Dr. Öğr. ÜyesiMuhammet Fatih Aydın

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesii
Ankara Üniversitesi Ankara Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
Türkiye Yüksek İhitsas Hastanesi Gastroenteroloji

Tezler
Yüksek Lisans Tezleri : Geleneksel Nonsteroid Antiinflamatuvar Druglar ile Spesifik Siklooksigenaz Enzim İnhibitörlerinin Üst Gastrointestinal Sistem Yan Etkilerinin Karşılaştırılması, Helicobakter Pylori İle etkileşimleri
Doktora Tezleri : Kronik Viral Hepatitlerde İnflamasyon Belirteci Olarak Serum Neopterin Düzeyinin Değerlendirilmesi