Prof. Dr.Murat Gürkan Arıkan

  • İlgi Alanları
  • Tüp bebek
  • Jinekolojik onkoloji
  • Laparoskopik cerrahi
  • Rekonstrüktif cerrahi
  • Uluslararası tıbbi hizmetler

Eğitim ve Uzmanlık
1982 Üniversite yerleştirme sınavında Türkiye genelinde 26.sı
1982 - 1989İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, Yükseköğrenim
08/1995 Lüksemburg  serbest genel tababet hakkının tanınması "ius practicandi“
04/1996 Avusturya tıp doktorluğu diploması Denkliği (Dr. med. univ.)
1996 Avusturya, Graz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında Uzmanlık
World University Rankings 2021, Rank: 196
Young University Rankings 2021, Rank: 21
2001 Avusturya, Graz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doç. Dr.
2001 Avusturya hükümeti, Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr.
2005 - 2010 Jinekolojik Onkoloji Eğitim ve Faaliyeti, Leoben Hastanesi
2008 Reproduksiyon Tıbbı ve İnfertilite Üst İhtisası, I. Kadın hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ludwig Maximillian Üniversitesi, Münih
World University Rankings 2021; Rank: 32

Deneyim
1986 - 1986 University of Manitoba, Winnipeg, Kanada, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
1990 - 1996 Avusturya, Graz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
2005 - 2011 Leoben Devlet Hastanesi, Avusturya
2008 I. Kadın hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ludwig Maximillian Üniversitesi, Münih
2009 Robotik cerrahi eğitimi (Da Vinci) Leverkusen, Almanya
2011 - 2013 Acıbadem Üniversitesi, Fulya Acıbadem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniği
2013 - 2015 Bahçeci Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, Fulya, Istanbul
2016 - 2020 İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Hastanesi
2021- halen Medical Park Bahçelievler Hastanesi, Kadin Hastalıkları ve Doğum Kliniği


Kurs ve Sertifikalar
ÜYTE sertifikası
Faz III klinik araştırmacı sertifikası
Antiaging tedavi sertifikası
Hastane yöneticiliği sertifikası

Mesleki Üyelikler
Viyana Tabibler Odası
Türk Tabibler Birliği
Graz Tıp Üniversitesi öğretim üyesi
Avusturya Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Avusturya Farmakoloji Derneği
Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Ödüller
Özel Laparoskopi ödülü
X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya, 2014
Slip knot technique for transient uterine artery occlusion before laparoscopic myomectomy in patients with large myomas.
Sunum Ödülü
Primär meme kanseri sonrası hormon substitusyonu .
II. Ulusal Menapoz ve Senoloji Kongresi, 1995, Istanbul.
Sunum Ödülü
Spinal ve epidural anestezi ile genel narkozun fetal pH ve fetal oksijen satürasyonu üzerine etkisi. 3. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, 1999, Antalya.
Sunum Ödülü
Peri- postmenapozal kanamalarda transvajinal sonografi ve histeroskopi. II. ulusal Menapoz ve Senoloji Kongresi, 1995 Istanbul.

I.  Yönetilen Araştırma, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 
1    İntrapartal fetal pulsoksimetri 
Graz üniversitesi etik komisyonu onaylı, prospektif proje
Finansman: Bilimsel araştırma fonu (FWF), Proje Nr. 9344.
Internasyonal kooperasyon (perinatal-fizyoloji labratuarı, Kanton Üniversite hastanesi, Zürich, Huch A, Huch R.)
Görev: 1,5 yıl proje araştırna görevlisi, 1 yıl proje yürütücüsü
2    Postpartal oksijen satürasyon ölçümleri ve fetal fizyoloji
Graz üniversitesi etik komisyonu onaylı, prospektif proje
Finansman: FWF #9344, Firma AVL Graz
Görev: Proje (yöneticisi) yürütücüsü
3    Hamilelikte profilaktik oral magnezyum substitüsyonu 
prospektif, randomize proje
Finansman: Asta Medica Ges.m.b.H.
Görev: Proje (yöneticisi) yürütücüsü
4    İnvitro histeriskopi ve endometrium kanserli hastalarda hücre diseminasyonu 
Graz Üniversitesi etik komisyonu onaylı, prospektif proje
Graz Üniversitesi, Patoloji ve Histoloji bölümleri ile kooperasyon  
Görev: Proje (yöneticisi) yürütücüsü
5        Hyperemesis gravidarum ve helikobacter enfeksiyonu 
Graz üniversitesi etik komisyonu onaylı, prospektif proje
Finansman: Graz Üniversitesi ve Firma Byk Ges.m.b.H.
Graz Üniversitesi, Gastroenteroloji ve Histoloji bölümleri ile kooperasyon  
Görev: Proje (yöneticisi) yürütücüsü
6    Magnezyum substitusyonunun erken doğum ağrıları üzerine etkisi 
Graz üniversitesi etik komisyonu onaylı, prospektif proje
prospektif randomize, multi center, internasyonal
Finansman: Asta Medica Ges.m.b.H.
Görev: Proje (yöneticisi) yürütücüsü
7    Kombine L-Carnitin ve Betamethasonun  RDS insidansı üzerine etkisi 
Viyana üniversitesi onaylı prospektif randomize proje
Finansman: Leopold Pharma
Görev: Proje (yönetici) yürütücü yardımcısı
8    Ruptüre olmamış dış gebelikte glukoz instillasyonu ile salpingotominin prospektif randomize karşılaştırılması
prospektif randomize
Görev: Proje (yöneticisi) yürütücüsü
9    Obstetrik monitorizasyon yöntemlerinin psikolojik doğum yaşanımı üzerine etkileri 
Prospektif (FWF finansmanı; proje Nr. #9344) 
Görev: Proje yöneticisi
 Proje görevlisi, disertant; Mag. Maria Deutsch (1995-1996) "Einfluss von geburtshilflichen Überwachungsgeräten auf das Erleben der Geburt"
10    Online telemonitorizasyon ve telekonsültasyonun asiste reproduksiyon tıbbında uzak hasta yaşam kalitesi ve tedavi başarısı üzerine etkileri.
Prospektif, kontrollu, internasyonal, multisentrik çalışma
2012-2015
Acıdabem Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Kodu: ATADEK 2012/336
Acıdabem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Istanbul, Graz Tıp Üniversitesi, Graz, Avusturya, Karl Fransenz Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Graz, Avusturya, Institut Feichtinger, Viyana, Avusturya. 
Görev: Proje yöneticisi
11    Asherman sendromunda kemik iliğinden elde edilen CD 34+ hücrelerin (kök hücreleri)uterus kavite içine tatbiki ile endometrium rejenerasyonunun sağlanması.
Yeniyüzyıl Üniversitesi, İstanbul, Etik kurul onayı: 3939/2918
Görev: Proje yöneticisi

II Sonuçlanmamış Araştırma 
12    Laparoskopik pelvin paraaortal lenfadenektomi, tent tekniğinin radikalite, operasyon süresi ve outcome üzerine etkileri. Prospektif gözlem çalışması
2010-2015
Landeskrankenhaus Leoben, Kadın hastalıkları ve Doğum Departmanı, Avusturya, Acibadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Istanbul
Görev: Proje (yöneticisi) yürütücüsü
    Asherman sendromunda kemik iliğinden elde edilen CD 34+ hücrelerin (kök hücreleri)uterus kavite içine tatbiki ile endometrium rejenerasyonunun sağlanması.
Görev: Proje yöneticisi
    Kalpainopatili genetik anomalili birey ve çiftlerde preimplantasyon genetik tanı için FISH, PCR ve array CGH metodları ile marker geliştirilmesi (Feasibility of PCR for preimplantation genetic testing after single cell biopsy in an infertile couple with calpainopathy.)
Internasyonal, multisentrik, prospektif çalışma
Acibadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın hastalıkları ve Doğum Departmanı, Acibadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genetik bölümü
Institut Feichtinger, Viyana, Avusturya
Graz Tıp Üniversitesi, Graz, Avusturya
Arikan G, Yakicier C, Halicigil C, Tiras B, Schlagbauer G
Görev: Proje (yöneticisi) yürütücüsü

III Yüksek Lisans Tezleri 
13    Yukarıda 9 numaralı aktivite

IV  Doktora Tezleri 
    Obstetrik monitorizasyon yöntemlerinin psikolojik doğum yaşanımı üzerine etkileri 
Prospektif (FWF finansmanı; proje Nr. #9344) 
Proje görevlisi, disertant; Mag. Maria Deutsch (1995-1996) "Einfluss von geburtshilflichen Überwachungsgeräten auf das Erleben der Geburt"
    İnfertil çiftlerde erkek faktörünün embryo kalite ve implantasyon üzerine etkisinin retrospektif araştırması. T.C. Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Embryoloji Tez Danışmanlığı, Gözde Akçaoğlu, 2018

V      Yayınlar 
TOPLAM ATIFLAR     680 (2018`de sadece uluslarası kaynaklara göre)
V -A Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
No.    Makale
14    Are endometrial carcinoma cells disseminated at hysteroscopy functionally viable? Arıkan G, Reich O, Weiss U, Hahn T, Tamussino K, Pickel H, Desoye G. Gynecologic Oncology. 2001; 83(2): 221-226.
15    Reusable sensors in intrapartum foetal reflection pulse oximetry. Arıkan G, Hass J, Giuliani A, Haeusler M Biosensors and Bioelectronics. 2002,28,152-159.
16    Hyperglycaemia in vitro alters the proliferation and mitochondrial activity of the  choriocarcinoma cell lines BeWo, JAR and JEG-3 as models for human first-trimester trophoblast. Weiss U, Cervar M, Puerstner P, Schmut O, Haas J, Mauschitz R, Arikan G, Desoye G. Diabetologia 2001;44:209-219.
17    Reproductive outcome after laparoscopic instillation of hyperosmolar glucose into unruptured tubal pregnancies. Giuliani A, Hoenigl W, Schoell W, Tamussino K, Arikan G, Lang P. Fertility Sterility, 2001;76, 366-369.
18    Physiological leukocytosis during pregnancy is associated with changes in glucose transporter expression of maternal peripheral blood granulocytes and monocytes. Korgun E; Demir R; Sedlmayr P; Desoye G; Arıkan G; Puerstner P; Haeusler M; Dohr G; Skofitsch G; Hahn T. American Journal of reproductive immunology. 2002, 48, 110-116
19    Sustained hypoglycemia affects glucose transporter expression of human blood leukocytes. Korgun E; Demir R; Sedlmayr P; Desoye G; Arıkan G; Puerstner P; Haeusler M; Dohr G; Skofitsch G; Hahn T. Blood Cells Molecules and Diseases. 2002, 28, 152-159
20    Outcome of pregnancies after non-amniocentesis-induced premature rupture of membranes at 14 to 23 weeks’ gestation. Scholz HS, Arikan G, Benedicic C, Petru E, Haas J, Peter A. M. Weiss PAM. Wien Klin Wochenschr 2002;114:1–2: 50–53
21    Spontaneous vaginal delivery in the birth-chair versus in the conventional dorsal position: a matched controlled comparison. Scholz HS, Benedicic C, Arikan G, Haas J, PEtru E. Wien Klin Wochenschr 2001;113:17-18:695-697
22    Low fetal oxygen saturation at birth and acidosis. Arıkan G, Scholz HS, Haeusler MCH, Giuliani A, Haas J, Weiss PAM. Obstetrics Gynecology 2000;95:565-71
23    Cord blood oxygen saturation in vigorous neonates at birth – What is Normal? Arıkan G, Scholz HS, Petru E, Haeusler MCH, Haas J, Weiss PAM. Brit J Obstet Gynaecol, 2000;107:987-994.
24    Maternal perceptions of labor with fetal monitoring by pulse oximetry in a research setting. Arıkan G, Haeusler MCH, Deutsch MT, Greimel E, Dorfer M. Birth 1998, 25 (3), 182-189.
25    Local injection of hyperosmolar glucose solution versus linear salpingotomy for tube-preserving therapy of unruptured tubal pregnancy with serum hCG level < 2500 IU.L. Arıkan G, Jelinek B, Tamussino K, Basver A, Haas J, Lang PFJ. Fertil Steril, 2001; 75(4): 826-827
26    Fetal pulse oximetry and visual online signal identification in the second stage of
labor. Haeusler MCH, Arıkan G, Haas J, Kainer F. Am J Obstet Gynecol
1996;175:1071-4.
27    Thrombocytosis as a prognostic factor in endometrial carcinoma. Gücer F, Moser F, Tamussino K, Reich O, Haas J, Arıkan G, Petru E, Winter R. Gynecologic Oncology 1998;70:210-4
28    Does the hemoglobin concentration in fetal blood interfere with the accuracy of fetal pulse oximetry? Arıkan G, Haeusler MCH, Haas J, Scholz HS. Fetal Diagn Ther 1998;13:236-40
29    I. Österreichische Konsensus Konferenz Magnesium. IV. Arbeitsgruppe: Geburtshilfe, Konsensusbericht. Weiss PAM, Arıkan G, Golasewski T, Göldner H, Lechner W, Trotsenburg M, Weidinger H. J Miner. Stoffwechs. ISSN: 1023-7763. 1996;1:31-37
30    Frühgeburtlichkeit unter oraler Magnesiumsubstitution bei unkomplizierten Schwangerschaften. Arıkan G, Gücer F, Schöll W, Weiss PAM. Eine randomisiert kontrollierte klinische Studie. Geburtsh u Frauenheilk 1997;57:491-5.
31    Course of maternal serum magnesium levels in low-risk gestations and in preterm labor and delivery. Arikan, G, Panzitt, T; Gücer, F; Scholz, HS; Reinisch, S; Haas, J; Weiss, PA. Fetal Diagn Ther. 2000; 14(6): 332-336.

32    Two -Year Follow-Up of Patients with Endometrial Carcinoma After Preoperative Fluid Hysteroscopy. Gucer F, Tamussino K, Reich O, Moser F, Arikan G, Winter R. Int J Gynecol Cancer 1998 8: 476-480. 
33    Peritoneal Cytology After Fluid Hysteroscopy in Patients with Endometrial Carcinoma. Gucer F, Pieber D, Arikan G, Lang P, Tamussino K, Winter R. Geburtsh Frauenheilk 1997 57: 435-439.

34    Prognosis of Invasive Cervical-Carcinoma in Pregnant Versus Nonpregnant Patients. Scholl W, Haas J, Giuliani A, Petru E, Tamussino K, Gucer F, Arikan G, Winter R. Geburtsh Frauenheilk 1997 57: 624-628. 

35    Diagnostic value of combined vaginal ultrasound and hysteroscopy in peri- and postmenopausal bleeding. Gucer F, Arikan G, Petru, E, Mitterdofer B, Lahousen M, Lax S. Gynakol Geburtshilfliche Rundsch. 1996; 36(1):9-13 

36    Contrast sonography for inconclusive findings on routine sonography. Gücer F, Häusler MC, Arikan G, Pieber D. Int J Gynaecol Obstet. 1996; 54(2):161-165

37    Jubiläumskongress 10 Jahre Magnesiumforum Bad Radkersburg-Graz. Linhart P, u.A. Arikan G. Mineralstoffwechsel ISSN: 1023-7763. 1998;2:7-12.
38    Pregnancies in patients with premature ovarian failure. Gücer F, Urdl W, Pieber D, Arikan G, Giuliani A, Auner H. Clin Exp Obstet Gynecol. 1997; 24(3):130-132

39    Twin Pregnancy in Uterus Didelphys.Panzitt T, Gucer F, Walcher W, Arikan G. Geburtsh Frauenheilk 1997 57: 685-686. 

40    Vergleich von Reflexionspulsoximetrie und von Kardiotokographie zur intrapartalen Überwachung bei fetaler Arrhythmie und kardialem Vitium. Arıkan G, Etschmaier S, Schöll W, Kainer F, Haeusler MCH. Geburtsh u Frauenheilk 1997:57:581-83.
41    Rare manifestations of ovarian hyperstimulation syndrom.- case reports. Arıkan G, Giuliani A, Gücer F, H Auner, Urdl W. Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology ISSN:0390-663. 1997:3;154-156.
42    Low fetal oxygen saturation at birth and acidosis – Letter to Editor. Arikan G, Haeusler MCH, Weiss PAM. Obstet Gynecol. 2000; 96(1): 155-156. 

43    Stellenwert oraler Magnesiumsubtitution in der Schwangerschaft. Eine Literatur Übersicht. Arıkan G, Reinisch S, Panzitt T, Gücer F, Scholz H, Winter R. Journal für Mineralstoffwechsel ISSN: 1023-7763. 1998;2:19-22.
44    Orale Magnesiumsubstitution in der Schwangerschaft und vorzeitige Wehen. Vorläufige Ergebnisse. Arıkan G, Panzitt T, Gücer F, Boritsch J, Weiss PAM. Journal für Mineralstoffwechsel ISSN: 1023-7763. 1996:2;12-17.
45    Frühgeburt unter oraler Magnesiumsubstitution bei unkomplizierten Schwangerschaften. Arıkan G, Panzitt T, Boritsch J, Gucer F, Schöll W, Weiss PAM, R Winter. Die Hebamme 1999;12:71-4.
46    Malignancy arising in extraovarian endometriosis during estrogen stimulation. Gücer F, Pieber D, Arıkan G. European Journal of Gynaecological Oncology ISSN: 0392-2936. 1997;29:39-41. 
47    Free Radicals, bound and fetal distress. Arıkan G. Editör ile Correspondence. BJOG, 2000;8:107:vii 
48    Rare cases of low grade and metastatic appendiceal neuroendocrine tumor co-existing with severe endometriosis, Arikan G, Tokat F, İnce U. Arch Obstet Gynecol, Arch Gynecol Obstet (2013) 287:1263–1266.
V - B  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 
No.    Bildiri 
48    Personolized embryo transfer (pET) after Endometrial Receptivity Array (ERA) in patients with repeated implantation failure –an observational study 
Arikan G, N. Findikli, M. Gultomruk, E. Yagmur, G. Karlikaya, M. Bahceci, ESHRE Annual Meeting Lisabon 14.-17.6.2015
49    (invited lecture) Primary debulking in patients with stage IIIB-IV epithelial ovarian cancer. Multidisciplinary approach - Diaphragmatic surgery”. Arıkan G, Oncology congress, Kosovo, 3.11.2012
50    (invited lecture) Minimal invasive surgery in endometrial and cervical cancer. New techniques in laparoscopy. Arıkan G, Oncology congress, Kosovo, 3.11.2012
51    (invited lecture) İnfertilite tedavisi forumu. Arikan G. Viyana, 19.03.2011
52    (invited lecture) İnfertilite tedavisi forumu. Arikan G. Zürih, 29.09.2011
53    (invited lecture) Behandlung der Extrauteringraviditaet: medikamentös, operativ, expektativ? Arikan G. VI Update in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Viyana, 28.2.-1.3.2002
54    Fetal asfiksi. Perinatoloji toplantıları, Arıkan G. Fulya Acıbadem Hastanesi. 11.11.2010, İstanbul
55    Single port uygulamaları, Arıkan G. Jinekolojide video laparoskopik cerrahi kursu. 27.02.2011, Maslak, Istanbul 
56    Are endometrial carcinoma cells disseminated at hysteroscopy functionally viable? Arıkan G, Reich O, Weiss U, Hahn T, Tamussino K, Pickel H, Desoye G. Gynecologic Oncology. 34th Annual Meeting SGO, Miami USA, 16.-20.03.2012
57    (invited lecture) Verschleppung von lebenden Tumorzellen bei der Hysteriskopie und deren klinischer Bedeutung. Arıkan G. Universitaetsfrauenklinik Insbruck, 1.5.2002.
58    Yardimci üreme tekniklerinde güncel durum. Moderatör. Arikan G, 23.01.2011, Maslak Acibadem Hastanesi.
59    The birth chair: is it safe? Benedicic C, Scholz HS, Walcher W, Arıkan G, Haas J, Petru E. XXV Alpe Adria Meeting, XVII Congress of Perinatal medicine,
10.-11. 10.2003, Maribor, Slovenia. 
60    Outcome of Pregnancies after Non-Amniocentesis-Induced Premature Rupture of
Membranes at 14 to 23 Weeks’ Gestation. Benedicic C, Scholz HS, Walcher W, Arıkan G, Petru E, Haas J, Weiss PAM. XXV Alpe Adria Meeting, XVII Congress
of Perinatal medicine, 10.-11. 10.2003, Maribor, Slovenia. 
61    Präkanzeröse und maligne Läsionen der Vulva -Diagnostik und Therapie. Arıkan G, Leikermoser R. O.Ö Fortbildung für Gynäkologen in Hinterstoder, 17-20.03.2004
62    Innovations in oncological surgery: laparoscopic paraaortic lymphadenectomy. Arikan G. IX Turkish-German Gynecology Congress, 4-8 Mayıs 2011, Antalya (Lecture and abstract book 192-193)
63    Stellenwert der sonografischen Messung der Endometriumdicke in der Postmenopause. Arikan G.  Speculum 2006;24:1:30
64    Kryokonservierung von Zellen & Gewebe Anwendung in der Reproduktionsmedizin. Arikan G. Symposium für Gewebe- und Zelltherapie, Universität Graz,  27.11.2008 (online publication:http://www.medunigraz.at/UBT/Symposium_27112008-Dateien/Vortrag_Arikan.pdf) 
65    Non visible endomeriosis infiltrating uterosacral ligaments in symptomatic patients. Arikan G, Plotho B, Ralph G. AAGL 5th int. Congress of Gynecological Endoscopy (TSGE) IV Ann. Sc. Meeting. 7.4.2011, Istanbul
66    Tent tecnique for paraaortic lymphadenectomy. AAGL 5th int. Congress of Gynecological Endoscopy. Arıkan G, Plotho B, Ralph G.  (TSGE) IV Ann. Sc. Meeting. 7.4.2011, İstanbul
67    Radical excision of deep endomeriosis. Arikan G. IX Turkish-German Gynecology Congress, 4-8 Mayıs 2011, Antalya (Lecture and abstract book 162)
68    Innovationen in der radikal- onkologischen Chirurgie: Paraaortale Lymphadenektomie. Arikan G, Plotho B, Ralph G. Geburtsh Frauenheilk. 2010;70:424.
69    Malignancy arising in extraovarian endometriosis during estrogen stimulation. Gücer F, Pieber D, Arıkan G. Human Reprod 1997;(Suppl. 1): 317.
70    Effect of hyperglycaemia in vitro on first trimester human trophoblast invasion. Weiss U, Cervar M, Arıkan G, Haas J, Desoye G. Placenta 1999; 20: A70.
71    Thrombocytosis as a prognostic factor in endometrial carcinoma. Gücer F, Schöll W, Moser F, Tamussino K, Reich O, Haas J, Arıkan G, Winter R. Gynecol Oncol 1998;68:130.
72    Are endometrial carcinoma cells disseminated at hysteroscopy functionally viable? Arıkan G, Reich O, Weiss U, Hahn T, Tamussino K, Pickel H, Desoye G. Gynecologic Oncology. 2002; 84: 528.
73a    The influence of sensor performance on the accuracy of fetal pulse oximetry. Arıkan G, Haeusler MCH. Am J Obstet Gynecol 1997
73b    Visual online signal identification and the accuracy of fetal pulse oximetry in second stage of labour. Arıkan G, Haeusler MCH, Kainer F, Haas J. Am J Obstet Gynecol 1996:174;491.
74    Reusable sensors in fetal pulse oximetry - a cost benefit analysis. Arıkan G, Haeusler MCH, Haas J. Am J Obstet Gynecol 1998;178:S39.
75    Maternal serum magnesium levels in low risk pregnancies. Arıkan G, Panzitt T, Gücer F, Boritsch J, Haeusler MCH, Weiss PAM. Am J Obstet Gynecol 1998;178:S168.
76    Hyperglycemia in vitro alters the invasion of trophoblast from human first trimester placenta into extracellular matrices. Weiss U, Arıkan G, Haas J, Cervar M, Desoye G. Diabetes 2000;49 (1):A316.
77    Hat die Endometriumdicke bei asymptomatischen Frauen einen Stellenwert? Arikan G. Endometrium Symposium. Pathologie, Univ. Graz. 11.2.2006,
78    Oral magnesium supplementation and the prevention of preterm labor Arıkan G, Panzitt T, Gücer F, Boritsch J, Trojovski A, Haeusler MCH. Am J Obstet Gynecol 1997:176;S45.
79    The influence of sensor performance on the accuracy of fetal pulse oximetry. Arıkan G, Haeusler MCH. Am J Obstet Gynecol 1997;176:S63.
    
80    Behandlung der Extrauteringraviditaet: medikamentös, operativ, expektativ? VI Update in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Arikan G, Viyana, 28.2.-1.3.2002
81    Fuzzy Sources of Intranatal Risk Assessment: Preductal Oxygen Saturation And Pulse Oximetry Measurements”, Güler N, Gürgen F, Arıkan G. EIS'2004, 29 Şubat - 2 Mart 2004, Maderia, Portekiz. 
82    The Accuracy And Reliability Of Oxygen Saturation Prediction In Neurofuzzy Intranatal Risk Assessment Decision ” Güler N, Gürgen F, Arıkan G. ICANN/ICONIP'03 26-29 Haziran, İstanbul/Türkiye. 
83    On the Indication of Intranatal Adverse Conditions by Using Local Information Content”, Gürgen F, Arıkan G., TAINN 2001, Kıbrıs 
84    Intranatal Risk Assessment of Fetus by Using Pulse Oximetry and Intelligent Decision Techniques, Güler N, Gürgen F, Arıkan G. 2 nd European Medical & Biyological Engineering Conference, 4-8 Aralık 2002 Viyana/Avusturya. - Proc. Pp. 666-667, 2002.
85    The Diagnosis of Intranatal Adverse Conditions by Using Local and Global Information Content”, The Sixteenth International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCISS XVI), Güler N, Buk O, Gürgen F, Arıkan G. 5-7 Kasım 2001, Antalya/Türkiye. 
86    Using of Local Information for Diagnosing Intranatal Adverse Conditions by Pulse Oximetry, Güler N, Gürgen F, Arıkan G. 23 rd Annual International Conference of the IEEE-Engineering in Medicine and Biology Society, 25-28 Ekim 2001, İstanbul/Türkiye 
87    İntranatal Kan Hemoglobin Miktarının Yansımalı Darbe Oksimetresi İle Değerlendirilmesi. Güler N, Gürgen F, Varol F, Arıkan G. Biyomud2000 27-28 Kasım 2000, İstanbul/Türkiye.
88    On the Indication of Intranatal Adverse Conditions by Using Local Information Content. Güler N, Gürgen F, Arıkan G. TAINN 2001, Kıbrıs. 
89    Maligne Entartung von extraovariellen Endometriose Herden unter Östrogenstimulation. Gücer F, Pieber D, Arıkan G. Journal für Menopause ISSN: 1023-0904. 1997;1:17-18.
90    Laparoskopische Operationen in der Gynäkologie; Vorteile, Komplikationen. Ergun B, Lang P, Arıkan G. Journal of Minimal Invasive Surgery 1994;3:39.
91    Der Stellenwert der Pulsoximetrie als intrapartale Überwachungsmethode. Häusler MCH, Arıkan G, Haas J, Scholz HS. Speculum ISSN: 1011-8772. 1998;SI:76.
92    Erfahrungen beim Einsatz der Reflexionspulsoximetrie zur fetalen Überwachung in der Austreibungsphase. Arıkan G, Häusler MCH, Kainer F, König V, Huch A, Huch R. Perinatal Medizin ISSN: 0936-7160. 1995:7:(4)128.
93    Bedeutung einer Endometriumhyperplasie für die Prognose eines Endometriumkarzinoms. Gücer F, O. Reich, Pieber D, Arıkan G, H. Scholz, Haas J. Journal für Menopause ISSN: 1023-0904. 1997;1:17.
94    Malignancy arising in extraovarian endometriosis during estrogen stimulation. Gücer F, Pieber D, Arıkan G. Human Reprod 1997;12:R188-R188.
95    Können die Lage des Feten und der Geburtsmodus fetale Oxygenierung und Säure-Basen-Status beeinflußen? -Eine prospektive Analyse. Arıkan G, Scholz HS, Moser F, Hüttner U, Gücer F, Haas J, Haeusler MCH. Gynäkol Geburtsh Rndsch 1999;39:62.
96    Der Einfluss der Sensor-Qualitätsprüfung auf die Aussagekraft der Reflexionspulsoximetrie. Arıkan G, Etschmeier S, Haeusler MCH. Gynäkol Geburtshilfliche Rndsch 1997;37:107.
97    Primär vaginale Entbindung der Beckenendlage - Einfluß des vorzeitigen Blasensprungs, des Oligohydramnions und der Geburtseinleitung auf den Geburtsmodus. Hüttner U, Giuliani A, Arıkan G, Weiss PAM. Gynäkol Geburtshilchfliche Rndsch 1999;39:75.
98    Pulsoximetrische Überwachung des Feten in der Austreibungsperiode. Häusler MCH, Arıkan G, Kainer F. Arch Obs Gyn 1996: 258 (1); 65.
99    Tumorzellverschleppung durch Flüssigkeitshysteroskopie beim Endometriumkarzinom. Pieber D, Gücer F, Arıkan G. Arch Obs Gyn 1996: 258 (1); 208.
100    Bildanalytische Quantifizierung der endothelialen Immunreaktivität und ihre Bedeutung als Prognosefaktor bei Ovarialkarzinomen. Schöll W, Tamussino K, Pieber D, Arıkan G. Gyn Geburtshilchfliche Rndsch 1997;37:92.
101    Geburtshilfliche Ergebnisse bei spontanem vorzeitigen Blasenprung zwischen der 15. und der 24 Schwangerschaftswoche. Scholz HS, Benedicic C, Arıkan G, Haas J, Weiss P, Petru E. Geburtsh Frauenheilk 2000;60:S170.
102    The birth chair: is it safe?. XXV Alpe Adria Meeting, XVII Congress of Perinatal medicine. Benedicic C, Scholz HS, Walcher W, Arikan G, Haas J, Petru E. 10.-11. 10.2003, Maribor, Slovenia. Book of Abstracts: p 81
103    Benedicic C, Scholz HS, Walcher W, Arikan G, Petru E, Haas J, Weiss PAM.
Outcome of Pregnancies after Non-Amniocentesis-Induced Premature Rupture of
Membranes at 14 to 23 Weeks’ Gestation. XXV Alpe Adria Meeting, XVII Congress of Perinatal medicine, 10.-11. 10. 2003, Maribor, Slovenia. Book of Abstracts: p 79
104    Benedicic C, Scholz HS, Walcher W, Arikan MG, Haas J, Petru E.
The birth chair: is it safe? XXV Alpe-Adria-Meeting, XVII Congress of Perinatal
medicine, Maribor, Slovenia, 10.-11.10.2003
105    Benedicic C, Scholz HS, Walcher W, Arikan MG, Petru E, Haas J, Weiss PAM.
Outcome of Pregnancies after Non-Amniocentesis-Induced Premature Rupture of
Membranes at 14 to 23 Weeks’ Gestation. XXV Alpe-Adria-Meeting, XVII Congress
of Perinatal medicine, Maribor, Slovenia, 10.-11.10.2003
106    Arikan G, Urdl W, Boritsch J. Hormones and Voice-the Gynecologists view. 5th Pan European Voice Conference. Graz, 28.8.-30.8.2003
107    Magnesium aus geburtshilflicher Sicht. Arikan G, Gücer F, Panzitt T, Boritsch J, Weiss PAM. Magnesium Konsensus-Konferenz, 01-03.12.1995, Bad Tatzmannsdorf 
108    Einfluß der Signalausbeute auf die Aussagekraft der pulsoximetrischen Messungen sub partu. Arikan G, Häusler MCH, Gücer F, Kainer F. Jahrestagung der österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 05-08.06.1996, Millstatt
109    Orale Magnesiumsubstitution in der Schwangerschaft und vorzeitige Wehen. Arikan G, Panzitt T, Gücer F, Boritsch J, Walcher W, PAM Weiss.Tagung der österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 05-08.06.1996, Millstatt
110    Ist die Aussagekraft der intrapartalen Reflexionspulsoximerie abhängig vom Fetal-Hämoglobin? Arikan G, Etschmaier S, Häusler MCH, Pawlitschko R. Gemeinsame Jahrestagung der ÖGGG und BGGF, 29-31.05.1997, Graz
111    Kann eine orale Magnesium Substitution den Verlauf des Serummagnesiums während der Schwangerschaft beeinflußen? Arikan G, Panzitt T, Boritsch J, Etschmaier S, Schöll W, Weiss PAM. Gemeinsame Jahrestagung der ÖGGG und BGGF, 29-31.05.1997, Graz
112    Magnesiumsubstutition und Frühgeburtlichkeit. Arikan G, Boritsch J, Panzitt T, Etschmaier S, Schöll W, Weiss PAM. Gemeinsame Jahrestagung der ÖGGG und BGGF, 29-31.05.1997, Graz
113    Stellenwert der Sauerstoffsättigung bei der Diagnose der fetalen Azidose. Arikan G, Scholz HS, Walcher W, Reinisch S, Giuliani A, Haas J, Weiss PAM. Österreichische Gesellschaft für prä- und perinatale Medizin, 27.02.1999, Viyana
115     The effect of pregnancy induced hypertension and preeclampsia on mode of delivery, fetal oxygenation and acid base status. Arikan G, Scholz HS, Walcher W, Giuliani A, Haeusler MCH, Reinisch S, Weiss PAM. XIIIth Congress of perinatal medicine, XXIst Alpe-Adria Meeting. 07-09.09.1999, Graz
116    Prospektive Analyse einer oralen Magnesiumsubstitution in der Schwangerschaft. Arikan G, Boritsch J, Panzitt T, Weiss PAM, Haas J. 1. Pfingstkongress, Türkisch-Deutsche Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie, 02-05.06.1995, Antalya
117    Probleme und Zukunftsaspekte in der intrapartalen Überwachung des Feten. Arikan G. 1. Pfingstkongress, Türkisch-Deutsche Gesellschaft der Geburtshilfe und Gynäkologie, 02-05.06.1995, Antalya
118    Erfahrungen beim Einsatz der Reflexionspulsoximetrie zur fetalen Überwachung in der Austreibungsphase. Arikan G, Häusler MCH, Kainer F, König V, Huch A, Huch R. 17. Deutscher Kongress für Perinatale Medizin, 30.11.-02.12.1995, Berlin
119    Psychological aspects of intrapartum fetal surveillance by pulse oximetry compared to cardiotocography - a prospective study. Arikan G, Häusler MCH, Kainer F, Roth R. Fetal surveillance: new developments in pulse oximetry, 17.-18.12.1995, Nijmegen
120    Visual on line signal identification and the accuracy of fetal pulse oximetry in second stage of labour. Arikan G, Haeusler MCH, Kainer F, Haas J. 16th Annual Meeting of the Society of Perinatal Obstetricians, 04-10.02.1996, Kamuela, Hawai
121    The influence of arterial . venous blood admixture on fetal pulse oximetry. Arikan G, Haeusler MCH. XII International congress "The fetus as a patient", 23-25.06.1996, Grado
122    Wirkungen einer kombinierten Therapie mit L-Carnitin und Betamethason auf Inzidenz des Respiratory Distress Syndroms.Eine prospektive randomisierte multizentrische Studie. Arikan G, Cavusoglu V, Schauer C, Gücer F, Walcher W. Alpe Adria Meeting, 04.10.1996, Udine
123    Oral magnesium supplementation and the prevention of preterm labor. Arikan G., Panzitt T, Gücer F, Boritsch J, Trojovski A, Haeusler MCH. XVII. Annual Meeting of the Society of Perinatal Obstetricians, 20-25.01.1997, Los Angeles
124    The influence of sensor performance on the accuracy of fetal pulse oximetry. Arikan G, Haeusler MCH. 17th Annual Meeting of the Society of Perinatal Obstetricians, 20-25.01.1997, Los Angeles
125    Der Einfluß der Sensor-Qualitätsprüfung auf die Aussagekraft der Reflexionspulsoximetrie. Arikan G, Etschmeier S, Haeusler MCH. XV. Akademische Jahrestagung deutschsprechender Hochschullehrer in der Gynäkologie und Geburtshilfe, 16-19.04.1997, Interlaken
126    Meßqualität wiederverwendbarer Sensoren in der intrapartalen Reflexionspulsoximetrie. Arikan G, Häusler MCH, Gücer F, Pawlitschko R. 2. internationaler Pfingstkongress, 16-20.05.1997, Antalya
127    Ovarielles Hyperstimulationssyndrom (OHSS) -Fallberichte. Arikan G, Urdl W, Giuliani A, Gücer F, Auner H. 2. Internationaler Pfingstkongress, 16-20.05.1997, Antalya
128    Frühgeburtlichkeit unter oraler Magnesiumsubstutition bei risikoarmen Schwangerschaften. Arikan G, Boritsch J, Panzitt T, Gücer F, Schöll W, Weiss PAM. 2. internationaler Pfingstkongress, 16-20.05.1997, Antalya
129    The influence of fetal hemoglobin on the accuracy of fetal pulse oximetry. Arikan G, S Etschmeier, Haas J, Häusler MCH. XIII. International Congress "The fetus as a patient", 12-15.06.1997, Basel
130    Reusable sensors in fetal pulse oximetry. Arikan G, Etschmeier S, Haas J, Häusler MCH. International symposium for intrapartum surveillance 02-03.06.1997, Paris
131    Maternal serum magnesium levels in low risk pregnancies. Arikan G, Panzitt T, Gücer F, Boritsch J, Haeusler MCH, Weiss PAM. 18. SPO-Meeting, 01-08.02.1998, Miami
132    Reusable sensors in fetal pulse oximetry.-a cost benefit analysis. Arikan G, Haeusler MCH, Haas J. 18. SPO-Meeting, 01-08.02.1998, Miami
133    Stellenwert der Sauerstoffsättigung bei der Diagnose der fetalen Azidose. Arikan G, Scholz HS, Walcher W, Reinisch S, Giuliani A, Haas J, Weiss PAM. Österreichische Gesellschaft für prä- und perinatale Medizin, 27.02.1999, Viyana
134    Diagnostic value of pH, pCO2, pO2, and SaO2 in the management of labor. Arikan G, Scholz HS, Walcher W, Herzog-Wilfinger M, Haeusler MCH. XXII. Congress of perinatal medicine, XX. AlpeAdria Meeting, 02-03.10.1998, Postojna, Slovenia
135    Können die Lage des Feten und der Geburtsmodus fetale Oxygenierung und Säure-Basen-Status beeinflußen? -Eine prospektive Analyse. Arikan G, Scholz HS, Moser F, Hüttner U, Gücer F, Haas J, Haeusler MCH. Bayerische Gesellschaft für Geburtshilfe und Frauenheilkunde e.V. und Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe Gemeinsame Tagung, 02-05.06.1999, Klinikum Großhadern, München
136    Glukoseinstillation versus Salpingotomie bei unrupturierter Tubargravidität -eine retrospektive Analyse. Arikan G, Lang P, Scholz HS, Haas J, Moser F, Gücer F, Winter R. III. Jahrestagung der Deutsch-türkische Gesellschaft für Gynäkologie, 19-23.05.1999, Antalya
137    Primär laparoskopisches Vorgehen bei abdomineller Schwangerschaft und mikropapillärem serösen Karzinom- Ein Fallbericht. Arikan G, Lang P, Tamussino K, Lax S, Reich O, Moser F, Winter R. III. Jahrestagung der Deutsch-türkische Gesellschaft für Gynäkologie, 19-23.05.1999, Antalya
138    Einfluß der Spinal- . Epiduralanästhesie und der Allgemeinnarkose auf den fetalen pH und die fetale Sauerstoffsättigung. Arikan G, Scholz HS, Moser F, Giuliani A, Haas J, Haeusler MCH, Weiss PAM. III. Jahrestagung der Deutsch-türkische Gesellschaft für Gynäkologie, 19-23.05.1999, Antalya
139    The effect of pregnancy induced hypertension and preeclampsia on mode of delivery, fetal oxygenation and acid-base status. Arikan G, Scholz HS, Walcher W, Giuliani A, Häusler MCH, Reinisch S, Weiss PAM. XIII. Congress of Perinatal Medicine XXI. Alpe Adria Meeting, 07-09.10.1999, Graz.
140    Reusable sensors in intrapartum fetal reflection pulse oximetry. Arikan G, Haas J, Haeusler MCH. The 6th World Congress on Biosensors. 24-26.05.2000, San Diego.
141    Hyperosmolar glucose instillation versus salpingostomy by laparoscopy in unruptured tubal pregnancy with serum ßhCG levels <2500 UI.L. Arikan G, Scholz HS, Jelinek B, Tamussino K, Giuliani A, Haas J, Lang P. XVI. FIGO World Congress. 03-07.09.2000, Washington.
142    Viability and adhesion of hysteroscopically disseminated endometrial cancer cells in-vitro. Arikan G, Weiss U, Reich O, Hahn T, Pickel H, Cervar M, Desoye G. XVI. FIGO World Congress. 03-07.09.2000, Washington.
143    Hyperglycemia in vitro alters the invasion of trophoblast from human first trimester placenta into extracellular matrices. Weiss U, Arikan G, Haas J, Cervar M, Desoye G. 60th scientific sessions. American Diabetes Association. 9-13.06.2000, San Antonio, Texas.
144    Hyperglycemia invitro stimulates invasion of first trimester human trophoblast under certain conditions. Weiss U, Arikan G, Hass J, Desoye H. 31. Annual meeting for the study of diabetes. Diabetic pregnancy study group. 22-24.10.1999. Brijini, Croatia
145    Zervixkarzinom und Schwangerschaft. Schöll W, Giuliani A, Arikan G, Thiel I, Tamussino K. Wissenschaftliche Sitzung der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 17.01.1995, Viyana 
146    Reflection pulse oximetry measurements with visual online exclusion of artifacts. Häusler MCH, Arikan G, Kainer F, Gücer F. Wissenschaftliche Sitzung der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 13.01.1996, Viyana
147    Peritonealzytologie bei hysteroskopierten Fällen mit einem Endometriumkarzinom. Gücer F, Pieber D, Arikan G. Jahrestagung der österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 05-08.06.1996, Millstatt
148    Schwangerschaft und Zervixkarzinom. Schöll W, Arikan G, Thiel I, Giuliani A, Tamussino K, Winter R. Wissenschaftliche Sitzung der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 17.01.1995, Viyana
149    Kontrastsonographie vor der Kürettage. Gücer F, Haeusler MCH, Arikan G, Pieber D. Jahrestagung der österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 05-08.06.1996, Millstatt
150    Isolierte Thrombozytopenie bei drohender Frühgeburt. Walcher W, Hönigl W, Arikan G, Zivkovic F. Jahrestagung der österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 05-08.06.1996, Millstatt
151    Der geburtshilfliche Symphysenschaden. Schöll W, Kainer F, Arikan G. Jahrestagung der österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 05-08.06.1996, Millstatt
152    Stellenwert einer L-Carnitin Behandlung in Frühgeburtlichkeit. Ergebnisse einer randomisiert kontrollierten Studie. Salzer H et al. (u.A. Arikan G). Jahrestagung der österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 05-08.06.1996, Millstatt
153    Kontrastsonographie bei intrauterinen Pathologien. Gücer F, Haeusler MCH, Arikan G, Pieber D. Österreichische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin Jahrestagung, 09.10.1996, Graz
154    Bedeutung einer Endometrium-Hyperplasie für die Prognose eines Endometriumkarzinoms. Gücer F, Reich O, Pieber D, Arikan G, Scholz HS, Haas J. Menopause 1997, 15-17.05.1997, Viyana
155    Maligne Entartung von extraovariellen Endometriose-Herden unter Östrogenstimulation. Gücer F, Pieber D, Arikan G. Menopause 1997, 15-17.05.1997, Viyana
156    Der Stellenwert der Pulsoximetrie als intrapartale Überwachungsmethode. Häusler MCH, Arikan G, Haas J, Scholz H. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 11-13.06.1998, Bad Gastein
157    Congenitale Erythroleukämie- Diagnose aus der Placenta. Karpf EF, Beham-Schmid C, Arikan G, Ullmann zzR, Gürtl B, Haas O. 14. Arbeitsgespräch der Arbeitsgemeinschaft Kinderpathologie, 29.09.-01.10.2000. Humbolt-Universität Berlin, Charite, Campus Virchow-Klinikum.
158    Bedeutung einer Endometriumhyperplasie für die Prognose eines Endometriumkarzinoms. Gücer F, Reich O, Pieber D, Arikan G, Scholz HS, Haas J. Gemeinsame Jahrestagung der ÖGGG und BGGF, 29-31.05.1997, Graz
159    Maligne Entartung von extraovariellen Endometriose Herden unter Östrogenstimulation. Pieber D, Gücer F, Arikan G, Tamussino K. Gemeinsame Jahrestagung der ÖGGG und BGGF, 29-31.05.1997, Graz
160    Einsatz wiederverwendbarer Sensoren in der intrapartalen Reflexionspulsoximetrie. Etschmaier S, Arikan G, Häusler MCH, Pawlitschko R. Gemeinsame Jahrestagung der ÖGGG und BGGF, 29-31.05.1997, Graz
161    Schwangerschaft und gynäkologische Malignome:Fallberichte der Frauenklinik Graz. Schöll W, Arikan G, Thiel P, Giuliani A, Lahousen M. International conference on cancer in pregnancy, 07-09.10.1994, Münster
162    Laparoskopische Operationen in der Gynäkologie; Entwicklungen. Ergun B, Arikan G, Lang P. 1. Nationaler Kongress für endoskopische Chirurgie, 10-13.10.1993, Istanbul
163    The accuracy of pulse oximetry readings in the second stage of labour. Häusler MCH, Arikan G, Kainer F, König V, Huch A, Huch R. 3rd. International Symposium on Intrapartum Fetal Surveillence, 03-04.06.1995,Dublin
164    Reflection pulse oximetry measurements with visual online exclusion of artifacts. Häusler MCH, Arikan G, Kainer F, Gücer F. Fetal surveillance: new developments in pulse oximetry, 17-18.12.1995, Nijmegen
165    Pulsoximetrische Überwachung des Feten in der Austreibungsperiode. Häusler MCH, Arikan G, Kainer F. 51. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 01-05.10.1996, Dresden
166    Tumorzellverschleppung durch Flüssigkeitshysteroskopie beim Endometriumkarzinom. Pieber D, Gücer F, Arikan G. 51. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 01-05.10.1996, Dresden
167    Prediction, prevention and modern management of ovarian hyperstimulation syndrome. Giuliani A, Arikan G, Giuliani A, Gücer F, Ergun B, Auner H, Urdl W. Internationaler Kongress für Endokrinologie, 05.10.1996, Paris
168    Hysteroskopie bei der Diagnose des Endometriumkarzinoms. Giuliani A, Gücer F, Arikan G, Mitterdorfer B, Schneeweiss WD, Lax S. Kongress für Endokrinologie, 05.10.1996, Paris
169    Bildanalytische Quantifizierung der endothelialen Immunreaktivität und ihre Bedeutung als Prognosefaktor bei Ovarkarzinomen. Schöll W, Tamussino K, Pieber D, Arikan G. XV. Akademische Jahrestagung deutschsprechender Hochschullehrer in der Gynäkologie und Geburtshilfe, 16-19.04.1997, Interlaken
170    Endometrium hiperplazisinin endometriumkarzinom prognozunda önemi. Gücer F, Reich O, Pieber D, Arikan G, Scholz HS, Haas J. 2. Internationaler Pfingstkongress, 16-20.05.1997, Antalya
171    Interstitielle Schwangerschaft und Behandlung mit einmaliger Gabe von Methotrexat. Gücer F, Arikan G. 2 Uluslararasi Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 16-20.05.1997, Antalya
172    Maligne Entartung von extraovariellen Endometriose-Herden unter Östrogenstimulation. Pieber D, Gücer F, Arikan G, Tamussino K. II. Internationaler Pfingstkongress, 16-20.05.1997, Antalya
173    Der Stellenwert der Pulsoximetrie als intrapartale Überwachungsmethode. Häusler MCH, Arikan G, Haas J, Scholz HS. Jahrestagung und Fortbildungsveranstaltung der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 10-13.06.1998
174    Birth experience with „high tech“ intrapartum fetal surveillance. Deutsch M, Roth R, Dorfer M, Haeusler MCH, Arikan G. XII. International congress of the international Society of psychosomatic obstetrics and gynecology, 20-23.06.1998, Washington
175    Effect of hyperglicaemia in vitro on first trimester human trophoblast invasion. Weiss U, Cervar M, Arikan G, Haas J, Desoye G. International federation of placenta associations (IFPA), 8th meeting of Placenta group. Schladming, 26-29.09.1999
176    Primär vaginale Entbindung der Beckenendlage -Einfluß des vorzeitigen Blasensprungs, des Oligohydramnions und der Geburtseinleitung auf den Geburtsmodus.  Hüttner U, Giuliani A, Arikan G, Weiß PAM. Gemeinsame Jahrestagung Bayerische Gesellschaft für Geburtshilfe und Frauenheilkunde e.V. und Österreichische Gesellschaft für Gynäkoilogie und Geburtshilfe, 02-05.06.1999, München
177    Geburtshilfliche Ergebnisse bei spontanem vorzeitigen Blasenprung zwischen der 15. und der 24 Schwangerschaftswoche. Scholz HS, Benedicic C, Arikan G, Haas J, Weiss P, Petru E. 53. Kongress der DGGG-Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. 13-16.06.2000, München, ICM.
178    Deutsch MT, Arikan G, Häusler MCH, Dorfer M, Roth R. Birth Experience with 'High Tech' Intrapartum Fetal Surveillance. In: Current psychological research in Austria. Proceedings of the 4th scientific conference of the Austrian Psychological Society (öGP), 2001. 
179    Glucose transporter expression of maternal peripheral blood leukocytes changes during pregnancy. Korgun ET, Demir R, Sedlmayr P, Desoye G, Pürstner P, Arıkan G, Häusler M, Dohr G, Hahn T. Placenta 2001;22, A45
180    Deutsch, M., Arikan, G., Häusler, M.C.H., Dorfer, M. & Roth, R. (2001). Birth experience with high tech intrapartum foetal surveillance. In K.W. Kallus, N. Posthumus & P. Jimenez (Eds.), Current Psychological Research in Austria. Proceedings of the 4th scientific conference of the Austrian Psychological Society (ÖGP). Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt.
181    Guler, N, Gurgen, F.S, Arikan, G.M.: The Accuracy and Reliability of Oxygen Saturation Prediction in Neurofuzzy Intranatal Risk Assessment Decision. In: Proceedings of 2003, ICANN/ICONIP 
182    Gurgen, F, Arikan GM: Using local information for diagnosing intranatal adverse conditions by pulse oximetry. In: EMBS 2001, 23rd annual international conference on IEEE, 2001;4:3710-3713 
183    Arikan G. Endometrial Receptivity Array (ERA), preliminary results in Turkey. X. Turkish German Gynecology Congress, 30.4.2014-3.5.2014, Antalya. 
184    Arikan G. Preimplantation genetic testing after single cell biopsy in a consanguinous couple with calpainopathy
X. Turkish German Gynecology Congress, 30.4.2014-3.5.2014, Antalya. Proceeding 
185    Arikan G. Slip knot technique for transient uterine artery occlusion before laparoscopic myomectomy in patients with large myomas. X. Turkish German Gynecology Congress, 3.5.2014, 16:20, Antalya. 
186    Arikan G (on Behalf of Bahceci M). Place of laparoscopy after IVF failure: When and why? X. Turkish German Gynecology Congress, 2.5.2014, 17:00, Antalya
187    Arikan G,  Hysteroscopy, complications, prevention and management. 
X. Turkish German Gynecology Congress, 30.4.2014, 15:30, Antalya
188    Arikan G, Mutlu A,Yakicier MC, Halicigil C, Tiras B. Preimplantation genetic testing after single cell biopsy in a consanguinous couple with calpainopathy. 2th International Conference on Preimplantation Genetic Diagnosis May 8-11, 2013. İstanbul. Proceeding basım bilgisi eklenecek. 
189    Arikan G. Fertilitenin korunmasında Networt, Biobankalar, Beklentiler. ÜTD, 26-29.9.2013, Antalya.
190    Bowel Endometriosis, segmental resection or bowel endometriosis. 29.6.2013, Fulya, Istanbul. 4. Endoscopy course, M. Bahceci, A. Wattiez.
200    Arikan G,Endoscopy Course, Congres secratary 23.-24.6.2014 Fulya, Istanbul.
201    Arikan G, Histeroskopi Kursu, Histeroskopide problemler ve komplikasyonlar. X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Belek Antalya, 30.4.2014-3.5.2014.
202    Arikan G, Preimplantation genetic testing after single cell biopsy in a consanguinous couple with calpainopathy. X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Belek Antalya, 30.4.2014-3.5.2014.
203    Arikan G, Endometrial Receptivity Array (ERA), preliminary results in Turkey
X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Belek Antalya, 30.4.2014-3.5.2014.
204    Arikan G, G noktası, anatomik, histolojik ve fonksiyonel değerlendirme . X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Belek Antalya, 30.4.2014-3.5.2014. 
205    Arikan G, IVF başarısızlığından sonra laparoskopinin yeri: Ne zaman ve neden? 
X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Belek Antalya, 30.4.2014-3.5.2014.
206    Arikan G, Slip knot technique for transient uterine artery occlusion before laparoscopic myomectomy in patients with large myomas. X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Belek Antalya, 30.4.2014-3.5.2014.
207    Arıkan G, Holzgereve W Oturum Başkanlığı. X. Turkish German Gynecology Congress, 2.5.2014,  Antalya

V - C  Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler 
209    L-Carnitin zur Förderung der fetalen Lungenreifung: ein neuer innovativer Weg. Salzer H, Jinniate S, Hellmich CM, Rossegger H, Lohninger A, Arıkan G, Ehgarter C, Schröksnadel H, Schuchter K. In Was gibt es neues in der Medizin? Hrg: H. Neugebauer. Dr. Petermüller Verlag, Viyana, 1997;159-64.
210    Graz Tıp Fakültesinde Obstetrik Phantom Skriptumda, doğum induksiyonu, erken membran ruptürü, ağrı zafiyeti konularının yazarlığı, Petru E, Arikan G et al. 2003; Nr.:236
211    Graz Tıp Fakültesinde Obstetrik Manuskript'te, Aşılar konusunun yazarlığı, Petru E, Arikan G et al. 4. Basım, 2003:01;S121-122
    Çocukluk ve Adolesan Çağı Kanser Hastalarında Onkofertilite Ed. Terasa K. Woodruff, Yasmin C. Gosiengfiao. Çev. Editörü Meriç Karacan. ISBN: 978-3-319-32971-1. Springer Nobel Tıp Kütapevi, Puberte ve Yaşanan Sorunlar. A. Güneş, G. Arikan 2018; 99-118.

7.4  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (güncelleme 2008)
No.    Makale
212    Refleksiyon pulsoksimetrisi ile intrapartum kontinü oksijen satürasyonu ölümü yönteminin uygulanabilirliği ve ilk deneyimler. Arıkan G,Haeusler MCH, Gücer F,Kainer F,Koenig V, Huch A, Huch R.  Journal of Gynecology and Obstetrics [Jinekoloji ve Obstetrik] ISSN:1016-5126. 1996;10:14-21.

    Intrapartal refleksiyon pulsoksimetrisinde vizüel online artefakt eliminasyonunun ölçümlerin doğruluğu üzerine etkisi. Arıkan G, Häusler MCH, Gücer F, Kainer F, Haas J. Türkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics ISSN:1300-0306. 1996; 6: 296-300.
    Histeroskopinin endometrium malignitelerinin tanısındaki yeri. Gücer F, Arıkan G, Mitterdorfer B, Schneeweiss WD, Lax S. Journal of Gynecology and Obstetrics [Jinekoloji ve Obstetrik] ISSN:1016-5126. 1996; 10:15-19. 
    Endometriyumun korpus karsinomu ve öncü lezyonları açısından sonomorfolojik incelemesi. Gücer F, Lahousen M, Arıkan G, Pieber D. Journal of Gynecology and Obstetrics [Jinekoloji ve Obstetrik] ISSN:1016-5126. 1996; 12: 15-19.
    Endometrium karsinomunda kemik metastazı. Gücer F, Okcu M, Arıkan G, Lahousen M. Türkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics ISSN:1300-0306. 1997; 7: 48-50.

V - D  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 
    
217    Peri- postmenapozal kanamalarda transvajinal sonografi ve histeroskopi.  Gücer F, Arıkan G, Mitterdorfer B, Petru E, Lahousen M. II. Nationale Jahrestagung für Menopause und Osteoporose, 27-30.09.1995, Istanbul
    The effects of oral magnesium supplementation during pregnancy. Arikan G, Panzitt T, Boritsch J, Weiss PAM. Istanbul Üniversitesi Tıp Fak. XIII. Kongresi, 27-30.09.1995, Istanbul
    Meme kanserinin ürimer tedavisinden sonra hormon replasman tedavisi. Arikan G, Gücer F, Heydarfadai M, Taus P, Petru E, Lahousen M, Giuliani A. II. Nationale Jahrestagung für Menopause und Osteoporose, 27.-30.09.1995, Istanbul
    Postmenoposal Kanamalarda Diagnostik Histeroskopi ve Fraksiyone Küretaj. Gücer F, Mülayim N, Arikan G, Ergun B. 5. Ulusal jinekolojik onkoloji kongresi, 25-28.09.1996, Istanbul
    Preliminary experience with pulse oximetry during labour. Arikan G, Häusler MCH Kainer F, König V, Huch A, Huch R. Istanbul Üniversitesi Tıp Fak. XIII. Kongresi, 27.-30.9. 1995, Istanbul

V - E  Diğer yayınlar
222    Magnesium: Das Spurenelement für werdende Mütter. Arikan G.Artz und Praxis. 2004;58:895-896
    Akutes Koronarsyndrom: Zeit zur Myokardinfarkt-Prophylaxe. Arıkan G. Steierischer Spitalsführer 2000,164.
    Wohlbefinden und Vorsorge im Klimakterium durch orale Hormonsubstutition. Arıkan G. Steierischer Spitalsführer 2000,129-31.
    Entwicklungen in der Gastroenterologie. Die neue Generation der Protonenpumpenhemmer: Rabeprazol. Arıkan G, Reinisch S. Steierischer Spitalsführer 2000,194.
    Magnesium aus geburtshilflicher Sicht. Arıkan G. Steierische Spitalsführer. 1996:207.
    Perioperative antibiotische Prophylaxe mit Cephalosporine der 2. Generation. Moser F, Arıkan G. Steierischer Spitalsführer 2000,112-4.
    Phytohormone. Eine Option der Komplementär-Medizin in der Menopause. Panzitt T, Reinisch S, Arıkan G. Steierischer Spitalsführer 2000,132-3.
    Magnesiumsubstitution  und Gynaekologie. Arıkan G. Der Praktischer Arzt, 2010
    Magnesium-Gabe in der Schwangerschaft. Arıkan G. Top-Medizin. 1994: 4;10.
    Anämien chronischer Erkrankungen. Ein kurzer Überblick der Therapie-möglichkeiten. Reinisch S, Arıkan G. Steierischer Spitalsführer 2000,196-8. 
    Stellenwert der Opioide in der Schmerztherapie. Moser F, Reinisch S. Arıkan G. Steierischer Spitalsführer 2000,83-5.
    Magnesium-Gabe in der Schwangerschaft. Arıkan G. Der praktische Arzt. 1994: 48; 717.
    Mistelpräparate in der Krebsbehandlung. Moser F, Arıkan G. Steierischer Spitalsführer 2000, 172-4.
    Schmerzbehandlung - wirksam und schonend. Moser F, Arıkan G. Steierischer Spitalsführer 2000,182-3.
    Kadınlarda idrar Enkontinansının cerrahi tedavisi. Arıkan G. Memory Dergisi, July/August 2010;60;22-23.
    Kadın hastalıklarında laparoskopik konfor. Arıkan G. Hayat, 2010;4:20-21.
    Preconceptional counselling. Arıkan G. Lale Dergisi. 11/2010;9
    Magnesium für werdende Mütter. Arıkan G. Ärztemagazin, Sonderdruck 2010:12.
    HPV Enfeksiyonları ve serviks kanserinden korunmada aşılamanın önemi. Literatur aktuel. 01.09.2011, 18-20.
    Kadın hastalıklarında laparoskopinin kullanım alanı genişliyor. Arıkan G. Hayat, 2012; 7: 62-4.
    Kadınların sinsi düşmanı: Endometriosis. Arıkan G. Hayat, 2011;5: 20-21.
    Normal doğum mu, sezeryan mı? Parents, Ağustos 2011, 28-30
    Vorsorge bei Frauenkrebs. Arıkan G, Potzinger S. Graz im Bild. 18.01.2007, S30.
    Magnesium für werdende Mütter. Arıkan G, Aerztemagazin 2010,35-36.
    Başarısız tüp bebek tedavisinden sonra ne yapmalı? http://www.aksam.com.tr/saglik/basarisiz-tup-bebek-tedavisinden-sonra-ne-yapmali/haber-697874. 12 Ocak 2018, Akşam Gazetesi

    Steierischer Spitalsführer 2000, Steiermark Hastahaneleri (Krankenanstalten Ges.m.b.H.) yayın organı; Ko-redaktör; Arıkan G.
    Steierischer Spitalsführer 2001, Steiermark Hastahaneleri (Krankenanstalten Ges.m.b.H.) yayın organı; Ko-redaktör; Arıkan G.
    Magnesium für Frau und Fötus; Medical Tribune | Nr. 5–6 | 6. Februar 2019
Interview. Arıkan G.
248    Steierischer Spitalsführer 2002, Steiermark Hastahaneleri (Krankenanstalten Ges.m.b.H.) yayın organı; Ko-redaktör; Arıkan G.
    Röportaj: Rahim kanserinde ağrısız yöntem. Arıkan G. Hürriyet sağlık.  15.11.2010 
    Röportaj: Kadınların sinsi düşmanı. Arıkan G. Hürriyet sağlık.  23.11.2011 
    Röportaj: İdrar kaçırma ve cinsel isteksizlik. Arıkan G. Anne Bebek 2010;41:16 
    Röportaj: Kan testi ile menapoz yaşı belirlenebilir mi? Arıkan G. www.bilgicagıcom 2012
    Röportaj: Diz üstünde kısırlık tehlikesi.. Arıkan G. Yurt gazetesi. 19.01.2012
    Röportaj: İdrar kaçırma ve cinsel isteksizlik. Arıkan G.  2012
    Röportaj: Adet sancısı deyip geçmeyin. Arıkan G. 05.11.2010
    Röportaj: İdrar kaçırma ve cinsel isteksizlik. Arıkan G. www.e-psikiatri.com, 2011 
    Röportaj: İdrar kaçırma ve cinsel isteksizlik. Arıkan G. Ak Sağlık ve Sağlık Haberleri, 2011, haber medical.com, www.e-psikiatri.com,
    Röportaj: Yeni teknoloji akustik cerrahi. Arikan G, www.saglikuzerine.net, 2011
    Röportaj: Serviks ameliyatında yeni yöntemler. Arıkan G, www.xprodoksit.com, 2011
    Röportaj: Adet sancıları. Arıkan G, www.anneboyutu.com, Arıkan G, 2011
    Röportaj: Laparoskopik cerrahi jinekolojik ameliyatlarda daha mı avantajlı? Arıkan G, www.medicalakademi.com, 2011
    Röportaj: Rahim kanserli hastalarda cerahi konfor. Arıkan G,  26.11.2010, Güneş Gazetesi
    Tüp Bebek Tedavisinde Uluslararası On-line Hasta Takibi, Arıkan G,  Milliyet Gazetesi, 4.1.2013
    Tüp Bebek Tedavisinde Uluslararası On-line Hasta Takibi, Arıkan G,  http://www.kontejyan.com/diyet-ve-saglik-kosesi/11279-tup-bebek-tedavisinde-uluslararasi-line-hasta-takibi.html
    Tüp Bebek Tedavisinde Uluslararası On-line Hasta Takibi, Arıkan G,  http://www.saglikveyasamdergisi.com.tr/tr/tup-bebek-tedavisinde-uluslararasi-on-line-hasta-takibi.html/tup-bebek-tedavisinde-online-hasta-takibi
    Çikolata Kistleri Yaşam Kalitesini düşürüyor. Arıkan G. 23.06.2015. http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?gnosif=2R4wqrUH_flZNpNQlqWB7w..&mnosif=eTnwBu1IRVI.&st=2
    Çikolata Kistleri Yaşam Kalitesini düşürüyor. Arıkan G. 23.06.2015. http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?gnosif=2R4wqrUH_flCQEoTw0mM4w..&mnosif=eTnwBu1IRVI.&st=2
    Çikolata Kistleri Yaşam Kalitesini düşürüyor. Arıkan G. 23.06.2015. http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?gnosif=2R4wqrUH_fmNi-yvAyCdyg..&mnosif=eTnwBu1IRVI.&st=2
267    Tüp Bebek Tedavisinde Uluslararası On-line Hasta Takibi, Arıkan G,  http://www.ucuskeyfi.com/saglik-haber/tup-bebek-tedavisinde-uluslararasi-on-line-hasta-takibi-266397h.html

268    ÜRSAK tarafından düzenlenen 5. Endoskopi Kursu’nun ardından… Laparoskopik cerrahideki son gelişmeler neler? . G.Arıkan, M Bahçeci. http://t24.com.tr/haber/ursak-tarafindan-duzenlenen-5-endoskopi-kursunun-ardindan-laparoskopik-cerrahideki-son-gelismeler-neler,265614, 06/2014


V – E Program / interview / bilimsel filimler / medya paylaşımlı video demonstrasyon

271    The influence of sensor performance on the accuracy of fetal pulse oximetry. Arıkan G, Häusler MCH. 2000.
    Glukoseinstillation versus Salpingotomie bei unrupturierter Tubargravidität. Arıkan G,Lang P, Scholz HS, Haas J, Moser F, Gücer F, Winter R. 2002.
     Endometriosis, Arikan G, Kanaltürk - Deryanın Dünyası , 25.11.2011 
    Akustik cerrahi ile miyoma çözüm. Arıkan G, TRT Haber.     
Bkz.: http://trt.net.tr/haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=fe8275785...
Bkz.: http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/program-ve-duyurular.html
    Anne Sütü İyileştiriyor, Arıkan G.    
Bkz.: http://anneboyutu.com/video-izle?V_ld=248

    Meme ucundaki yaraların sebepleri ve tedavisi, Arıkan G.
Bkz.: http://anneboyutu.com/video-izle?V_ld=250

    Memelerde oluşan süt bezeleri, Arıkan G.
Bkz.: http://anneboyutu.com/video-izle?V_ld=247

    Geç yaşta anne olmak ömrü uzatıyor mu? Arıkan G, Show TV ve muhtelif TV kanalları, 11.8.2011: bkz.: http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/program-ve-duyurular.html

    Endometrioz tedavisi, Arıkan G, Fenerbahçe TV, 1.7.2011. 
bkz.: http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/program-ve-duyurular.html

    Yumurtalık kistleri ve tedavisi, Arıkan G, HTV, 9 Ay 10 Gün , 15.11.2011
http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/program-ve-duyurular.html

    İnfertilite tedavisi ve seksualite; Arıkan G, HTV, Kırmızı Nokta programı, 16.11.2011. http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/program-ve-duyurular.html

    Menopoz testi nedir? Arıkan G. 
http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/program-ve-duyurular.html
http://tvarsivi.com/player.php?i=2011080417205

    Normal doğum ve sezeryan, Arıkan G, HTV, 9 ay 10 gün, 10.11.2011
http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/program-ve-duyurular.html
tiptik.de/watch/E2cvj-7f3r0.html
    Miyom tedavisinde yeni gelismeler. Arıkan G, TRT, 2011, 
bkz.: http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/program-ve-duyurular.htm

    Laparoskopik miyom operasyonlari, Video Demonstrasyon, Arikan G. 
Bkz. : http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/goeruentueler.html

    Laparoskopik histerektomi, Video Demonstrasyon, Arikan G.  
Bkz. : http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/goeruentueler.html

    Endometrioz cerrahisinde laparoskopi, Video Demonstrasyon, Arikan G. 
Bkz. : http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/goeruentueler.html  
    Laparoskopik pelvin, paraaortal lenfadenektomi, Video Demonstrasyon, Arikan G. 
Bkz. : http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/goeruentueler.html

289    Laparoskopik Wertheim-Piver II, Video Demonstrasyon, Arikan G. 
Bkz. : http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/goeruentueler.html

    Tüp Bebek te yeniliker, Arıkan G. Beyaz TV, Sağlık Denizi, 04.2015.
    Laparoskopide yenilikler, Arıkan G. Beyaz TV, Sağlık Denizi. 05/2015
    Çukulata kistleri ve Kısırlık, Arıkan G. Beyaz TV, Sağlık Denizi. 13.06.2015
    Tüp Bebek tedavisisnde Rahim faktörü. Arıkan G, Dr. Aytuğ ile Doktorum, Kanal 360, 05.2015
    Tüp Bebek Tedavisinde gelişmeler, Eurostar, 06.2015
    Tüp Bebek Tedavisi, Her şeye inanalım mı?, 1AN TV, 16.06.2017
    Kısırlık tedavisinde cerrahinin yeri. Gülgün Feyman röportajı, 19.06.2017
    Tüp Bebek Tedavisinde Yenilikler, Feyman TV, Bir Dünya İş Programı, 31.10.2018.
Link:
    Ergaenzung für Frau und Fetus.  Hartmann S. Arıkan G, Medical Tribune | Nr. 21 | 22. Mai 2019

VI      İdari Görevler 
Bakınız             http://www.medunigraz.at/gynaekologie/docs/JB_2004.pdf
2003-2004    Şef muavini, Graz Üniversitesi, Doğum Departmanı, Graz Avusturya 

1999-2000    Hastane teknik ve tibbi donanım geliştirilmesinde plan ve yurt dışında satın alma yetkilisi, bölüm başkanı, Österreichisches St. Georgskrankenhaus Istanbul
2005    Şef muavini, Krankenhaus der Barmherzigeschwestern, Linz, Avusturya
2006-2010    Şef muavini, Landeskrankeinhaus Leoben, Avusturya
2006-2010    Intern ve asistan eğitimi ve bilimsel program sorumlusu
2016-2018    Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Şef Muavini
2019-2021    Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Bölüm Başkanı 
    

2006-2010    Seminer başkanlıkları / Seminerler 


Bu seminerlere katılım yetkili kurum olan Avusturya Tabibler odası tarafından 2 eğitim puanı ile değerlendirilmiştir:(Avusturya Steiermark Tabibler Odasında Seminer Onay kayıtları online mevcuttur;http://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/searchAdvanced.jsf)

Seminer „Pelvic floor, idrar enkontinansı“, 09.11.2005, Düzenleyen: Arıkan G, Konuşmacı: Ralph G, Arıkan G. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya

Seminer „Perioperatif management“, 01.12.2005, Düzenleyen: Arıkan G. Konuşmacı: Tamussino K, Arıkan G, . LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya

Seminer „Endometriyozis: Tanı ve Tedavi“, 12.01.2006, Düzenleyen: Arıkan G. Konuşmacı Giuliani A. Arıkan G. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya 

Seminer „Onkoloji- postoperative outpatient management“, 26.01.2006, Düzenleyen: Arıkan G, Konuşmacı: Petru E, Arıakn G. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya

Seminer „Meme kanseri- Tanı Seminer“, 14.02.2006, Düzenleyen: Arıkan G, Konuşmacı: Luschin G, Arıkan G. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya

Seminer „3. Trimesterde kanamalar: Tanı, Tedavi“, 23.03.2006, Düzenleyen: Arıkan G. Konuşmacı: Schaffer W, Arıkan G. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya

Seminer „HPV-Vaksinasyon & Serviks kanseri“, 06.04.2006, Düzenleyen: Arıkan G, Konuşmacı: Schöll W. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya

Seminer „Hamilelik ve Dermatozlar“, 20.04.2006, Düzenleyen: Arıkan G. Konuşmacı: Ambros-Rudolph C, Arıkan G. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya

Seminer „Psikoonkoloji - Hastaların beklentisi nedir? Araştırmalardan yenilikler“, 01.06.2006, Düzenleyen: Arıkan G. Konuşmacı: Greimel E. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya

Seminer „Meme kanseri: aktuel araştırmalar“, 09.03.2006, Düzenleyen: Arıkan G, Konuşmacı: Dr. P. Pittler. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya

Seminer „Tıbbi etik ve kordon kanı stemm cell araştırmaları“, 29.06.2006, Düzenleyen: Arıkan G. Konuşmacı Preisegger KH. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya

Sekterlik, Endoskopi Kursu, 23.-24.6.2014, Ürsak & Prof. Dr. Wattiez katılı ile. Fulya Acıbadem Hastanesi Istanbul. 

Oturum Başkanlığı, Live Surgery, Endoskopi Kursu, 23.6.2014, Ürsak & Prof. Dr. Wattiez katılı ile. Fulya Acıbadem Hastanesi Istanbul. 

Oturum Başkanlığı, Live Surgery, Endoskopi Kursu, 24.6.2014, Ürsak & Prof. Dr. Wattiez katılı ile. Fulya Acıbadem Hastanesi Istanbul. 

Histeroskopi Kursu, Histeroskopide problemler ve komplikasyonlar. Arıkan G
X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Belek Antalya, 30.4.2014-3.5.2014

Oturum Başkanlığı, DTGG ve TAJEV Joint Meeting, 24.05.2015, İstanbul. Acıbaden Univ. Tıp Fak. Maslak Hastanesi, Jinekolojide tarama: Gelecekte ne farklı olacak ?
 Peter Mallmann, Vulva kanserinde erken evrede tanı ve tedavi, Oliver Brummer

Oturum Başkanlığı, Live Surgery, 6th Gynecological Endoscopy Course, TSFP, 5.6.2015, Istanbul

Oturum Başkanlığı, 6th Gynecological Endoscopy Course, TSFP, Session I, Laparoscopic Access complications, laparoscopic cerclage, laparoscopic myomectomiy and morcellation 5.6.2015, İstanbul.

Tüp Bebek Tedavisinde yenilikler. Arikan G, Infertil cifte yaklasim, fertilite prezervasyomnu, genetik ve infertilite semineri, 30.3.2016, Yeni Yüzyil Üniversitesi, GOP Hastanesi, Istanbul

George Ralph Symposium. Vaka takdimi. Die Abdominalen Operationen und suburethrale Baender. AUB Operationskurs. 16-17 Şubat 2017, Graz, Avusturya. 

THHSAB ve ATSEF 4. 14 Mart Tıp Bayramı Bilimsel Sempozyumu, 25.03.2017 Zürih. Tüp Bebek Tedavisisnde Yenilikler. Zürih, İsviçre

Tüp Bebek Tedavisinde Yenilikler, Taksim GOP Eğitim Araştırma Hastanesi, 31.10.2018.

Jinekolojik Kanserler, Tarama, Erken Tanı, Tedavide yenilikler, 4.4.2019, 4-8 Mart Kadınlar Haftası Etkinliği, Denizbank Genel Merkez, İstanbul.

Jinekolojik Kanserlerde Erken Tanı, Tedavide yenilikler, Tarama, Erken Tanı, Tedavide yenilikler, 11.4.2019, Kadınlar Haftası Etkinliği, Yeniyüzyıl Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Hastanesi, İstanbul.

Onko-Fertilite. Kanser Tedavisi sonrası Doğurganlığın Korunması. Dr. G. Arıkan, 18.9.2019, Yeniyüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, İstanbul. 

Kanser Tedavisi sonrası Doğurganlığın Korunması. Dr. G. Arıkan, Yeniyüzyıl Üniversitesi GOP Hastanesi Bilgilendirme Seminerleri, 18.9.2019, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul. 

Onko-Fertilite. Kanser Tedavisi sonrası Doğurganlığın Korunması. 10.2019, Dr. G. Arıkan, Yeniyüzyıl Üniversitesi GOP Hastanesi Bilgilendirme Seminerleri, Küçükköy Duygu Hastanesi, İstanbul.

Kanser Tedavisi sonrası Doğurganlığın Korunması, 10.2019, Dr. G. Arıkan, Yeniyüzyıl Üniversitesi GOP Hastanesi Bilgilendirme Seminerleri, Arnavutköy Devlet Hastanesi, İstanbul.

Uterus Atonisi, vaka takdimi ve postpartal kanamaya yaklaşım, İntern Eğitimi kapsamında Vaka Takdimi, 15.11.2019, Yeniyüzyıl Üniversitesi GOP Hastanesi, Istanbul.

İdrar Inkontinansı, Tanı, ayırıcı tanı ve cerrahi tedavi, Dr. G. Arıkan, Crown Plaza, Florya, İstanbul, 13.12.2019 

2011    Doğuma hazırlık Kursları, Fulya Acıbadem hastanesi
2014    Endoscopy Course, Kongre organizasyonu, 23.-24.6.2014 Fulya, Istanbul 
    Arikan G, Histeroskopi Kursu, Histeroskopide problemler ve komplikasyonlar. X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Belek Antalya, 30.4.2014-3.5.2014.
    Arıkan G, Holzgereve W Oturum Başkanlığı,. X. Turkish German Gynecology Congress, 2.5.2014,  Antalya