Dr. Öğr. ÜyesiMuhammet Fatih Aydın

  • Gastroenteroloji
  • Altınbaş Üniversitesi Medical Park Bahçelievler
  • İlgi Alanları: Karaciğer Yağlanması, Gastroskopi, Reflü, Mide kanseri, Ülser, Kolon kanseri, Rektum kanseri, Meme kanseri, Karaciğer Kanseri, Pankreas kanseri, Gastroösefagial reflü, Böbrek üstü bezi hastalıkları, Laparoskopik cerrahi, Robotik cerrahi, Fıtık, Hemoroid, Safra kesesi taşları, Sarılık, Kist hidatik, ERCP
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesii
Ankara Üniversitesi Ankara Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
Türkiye Yüksek İhitsas Hastanesi Gastroenteroloji

Tezler
Yüksek Lisans Tezleri : Geleneksel Nonsteroid Antiinflamatuvar Druglar ile Spesifik Siklooksigenaz Enzim İnhibitörlerinin Üst Gastrointestinal Sistem Yan Etkilerinin Karşılaştırılması, Helicobakter Pylori İle etkileşimleri
Doktora Tezleri : Kronik Viral Hepatitlerde İnflamasyon Belirteci Olarak Serum Neopterin Düzeyinin Değerlendirilmesi