulu; Yuvarlak Masa Vaka Çalışması
14 Eylül 2019 – KEPAN, Samsun Etkinliği Diyetisyenlere Yönelik Kılavuzlar Eşliğinde Olgu Sunumu ESPEN Onkoloji Kılavuzu ;
17-18 Şubat 2017 Türkiye Diyetisyenler Derneği -Nütrisyonda Güncel Yaklaşımlar; Onkoloji Hastalarında Beslenme İlkeleri ve Vaka Takibi
24 Ekim 2015 - Türkiye Diyetisyenler Derneği, Nütrisyonda Güncel Yaklaşımlar; Bariatric Cerrahi Olgu Sunumu
2-4 Nisan 2014 - IX. Uluslararası Beslenme ve  Diyetetik Kongresi; Bariatric Cerrahide Olgu Sunumu
21.12.2013 – Morbid Obezitede Cerrahi Tedavi  ve Multidisiplinler Yaklaşımlar Sempozyumu; Bariatric Cerrahi Önce ve Sonrası
Beslenme Tedavisi
Mayıs 2007 – Sağlık Bakanlığı, Diyabet ve Beslenme Tedavisi Sempozyumu; Olgu sunumu

Body height estimation based on magnetic resonance imaging measurements of the second cervical vertebra in the Turkish population

Esra Meltem Kayahan Ulu, Bahadır Öztürk, Köksal Atalay, Mine Akren Özkazanç & Özlem Terzi

To cite this article: Esra Meltem Kayahan Ulu, Bahadır Öztürk, Köksal Atalay, Mine Akren Özkazanç & Özlem Terzi (2020): Body height estimation based on magnetic resonance imaging measurements of the second cervical vertebra in the Turkish population, Australian Journal of

Forensic Sciences, DOI: 10.1080/00450618.2020.1745277

To link to this article: https://doi.org/10.1080/00450618.2020.1745277