Uzm. Dyt.Mine Özkazanç Akren

  • İlgi Alanları
  • Diyabet
  • Obezite
  • Kanserde beslenme
  • Parantenal beslenme
Eğitim ve Uzmanlık
1999 - 2004 - Hacettepe Ankara
2016 - 2019 - Hacettepe Ankara, Diyetetik - Uzmanlık
 
 
 

29-30 Kasım 2019 – Türkiye Diyetisyenler Derneği , Samsun / Nütrisyon Okulu - Yuvarlak Masa Vaka Çalışması
14.Eylül. 2019 - Diyetisyenlere Yönelik Kılavuzlar Eşliğinde Olgu Sunumu ESPEN Onkoloji Kılavuzu – KEPAN , Samsun Etkinliği 
17-18 Şubat 2017 Türkiye Diyetisyenler Derneği -Nütrisyonda Güncel Yaklaşımlar
Onkoloji Hastalarında Beslenme İlkeleri ve Vaka Takibi
24 Ekim.2015 Türkiye Diyetisyenler Derneği - Nutrsiyonda Güncel Yaklaşımlar Eğitimi - Bariatric Cerrahide Olgu Sunumu
2-4 Nisan 2014 IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi / Bariatric Cerrahide Olgu Sunumu
21.12.2013 Morbid Obezite –Cerrahi Tedavi ve Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu – Bariatric Cerrahi Önce ve Sonrası Beslenme Tedavisi
Sağlık Bakanlığı “Diyabet ve Beslenme Tedavisi” adlı sempozyumda vaka sunumu ( Mayıs / 2007)