Prof. Dr.Muhlise Alvur

Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Laboratuvar ABD

130 Yayını olup çeşitli dallarda kitapları vardır