sat─▒r aras─▒

Miyofasiyal A─čr─▒ Sendromu Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Miyofasiyal a─čr─▒ sendromu, halk aras─▒nda yel vurmas─▒ veya kulunç olarak da adland─▒r─▒lan bir a─čr─▒ türüdür. Genellikle bölgesel olarak hissedilen bu sendrom iskelet kaslar─▒n─▒n kronik ya da akut travmas─▒na ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kabilir. Her ya┼č grubunda görülebilen bu rahats─▒zl─▒─č─▒n görülme olas─▒l─▒─č─▒ ya┼čla birlikte artmaktad─▒r. 

30-50 ya┼č aras─▒nda daha s─▒k görülen miyofasiyal a─čr─▒ sendromu, günlük hayat─▒ olumsuz etkileyen ve hareketleri k─▒s─▒tlayan sonuçlar do─čurabilir. Tek bir kas bölgesini veya birden fazla kas grubunu etkileyerek a─čr─▒ ┼čeklinde kendini gösterir. Vücutta kas dokusunun oldu─ču her alanda görülebilen bu sendromu en s─▒k bel, boyun, kalça, s─▒rt, kol, bacak ve omuz bölgelerinde görmek mümkün. Kaslara a┼č─▒r─▒ yüklenme sonucu ortaya ç─▒kan sendromu uykusuzluk, anemi, beslenme, postür bozukluklar─▒ gibi faktörler de etkileyebilir. 

Do─čru tedavi ile iyile┼čmesi mümkün olan a─čr─▒ sendromu baz─▒ durumlarda yo─čun bir tedaviye de ihtiyaç duyabilir. Ço─ču insan taraf─▒ndan f─▒t─▒k veya siyatik ile kar─▒┼čt─▒r─▒labilen miyofasiyal a─čr─▒ sendromu için uzman bir doktorun te┼čhisi son derece önemlidir.

Miyofasiyal A─čr─▒ Sendromu Nedir? 

Miyofasiyal a─čr─▒ sendromu nedir, sorusu k─▒saca kaslar─▒ ve fasyay─▒ etkileyen bir a─čr─▒ olarak yan─▒tlanabilir. Fasya, kaslar─▒n etraf─▒n─▒ saran beyaz ve ince bir ya─č dokusudur. Myo ise kas anlam─▒na gelmektedir. Kas ve fasya bölgesinde ya┼čanan a─čr─▒lar bu sendromun belirtileridir. Kaslardaki tetik noktalara, di─čer bir deyi┼čle hassas noktalara yap─▒lan bask─▒ baz─▒ durumlarda a─čr─▒ya neden olabilir. Kimi zaman bu a─čr─▒ alakas─▒z yerlerde ç─▒kabilece─či gibi kimi zaman da etkilenen noktada görülür. Kas dokusu do─čal yap─▒s─▒n─▒ kaybeder ve sertle┼čir. Kas liflerinde bant ┼čeklinde doku sertlikleri ve gerginlik ortaya ç─▒kar. Bu durum en s─▒k ba┼č ve boyun bölgesinde saptan─▒r. ─░lk olarak gerginlikle ba┼člayan bu a─čr─▒ zamanla ┼čiddetlenir.

Miyofasiyal A─čr─▒ Sendromu Belirtileri Nelerdir? 

Miyofasiyal A─čr─▒ Sendromu Belirtileri Nelerdir?┬á

Miyofasiyal a─čr─▒ sendromu nedir, sorusunun cevab─▒n─▒ tam olarak verebilmek için sendromun belirtilerini de incelemek gerekir. Miyofasiyal a─čr─▒ sendromu belirtileri ba┼člang─▒çta a─čr─▒ ┼čeklinde kendini gösterse de zamanla farkl─▒ semptomlar da göstermektedir. ─░┼čte, miyofasiyal a─čr─▒ sendromu belirtileri:

 • A─čr─▒n─▒n olu┼čtu─ču bölgede sertlik
 • Bir veya birden fazla kas grubunda kar─▒ncalanma, spazm, uyu┼čma, batma, yanma, çekilme hissi, s─▒k─▒┼čma
 • A─čr─▒ kaynakl─▒ uyku sorunlar─▒
 • Eklem hareketlerinde k─▒s─▒tlanma, zorlanma ve yorgunluk
 • Omuz, ba┼č, boyun,siyatika─čr─▒lar─▒
 • A─čr─▒ya ba─čl─▒ olu┼čan terleme ve ü┼čüme
 • B─▒çak saplan─▒rm─▒┼č hissi veren keskin a─čr─▒lar
 • Mide bulant─▒s─▒ve ba┼č dönmesi

Bu belirtilerin hepsi veya birkaç─▒ sizde olabilir. Bu semptomlar─▒ gözledi─činizde mutlaka uzman bir doktora ba┼čvurmal─▒s─▒n─▒z. Hayati tehlike olu┼čturmayan bu sendrom ya┼čam kalitenizi ciddi anlamda dü┼čürerek bir süre sonra yataktan kalkamaz hale dönü┼čmenize yol açabilir. Bu yüzden erken te┼čhis ve tedavi son derece önemlidir.

Miyofasiyal A─čr─▒ Sendromu Nas─▒l Anla┼č─▒l─▒r? 

Miyofasiyal a─čr─▒ sendromu tedavisi için öncelikle tan─▒ konulmas─▒ gerekir. Bu tan─▒ da uzman doktorun te┼čhisi sonucu koyulmaktad─▒r. Miyofasiyal a─čr─▒ sendromu fibromiyalji ile s─▒k s─▒k kar─▒┼čt─▒r─▒lmaktad─▒r. Aralar─▒ndaki fark─▒ anlamak ve a─čr─▒ sendromunun varl─▒─č─▒n─▒ anlayabilmek için ┼ču belirtilere dikkat edebilirsiniz:

 • A─čr─▒ sendromunun tedavisi fibromiyaljiye göre çok daha kolayd─▒r.
 • Tutukluk ve hassasiyet a─čr─▒ sendromunda tek bir kas─▒ veya küçük bir kas grubunu etkilerken fibromiyaljide tüm vücut etkilenir.
 • Uykusuzluk ve yorgunluk fibromiyaljide çok yayg─▒n görülürken miyofasiyal a─čr─▒ sendromunda bu durum da nadir görülür.

Yine de en do─čru tespitin yap─▒labilmesi için doktor muayenesi ┼čartt─▒r.

Miyofasiyal A─čr─▒ Sendromuna Ne ─░yi Gelir? 

Miyofasiyal A─čr─▒ Sendromuna Ne ─░yi Gelir?┬á

Miyofasiyal a─čr─▒ sendromu tedavisi için öncelikle bu sendromun nedenleri bilinmeli ve bu do─črultuda ki┼či hayat─▒n─▒ düzenlemelidir. Miyofasiyal a─čr─▒ sendromu fizik tedavi ve doktorun önerdi─či farkl─▒ tedaviler ile iyile┼čebilirken hastan─▒n kendi hayat─▒n─▒ da bu sendromun bir daha tekrarlamamas─▒ üzerine düzenlemesi gerekir.

Bu sendromun nedeni tam olarak tespit edilmemi┼čtir. Kas yaralanmas─▒ veya hasar─▒, stres gibi risk faktörleri bu sendrom için geçerlidir. Ba─č dokusu bozukluklar─▒ndan kaynaklanan rahats─▒zl─▒klar miyofasiyal a─čr─▒ sendromuna yol açabilmektedir. Hastal─▒─č─▒n en yayg─▒n nedeni ise kaslar─▒n yo─čun kullan─▒m─▒d─▒r. Kaslar─▒n yo─čun kullan─▒lmas─▒n─▒n ard─▒ndan gergin kas liflerinde hassas bölgeler olu┼čur. Tetik noktas─▒ olarak da adland─▒r─▒lan bu hassas noktalar kaslarda gerginli─če yol açabilir. Bu gerginlik ┼čiddetli a─čr─▒ya ve dolay─▒s─▒yla sendroma dönü┼čebilir. Tetik noktan─▒n s─▒k─▒┼čmas─▒ sonucunda a─čr─▒ daha da ┼čiddetlenir ve tedavi gerekir. Uzman tedavisinin yan─▒ s─▒ra baz─▒ noktalara dikkat ederek bu sendromun tekrarlanmas─▒n─▒n önüne geçebilirsiniz:

 • Özellikle bilgisayar ba┼č─▒nda veya masa ba┼č─▒nda çal─▒┼č─▒rken postürünüze dikkat etmek
 • Kaslar─▒n─▒z─▒ fazla zorlamamak ve dinlenmek için kendinize zaman ay─▒rmak
 • Uzun süre spor yapmamak
 • Beslenmenize dikkat etmek, kaslar─▒ besleyenD vitaminigibi vitaminlerden yararlanmak
 • Güne┼čten yararlanmak. Güne┼čli günlerde bileklerinizi açarak 10-15 dakika boyunca beklemek.
 • ─░yi bir uyku düzenine sahip olmak

Miyofasiyal A─čr─▒ Sendromu Tedavisi Var m─▒? 

Miyofasiyal A─čr─▒ Sendromu Tedavisi Var m─▒?┬á

Miyofasiyal a─čr─▒ sendromu tedavisi vard─▒r. Uygulanan di─čer ┼čunlard─▒r:

 • Kuru ─░─čne Tedavisi: ─░MS tedavisi olarak da bilinen kuru i─čne tedavisi kas-iskelet sisteminden kaynaklanan akut veya kronik rahats─▒zl─▒klar─▒n tedavisinde s─▒kl─▒kla kullan─▒l─▒r. Bu tedavide tetik noktalar ele al─▒n─▒r. A─čr─▒ya yol açan tetik noktalar veya gergin kas bantlar─▒ i─čneler ile uyar─▒l─▒r. Bu uyar─▒lma sayesinde kas─▒lan ve k─▒salan kaslar normal boyutlar─▒na ula┼č─▒r ve böylece a─čr─▒ hafiflemi┼č olur. Ayr─▒ca kuru i─čne tedavisi vücudun endorfin salg─▒lamas─▒n─▒ da tetikler. Endorfin morfine benzeyen bir hormondur ve a─čr─▒ kesici etkisiyle rahatlaman─▒za yard─▒mc─▒ olur.
 • Fizik Tedavi: Fizik tedavi program─▒ ki┼čiye göre haz─▒rlan─▒r ve uzmanlar taraf─▒ndan uygulan─▒r.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonbölümü taraf─▒ndan haz─▒rlanan, uygulanan program ile a─čr─▒lar─▒n günden güne azalt─▒lmas─▒ amaçlan─▒r. Uygulanan çe┼čitli terapiler, duru┼č e─čitimi, ultrason ve germe çal─▒┼čmalar─▒ fizik tedavi kapsam─▒nda uygulan─▒r.
 • Tetik Nokta Enjeksiyonu: Tetik nokta enjeksiyonunda hassas bölgeleri bir doz anestezik ilaç verilerek etkilenen kaslar─▒ gev┼četmek amaçlan─▒r. A─čr─▒y─▒ hafifleten enjeksiyon, tetik noktas─▒ndaki tüm kas gruplar─▒n─▒n etkilenmesi ad─▒na birkaç kez uygulanabilir. Baz─▒ hastal─▒klarda tek seans yeterken bazen 3-5 seans enjeksiyon i┼člemi gerekebilir. Bu say─▒ hastal─▒─č─▒n ┼čiddetine ba─čl─▒d─▒r.

Sendromun tedavisinde en s─▒k uygulanan yöntemler bunlard─▒r. Bu tedavilere ek olarak uygulanan veya bu tedavilerin yetersiz kald─▒─č─▒ durumlarda devreye giren farkl─▒ yöntemler de vard─▒r. Bu yöntemler ┼čunlard─▒r:

 • Kuvvetli bas─▒nç
 • Lazer tedavisi
 •  ESWT ┼čok dalga tedavisi 
 •  Biofeedback 
 •  Akupunktur  
 •  Analjezik ilaçlar, kas gev┼četici 
 • Psikiyatristkontrolünün ard─▒ndan antidepresanlar da tercih edilebilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Miyofasiyal A─čr─▒ Sendromu Hangi Doktor Taraf─▒ndan Tedavi Edilmeli?

Hastanelerin Ortopedi ve Travmatoloji bölümleri miyofasiyal a─čr─▒ sendromu ba┼čta olmak üzere kaslarda olu┼čan pek çok rahats─▒zl─▒klarla do─črudan ilgilenmektedir. Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden randevu ald─▒ktan sonra ┼čikayetlerinizi uzman hekiminize bildirebilir ve tan─▒ sonras─▒ tedavi sürecinize ba┼člayabilirsiniz. Doktorunuz kan tahlilleri ile kas y─▒k─▒m enzimlerinin ve elektrolit seviyelerinin düzeyini inceleyerek do─čru bir te┼čhiste bulunabilir.

Miyofasiyal A─čr─▒ Sendromu Geçer mi? 

Miyofasiyal a─čr─▒ sendromu geçer mi, sorusu kronik a─čr─▒lar ya┼čayan ki┼čilerin s─▒kl─▒kla sordu─ču sorulardand─▒r. Miyofasiyal a─čr─▒ sendromu fizik tedavi ile iyile┼čebilen bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Fizik tedavinin yan─▒ s─▒ra uzman hekimler taraf─▒ndan uygulanabilecek i┼člemler de tedavi için tercih edilebilir. Tedavi süreci, süreçte uygulanabilecek i┼člemler ve yap─▒lmas─▒ gerekenler uzman hekiminiz taraf─▒ndan sizle mutlaka payla┼č─▒lacakt─▒r.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
Tu─čba Baysak Tun├žay
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
VM Medical Park Pendik
6490

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.