Dr. Öğr. ÜyesiMurat Altın

  • İlgi Alanları
  • Dikkat eksikliği
  • Hiperaktivite
  • Bilişsel davranışçı terapi
  • Kaygı bozuklukları

Eğitim ve Uzmanlık
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi   - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı

Deneyim
Tokat Cevdet Aykan Devlet Hastanesi İntihar ve Krize Müdahale Birim Yöneticis

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipleri Birliği
Türkiye Psikiyatri Derneği
Türkiye Psikofarmakoloji Derneği
Türkiye Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

T. Treuer, Q. Feng, D. Desaiah, M. Altin, S. Wu, A. El-Shafei, E. Serebryakova, M. Gado and D. Faries 
“Predictors of pharmacological treatment outcomes with atomoxetine or methylphenidate in patients with attention-deficit/hyperactivity disorder from China, Egypt, Lebanon, Russian Federation, Taiwan, and United Arab Emirates”  
International Journal of Clinical Practice Volume 68, Issue 9, September 2014, Pages: 1152–1160(Science Citation Index-SCI)
Tamas Treuer,Susan Shur-Fen Gau, Luis Mendez, William Montgomery, Julie A. Monk, Murat Altin, Shenghu Wu, Chaucer C.H. Lin, Hector J. Duenas, 
“A systematic review of combination therapy with stimulants and atomoxetine for attention-deficit/hyperactivity disorder, including patient characteristics, treatment strategies, effectiveness, and tolerability.” 
Journal of child and adolescent psychopharmacology, (2013) 23(3), 179-193.(Science Citation Index-SCI)
Altın M, Altın GE, Semerci B. 
“An online survey of Turkish psychiatrists’ attitudes about and experiences of adult attention deficit hyperactivity disorder in clinical practice.”
Neuropsychiatric Disease and Treatment 2016:12 2455–2461(SCI-Expanded)
Mikwang Kwon , Murat Altin, Hector Duenas, Levent Alev
“The Role of Descending Inhibitory Pathways on Chronic Pain Modulation and Clinical Implications”
Pain Practice Volume 14, Issue 7, September 2014, Pages: 656–667 (SCI-Expanded)
Levent Alev, Alan Lenox-Smith, Murat Altin, Héctor Dueñas
“A Review of the Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors: Pharmacologic Aspects and Clinical Implications for Treatment of Major Depressive Disorder and Associated Painful Physical Symptoms”
Open Journal of Depression 2013. Vol.2, No.4, 54-63
Murat Altin, Eiji Harada, Alexander Schacht, Lovisa Berggreni, Daniel Walker , Hector Dueñas  
“Does Early Improvement in Anxiety Symptoms in Patients with Major Depressive Disorder Affect Remission Rates? A Post-Hoc Analysis of Pooled Duloxetine Clinic Trials”
Open Journal of Depression, 2014, 3, 112-123
S Yentur, O Cakir, M Oncu, M Altin, E Demir, I Kandirali, A Semercioz
Efficacy of Pelvic Diffusion Weighted MRI Prior to Prostate Biopsy in Patients with tPSA Level of 2,5-20 ng/ml for Determination of Malign Lesions
The Internet Journal of Urology. 2016 Volume 14 Number 1.
 

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

“Factors associated with time to pharmacotherapy in patients with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) symptoms in Central Europe and East Asia”
5th International Congress on Psychopharmacology & 1st  International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology October 30-November 3, 2013, Antalya/Turkey
“Postgraduate psychiatric training in Turkey.” World Psychiatric Association  (WPA) International Congress, September 20-25  2008, Prag Czech Republic  
“An in vitro analysis of disintegration times of different formulations of orally disintegrating olanzapine” 4thInternational Congress on Psychopharmacology, November 2011, Antalya/Turkey
“Effect of duloxetine on functional outcomes in patients with major depressive disorder”
4thInternational Congress on Psychopharmacology, November 2011, Antalya/Turkey
“The Neurobiology of Personality Disorders and Implications for Pharmacotherapy”
9th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (9th ICP – 5th ISCAP), 2017 in Antalya, Turkey.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
Cengiz Akkaya, Murat Altın, Kaan Kora, Nesrin Karamustafalıoğlu, Aziz Yaşan, Nesrin Tomruk, Erhan Kurt
“Türkiye’de Bipolar I Bozukluğu Hastalarının, Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri-HOME Çalışması” 
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2012;22(1):31-42  (SCI-Expanded)
Murat Altın, Levent Alev, Mücahit Öztürk, Osman abalı, Aynur Akay, Salih Zoroğlu, Pınar vural, Cihat Kaan Gürkan, Füsun Çuhadaroğlu, Fevziye Toro, Birim Günay Kılıç 
“Türkiye’de Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Tedavi Uygulamaları ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: 12 Aylık Prospektif Gözlemsel Bir Çalışma”
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi : 19 (1) 2012

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler 
Çok Uluslu, Randomize, Çapraz Geçişli Çalışmada Hastaların Standart Oral Tablete Karşı Olanzapin Ağızda Dağılabilir Tablet Tercihlerin 
46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2010, İzmir, Türkiye
Olazanpin Tedavisi Sırasında Kilo Artışı Olan Hastalarda, Olanzapin Ağızda Dağılabilir Tablete Karşı Standart Olazapin Tabletler ile İlgili 16 Haftalık Randomize, Çift Kör, Çift Plesebolu Çalışmada Kilo Değişişimi ile İlişki 
46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2010, İzmir, Türkiye
“Olanzapin Uzun Etkili Enjeksiyona Çeşitli Geçiş Dozlarının Seçimi İçin Kullanılan Strateji” 
47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2011, Antalya, Türkiye
“Olanzapin veya Diğer Antipsikotiklerle Tedavi Sırasında Üretkenlikteki Değişim” 
47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2011, Antalya, Türkiye
Yönetici İşlevlere Yönelik Davranış Değerlendirme Envanteri - Erişkin Sürümü (BRIEF-A) Atomoksetin Etkileri 
48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2012, Bursa, Türkiye
“Olanzapin Uzun Etkili Enjeksiyon İle Tedavi Edilen Şizofreni Hastalarının Remisyon Oranları”
48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2012, Bursa, Türkiye
“Şizofreni Tedavisinde Antipsikotik Tedavide Güçlendirme Veya İlaç Değişimine Gidilen Hastalar Arasında Farklar”
48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2012, Bursa, Türkiye
"Erişkin DEHB hastalarında müdahale: Kapsamlı ve kombine bir tedavi programının geliştirilmesi”
52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kasım 2016, Antalya,Türkiye
“Attention Deficit and Hyperactivity Disorder Impact on Symptom Severity and Life Quality Measures in Adult Panic Disorder Patients” 
9th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (9th ICP – 5th ISCAP), 2017 in Antalya, Turkey.
“An adolescent with Pathological Lying: A case report”
9th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (9th ICP – 5th ISCAP), 2017 in Antalya, Turkey.


Dr. Öğr. Üyesi Murat Altın Videoları