Dr. Öğr. ÜyesiMuhammet Ali Yılmaz

Eğitim ve Uzmanlık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık Eğitimi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD - Yardımcı Doçent

Deneyim
Askerlik görevi, tarih ve yeri: Tabip Asteğmen, 1995-1996, 2. Komando Taburu Siirt
Mecburi hizmet tarih ve yeri: 1992 Balıkesir Savaştepe Soğucak Köyü Sağlık Ocağı
Savaştepe Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü
Samsun Çarşamba Dikbıyık Sağlık Ocağı
Samsun 11 Nolu Merkez Sağlık Ocağı
Ümraniye Devlet Hastanesi
Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi

Üyelikler
Türkiye Toraks Cerrahisi Derneği
Solunum Araştırmaları Derneği
Akciğer Kanseri Derneği, İstanbul
Akciğer Kanseri Derneği, İzmir
Toraks Derneği

Kurs, Toplantı ve Kongreler
Pektus deformitelerinde cerrahi tedavi kursu. GATA Göğüs Cerrahisi Kliniği Ankara
Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 2000, Antalya
Toraks Derneği 4. Yıllık kongresi, 2001, İzmir
Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi 2003 Antalya.

 

 


    ‘Science Citation Index’te Yeralan Bilimsel Dergilerdeki Yayınlar:     
1.    Turna A, Yılmaz MA,  Hacıibrahimoğlu H, Kutlu CA, Bedirhan MA. Surgical Treatment of Pulmonary Hydatid Cysts:  Is Capitonnage Necessary?  Ann Thorac Surg. 2002;74:191–5
2.    Turna A, Yilmaz MA, Urer N, Bedirhan MA, Gurses A.  Bilateral elastofibroma dorsi. Ann Thorac Surg. 2002 Feb;73(2):630-2.
3.    Guven Olgac, Muhammet Ali Yilmaz, Mediha Gonenc Ortakoylu, Cemal Asim Kutlu. Decision Making for Lung Resection in Patients with Empyema and ‘Collapsed Lung’ Due to Tuberculosis. J Thorac Cardiovasc Surg 2005 130: 131-135
‘Science Citation Index’e Geçmemiş Dergilerdeki Yayınlar:
1.    Turna A, Çevik A, Yılmaz MA, Cansever L, Ürer N, Bedirhan MA. Rezeke edilmiş N2 küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalarda prognoz: Mediastinoskopi ile saptanan nodal tutulumun önemi. Heybeliada Tıp Bülteni. 2002;8(3):7 – 10.
2.    Muhammet Ali Yılmaz, Mehmet Ali Bedirhan, Akif Turna, Yaşar Sönmezoğlu, Gönenç Ortaköylü, Atilla Gürses. Desendan Nekrotizan Mediastinit: Olgu Sunumu. Solunum. 2001;3:310-313. 
3.    Gökhan Hacıibrahimoğlu, Ayşe Gül Çevik, Muhammet Ali Yılmaz, Mithat fazlıoğlu, Mehmet Ali Bedirhan. Primer ve matstatik göğüs duvarı tümörlerinde cerrahi tedavi. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. 2003;11:232-235.

VII. Bildiriler:

1.    Yılmaz MA, Bedirhan MA, Turna A, Sönmezoğlu Y, Özalp T, Ortaköylü G, Gürses A: Desendan Nekrotizan Mediastinit – Olgu Sunumu. Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi Özet Kitabı s.95. 9 –13 Nisan 2000 . Belek Antalya.
2.    Öztürk Ö, Sönmezoğlu Y, Yılmaz MA, Bedirhan MA, Gürses A. Pulmoner Arterovenöz fistül, olgu sunumu. Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi Özet Kitabı s.40. 9–13 Nisan 2000 . Belek Antalya.
3.    Turna A, Bedirhan MA, Yılmaz MA, Gürses A, Özcan M, Ürer N. Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografinin çocuk bronşiektazilerinin tanısındaki yeri: Rezeksiyon tipinin preoperatif olarak belirlenmesi. Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi Özet Kitabı. 6-9 Kasım 2000. Kemer, Antalya
4.    Bedirhan MA, Yılmaz MA, Turna A, Kutlu CA, Sönmezoğlu Y, Gürses A, Solmazer N. Trakea rezeksiyonları. Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi Özet Kitabı. 6-9 Kasım 2000. Kemer, Antalya
5.    Turna A, Kutlu CA, Özalp T, Yılmaz MA, Mülazımoğlu L, Bedirhan MA. Toraks cerrahisinde antibiotic profilaksisi: Sefuroksim aksetil ve sefepim kullanımının randomize çift kör karşılaştırılması. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran 2001, İzmir
6.    Dodurgalı R, Sarıyıldız S, Yılmaz MA, Güven N, Ürer N, Nedirhan MA, Poluman A. Myeloid leukomoid reaction in a case with pleomorphic type lung carcinoma. Toraks Dergisi 6. yıllık kongresi 23-26-Nisan Belek Antalya.
7.    Kutlu CA, Aydoğmuş Ü, Yılmaz MA, Bedirhan MA. Modifiye Monaldi Prosedürü: 2 olgu nedeniyle. 2. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 17-20 Eylül 2003 Konya.
8.    Recep Dodurgali, Salim Sariyildiz, Mehmet Yilmaz, Süleyman Güven, Nur Ürer, Mehmet Ali Bedirhan, Arman Poluman. Myeloid leukomoid reaction in case with pleomorphic type lung carcinoma. 13th ERS Annual Congress, Vienna Austria 2003.
9.    M. Yılmaz, L Cansever, G Haciibrahimoğlu, C Kutlu, M Bedirhan. Sınırda operable KHDAK olgularında eksploratris torakotomi oranını etkileyen faktörler. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi Belek Antalya 2004.