Doç. Dr.Muhammet Şükrü Paksu

  • İlgi Alanları
  • Sağlam çocuk takibi
  • Çocuklarda dil gelişimi
  • Çocukluk çağı beslenmesi
  • Çocukluk çağı hastalıkları
  • Disleksi
  • Ev kaza yaralanmaları

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Deneyim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Kavak Devlet Hastanesi Çocuk Kliniği
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Mesleki Üyelikler
Milli Pediatri Derneği
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği
Pediatri Uzmanlık Akademisi