Prof. Dr.Muhlise Alvur

  • İlgi Alanları
  • Klinik biyokimya
  • Metabolik hastalıklar
Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Laboratuvar ABD

130 Yayını olup çeşitli dallarda kitapları vardır