• İlgi Alanları: Genel pediatri, Yenidoğan, Çoçuk Yoğun Bakım
Eğitim ve Uzmanlık
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD - Uzmanlık

Yenidoğan geçici takipnesinde salbutamolun etkinliği