Doç. Dr. Murat Arslan

  • İlgi Alanları: Endoskopik ürolojik cerrahi, Üroonkoloji, Laparoskopik cerrahi, Robotik cerrahi, Endoskopik Taş Cerrahisi
Eğitim ve Uzmanlık
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
Fellow of European Board of Urology (FEBU)
Klinik Üroloji, Perkutan ve Laparoskopik Girişimler ve Açık Cerrahi Eğitimi, Mannheim Üniversitesi, Üroloji Kliniği, Mannheim
Laparoskopi, Lazer ve Endoüroloji Eğitimi, Heidelberg Üniversitesi, Heilbronn Eğitim Hastanesi, Üroloji Kliniği, Heilbronn
Endoüroloji Eğitim Programı, Post World Congress of Endourology Course, Cleveland Clinic, ABD (2006)
Endoüroloji, Robotik ve Laparoskopik Ürolojik Cerrahi Eğitimi, Thomas Jefferson Üniversitesi, Üroloji Kliniği, Philadelphia, ABD
Robotik ve Laparoskopik Cerrahi Eğitimi, Heidelberg Üniversitesi, Heilbronn Eğitim Hastanesi, Üroloji Kliniği, Heilbronn
 
Tıbbi İlgi alanları
 
Endoskopik Ürolojik Cerrahi (Kapalı sistem ürolojik girişimler)
1. Robotik ve Laparoskopik Standart (0.5cm lik 3 veya 4 delikten) Cerrahi (böbrek, adrenal (böbreküstü bezi), prostat, mesane)
2. Tek Port (göbek deliğinden veya sırttan girilerek 2,5cm tek kesiden) Laparoskopik Cerrahi (SILS) (böbrek ve adrenal (böbreküstü bezi)
3. Endoskopik Taş Cerrahisi PNL, URS (fleksible aletlerle RIRS) (pnömatik ve laser ile) (böbrek, üreter, mesane taşları, kesisiz ve bıçaksız)
4. Transüretral Endoskopik cerrahisi plazma, laser (prostat, mesane boynu bozuklukları)
Üroonkoloji (Ürolojik Kanserler)
1. Robotik ve Laparoskopik Cerrahi (prostat kanseri, böbrek, adrenal (böbreküstü bezi), mesane)
2. Transüretral Endoskopik Cerrahi (mesane tümörleri)
3. RIRS ile böbrek ve üreter tümörlerinin laser ile tedavisi
 
Uluslararası
1) Cem Özden Yeniyol, Giray Bozkaya, Aydan Çavuşoğlu, Murat Arslan, Baysal Karaca, Ali Rıza Ayder. The relation of prostate biopsy results and ratio of free to total PSA in patients with a total PSA between 4-20 ng/ml. International Urology and Nephrology 33: 503-506, 2001.
2) Cem Özden Yeniyol, Tufan Süelözgen, Murat Arslan, Ali Rıza Ayder. Fournier's Gangrene. Experience with 25 patients and use of Fournier's Gangrene Severity Index Score. Urology 64: 218-222, 2004.
3) Bülent Günlüsoy, Sedat Çiçek, Elif Selek, Sibel Sayhan, Süleyman Minareci, Murat Arslan. A case report: Leukaemic infiltration and hyperplasia of prostate. International Urology and Nephrology 36: 55-56, 2004.
4) Bülent Günlüsoy, Murat Arslan., Elif Selek, Mehtap Çetiner, Ali Rıza Ayder, Sedat Çiçek. A case report: Prostatic carcinoma with metastasis to the testicle. International Urology and Nephrology 36: 63-64, 2004.
5) Bülent Günlüsoy, Murat Arslan., Elif Selek, Sibel Sayhan, Süleyman Minareci, Sedat Çiçek. A case report: Renal metastasis of prostate cancer. International Urology and Nephrology 36:555-557, 2004.
6) Bülent Günlüsoy, Murat Arslan., Elif Selek, Serap Sural, Ali Rıza Ayder. A case report: Adrenal ganglioneuroblastoma in a 59-year old man. International Urology and Nephrology 36:481-483, 2004.
7) Bülent Günlüsoy,Tansu Degirmenci, Murat Arslan, Nihat Nergiz, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Recurrence and Progression of T1G3 Transitional cell carcinoma of the Bladder Treated with Intravesical Bacillus Calmette-Guerin. Urologia Internationalis 75: 107-113, 2005.
8) Enver Vardar, Bulent Gunlusoy, Murat Arslan, Semra Kececi. Myointimoma of the glans penis. Pathology Internationalis 57(3):158-61, 2007.
9) Gunlusoy B, Arslan M, Degirmenci T, Nergiz N, Minareci S, Ayder AR. Evaulation of different ureteroscopic lithotripsy techniques in the management of ureteral stones with different localizations: An experience of 1909 cases over 10 years. Current Urology, 1:197-201, 2007.
10) Gunlusoy B, Degirmenci T, Arslan M, Kozacioglu Z, Nergiz N, Minareci S, Ayder AR. Ureteroscopic pneumatic lithotripsy: is the location of the stone important in decision making? Analysis of 1296 patients. J Endourol. Feb;22(2):291-4, 2008.
11) Gunlusoy B, Degirmenci T, Arslan M, Kozacıoglu Z, Minareci S, Ayder AR.Is ureteral catheterization necessary after ureteroscopic lithotripsy for uncomplicated upper ureteral stones? J Endourol. Aug;22(8):1645-8, 2008.
12) Gunlusoy B, Degirmenci T, Arslan M, Kozacioğlu Z, Nergiz N, Minareci S, Ayder AR. Bilateral single-session ureteroscopy with pneumatic lithotripsy for bilateral ureter stones: feasible and safe. Urol Int. 81(2):202-5; Aug 29, 2008.
13) Yilmaz C, Arslan M, Arslan M. Intrascrotal arteriovenous malformation simulating varicocele. AJR Am J Roentgenol. Jun;192(6):W351, 2009.
14) Murat Arslan, Mehmet Yuksel, Bulent Gunlusoy, Tansu Degirmenci, Zafer Kozacioglu, Engin Tatli, Ali R za Ayder. Evaluation of the differences between the urodynamic findings of neurogenic and idiopathic subtypes of detrusor overactivity. Curr Urol. 3:57-61, 2009.
15) Tansu Degirmenci, Bulent Gunlusoy, Murat Arslan, Enver Vardar, Zafer Kozacioglu, Suleyman Minareci, A. Riza Ayder. The efficacy and toxicity of adjuvant Gemcitabine-Cisplatin chemotherapy in patients with advanced bladder cancer underwent radical cystectomy. Curr Urol. 4:25–29, 2010.
16) Mutlu Ates, Murat Arslan, Okan Istanbulluoglu, Emre Huri, Tansu Degirmenci, Mustafa Karalar and Fatih Pektaş. What are the points that should be considered when performing laparoscopic upper urinary tract surgery? J Endourol Part B Videourology Nov (5) issue 5, 2010.
17) Kozacioglu Z, Degirmenci T, Arslan M, Yuksel MB, Gunlusoy B, Minareci S. Long-Term Significance of the Number of Hours until Surgical Repair of Penile Fractures. Urol Int. 2011;87(1):75-9. Epub 2011 Jun 22
18) Ali Serdar Gözen, Murat Arslan, Michael Schulze, Jens Rassweiler. Comparison of Laparoscopic closure of the bladder with barbed suture material versus vicryl suture material in the porcine bladder model. An experimental in vitro study. J Endourol. Oct 18, 2011.
Ulusal
1) Cem Özden Yeniyol, Ayşe Yağcı Sayın, Sedat Çiçek, Nüket Eliyatkın, Murat Arslan, Ali Rıza Ayder, Hakan Postacı. Renal hücreli karsinomda multifokalite. SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 6(3): 101-104, 2000.
2) Cem Özden Yeniyol, Tufan Süelözgen, Atilla Tilki, Hasan Yener, Murat Arslan, Ali Rıza Ayder. Üreteroneosistostomilerde intravezikal yaklaşım. Türk Üroloji Dergisi 26(4): 462-465, 2000.
3) Cem Özden Yeniyol, Tufan Süelözgen, Atilla Tilki, Hasan Yener, Murat Arslan, Ali Rıza Ayder. Prostat duktal adenokarsinomlu bir hastada korpus kavernozum invazyonu: Bir olgu sunumu. Türk Üroloji Dergisi 26(4): 489-491, 2000.
4) Cem Özden Yeniyol, Nuri Zeyrek, Sedat Çiçek, Ebru Çiçek, Murat Arslan, Ali Rıza Ayder. Benign prostat hipertrofisi olan hastaların renal ultrasonografik değerlendirilmeleri. Türk Üroloji Dergisi 27(1): 30-32, 2001.
5) Cem Özden Yeniyol, Sedat Çiçek, Ebru Çiçek, Nuri Zeyrek, Murat Arslan, Ali Rıza Ayder. Rezidüel idrar volümü ölçümünde abdominal ultrason üretral kateterizasyona karşı. Türk Üroloji Dergisi 27(1): 56-58, 2001.
6) Bülent Günlüsoy, Sedat Çiçek, Murat Arslan, Nihat Nergiz, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Hipospadias: Cerrahi tedavi ve komplikasyon sonuçlarımız. SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 8(1): 5-7, 2002.
7) Bülent Günlüsoy, Sedat Çiçek, Murat Arslan, Nihat Nergiz, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. İlerlemiş prostat kanserinde total androjen blokajı. SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 8(1): 17-20, 2002.
8) Bülent Günlüsoy, Sedat Çiçek, Murat Arslan, Nihat Nergiz, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Distal hipospadias onarımında Mathieu yöntemi. Türk Üroloji Dergisi 28(1): 80-83, 2002.
9) Bülent Günlüsoy, Enver Vardar, Murat Arslan, Sedat Çiçek, Süleyman Minareci, Hakan Postacı. Bruselloza bağlı gelişen epididimoorşit ve prostatit. Türk Üroloji Dergisi 28(2): 237-239, 2002.
10) Bülent Günlüsoy, Sedat Çiçek, Ebru Çiçek, Murat Arslan, Nihat Nergiz, Ali Rıza Ayder. İki olgu nedeniyle böbrek anjiyomiyolipomu kanamaları. Türk Üroloji Dergisi 28(3): 345-347, 2002.
11) Bülent Günlüsoy, G. Özkök, Sedat Çiçek, Murat Arslan, Nihat Nergiz, Hakan Postacı. Renal epidermoid kist: Olgu sunumu. Türk Üroloji Dergisi 28(4): 458-459, 2002.
12) Bülent Günlüsoy, Sedat Çiçek, Murat Arslan, Nihat Nergiz, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. İnmemiş testis operasyonları, yaş dağılımı ve sonuçları. SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 8(3): 101-103, 2002.
13) Bülent Günlüsoy, Sedat Çiçek, Murat Arslan, Kalender Durmaz, Nihat Nergiz, Süleyman Minareci. Penil kurvatürlerin cerrahi tedavisinde Nesbit operasyonunun sonuçları. Türk Üroloji Dergisi 29(1): 39-42,2003.
14) Bülent Günlüsoy, Murat Arslan, Sedat Çiçek, Nihat Nergiz, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. İleri evre transisyonel hücreli kanserlerde gemsitabin ve sispilatin protokolü uygulanan hastalarda gelişen kemik iliği toksisitesi. Türk Üroloji Dergisi 29(3): 291-295, 2003.
15) Bülent Günlüsoy, Murat Arslan, Ayşe Yağcı, Sibel Demir, Ali Rıza Ayder. Mesanede şeffaf hücreli adenokarsinom. Türk Üroloji Dergisi 30(1): 114-116, 2004.
16) Bülent Günlüsoy, Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Nihat Nergiz, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Penil protez enfeksiyonlarında risk faktörleri ve tedavi: 12 yıllık deneyim. Yeni Üroloji Dergisi 1 (1): 21-24, 2005.
17) Bülent Günlüsoy, Enver Vardar, Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Mehtap Çetinel, Hakan Postacı, Ali Rıza Ayder. Mesane değişici epitel karsinomlu hastaların izleminde mesane yıkama sitolojisinin tanısal değeri. Yeni Üroloji Dergisi 1 (2): 91-94, 2005.
18) Bülent Günlüsoy, Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Nihat Nergiz, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Mesanenin non-transisyonel hücreli kanserleri. Türk Üroloji Dergisi 31 (4): 469-473, 2005.
19) Bülent Günlüsoy, Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Nihat Nergiz, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Değişik lokalizasyonlu üreter taşlarının tedavisinde pnömatik litotripsi sonuçlarımız. Üroloji Bülteni 16: 147-151, 2005.
20) Bülent Günlüsoy, Nuri Zeyrek, Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Lokalize prostat kanseri tanısıyla radikal prostatektomi uygulanan hastalarda ameliyat öncesi cerrahi sınırda tümör varlığının öngörülmesi. Türk Üroloji Dergisi 32 (1): 30-36, 2006.
21) Bülent Günlüsoy, Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Nihat Nergiz, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Değişik yerleşimli üreter taşlarının üreteroskopik tedavisinde farklı litotripsi yöntemlerinin karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi 32 (2): 234-239, 2006.
22) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy, Nihat Nergiz, Kemal İlhan, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. ESWL'ye dirençli orta ve üst bölüm üreter taşlarında üreterorenoskopinin etkinliği. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 15 (1-4): 13-20, 2009
BİLDİRİLER
Uluslararası
1) Ali Rıza Ayder, Süleyman Minareci, Bülent Günlüsoy, Sedat Çiçek, Murat Arslan, Nihat Nergiz. Comparision of laser lithotripsy with pneumatic lithotripsy in the treatment of ureteral stones.10th European Symposium on Urolithiasis 2003, İstanbul. (Poster sunu)
2) Ali Rıza Ayder, Süleyman Minareci, Bülent Günlüsoy, Sedat Çiçek, Murat Arslan, Nihat Nergiz. Ureteroscopic management of ureteral stones: An experience of 1183 patients. 10th European Symposium on Urolithiasis 2003, İstanbul. (Poster sunu)
3) Bülent Günlüsoy, Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder, Sedat Çiçek. Ureteroscopic management of ureteral stones with different localization: Update study with 1529 cases. 19th EAU Congress March 24-27 2004, Vienna. (Oral sunu)
4) Murat Arslan, Bülent Günlüsoy, Tansu Değirmenci, Nihat Nergiz, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Is pneumatic ureteroscopic lithotripsy superior to extracorporeal shock wave lithotripsy in the treatment of large upper ureteral stones? 21st EAU Congress 5-8 April 2006, Paris. (Poster sunu)
5) Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Bulent Gunlusoy, Taner Demir, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. The En Bloc Control Of The Renal Pedicle With Gastrointestinale Anastomosis Stapler In Laparoscopic Nephrectomy. 24th World Congress of Endourology 17-20 August 2006, Cleveland.
6) Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Bulent Gunlusoy, Engin Tatlı, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Our laparoscopıc nephrectomy experıences:Transperıtoneal versus retroperıtoneal approach. 24th World Congress of Endourology 17-20 August 2006, Cleveland.
7) Murat Arslan, Bulent Gunlusoy, Tansu Degirmenci, Nihat Nergiz, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. The Results of Ureteroscopic Lithotripsy In The Treatment of Bilateral Ureter Stones With Different Localizations. 24th World Congress of Endourology 17-20 August 2006, Cleveland.
8) Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Bulent Gunlusoy, Taner Demir, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Laparoscopic Adrenalectomy Early Results: Transperitoneal and Retroperitoneal Approaches. 24th World Congress of Endourology 17-20 August 2006, Cleveland.
9) Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Bulent Gunlusoy, Nihat Nergiz, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. The Difficulties We Faced In Retroperitoneal Laparoscopic Surgery. 24th World Congress of Endourology 17-20 August 2006, Cleveland.
10) Murat Arslan, Bulent Gunlusoy, Tansu Degirmenci, Nihat Nergiz, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Outcomes of Transobturator Vaginal Tape Procedure In The Treatment of Stress Urinary Incontinence. 24th World Congress of Endourology 17-20 August 2006, Cleveland.
11) Bulent Gunlusoy, Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Nihat Nergiz, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Results of endoscopic subureteral injection with pyrolytic Carbon in the treatment of vesicoureteral reflux. 24th World Congress of Endourology 17-20 August 2006, Cleveland.
12) Murat Arslan, Bulent Gunlusoy, Tansu Degirmenci, Nihat Nergiz, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Is pneumatic ureteroscopic lithotripsy an alternative to extracorporeal shock wave lithotripsy in the treatment of large upper ureteral stones bigger than 10mm? 24th World Congress of Endourology 17-20 August 2006, Cleveland.
13) Murat Arslan, Bulent Gunlusoy, Tansu Degirmenci, Nihat Nergiz, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Pneumatic Lithotripsy In The Treatment Of Ureteral Stones With Different Localizations. 24th World Congress of Endourology 17-20 August 2006, Cleveland.
14) Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Bulent Gunlusoy, Kemal İlhan, Nihat Nergiz, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Treatment of stress urinary incontinence with sling: pubovaginal or transobturator? 24th World Congress of Endourology 17-20 August 2006, Cleveland.
15) Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Bulent Gunlusoy, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Laparoscopic Retroperitoneal Adrenalectomy and Laparoscopic Treatment of Vena Cava Injury. 24th World Congress of Endourology 17-20 August 2006, Cleveland. (Video sunu)
16) Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Bulent Gunlusoy, Kemal İlhan, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Perineal Bone Anchored Male Sling for The Treatment of Post-radical Prostatectomy Incontinence. 24th World Congress of Endourology 17-20 August 2006, Cleveland. (Video sunu)
17) Murat Arslan, Bulent Gunlusoy, Tansu Degirmenci, Nihat Nergiz, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Is pneumatic ureteroscopic lithotripsy an alternative to extracorporeal shock wave lithotripsy in the treatment of large upper ureteral stones bigger than 10mm? 28th Congress of the Société Internationale d'Urologie 12-16 Kasım 2006, Cape Town, Güney Afrika.
18) Murat Arslan, Bulent Gunlusoy, Tansu Degirmenci, Nihat Nergiz, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. The results of ureteroscopic lithotripsy in the treatment of bilateral ureter stones with different localizations. 28th Congress of the Société Internationale d'Urologie 12-16 Kasım 2006, Cape Town, Güney Afrika.
19) Murat Arslan, Bulent Gunlusoy, Engin Tatli, Tansu Degirmenci, Nihat Nergiz, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Gemcitabine plus cisplatine versus methotrexate, vinblastine, doxorubicine and cisplatine in advanced or metastatic transitional cell carcinoma of bladder. 28th Congress of the Société Internationale d'Urologie 12-16 Kasım 2006, Cape Town, Güney Afrika.
20) Murat Arslan, Bulent Gunlusoy, Engin Tatli, Tansu Degirmenci, Kemal İlhan, Nihat Nergiz, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Efficacy and toxicity of gemcitabine plus cisplatin chemotherapy in advanced or metastatic urothelial carcinoma: The largest one center study from Turkey. 28th Congress of the Société Internationale d'Urologie 12-16 Kasım 2006, Cape Town, Güney Afrika.
21) Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Bulent Gunlusoy, Engin Tatlı, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Our Laparoscopic Nephrectomy Experiences: Transperitoneal Versus Retroperitoneal Approach. 28th Congress of the Société Internationale d'Urologie 12-16 Kasım 2006, Cape Town, Güney Afrika.
22) Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Bulent Gunlusoy, Taner Demir, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. The En Bloc Control of the Renal Pedicule with Gastrointestinale Anastomosis Stapler in Laparoscopic Nephrectomy. 28th Congress of the Société Internationale d'Urologie 12-16 Kasım 2006, Cape Town, Güney Afrika.
23) Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Bulent Gunlusoy, Taner Demir, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Laparoscopic Adrenalectomy Early Results: Transperitoneal And Retroperitoneal Approaches.28th Congress of the Société Internationale d'Urologie 12-16 Kasım 2006, Cape Town, Güney Afrika.
24) Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Bulent Gunlusoy, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder Treatment of stress urinary incontinence with sling: pubovaginal or transobturator? 28th Congress of the Société Internationale d'Urologie 12-16 Kasım 2006, Cape Town, Güney Afrika.
25) Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Bulent Gunlusoy, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Laparoscopic Retroperitoneal Adrenalectomy and Laparoscopic Treatment of Vena Cava Injury. 28th Congress of the Société Internationale d'Urologie 12-16 Kasım 2006, Cape Town, Güney Afrika.
26) Bulent Gunlusoy, Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Engin Tatlı, Zafer Kozacıoğlu, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Is ureteral catheterization necessary after ureteroscopic lithotripsy for uncomplicated upper ureteral stones? EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting, 19-20 October 2007, Antalya, Eur Urol Meetings, 2(6):72, 2007.
27) Bulent Gunlusoy, Tansu Degirmenci, Murat Arslan, Engin Tatlı,Nihat Nergiz, Zafer Kozacıoğlu, Ali Rıza Ayder. Is localization important in the success of ureterolithotripsy? EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting, 19-20 October 2007, Antalya, Eur Urol Meetings, 2(6):71, 2007.
28) Bulent Gunlusoy, Mehmet Yuksel, Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Zafer Kozacıoğlu, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Are there any differences between the urodynamic findings of neurogenic and idiopathic subtypes of detrusor overactivity? EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting, 19-20 October 2007, Antalya, Eur Urol Meetings, 2(6):22, 2007.
29) Murat Arslan, Bulent Gunlusoy, Tansu Degirmenci, Mehmet Yuksel, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. En Bloc Control of the Renal Pedicule with Gastrointestinale Anastomosis Stapler in Laparoscopic Nephrectomy. 49. Jahrestagung der Südwestdeutschen Gesellschaft für Urologie e.V. 30-4 May 2008, Heilbronn, Deutschland.
30) Murat Arslan, Bulent Gunlusoy, Tansu Degirmenci, Mehmet Yuksel, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Laparoscopic Adrenalectomy Results: Transperitoneal and Retroperitoneal Approaches. 49. Jahrestagung der Südwestdeutschen Gesellschaft für Urologie e.V. 30-4 May 2008, Heilbronn, Deutschland.
31) Murat Arslan, Bulent Gunlusoy, Tansu Degirmenci, Mehmet Yuksel, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Laparoscopic Transperitoneal and Retroperitoneal Nephrectomy: Our Results. 49. Jahrestagung der Südwestdeutschen Gesellschaft für Urologie e.V. 30-4 May 2008, Heilbronn, Deutschland.
32) Murat Arslan, Bulent Gunlusoy, Tansu Degirmenci, Mehmet Yuksel, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Treatment of Stress Urinary Incontinence with sling: Pubovaginal or Transobturator. 49. Jahrestagung der Südwestdeutschen Gesellschaft für Urologie e.V. 30-4 May 2008, Heilbronn, Deutschland.
33) Bulent Gunlusoy, Mehmet Yuksel, Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Lower urinary tract dysfunction in MS patients and the significance of the lesion site. EAU 4th South Eastern European Meeting, 17-18 October 2008, Tirana
34) Bulent Gunlusoy, Murat Arslan, Engin Tatlı, Tansu Degirmenci, Mehmet Yuksel, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Success rate of pneumatic lithotripsy in impacted ureteral stonesEAU 4th South Eastern European Meeting, 17-18 October 2008, Tirana
35) Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Bulent Gunlusoy, Emre Aksoy, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Laparoscopic nephrectomy in nonfunctioning giant hidronephrotic kidneys: video of 3 cases. 26th World Congress of Endourology and SWL, 30-3 December 2008, Shanghai.
36) Tansu Degirmenci, Bulent Gunlusoy, Murat Arslan, Mehmet Yuksel, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Our experiences with ultrasound guided percutaneous nephrostomy. 26th World Congress of Endourology and SWL, 30-3 December 2008, Shanghai.
37) Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Bulent Gunlusoy, Emre Aksoy, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Outcomes of transobturator vaginal tape procedure with polypropylene mesh in the treatment of stress urinary incontinence: Cheap and effective. 26th World Congress of Endourology and SWL, 30-3 December 2008, Shanghai.
38) Tansu Degirmenci, Murat Arslan, Bulent Gunlusoy, Emrah Sonbahar, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Bipolar cauterization of bleeding points for percutaneous nephrolithotomy. 26th World Congress of Endourology and SWL, 30-3 December 2008, Shanghai.
39) Murat Arslan, Tansu Degirmenci, Bulent Gunlusoy, Mehmet Yuksel, Engin Tatli, Suleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Laparoscopic transperitoneal adrenalectomy in a cushing syndrome and conn disease positive patient for a solid adrenal mass and laparoscopic splenectomy for splenectomy for splenic injury. 26th World Congress of Endourology and SWL, 30-3 December 2008, Shanghai.
40) M. Arslan, T. Degirmenci, M. Yuksel, S. Minareci, A. Ayder. Single-Incision Laparoscopic Surgery in Urology: Retroperitoneal Approach. 27th World Congress of Endourology and SWL, 6-10 October 2009, Munich, Germany
41) M. Arslan, T. Degirmenci, B. Gunlusoy, S. Minareci, A. Ayder. Is laparoscopic nephrectomy indicated in nonfunctioning giant hidronephrotic kidneys? 27th World Congress of Endourology and SWL, 6-10 October 2009, Munich, Germany
42) M. Arslan, T. Degirmenci, M. Yuksel, B. Gunlusoy, S. Minareci, A. Ayder. Laparoscopic Approach In Difficult Secondary Nephrectomy Cases. 27th World Congress of Endourology and SWL, 6-10 October 2009, Munich, Germany
43) M. Arslan, T. Degirmenci, M. Yuksel, B. Gunlusoy, S. Minareci, A. Ayder. Embryonic Natural Orifice Transumblical Endoscopic Surgery (Enotes) In Urology Using Sils Port: Initial Experience. 27th World Congress of Endourology and SWL, 6-10 October 2009, Munich, Germany
44) M. Arslan, T. Degirmenci, B. Gunlusoy, S. Minareci, A. Ayder. The Largest One Center Laparoscopic Adrenalectomy Study From Turkey: Transperitoneal And Retroperitoneal Approaches. 27th World Congress of Endourology and SWL, 6-10 October 2009, Munich, Germany
45) M. Arslan, T. Degirmenci, B. Gunlusoy, S. Minareci, A. Ayder. Is XL Nonabsorbable Polymer Ligation Clip For Laparoscopic Renal Vein Control The Safer? 27th World Congress of Endourology and SWL, 6-10 October 2009, Munich, Germany
46) M. Arslan, T. Degirmenci, M. Yuksel, B. Gunlusoy, S. Minareci, A. Ayder. Laparoscopic Transperitoneal and Retroperitoneal Nephrectomy: The Largest One Center Study From Turkey. 27th World Congress of Endourology and SWL, 6-10 October 2009, Munich, Germany.
47) Mutlu Ateş, Murat Arslan, Okan İstanbulluoğlu, Emre Huri, Tansu Değirmenci, Mustafa Karalar. What are the points should be considered at laparoscopic upper urinary tract surgery? 28th World Congress of Endourology and SWL, 1-4 September 2010, Chicago, US.
Ulusal
1) Cem Özden Yeniyol, Nuri Zeyrek, Sedat Çiçek, Ebru Çiçek, Murat Arslan, Ali Rıza Ayder. Benign prostat hipertrofisi olan hastaların renal ultrasonografik değerlendirilmeleri. 16. Ulusal Üroloji Kongresi 8-12 Ekim 2000, İzmir. (Poster sunu)
2) Süleyman Minareci, Bülent Günlüsoy, Murat Arslan, Abidin Tuna, Sedat Çiçek, Nihat Nergiz. Radikal prostatektomide bilateral üreteral kateterizasyon ile erken sonda alımı anastamoz darlığı riskini azaltabilir mi? 17. Ulusal Üroloji Kongresi 5-10 Ekim 2002, Antalya. (Poster sunu)
3) Bülent Günlüsoy, Murat Arslan, Hasan Yener, Atilla Tilki, Ali Rıza Ayder. Üriner trakt transisyonel hücreli kanserlerde (TCC) gemsitabin + sisplatin protokolü uygulanan hastalarda gelişen kemik iliği toksisitesi. 17. Ulusal Üroloji Kongresi 5-10 Ekim 2002, Antalya. (Poster sunu)
4) Bülent Günlüsoy, Tansu Değirmenci, Murat Arslan, Nihat Nergiz, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. İleri evre veya metastatik değişici epitel mesane karsinomlu hastada gemsitabin sisplatin protokolünün metotreksat, vinblastin, doksorubisin, sisplatin protokolü ile karşılaştırılması. 18. Ulusal Üroloji Kongresi 2-7 Ekim 2004, Antalya. (Oral sunu)
5) Bülent Günlüsoy, Kalender Durmaz, Murat Arslan, İlkay Hergül, Nihat Nergiz, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Penil protez enfeksiyonlarında risk faktörleri ve tedavi: 12 yıllık deneyim. 18. Ulusal Üroloji Kongresi 2-7 Ekim 2004, Antalya. (Poster sunu)
6) Bülent Günlüsoy, Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Taner Demir, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder, Nihat Nergiz. Mesanenin non transisyonel hücreli karsinomları. 18. Ulusal Üroloji Kongresi 2-7 Ekim 2004, Antalya. (Poster sunu)
7) Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy, Murat Arslan, Kalender Durmaz, Nihat Nergiz, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Radikal sistektomi ve üriner diversiyon sonrasında erken enteral beslenme ile parenteral beslenmenin karşılaştırılması. 18. Ulusal Üroloji Kongresi 2-7 Ekim 2004, Antalya. (Poster sunu)
8) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy, Taner Demir, Nihat Nergiz, Kemal İlhan, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Laparoskopik Nefrektomide Böbrek Pedikülünün Bir Bütün Halinde Endovasküler Gastrointestinal Anastomoz Stapleri ile Kontrolü. 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006, Antalya. (Poster sunu)
9) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy, Taner Demir, Nihat Nergiz, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Laparoskopik Nefrektomi; Transperitoneal ve Retroperitoneal Karşılaştırmalı Deneyimlerimiz. 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006, Antalya. (Poster sunu)
10) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy, Nihat Nergiz, Kemal İlhan, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Retroperitoneal Laparoskopik Cerrahide Karşılaştığımız Zorluklar. 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006, Antalya. (Poster sunu)
11) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy, Nihat Nergiz, Kemal İlhan, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Erken Dönem Laparoskopik Adrenalektomi Sonuçlarımız: Transperitoneal ve Retroperitoneal Yaklaşım. 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006, Antalya. (Poster sunu)
12) Bülent Günlüsoy, Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Taner Demir, Nihat Nergiz, Kemal İlhan, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. İleri Evre Mesane Kanserlerinde Gemsitabin-Sisplatin Tedavisinin Etkinliği ve Toksisitesi: Tek Merkezli En Geniş Seri. 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006, Antalya. (Poster sunu)
13) Bülent Günlüsoy, Murat Arslan, Tansu Değirmenci, İlkay Hergül, Nihat Nergiz, Kemal İlhan, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Üreteroskopik işlemlerden önce rutin dilatasyon gerekli midir? 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006, Antalya. (Poster sunu)
14) Bülent Günlüsoy, Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Engin Tatlı, Nihat Nergiz, Kemal İlhan, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Değişik Yerleşimli Bilateral Üreter Taşlarının Üreteroskopik Tedavisinde Sonuçlarımız. 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006, Antalya. (Poster sunu)
15) Bülent Günlüsoy, Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Mehmet Yüksel, Nihat Nergiz, Kemal İlhan, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Radikal sistektomi sonrası Studer operasyonu neden ilk tercihimiz? 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006, Antalya. (Poster sunu)
16) Tansu Değirmenci, Murat Arslan, Bülent Günlüsoy, İlkay Hergül, Engin Tatlı, Nihat Nergiz, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Radikal sistektomi ve üriner diversiyon sonrasında erken enteral gıda verilmesine karşı ağızdan gıda verilmemesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006, Antalya. (Poster sunu)
17) Tansu Değirmenci, Murat Arslan, Bülent Günlüsoy, İlkay Hergül, Kemal İlhan, Nihat Nergiz, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. On Kadran Prostat Biyopsisi Sırasında Lokal Anestezi: Apikal Ve Bazal Enjeksiyonun Karşılaştırılması. 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006, Antalya. (Poster sunu)
18) Murat Arslan, Bülent Günlüsoy, Tansu Değirmenci, Bayram Sopalı, Nihat Nergiz, Kemal İlhan, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Stres Tipi Üriner İnkontinansın Sling İle Tedavisi: Pubovajinal mi, Transobturator mu? 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006, Antalya. (Poster sunu)
19) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy, Nihat Nergiz, Kemal İlhan, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Laparoskopik Retroperitoneal Adrenalektomi ve Vena Cava Yaralanmasının Laparoskopik Onarımı. 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006, Antalya. (Video sunu)
20) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy, Nihat Nergiz, Kemal İlhan, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder.Radikal Prostatektomili Hastada İnkontinansın Tedavisinde Kemiğe Vidalama ile Asma Yöntemi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006, Antalya. (Video sunu)
21) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy, İlkay Hergül, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Laparoskopik Transperitoneal ve Retroperitoneal Nefrektomi Sonuçlarımız. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi 9-12 Eylül 2007, Çeşme, İzmir.
22) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy, Engin Tatlı, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Laparoskopik Adrenalektomi Sonuçlarımız: Transperitoneal ve Retroperitoneal Yaklaşım. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi 9-12 Eylül 2007, Çeşme, İzmir.
23) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy, İlkay Hergül, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Laparoskopik Retroperitoneal Cerrahi Yapmak Ne Kadar Zor? 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi 9-12 Eylül 2007, Çeşme, İzmir.
24) Tansu Değirmenci, Murat Arslan, Bülent Günlüsoy, İlkay Hergül, Mehmet Yüksel, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Öğrenme Eğrisinde ilk 100 Perkütan Nefrolitotomi Olgusunun Analizi. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi 9-12 Eylül 2007, Çeşme, İzmir.
25) Tansu Değirmenci, Murat Arslan, Bülent Günlüsoy, Engin Tatlı, Emre Aksoy, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Ultrasonografi Kılavuzluğunda Perkütan Nefrostomi: 2 Yöntemin Karşılaştırılması. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi 9-12 Eylül 2007, Çeşme, İzmir.
26) Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy, Murat Arslan, Emrah Sonbahar, Nihat Nergiz, Kemal İlhan, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. 35 Hastalık Deneyim ve Fournier Gangreni Şiddet İndeksi Skorunun Kullanımı: Günçelleştirilmesi Seri. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
27) Tansu Değirmenci, Murat Arslan, Bülent Günlüsoy, Emrah Sonbahar, Zafer Kozacıoğlu, Kutsan Çöktü, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Gleason Skorlarının ve Tümör Yerinin Doğru Tahmininde Genişletilmiş Prostat Biyopsisinin Rolü. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
28) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy, Engin Tatlı, Taner Demir, Mehmet Yüksel, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Laparoskopik Transperitoneal ve Retroperitoneal Nefrektomi 118 Vakalık Deneyimimiz. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
29) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy, Emre Aksoy, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Sekonder Nefrektomi Vakalarında Laparoskopik Yaklaşım. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
30) Tansu Değirmenci, Murat Arslan, Emrah Sonbahar, Bülent Günlüsoy, Zafer Kozacıoğlu, Nihat Nergiz, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Metastatik Hormona Dirençli Prostat Kanseri Tedavisinde Docetaxel ve Prednisolon. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
31) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy, Engin Tatlı, İlkay Hergül, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Radikal Prostatektomi Sonrası Gelişen Rektoüretral Fistülün dermal Greft ve Dual Meş ile Onarımı: Perineal Yaklaşım. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
32) Bülent Günlüsoy, Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Engin Tatlı, Mehmet Yüksel, Zafer Kozacıoğlu, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Üreteroskopik Komplikasyonlar: Gelişen Teknikler ve Artan Tecrübe Komplikasyonları Azalttı mı? 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
33) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy, İlkay Hergül, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Dev Adrenal Kitlede Laparoskopik Transperitoneal Adrenalektomi. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
34) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy, Engin Tatlı, Taner Demir, Mehmet Yüksel, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Adrenal Kitleli 21 Vakada Transperitoneal ve Retroperitoneal Laparoskopik Adrenalektomi Sonuçlarımız. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
35) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy, Mehmet Yüksel, Engin Tatlı, Ali Rıza Ayder, Süleyman Minareci. Conn hastalığı ve Cushing sendromu bulunan adrenal kitleli hastada laparoskopik transperitoneal adrenalektomi ve gelişen dalak yaralanması nedeniyle laparoskopik splenektomi. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
36) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy, Emre Aksoy, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Nonfonksiyone dev hidronefrotik böbreklerde laparoskopik nefrektomi: 3 olgunun video sunusu. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
37) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy, Mehmet Yüksel, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Laparoskopik Transperitoneal ve Retroperitoneal Nefrektomi 177 Vakalık Deneyimimiz. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi 4-7 Kasım 2009, Antalya.
38) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy, Mehmet Yüksel, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. XL absorbe olmayan polimer ligasyon klibi ile laparoskopik renal ven kontrolü en güvenlisi mi? 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi 4-7 Kasım 2009, Antalya
39) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Emre Aksoy, Zafer Kozacıoğlu, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Adrenal Kitleli 32 Vakada Transperitoneal ve Retroperitoneal Laparoskopik Adrenalektomi Sonuçlarimiz. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi 4-7 Kasım 2009, Antalya.
40) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Kutsan Çöktü, Zafer Kozacıoğlu, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Laparoskopik Retroperitoneal Radikal ve Basit Nefrektomi Sonuçlarımız. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi 4-7 Kasım 2009, Antalya.
41) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Mehmet Yüksel, Bülent Günlüsoy, Zafer Kozacıoğlu, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Tek İnsizyon Laparoskopik Cerrahi ile Nefrektomi: Retroperitoneal Yaklaşım. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi 4-7 Kasım 2009, Antalya.
42) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Emre Aksoy, Bülent Günlüsoy, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Nonfonksiyone Dev Hidronefrotik Böbreklerde Laparoskopik Nefrektomi Endike mi? 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi 4-7 Kasım 2009, Antalya.
43) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Engin Tatlı, Zafer Kozacıoğlu, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Sekonder Nefrektomi Vakalarında Laparoskopik Yaklaşım 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi 4-7 Kasım 2009, Antalya.
44) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Mehmet Yüksel, Bülent Günlüsoy, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Dev adrenal kitleli hastada laparoskopik transperitoneal adrenalektomi sırasında gelişen dalak yaralanması nedeniyle laparoskopik splenektomi. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi 4-7 Kasım 2009, Antalya.
45) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Kutsan Çöktü, Bülent Günlüsoy, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Nonfonksiyone Dev Hidronefrotik Böbreklerde Laparoskopik Nefrektomi: 3 Olgunun Video Sunusu. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi 4-7 Kasım 2009, Antalya.
46) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Mehmet Yüksel, Bülent Günlüsoy, Zafer Kozacıoğlu, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Umblikustan Tek Kesi Ile Laparoskopik Cerrahi Tekniği (E-Notes) Ile Nefrektomi. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi 4-7 Kasım 2009, Antalya.
47) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Mehmet Yüksel, Bülent Günlüsoy, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Tek İnsizyon Laparoskopik Cerrahi ile Nefrektomi: Retroperitoneal Yaklaşım Video Sunumu. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi 4-7 Kasım 2009, Antalya.
48) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Zafer Kozacıoğlu, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder, Emre Aksoy. Dev (10 cmlik) Solid Adrenal Kitleli Hastada Laparoskopik Transperitoneal Adrenalektomi. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi 4-7 Kasım 2009, Antalya.
49) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Mehmet Yüksel, Bülent Günlüsoy, Zafer Kozacıoğlu, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Umblikustan Tek Kesi ile Laparoskopik Cerrahi Tekniği (ENOTES) ile Nefrektomi Deneyimlerimiz. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi 4-7 Kasım 2009, Antalya.
50) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy, Bumin Örs, Zafer Kozacıoğlu, Nihat Nergiz, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder Retroperitoneal açık böbrek cerrahisi geçirmiş nonfonksiyone böbreklerde tranperitoneal laparoskopik nefrektomi sonuçlarımız. 21.Ulusal Üroloji Kongresi 31 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul
51) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy, Kutsan Çöktü, Ömer Koraş, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Nonfonksiyone dev hidronefrotik böbreklerde laparoskopik nefrektomi endike mi? 21.Ulusal Üroloji Kongresi 31 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul
52) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy, Ömer Koraş, Zafer Kozacıoğlu, Nihat Nergiz, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Adrenal kitlelerde altın standart laparoskopik adrenalektomi: 5 yıllık klinik deneyimimiz. 21.Ulusal Üroloji Kongresi 31 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul
53) Murat Arslan, Tansu Değirmenci, Mehmet Yüksel, Bülent Günlüsoy, Zafer Kozacıoğlu, Bumin Örs, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder Umblikustan Tek Kesi ile Laparoskopik Cerrahi Tekniği (ENOTES) ile Nefrektomi Deneyimlerimiz.(Oral sunum) 21.Ulusal Üroloji Kongresi 31 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul
54) Tansu Değirmenci, Zafer Kozacıoğlu, Murat Arslan, Bülent Günlüsoy, Ömer Koraş, Süleyman Minareci, Ali Rıza Ayder. Uzun dönem antikoagülan tedavisi alan hastalarda perkütan nefrolitotomi. (oral sunum) 21.Ulusal Üroloji Kongresi 31 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul.
55) Zafer Kozacıoğlu, Tansu Değirmenci, Murat Arslan, Bülent Günlüsoy, Süleyman Minareci. Peyronie hastalığının plak eksizyonu ve dermal greftleme ile cerrahi tedavisi. 21.Ulusal Üroloji Kongresi 31 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul.