Prof. Dr.Murat Gül

  • İlgi Alanları
  • Artroskopik eklem cerrahisi
  • Spor yaralanmaları
  • Omuz cerrahisi
  • Diz cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji (Uzmanlık)


Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Üyeliği
Totbid Ortopedik Travma Şubesi
Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği
 

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Gül M, Çetinkaya E, Aykut ÜS, Özkul B, Saygılı MS, Akman YE, Kabukcuoglu YS. Effect of the Presence of Subchondral Cysts on Treatment Results of Autologous Osteochondral Graft Transfer in Osteochondral Lesions of the Talus. J Foot Ankle  Surg. 2016 Sep-Oct;55(5):1003-6. doi: 10.1053/j.jfas.2016.05.012.
2. Çetinkaya E, Kuyucu E, Gül M, Lapçin O, Albayrak K, Gürsu S. A suture technique for easier reduction and repair of bucket-handle meniscal tears while using the all-inside devices. SICOT J. 2016;2:42.
3. Gül M, Yavuz U, Çetinkaya E, Aykut ÜS, Özkul B, Kabukçuoğlu YS. Chevron osteotomy in patients with scheduled osteotomy of the medial malleolus. Acta Orthop Traumatol Turc. 2015;49(4):399-404. doi: 10.3944/AOTT.2015.14.0186.
4. Cetinkaya E, Aydin CG, Akman YE, Gul M, Arikan Y, Aycan OE, Kabukcuoglu YS. A rare knee extensor mechanism injury: Vastus intermedius tendon rupture. Int J Surg Case Rep. 2015;14:186-8. doi: 10.1016/j.ijscr.2015.07.035.
5. Gül M, Yavuz U, Sökücü S, Cetinkaya E, Arikan Y, Kabukçuoğlu YS. Flexion-adduction-external rotation method for shoulder dislocations. Acta Orthop Traumatol Turc. 2014;48(2):164-8. doi: 10.3944/AOTT.2014.13.0028.
6. Kiliç A, Sökücü S, Parmaksızoğlu AS, Gül M, Kabukçuoğlu YS. Comparative evaluation of radiographic and functional outcomes in the surgical treatment of scaphoid non-unions. Acta Orthop Traumatol Turc. 2011;45(6):399-405. doi: 10.3944/AOTT.2011.2437.
7. Kiliç A, Kabukçuoğlu YS, Gül M, Sökücü S, Ozdoğan U. Fixed-angle volar plates in corrective osteotomies of malunions of dorsally angulated distal radius fractures. Acta Orthop Traumatol Turc. 2011;45(5):297-303. doi:10.3944/AOTT.2011.2384.
8. Parmaksizoğlu AS, Sökücü S, Ozkaya U, Kabukçuoğlu Y, Gül M. Locking plate fixation of three- and four-part proximal humeral fractures. Acta Orthop Traumatol Turc. 2010;44(2):97-104. doi: 10.3944/AOTT.2010.2275.
 
1. Kiliç A, Kabukçuoğlu Y, Gül M, Ozkaya U, Sökücü S. [Early results of open mosaicplasty in osteochondral lesions of the talus]. Acta Orthop Traumatol Turc. 2009 May-Jul;43(3):235-42. doi: 10.3944/AOTT.2009.235.
2. Kiliç A, Kabukçuoğlu Y, Ozkaya U, Gül M, Sökücü S, Ozdoğan U. [Volar locking plate fixation of unstable distal radius fractures]. Acta Orthop Traumatol Turc.  2009 Aug-Oct;43(4):303-8. doi: 10.3944/AOTT.2009.303.
3. Ozkaya U, Parmaksizoglu AS, Gul M, Sokucu S, Kabukcuoglu Y. Minimally invasive treatment of distal tibial fractures with locking and non-locking plates. Foot Ankle Int. 2009 Dec;30(12):1161-7. doi: 10.3113/FAI.2009.1161.
4. Ozkaya U, Parmaksizoğlu AS, Gül M, Kabukçuoğlu Y, Ozkazanli G, Basilgan S. [Management of osteoporotic pertrochanteric fractures with external fixation in elderly patients]. Acta Orthop Traumatol Turc. 2008 Aug-Oct;42(4):246-51.
 
 
 
B.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler:
 
1. Özgür Karakoyun,Metin Küçükkaya, Sami Sökücü, Murat Gül. Treating deformities of knee region using external fixatör for tibia and plate fixation for femur 7th ASAMİ İnternational Meeting, 2012
2. Özgür Karakoyun,Metin Küçükkaya, Sami Sökücü, Murat Gül. Replacement of unilateral external fixatör with Taylor Spatial Fixatör in outpatient clinic 7th ASAMİ İnternational Meeting, 2012
 
 
D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
1. Engin Çetinkaya, Harun Mutlu, Umut Yavuz, Murat Gül, Ümit Çetin, Ufuk Özkaya. Results of an Anatomical Single Bundle Anterior Cruciate Ligament Reconstruction by the Anteromedial Method JAREM 2016; 6: 88-93
2. Murat Gül, Engin Çetinkaya, Yavuz Arıkan, Sami Sökücü, Umut Yavuz, Yavuz Selim Kabukçuoğlu. Evaluation of Midterm Clinical Results of All inside Suture Technique in Meniscus Repair. Haseki Tıp Bülteni DOI: 10.4274/haseki.1909, 2015
3. Umut Yavuz, Murat Gül, Devrim Özer, Bilal Demir, Ferdi Dırvar, Yavuz  Kabukçuoğlu.Primary Arthrodesis in the Treatment of High Grade Hallux Rigidus with Single Cortical Screw. Haseki Tıp Bülteni DOI: 10.4274/haseki.1737, 2014
4. Murat Gül, Sami Sökücü, Yavuz Kabukçuoglu, Fevziye Kabukcuoğlu, Ufuk Özkaya. Ekinizmin sık rastlanmayan etyolojisi: Intramusküler hemanjiom (Olgu sunumu) Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2011;45(1):30-3
5. Ayhan Kılıç, Murat Gül, Sami Sökücü, Harun Mutlu, Yavuz Kabukçuoğlu. PEM (Hasta Memnuniyet Ölçeği) anketi ile karpal tünel tedavisinin değerlendirilmesi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2009; 2: 43
6. Ayhan Kılıç, Murat Gül, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Sami Sökücü, Yavuz Kabukçuoğlu. Kronik el bileği ağrısının tanı ve tedavisinde artroskopinin yeri. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2009; 4:43
7. Sami Sökücü,Özgür Mengeş, Murat Gül, Yavuz Kabukçuoğlu. Pilates sporu yaparken minör travma sonrasında gelişen bilateral anterior omuz çıkığı. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2009:43;45-47
8. Murat Gül, Ufuk Özkaya,Atilla Parmaksızoğlu, Sami Sökücü, Yavuz Kabukçuoğlu Drop foot case caused by a ganglion cyst. Şeh Tıp Bülteni 2008; 4:42
9. Ufuk Özkaya, Murat Gül, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Seçkin Basılgan, Yavuz Kabukçuoğlu. Evaluatıon of our results wıth proxımal femoral naıl and slıdıng hıp screw methods ın the management of gerıatrıc ıntertrochanterıc hıp fracture. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2008;XIX(1):1-6.
10. Ufuk Özkaya, Yavuz Kabukçuoglu, Atilla Sancar Parmaksızoglu, Murat Gül, Sedat Yenıocak, Ümit Özdogan. Our results wıth tensıon-band wırıng technıque ın the management of displaceo olecranon fractures. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2007;XVIII(2):77-82.
11. Murat Gül, Ayhan Kılıç, Sami Sökücü, Sedat Yeni Ocak, Yavuz Kabukçuoğlu . fracture-dıslocatıon of the wrıst wıth ipsılateral elbow dıslocatıon: case report. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2007;XVIII (3):145-148
E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
1. Raşit Özcafer,Murat Gül,Şuayip Akıncı, Ahmet Danacı,Merter Yalçınkaya,Yavuz Selim Kabukçuoğlu. Ekstremite Yerleşimli Schwannomların Marjinal Eksizyonunda Mikroskobik Büyütmeye Gerek Varmı? 27 Olgunun Klinik Sonuçları. 26.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü Bildiri. 25-30 Ekim 2016, Antalya.
2. Osman Lapcin,Murat Gül,Sebahat Aydil,Engin Çetinkaya,Volkan Gür,Yavuz Selim Kabukçuoğlu. Ön Çapraz Bağ Tamiri Yapılan Hastalar Normal Yürüme Paternlerine Dönebilirmi?Bilgisayarlı Yürüme Analizi İle Değerlendirilmesi. 26.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü Bildiri. 25-30 Ekim 2016, Antalya.
3. Murat Gül,Raşit Özcafer,Engin Çetinkaya,Osman Lapçın,Barış Özkul,Volkan Gür. Travmatik Anterior Omuz İnstabilitelerinde Düğümsüz Ankor Yardımıyla Artroskopik Bankart Tamirlerinde Fonksiyonel Sonuçlarımız. 26.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü Bildiri. 25-30 Ekim 2016, Antalya.
4. Engin Çetinkaya, Sarper Gürsu, Murat Gül, Ümit Selçuk Aykut, Raşit Özcafer, Yavuz Selim Kabukçuoğlu. İnterkondiler Çentikte Takla Atmış İhmal Edilmiş Kovasapı Tipi Menisküs Yırtıkları Tamir Sonuçları. 25.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü Bildiri. 27 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya
5. Raşit Özcafer, Umit Selcuk Aykut, Engin Çetinkaya, Murat Gül, Sükrü Sarper Gürsu. Artroskopik Meniskus Tamiri Yapılan Hastalarda Eşlik Eden Ön Çapraz Bağ Yaralanması Varlığı Ve Etyolojinin Sonuçlara Etkisi. 25.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü Bildiri. 27 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya
6. Yavuz Arıkan,Yunus Emre Akman,Merter Yalçınkaya,Murat Gül,Raşit Özcafer,Yavuz Selim Kabukçuoğlu. Radius Distal Uç Yerleşimli Dev Hücreli Kemik Tümörü Sebebiyle Opere Edilmiş Hastaların Fonksiyonel Sonuçlarını Değerlendirilmesi. 24.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü Bildiri, 12-15 Kasım 2014, Antalya
7. Murat Gül, Engin Cetinkaya, Ümit Selçuk Aykut, Barıs Özkul, Yavuz Arıkan. Talus çatısındaki osteokondral lezyonların açık mozaikplasti tekniğiyle tedavisinin erken dönem sonuçları. 24.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü Bildiri. 12-15 Kasım 2014, Antalya
8. Murat Gül, Engin Çetinkaya,Ümit Selçuk Aykut, Sami Sökücü,Barış Özkul,Yavuz Selim Kabukçuoğlu. Talusun medial osteokondral lezyonlarına cerrahi yaklaşımda ters chevron osteotomisi. 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü Bildiri.. 29 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya.
9. Umut Yavuz,Murat Gül,Bilal Demir,Devrim Özer,Ferdi Dırvar,Yavuz Selim Kabukçuoğlu. İleri Evre Halluks Rigidus Hastalarında Primer Artrodez Sonuçlarımız. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, Sözlü Bildiri, 30 Mayıs- 2 Haziran 2012.
10. Murat Gül,Ümit Selçuk Aykut, Mehmet Ordueri,Osman Lapçın,Ferdi Dırvar,Yavuz Selim Kabukçuoğlu.Talus Osteokondral Lezyonlarının Tedavisinde Artroskopik Cerrahinin Yeri. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, Sözlü Bildiri, 30 Mayıs- 2 Haziran 2012.
11. Bilal Demir,Sami Sökücü,Turgay Er,Umut Yavuz,Murat Gül,Serda Duman, Yavuz Selim Kabukçuoğlu.Malign Tümör Rezeksiyonu İle Oluşan Tibia Defektlerinin Perkutan Kilitli Plak-Bone Sement-Eksternal Fiksatör İle Üç Aşamalı Biyolojik Rekonstrüksiyonu., Sözlü Bildiri, 30 Mayıs- 2 Haziran 2012
12. Atilla Sancar Parmaksızoğlu,Ufuk Özkaya,Murat Gül,Serdar Kamil Çepni,Yavuz Kabukçuoğlu. Geriatrik proksimal humerus cerrahi boyun kırıklarında konservatif tedavi sonuçları. 21.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü Bildiri, 3-8 Kasım 2009, Çeşme, İzmir.
 
1. Ayhan Kılıç,Ufuk Özkaya,Murat Gül,Sami Sökücü,Seçkin Basılgan,Yavuz Kabukçuoğlu. Skafoid nonunionlarında cerrahi tedavi ile elde edilen radyolojik ve işlevsel sonuçlar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 21.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü Bildiri, 3-8 Kasım 2009, Çeşme, İzmir.
2. Fuat Bilgili,Yavuz Kabukçuoğlu,Atilla Parmaksızoğlu,Ayhan Kılıç,Harun Mutlu,Murat Gül. Kemik Ve Yumuşak Doku Tümörlerinin Teşhisinde Radyolojik Görüntülemenin Etkinliği. 21.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü Bildiri. 3-8 Kasım 2009, Çeşme, İzmir.
F.Atıf Alan Eserler
1. Cetinkaya E, Aydin CG, Akman YE, Gul M, Arikan Y, Aycan OE, Kabukcuoglu YS. A rare knee extensor mechanism injury: Vastus intermedius tendon rupture. Int J Surg Case Rep. 2015;14:186-8. doi: 10.1016/j.ijscr.2015.07.035.
2. Gül M, Yavuz U, Sökücü S, Cetinkaya E, Arikan Y, Kabukçuoğlu YS. Flexion-adduction-external rotation method for shoulder dislocations. Acta Orthop Traumatol Turc. 2014;48(2):164-8. doi: 10.3944/AOTT.2014.13.0028.
3. Kiliç A, Sökücü S, Parmaksızoğlu AS, Gül M, Kabukçuoğlu YS. Comparative evaluation of radiographic and functional outcomes in the surgical treatment of scaphoid non-unions. Acta Orthop Traumatol Turc. 2011;45(6):399-405. doi: 10.3944/AOTT.2011.2437. .
4. Kiliç A, Kabukçuoğlu YS, Gül M, Sökücü S, Ozdoğan U. Fixed-angle volar plates in corrective osteotomies of malunions of dorsally angulated distal radius fractures. Acta Orthop Traumatol Turc. 2011;45(5):297-303. doi:10.3944/AOTT.2011.2384.
5. Parmaksizoğlu AS, Sökücü S, Ozkaya U, Kabukçuoğlu Y, Gül M. Locking plate fixation of three- and four-part proximal humeral fractures. Acta Orthop Traumatol Turc. 2010;44(2):97-104. doi: 10.3944/AOTT.2010.2275.
6. Kiliç A, Kabukçuoğlu Y, Gül M, Ozkaya U, Sökücü S. [Early results of open mosaicplasty in osteochondral lesions of the talus]. Acta Orthop Traumatol Turc. 2009 May-Jul;43(3):235-42. doi: 10.3944/AOTT.2009.235.
7. Kiliç A, Kabukçuoğlu Y, Ozkaya U, Gül M, Sökücü S, Ozdoğan U. [Volar locking plate fixation of unstable distal radius fractures]. Acta Orthop Traumatol Turc.  2009 Aug-Oct;43(4):303-8. doi: 10.3944/AOTT.2009.303.
8. Ozkaya U, Parmaksizoglu AS, Gul M, Sokucu S, Kabukcuoglu Y. Minimally invasive treatment of distal tibial fractures with locking and non-locking plates. Foot Ankle Int. 2009 Dec;30(12):1161-7. doi: 10.3113/FAI.2009.1161.
9. Ozkaya U, Parmaksizoğlu AS, Gül M, Kabukçuoğlu Y, Ozkazanli G, Basilgan S. [Management of osteoporotic pertrochanteric fractures with external fixation in elderly patients]. Acta Orthop Traumatol Turc. 2008 Aug-Oct;42(4):246-51.
10. Murat Gül, Sami Sökücü, Yavuz Kabukçuoglu, Fevziye Kabukcuoğlu, Ufuk Özkaya. Ekinizmin sık rastlanmayan etyolojisi: Intramusküler hemanjiom (Olgu sunumu) Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2011;45(1):30-3.
11. Murat Gül, Ufuk Özkaya,Atilla Parmaksızoğlu, Sami Sökücü, Yavuz Kabukçuoğlu Drop foot case caused by a ganglion cyst. Şeh Tıp Bülteni 2008; 4:42.