Dr. Öğr. ÜyesiMuhammet Fatih Aydın

  • İlgi Alanları
  • Karaciğer yağlanması
  • Reflü
  • Mide kanseri
  • Kolon kanseri
  • Rektum kanseri
  • Meme kanseri
  • Karaciğer kanseri
  • Pankreas kanseri
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesii
Ankara Üniversitesi Ankara Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
Türkiye Yüksek İhitsas Hastanesi Gastroenteroloji

Tezler
Yüksek Lisans Tezleri : Geleneksel Nonsteroid Antiinflamatuvar Druglar ile Spesifik Siklooksigenaz Enzim İnhibitörlerinin Üst Gastrointestinal Sistem Yan Etkilerinin Karşılaştırılması, Helicobakter Pylori İle etkileşimleri
Doktora Tezleri : Kronik Viral Hepatitlerde İnflamasyon Belirteci Olarak Serum Neopterin Düzeyinin Değerlendirilmesi