Dr. Öğr. ÜyesiMuhammet Fatih Aydın

  • İlgi Alanları
  • Karaciğer yağlanması
  • Reflü
  • Mide kanseri
  • Kolon kanseri
  • Rektum kanseri
  • Meme kanseri
  • Karaciğer kanseri
  • Pankreas kanseri

Gastroenteroloji, sindirim sistemine ilişkin tüm organlara ilişkin hastalıkların tanı ve tedavi işlemlerinin yürütüldüğü tıbbi uzmanlık dalıdır. Sindirim kanalı içerisinde yer alan yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar ile pankreasın tüm hastalıkları gastroenteroloji birimlerinin uzmanlık alanına girer. Genel olarak bakıldığında karın içinde böbrekler dışındaki tüm organların hastalıkları ile ilgilenen gastroenteroloji birimleri, iç hastalıkları (dahiliye) biriminin bir yan dalıdır. Gastroenterolog olarak da bilinen gastroenteroloji uzmanları altı yıl süren tıp eğitimine ek olarak beş yıl boyunca iç hastalıkları uzmanlık eğitimi alır, ardından iki yıl süren gastroenteroloji yan dal eğitimi aldıktan sonra bu unvanı almaya hak kazanırlar.

Gastroenteroloji birimlerinde endoskopik reflü tedavisi (ARMS), ERCP ve safra yolları hastalıklarının tedavisi, viral hepatitler (Hepatit B ve C), endosonografi gibi tanı ve tedavi işlemleri yürütülür. Endoskopik reflü tedavisi (ARMS), yeni nesil bir tedavi türüdür. Reflü sorunu olan hastaya ameliyatsız tedavi imkanı sunar. Endosonografi, ulaşılamayan pankreas kist ve kitlelerinden biyopsi alma ve tanı koyma şansını arttıran bir uygulamadır. ERCP ise gastroenteroloji birimlerinde en sık gerçekleştirilen uygulamalardan bir tanesi olup ameliyatsız endoskopik yöntemle safra taşları ve safra tümörlerinin tanı ve tedavisinde kullanılır.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Gastroenteroloji birimi, gastroenterolojik hastalıkların uygun profildeki hastalarda ameliyatsız yöntemlerle tedavi edildiği, alanında uzman hekim kadrosuna sahip bir hastanedir. Özellikle ARMS ve Endosonografi uygulamaları lokasyonda nadir olarak yapılan işlemler olup Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde başarıyla uygulanır. Ameliyatsız yöntemler kullanılarak tedavi edilen hastalar 1-2 gün gibi kısa bir süre içerisinde taburcu olabilir. ERCP ve ARMS işlemlerinde eğer herhangi bir komplikasyon olmazsa hasta 1 günde normal yaşamına dönebilir.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Gastroenteroloji tıbbi biriminde hasta kabul eden Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Fatih Aydın, gastroenteroloji alanında yeni tedavi yaklaşımlarını takip eden değerli hekimlerdendir. Tedavide başarı oranını artıracak yenilikçi yöntemleri takip eden ve uygulayan Aydın, ameliyatsız yöntemlerle hasta konforunu ön planda tutarak başarılı operasyonlara imza atmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Fatih Aydın; tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İç Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimi almış, ardından Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji biriminde yan dal eğitimini tamamlamıştır.

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesii
Ankara Üniversitesi Ankara Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
Türkiye Yüksek İhitsas Hastanesi Gastroenteroloji
 

Tezler
Yüksek Lisans Tezleri : Geleneksel Nonsteroid Antiinflamatuvar Druglar ile Spesifik Siklooksigenaz Enzim İnhibitörlerinin Üst Gastrointestinal Sistem Yan Etkilerinin Karşılaştırılması, Helicobakter Pylori İle etkileşimleri
Doktora Tezleri : Kronik Viral Hepatitlerde İnflamasyon Belirteci Olarak Serum Neopterin Düzeyinin Değerlendirilmesi