Uzm. Dr.Murat Baştemir

  • İlgi Alanları
  • Emar
  • Tomografi
  • Mamografi
Eğitim ve Uzmanlık
1994 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi(Yük.Öğr.(6 YIL)           
1999   Tıpda Uzmanlık - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji
1. Danaci M, Akpolat T, Baştemir M, Akan H, Selçuk M. Seminal vesicle cysts in the patients with adult polycystic kidney disease. Clin Nephrol. 1998 Sep;50(3):199-200.
2.Danaci M1, Akpolat T, Baştemir M, Sarikaya S, Akan H, Selçuk MB, Cengiz K.. The prevalence of seminal vesicle cysts in autosomal dominant polycystic kidney disease. Nephrol Dial Transplant. 1998 Nov;13(11):2825-8.
3.Danaci M1, Belet U, Selçuk MB, Akan H, Baştemir M. Ascariasis of the gallbladder: radiological evaluation and follow-up. Pediatr Radiol. 1999 Feb;29(2):80.
4.Danaci M1, Belet U, Akan H, Selçuk MB, Baştemir M, Koyuncu M. Solitary plasmacytoma of the hyoid bone. Otolaryngol Head Neck Surg. 1999 Dec;121(6):834-5.
5. Danacı M, Akan H, Baştemir M, Belet Ü, Selçuk M.B. Mediastinal plevral ampiyem ve BT eşliğinde perkütan drenaj: olgu sunumu. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1999:5:175-177
6. Danacı M, Belet Ü ,Akan H, Selçuk M.B, Karaismailoğlu İ.N, Elçim E, Baştemir M.Treatment Of Tuberculous And Nontuberculous Psoas Abscesses With Percutaneous Catheter Drainage. Journal of Experimental and Clinical Medicine 1999:16(1):55-61
7. Danacı M, Akan H, Belet Ü, İncesu L, Baştemir M. Soliter Pulmoner Nodüllerin Malign-Benign Ayrımında Dinamik Kontrastlı Bt İncelenmesi.Journal of Experimental and Clinical Medicine 2000:17(1):25-32
8. Yis U, Uçar MD, Başar N, Baştemir M. Gigantic hydatid cyst of the brain. DEÜ Tıp Fakültesi dergisi. 2008;22:161–3.