Dr. Öğr. ÜyesiMuhammet Kaim

  • İlgi Alanları
  • Üveit
  • Glokom
  • Katarakt
  • Kornea hastalıkları
  • Retina hastalıkları
  • Çocuk göz hastalıkları
  • Göz kapağı hastalıkları
  • Gözyaşı kanal hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
2013 - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi
2019 - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi – Uzmanlık

Deneyim
2013 - Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi – Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlu Hekimi
2013 - 2014  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi- Halk Sağlığı Uzmanlığı Eğitimi
2014 - 2019  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Göz Hastalıkları Uzmanlığı Eğitimi
2019 - 2021 Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi – Göz Hastalıkları Uzmanı

Kurs ve Sertifikalar
TOD 10. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu,2016
TOD 2. Şaşılık Günleri Olgularla Şaşılık Sorunlar-Çözümler,2016
TOD 36. Nisan Kursu,2016
TOD 50. Ulusal Kongre,2016
TOD 37. Nisan Kursu,2017
TOD 51. Ulusal Kongresi,2017
58. Ulusal Psikiyatri Kongresi,2018
TRİO toplantısı,2019
TOD Sanal Ulusal Kongresi,2020
TOD 43. Bahar Sanal Sempozyumu,2021

Mesleki Üyelikler
Türk Oftalmoloji Derneği (TOD)
Trabzon Tabip Odası

Ödüller
Araklı Kaymakamlığı Başarı Belgesi,2021

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


1. Influence of hyperopia and amblyopia on choroidal thickness in children. V Öner, A Bulut, Ş Büyüktarakçı, M Kaim European journal of ophthalmology 26 (6), 623-626

2. Associations between choroidal thickness, axial length and spherical equivalent in a paediatric population A Bulut, V Öner, Ş Büyüktarakçı, M Kaim Clinical and Experimental Optometry 99 (4), 356-359

3. The place of optical coherence tomography in patients with obsessive compulsive disorder S Polat, BS Gediz, AC Ercan, M Kaim, C Hocaoglu The Eurasian journal of medicine 51 (3), 237

4. The acute effects of single cup of coffee on ocular biometric parameters in healthy subjects F Uzun, MG Aslan, K Öter, M Kaim Journal of current ophthalmology 31 (4), 394-398

5. The Short Term Effects of Cardiopulmonary Bypass Surgery on Choroidal, Macular and Retinal Nerve Fiber Layer Thickness F UZUN, Ş ERGENE, M KAİM, SO KARAKİŞİ, D HEMŞİNLİ Retina-Vitreus/Journal of Retina-Vitreous 28 (2)
 

6. The Impact of Intravitreal Ranibizumab Treatment on Outer Retinal Layer Thickness in Neovascular Age-related Macular Degeneration  BS Gediz  M Kaim  Hamidiye Med J 2020;1(3):88-94

Posterler:

1.         Alport Sendromu olan hastada maküla temporalinde incelme (Türk Oftalmoloji Derneği 41. Bahar sempozyumu)

2.         Spontan pnömotorakslı bir hastada Horner Sendromu (Türk Oftalmoloji Derneği 41. Bahar sempozyumu)

3.         Anti VEGF tedavisine rağmen makroanevrizmaya bağlı düzelmeyen maküla ödeminde argon lazer fotokoagusyonun tedavi üzerine etkisi (Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal kongresi)

4.         Tekrarlayan GİB yükselmesi ile gelen hastada Posner-Schlossman Sendromu  (Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal kongresi)

Sözlü Sunumlar:

1. OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ NEDİR? TIBBİ KULLANIM ALANLARI ve GELECEĞİ (54.Ulusal Psikiyatri Kongresi)