Dr. Öğr. ÜyesiMohammed Abusharekh

  • İlgi Alanları
  • Koroner arter
  • Girişimsel kardiyoloji
  • Hipertansiyon
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Kalp yetmezliği
  • Aritmi

Eğitim ve Uzmanlık
Tıp Eğitimi : 2007 - 2013, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Uzmanlık : 2013 - 2017, Dokuz Eylül  Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD

Bilimsel Yayınları

*Abusharekh MF, Akdeniz B, Ozpelit E, Ozcan EE, ''Effect of pacing polarity on ventricular repolarization parameters  and ventricular arrhythmias in patients with CRT'', 33. Uluslararası Katılımlı Kardiyoloji Kongresi', Antalya, Ekim 2017.

*Abusharekh MF, Akdeniz B, Ozpelit E, Ozcan EE, ''EFFECT OF CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY ON VENTRICULAR REPOLARIZATION PARAMETERS  AND VENTRICULAR ARRHYTHMIAS'', 33. Uluslararası Katılımlı Kardiyoloji Kongresi', Antalya, Ekim 2017.

*Korkmaz Z, Gürsoy Çalan Ö, Dursun H, Abusharekh MF, Şişman A, '' Göğüs Ağrısıyla Acil Servise Başvuran Hastada Yalancı Troponin - I Yüksekliği '' , Uluslararası Katılımlı Kongre & LabExpo 2016, Trabzon , Eylül 2016.

*Dursun H, Abusharekh MF , Çöllüoğlu T, Kaya D , '' transfemoral Tavi sonrasında gelişen bilateral koroner arter obstüksiyonun perkütan yolla başarılı tedavisi : Literatürdeki ilk olgu '' , 23. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı,  Şişli, Nisan 2016.

*Dursun H, Abusharekh MF, Çöllüoğlu T, Kaya D, ''Successful Percutaneous treatment of Simultaneous Bilateral Coronary Artery Occlusion during TAVI : First in Literature '' , 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2015.