Dr. Öğr. ÜyesiMurat Bektaş

 • İlgi Alanları
 • Romatoid artrit
 • Ankilozan spondilit
 • Psöriyatik artrit
 • Ailevi akdeniz ateşi
 • Behçet hastalığı
 • Gut hastalığı
 • Sistemik lupus eritematozus
 • Vaskülitler

Eğitim ve Uzmanlık
2006-2012 Pamukkale Tıp Fakültesi/Denizli
2013-2017 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
2017-2021 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Romatoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi

Deneyim
2012-2013 Bayburt Devlet Hastanesi
2021-2023 Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi

Kurs ve Sertifikalar
Medicres iyi klinik uygulamaları sertifikası
EULAR temel kas-iskelet sistemi ultrasonografisi kursu

Mesleki Üyelikler
Türk Romatoloji Derneği üyeliği
İstanbul Tabip Odası Üyesi,

Katıldığı klinik araştırmaları

Efficacy Study of Tofacitinib In Ankylosing Spondilitis /2017-2019 / Yardımcı Araştırıcı
RABIOPRED/2017-2019/ Yardımcı Araştırıcı

High dose Secucinumab in Ankylosing Spondilitis (INVIGORATE-1)/ 2020-2021/ Yardımcı Araştırıcı
High dose Secucinumab in Psoriatic Arthritis (INVIGORATE-2)/ 2020-2021/ Yardımcı Araştırıcı
Araştırma ve Yayınlar

 1. YAYINLARI

Uluslararası

 • Validation of the adjusted global antiphospholipid syndrome score in a single centre cohort of APS patients from Turkey. Ö Uludağ, M Bektaş, E Cene, M Sezer, Y Şahinkaya, A Gül, M Inanc, ...Journal of thrombosis and thrombolysis 51, 466-474
 • Tocilizumab treatment in severe COVID-19: a multicenter retrospective study with matched controls. A Mert, H Vahaboğlu, F Arslan, A Batirel, KT Saraçoğlu, A Bastug, Rheumatology International, 1-11
 • Description of damage in different clusters of patients with antiphospholipid syndrome Ö Uludağ, E Çene, E Gurel, Ç Çetin, M Bektaş, Y Yalçınkaya, ...Lupus 31 (4), 433-442
 • A single center survey study of systemic vasculitis and COVID-19 during the first months of pandemic. B Ince, M Bektaş, N Koca, B Ağargün, S Zarali, D Güzey, A Ince, M Sevdi, ...Turkish journal of medical sciences 51 (5)
 • PREDICTIVE RELEVANCE OF DIFFERENT CLINICAL AND LABORATORY FINDINGS FOR HIGHER MORTALITY IN PATIENTS WITH COVID-19 IN A SINGLE CENTER COHORT: NEUTROPHIL/LYMPHOCYTE RATIO, HIGH …O EvlÍCe, KUŞ Fatih, M BEKTAŞ. Journal of Istanbul Faculty of Medicine, 1-2
 • High-dose intravenous anakinra treatment is safe and effective in severe and critical COVID-19 patients: a propensity score-matched study in a single center. M Bektaş, S Yüce, M Ay, MH Uyar, ME Önder, Mİ Kılıç.Inflammopharmacology, 1-11
 • Criteria for hyperinflammation developing in coronavirus disease‐19: analysis of two cohorts from different periods of the pandemic. S Amikishiyev, MG Gunver, M Bektas, S Aghamuradov, B Ince, N Koca, ...Arthritis & Rheumatology
 • Protracted or recurrent COVID-19 associated cytokine storm in a patient with chronic lymphocytic leukemia receiving rituximab-based chemotherapy. M Bektaş, G Özdemir Clinical Immunology 236, 108936
 • Pure Red Cell Aplasia in IgG4-Related Disease: Successful Treatment With Cyclosporine. M Bektaş, BF Ağargün, ES Torun, Y Çatma, SF Beşışık, M Nalçacı, ...JCR: Journal of Clinical Rheumatology 27 (8S), S639-S640
 • A shared motif of hla-dpb1 affecting the susceptibility to pr3-anca positive granulomatosis with polyangiitis: comparative analysis of a Turkish cohort with matched healthy …B Ince, S Kamali, M Bektaş, YD Ögret, FO Savran, Y Yalçinkaya, …Rheumatology International 41 (9), 1667-1672
 • A case of systemic lupus erythematosus presenting with intestinal lymphangiectasia‐associated protein‐losing enteropathy accompanying hyperinflammation. M Bektaş, O Taş, M Ordu. International Journal of Rheumatic Diseases 26 (3), 591-598
 • Efficacy and safety of interleukin-1 blockers in kidney transplant recipients with familial Mediterranean fever: a propensity score-matched cohort study. S Mirioglu, AB Dirim, M Bektas, E Demir, YB Tor, Y Ozluk, I Kilicaslan, ...Nephrology Dialysis Transplantation
 • Antineutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated Vasculitis and COVID-19: The Clinical Course and Prognosis of 15 Patients From a Tertiary Care Center. B İnce, M Bektaş, N Koca, BF Ağargün, S Zarali, DY Güzey, G Durak, ...JCR: Journal of Clinical Rheumatology 28 (6), 300-304
 • Malnutrition treatment and follow-up in clinical nutrition outpatient clinics associated with increased muscle mass. B Saka, M Bektas, OK Bakkaloglu, S Amikishiyev, G Sarıbeyliler, ...Nutrition 101, 111680
 • Performances of different classification criteria for systemic lupus erythematosus in a single-center cohort from Turkey. Mİ Ege Sinan Torun, Erdem Bektaş, Fatih Kemik, Murat Bektaş, Çiğdem Çetin ...Lupus
 • EUTHYROID SICK SYNDROME: PREVALENCE AND PROGNOSIS IN ELDERLY PATIENTS WITH SEPSIS.  Ramazan ÇAKMAK, Adem ATICI, Murat BEKTAŞ, Timur Selçuk AKPINAR, Murat ...Journal of Istanbul Faculty of Medicine
 • Frequency and severity of COVID‐19 in patients with various rheumatic diseases treated regularly with colchicine or hydroxychloroquine. M Oztas, M Bektas, I Karacan, N Aliyeva, A Dag, S Aghamuradov, ...Journal of medical virology 94 (7), 3431-3437
 • Course and Prognosis of AA Amyloidosis in Patients with Psoriatic Arthritis: Report of Three Cases from a Single Center Cohort and Review of the Literature. Murat Bektaş, Nevzat Koca, Burak Ince, Yasemin Yalçınkaya, Bahar Artım ...MEDITERRANEAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 33 (2), 185-195
 • Higher Frequency and Poor Prognosis with COVID-19 Associated Cytokine Storm among Cancer Patients: Between Two Fires. M Bektaş, N Koca, B İnce. Journal of Cancer Immunology 4 (2), 33-42
 • Predictors of Mortality in Severe and Critical COVID-19 Patients Receiving High Dose Intravenous Anakinra. M Bektaş, Mİ KILIÇ. Journal of Immunology and Clinical Microbiology 8 (1), 7-16
 • Prognostic and predictive value of baseline hypogammaglobulinemia for chronic lymphocytic leukemia prognosis and complications. F Kuş, M BEKTAS, N Senkal, Y Catma, F ATALAH, A Akyildiz, Ş Gumurdu, ...EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL ADVANCES, 0-0
 • NT-proCNP levels predict higher atherosclerotic cardiovascular risk profile in patients with proliferative diabetic retinopathy. April 2023. Acta Diabetologica. Cebrail Karaca, Murat Bektaş,….Tufan Tükek. DOI: 10.1007/s00592-023-02095-y
 • Characteristics of Patients with Behçet’s Disease from Van Province, Eastern Turkey: Definition of disease clusters in a tertiary referral center. Journal of Clinical Rheumatology. Emin Oğuz, Murat Bektaş (basım aşamasında)
 • Clinical and Laboratory Features,Treatment Responses and Outcomes of Patients with AA Amyloidosis:Single Center Experience with 174 patients. Bektas, Murat, Koca, Nevzat, Oguz, Emin; Sari, Selma; Dagci, Gizem; Ince, Burak; Pelin Karaca; Agargun, Besim Fazil; Yalçınkaya, Yasemin; ARTIM-ESEN, BAHAR, Ocal, Lale; Inanç, Murat; Gul, Ahmet. Oxford Rheumatology (basım aşamasında)
 • Utility of Positron Emission Tomography as a New Tool for Muscle Involvement in Patients with Idiopathic Inflammatory Myositis. Bektas, Murat; Işık, Emine Göknu, Oguz, Emin; Kemik, Fatih Abbasgholizadeh, Anna; Ince, Burak, Özkan, Zeynep Gözde, Yalçınkaya, Yasemin, ARTIM-ESEN, BAHAR; Gül, Ahmet; Inanç, Murat (basım aşamasında)

Ulusal

 • Persistent symptoms after discharge of COVID-19 patients. O Evlice, F Kuş, M Bektas

Infect Dis Clin Microbiol 3 (1), 22-9

 • Steteskoplarda metisilin dirençli Staphylococcus aureus kolonizasyonunun araştırılması. İA FIŞKIRMA, M Bektaş, U Kimyon, Ç Ergin. Pamukkale Tıp Dergisi, 116-118
 • Antibiotic Use among Patients Hospitalized with COVID-19 and Treated in Three Different Clinics. ÖA Oğuz Evlice, Murat Bektaş, Özlem Arık, Aycan Acet, Feride Marim, İlknur ...Infectious disease and clinical microbiology 4 (3), 199-205
 • Real life data of secukinumab in ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis: Analysis of 44 patients in a single center/Ankilozan spondilit ve psoriyatik artritte …

M Bektas, C Cetin, CB Ugurlu, F Kemik, AC Ciftci, Y Yalcinkaya, BA Esen, ...Journal of Turkish Society for Rheumatology 13 (3), 116-121

Kitap Bölümü Yazarlığı

 • Sistemik Lupus Eritematozusta Hastalık Aktivitesinin Değerlendirilmesi ve Kullanılan İndeksler. M Bektaş, B Artım Esen, Bes C, editör. Sistemik Lupus Eritematozus 1, 105-12
 • Ürtikeryal Lezyonlar ile Seyreden Otoinflamatuar Sendromlar. AG Shirkhan AMİKİSHİYEV, Murat Bektaş, Türkiye Klinikleri, 51-57
 • ANCA İlişkili Vaskülit Hastalarında Kılavuz Önerileri. Murat Bektaş. Akademisyen Yayın Evi (basım aşamasında)
 1. SÖZLÜ BİLDİRİLER
 • İnfliksimab Sonrası Demiyelinizan Polinöropati Gelişen Ankilozan Spondilit İlişkili Amiloidoz Vakasında Sekukinumab Deneyimi Murat Bektaş, Nevzat Koca, Emin Oğuz, Burak İnce, Yasemin Yalçınkaya, Bahar Artim-Esen, Ahmet Gül, M. Lale Öcal, Murat İnanç ANKARA ROMATOLOJİ GÜNLERİ 2020, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2020, cilt.1, ss.47
 • Psöriyatik Artritte AA Amiloidoz Sıklığı: Tek Merkez Deneyimi Murat Bektaş, Nevzat Koca, Yasemin Yalçınkaya, Bahar Artım Esen, Ahmet Gül, M.Lale Öçal, Murat İnanç. Romatolojide Hedef  2020
 • Psöriyat_k Artrit (PsA) Hastalarının Minimal Disease Activity (MDA) Oranları ve Etki Eden Faktörler:Tek Merkez Gerçek Yaşam Veriler_Murat Bektaş1, Berk Çel_k2, Yasem_n Yalçınkaya1, Bahar Artım Esen1, Ahmet Gül1, Mahdume Lale Öçal1, Murat İnanç1 Ulusal Romatoloji Buluşması 2020
 • Yüksek doz intravenöz anakinra tedavisi şiddetli ve kritik COVID-19 hastalarında güvenli ve etkilidir: Propensity-score eşleştirmeli çalışma. M Bektaş. Journal of Turkish Society for Rheumatology 14
 • AA amiloidozlu hastalarda amiloid fırtınası artmış amiloid yükü ve yüksek mortalite ile ilişkilidir. M Bektaş, S Sarı, N Koca, E Oğuz, B İnce, Y Yalçınkaya, BA Esen, M İnanç, ...

Journal of Turkish Society for Rheumatology 14

 • ANCA ilişkili vaskülitlerde plazma değişiminin etkinliği ve komplikasyonlarının değerlendirilmesi: Riskli hastalarda eğilim skoru eşleştirmesi analizi sonuçları. B İnce, M Bektaş, B Çelik, S Yüce, Y Yalçınkaya, BA Esen, A Gül, ...Journal of Turkish Society for Rheumatology 14
 • ANCA ile ilişkili vaskülit hastalarında malignite gelişimi: Tek merkezden uzun dönem gözlemsel hasta verileri. M Bektaş, B İnce, B Fazıl Ağargün, S Zaralı, Ü Ayşe Gülseren, E Ük, ...Journal of Turkish Society for Rheumatology 14
 • OP0274 CLINICAL ASPECTS, LABORATORY CHARACTERISTICS AND TREATMENT RESPONSES OF AA AMYLOIDOSIS: SINGLE CENTER EXPERIENCE WITH 163 PATIENTS. M Bektas, N Koca, E Oguz, B Ince, Y Yalçinkaya, B Artim-Esen, M Inanc, ...Annals of the Rheumatic Diseases 79 (Suppl 1), 171-171
 • Sistemik lupus eritematozuslu hastalarda olumsuz gebelik seyri ile ilişkili risk faktörleri

A Ersoy, Y Yalçınkaya, M Bektaş, A Gül, B Artım Esen, M İnanç, ML Öçal, ...

 • ŞIDDETLI VE KRITIK SEYIRLI COVID-19 NEDENIYLE TAKIP EDILEN DEMANS HASTALARININ ANTISITOKIN TEDAVI CEVAPLARI: RETROSPEKTIF KONTROLLÜ ÇALIŞMA. M Bektaş, Mİ Kılıç
 • Aynı tablonun iki farklı yüzü: Sistemik jüvenil idiyopatik artrit ve erişkin başlangıçlı Still hastalığı. O Köker Turan, S Sarı, M Bektaş, A Gül, N Aktay Ayaz
 • Ritüksimab İçeren Kemoterapi Alan Bir Kronik Lenfositik Lösemi Hastasında Gelişen COVİD-19 İlişkili Rekürren Makrofaj Aktivasyon Sendromu. M Bektaş, G Özdemir
 • Psoriyatik artritte AA amiloidoz sıklığı: Tek merkez deneyimi. ML Öçal, Y Yalçınkaya, B Artım Esen, A Gül, M İnanç, M Bektaş, N Koca
 • POS1216 POTENTIAL PREDICTORS OF OUTCOME FOR ANAKINRA TREATMENT IN COVID-19 PATIENTS WITH MACROPHAGE ACTIVATION SYNDROME. S Amikishiyev, R Deniz, MG Gunver, S Aghamuradov, N Koca, B Ince, ….Annals of the Rheumatic Diseases 81 (Suppl 1), 937-938
 • Preliminary Criteria for Coronavirus Disease-19 Associated Pulmonary Macrophage Activation Syndrome: Analysis of Two Cohorts from Different Periods of the Pandemic. S Amikishiyev, MG Gunver, M Bektas, S Aghamuradov, B Ince, N Koca, 
 1. POSTER BİLDİRİLER
 • AB0579 Instruments for screening psoriatic arthritis among patients with psoriasis: a systematic literature review

G Can, G Ayan, A Ozdede, M Bektaş, N Akdogan, B Yalici-Armagan, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 80 (Suppl 1), 1327-1327

 • ANCA ilişkili vaskülit seyrinde vasküler olaylar ve risk faktörleri: Uzun takip süreli 237 hastanın analizi.

M Bektaş, B İnce, S Zaralı, ÜA Gülseren, E Ük, AE Altun, Y Yalçınkaya, ...

Journal of Turkish Society for Rheumatology 14

 • Psoriasis hastalarında psoriatik artrit için yeni bir tarama aracı: TurPAS.

G Ayan, G Hatemi, G Can, M Bektaş, A Özdede, N Akdoğan, BY Armağan, ...

Journal of Turkish Society for Rheumatology 14

 • Amiloid yaygınlığı ve ilişkili faktörler Ailevi Akdeniz ateşi ilişkili amiloiozda kötü prognoz ve yüksek mortaliteyi öngördürür: Yüz otuz yedi hastanın verisi.

M Bektaş, N Koca, E Oğuz, B İnce, S Sarı, N Şentürk, Y Yalçınkaya, ...

Journal of Turkish Society for Rheumatology 14

 • Herediter periyodik ateş sendromu düşünülen hastalarda ateş paneli ile yapılan genetik incelemelerin sonuçları.

S Amikishiyev, T Kalaycı, M Bektaş, Ç Çetin, S Aghamuradov, ...

Journal of Turkish Society for Rheumatology 14

 • POS1231 PREDICTORS OF MORTALITY IN SEVERE AND CRITICAL COVID-19 PATIENTS WHO RECEIVED ANAKINRA

M Bektaş, Mİ Kiliç

Annals of the Rheumatic Diseases 81 (Suppl 1), 948-948

 • POS1359 TRANSIENT ELASTOGRAPHY (FIBROSCAN) AS A NON-INVASIVE METHOD FOR DETECTING AMYLOID DEPOSITION IN TRANSPLANTED KIDNEYS IN PATIENTS WITH AA AMYLOIDOSIS

M Bektaş, B Çavuş, AB Dirim, S Sari, V Şenkal, N Koca, B Ince, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 81 (Suppl 1), 1018-1018

 • POS0223 AMYLOID BURDEN AND ASSOCIATED FACTORS PREDICT HIGHER MORTALITY AND POOR OUTCOME IN FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER-ASSOCIATED AA AMYLOIDOSIS: DATA FROM A TERTIARY REFERRAL …

M Bektaş, N Koca, E Oguz, B Ince, S Sari, N Şentürk, Y Yalçinkaya, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 81 (Suppl 1), 348-348

 • AB0613 Vascular Events and Associated Factors in ANCA-associated Vasculitis: Analysis of 237 patients with Long-term Follow-up

M Bektaş, B Ince, S Zarali, UA Gulseren, E Ük, Y Yalçinkaya, B Artim-Esen, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 81 (Suppl 1), 1432-1433

 • AB0610 Development of Malignancy in Patients with ANCA-associated Vasculitis

M Bektaş, B Ince, S Zarali, UA Gulseren, E Ük, BF Agargun, DY Guzey, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 81 (Suppl 1), 1430-1431

 • AB1299 DIFFERENCES IN THE CLINICAL SPECTRUM OF HAPLOINSUFFICIENCY OF A20 (HA20) CASES DIAGNOSED DURING ADULTHOOD

S Amikishiyev, N Aliyeva, M Bektas, N Koca, L Soltanova, Y Yalçinkaya, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 81 (Suppl 1), 1756-1756

 • AB1300 AA AMYLOIDOSIS IN A PATIENT WITH MUTATIONS IN BOTH ADA2 AND A20 GENES

S Amikishiyev, B Ince, M Bektas, Y Yalçinkaya, B Artim-Esen, M Inanc, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 81 (Suppl 1), 1756-1757

 • POS1360 TRANSIENT ELASTOGRAPHY (FIBROSCAN); AS A NEW NON-INVASIVE DIAGNOSTIC METHOD FOR DETECTING HEPATIC INVOLVEMENT OF AMYLOIDOSIS

M Bektaş, B Çavuş, BF Agargun, V Şenkal, N Koca, B Ince, PÖ Karaca, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 81 (Suppl 1), 1019-1019

 • POS1327 AMYLOID STORM DEVELOPS IN PATIENTS WITH AA AMYLOIDOSIS AND ASSOCIATED WITH HIGHER AMYLOID BURDEN AND INCREASED MORTALITY

M Bektaş, S Sari, N Koca, E Oguz, B Ince, Y Yalçinkaya, B Artim-Esen, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 81 (Suppl 1), 1001-1001

 • POS1259 FAVOURABLE SHORT-TERM COURSE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER USING BIOLOGIC AGENTS

N Aliyeva, BÇY Dulundu, S Amikishiyev, S Aghamuradov, M Bektaş, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 80 (Suppl 1), 913-914

 • POS0706 PERFORMANCES OF DIFFERENT CLASSIFICATION CRITERIA FOR SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS IN A SINGLE CENTER COHORT FROM TURKEY

ES Torun, E Bektaş, F Kemik, M Bektaş, C Cetin, Y Yalçinkaya, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 80 (Suppl 1), 602-603

 • AB0766 SUCCESSFUL TEATMENT OF ANKYLOSING SPONDILITIS ASSOCIATED AA AMYLOIDOSIS WITH SECUKINUMAB: A CASE SERIES WITH THREE PATIENTS

M Bektaş, N Koca, E Oguz, C Cetin, B Ince, Y Yalcinkaya, B Artim-Esen, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 80 (Suppl 1), 1409-1410

 • POS0142 MINIMAL DISEASE ACTIVITY IN PATIENTS WITH PSORIATIC ARTHRITIS AND ASSOCIATED FACTORS: REAL LIFE DATA FROM A SINGLE CENTER

M Bektaş, B Celik, B Ince, Y Yalcinkaya, B Artim-Esen, A Gül, ML Ocal, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 80 (Suppl 1), 282-283

 • POS1339 MORE FREQUENT AND EARLIER HIP INVOLVEMENT IN SPONDYLOARTHRITIS ASSOCIATED WITH FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER

M Bektaş, S Sari, C Cetin, BÇY Dulundu, N Koca, B Ince, Y Yalçinkaya, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 80 (Suppl 1), 951-952

 • POS1257 HYPOGAMMAGLOBULINEMIA IS A SIGNIFICANT RISK FACTOR FOR MORTALITY IN PATIENTS WITH ANCA ASSOCIATED VASCULITIS AND COVID-19

B Ince, M Bektas, N Koca, BF Agargun, S Zarali, DY Guzey, Y Yalçinkaya, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 80 (Suppl 1), 912-913

 • SAT0261 FEATURES AND RISK FACTORS OF SERIOUS INFECTIONS IN ANCA ASSOCIATED VASCULITIS: LONG TERM FOLLOW UP OF 186 PATIENTS

B Ince, M Bektas, F Kemik, AE Aytun, Y Yalçinkaya, B Artim-Esen, A Gül, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 79 (Suppl 1), 1073-1073

 • SAT0238 VALIDATION OF THE ADJUSTED GLOBAL ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME SCORE AND CORRELATION WITH EXTRA-CRITERIA MANIFESTATIONS

O Uludag, M Bektas, E Cene, Y Yalçinkaya, A Gül, M Inanc, ML Ocal, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 79 (Suppl 1), 1062-1062

 • AB0461 ANCA-ASSOCIATED VASCULITIS: CLINICAL FEATURES, RELAPSE, ORGAN DAMAGE AND SURVIVAL IN 197 PATIENTS

M Bektas, B Ince, BF Agargun, DY Guzey, Y Yalçinkaya, B Artim-Esen, ...

Annals of the Rheumatic Diseases 79 (Suppl 1), 1529-1529

 • İdiyopatik enflamatuvar miyopati hastalarında pozitron emisyon tomografisi ile kas tutulumu değerlendirilebilir mi? 34 hastanın değerlendirilmesi

M Bektaş, E Işık, E Oğuz, F Kemik, A Abbasgholı Zadeh, B İnce, Z Özkan, ...