Doç. Dr.Murat Köken

  • İlgi Alanları
  • Artoplasti
  • Spor yaralanmaları
  • Travma
  • Artroskopik cerrahi
Eğitim ve Uzmanlık
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Ufuk Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji - Uzmanlık

Yurtdışı Deneyimi
2013 yılında Amerika'da Pittsburgh Üniversitesi Ortopedik Cerrahi Bölümünde artroskopi, spor yaralanmaları, diz cerrahisi ve ön çapraz bağ yaralanmaları konusunda "clinical research fellow" olarak Dr. Freddie Fu ve Dr. Christopher Harner ile birlikte çalıştı.
 
Kurs ve Sertifikalar
XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, 2007, Ankara, Türkiye
VI. Derviş Manizade Günleri, 16-17 Kasım, 2007, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Rıdvan Ege Akut El Yaralanmaları Kursu, 15-16 Aralık, Ankara, Türkiye
V. Monolateral Eksternal Fiksatör Uygulamaları Temel Kursu, 10 Mayıs, 2008, Konya, Türkiye
Sekizinci 0-6 Ay Arası GKD-PEV Tanı ve Tedavisi Uygulamalı Kursu, 28-29 Haziran, 2008, Konya, Türkiye
V. Temel Ortopedik Travma Kursu, 19-20 Eylül, 2008, Ankara, Türkiye
IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 14-18 Ekim, 2008, İstanbul, Türkiye
8. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, 5-7 Şubat, 2009, İzmir, Türkiye
Temel Bilimler Araştırma Okulu, 18-21 Şubat, 2009, Samsun, Türkiye
Omuz ve Dirsek Cerrahisi Çekirdek Müfredat Eğitim Programı Kursu, 16-17 Ekim, Ankara, Türkiye
XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, 2009, İzmir, Türkiye
AO Travma Kursu-Temel Kurs,15-19 Ocak, 2010, Ankara, Türkiye
19. Diz Ekleminde Temel Cerrahi Artroskopi Kursu, 01-03 Nisan, 2010, Antalya, Türkiye
10. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 12-16 Ekim, 2010, Antalya, Türkiye
Gazi Omuz Artroskopisi Kursu,7-8 Ocak, 2011, Ankara, Türkiye
AO Travma Kursu-İleri Kurs, 21-25 Ocak, 2011, Ankara, Türkiye
TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) Klinik Bilgi Yenileme Kursu, 22-24 Eylül, 2011, İstanbul, Türkiye
BIOMET Oxford Partial Knee Adveaced Instructional Course, 13-14 Ekim, 2011, Ankara, Türkiye
Fokus Omuz Artroskopisi Ameliyatı Kursu, 3 Mart, 2012, Samsun, Türkiye
XIII. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, 21-23 Haziran 2012, Ankara, Türkiye
11. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 02-06 Ekim, 2012, Ankara, Türkiye
10. Ayak Bileği Temel Artroskopi Kursu, 4-5 Nisan, 2013, Antalya, Türkiye
Düzkalır A H, Özdoğan S, Tiryaki M, Gül A,Yaltirikc K , Köken M, "Complications Of The Percutaneous Vertebroplasty", The Journal of Turkish Spinal Surgery, 26 (3), 255-262,2015
Süslü H, Köken M, Özdoğan S , Tiryaki M , Düzkalır A H, "Coccydınıa: Paın Management Wıth Radıofrequancy Thermoablatıon Of Ganglıon Impar", The Journal of Turkish Spinal Surgery, 26 (3), 229-236,2015
Düzkalır H G, Özdoğan S, Gül A, Gergın S, Şenol O, Düzkalır A H, Tatarlı N, Köken M, "Lumbar Lordosıs And Sacral Slope Angle Measurements Accordıng To Adult Age Groups: A Morphometrıc Study", The Journal of Turkish Spinal Surgery, 26 (2),107-111,2015
Düzkalır H G, Özdoğan S, Gül A, Gergın S, Şenol O, Düzkalır A H, Tatarlı N, Köken M, "Morphometrıc Study Of Lumbar Vertebra Pedıcles", The Journal of Turkish Spinal Surgery, 26 (2), 101-1062015
Alper KAYA, Murat KOKEN, Burak AKAN, Doğaç KARAGUVEN, Berk GUCLU. "The triangle between anterior and posterior ligaments: arthroscopic anatomy study." Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica, Acta Orthop Traumatol Turc 2015;49(5):478–482 doi: 10.3944/AOTT.2015.14.0402
Köken M, Özdoğan S, Kendirlioglu B C, Kocaman B, "SPINAL TUBERCULOSIS" , The Journal of Turkish Spinal Surgery, 26 (1), 65-70
Köken M, Özdoğan S, Gergin Y E, Kendirlioğlu B,Yüce E, Tiryaki M, Tatarlı N, Süslü H T, Hiçdönmez T," Torakolomber bileşke pedikül çaplarının farklı erişkin yaş gruplarına göre morfometrik analizi", The Journal of Turkish Spinal Surgery, 25 (3), 199-203
Özdoğan S, Köken M, Gergin Y E, Aydın S O, Yüce E, Tiryaki M, Tatarlı N, Süslü H T, Hiçdönmez T, "Erişkinlerde Ön Atlantodental Mesafenin Bilgisayarlı Tomografi ile Ölçümü", The Journal of Turkish Spinal Surgery, 25 (3), 193-197
Köken M, Özdoğan S, Gergin Y E, Aydın S O,Yüce E, Tiryaki M, Tatarlı N, Süslü H T, Hiçdönmez T, "Alt Servikal Bölge Disk Mesafelerinin Yüksekliklerinin Ölçümü ve klinikte kullanımı", The Journal of Turkish Spinal Surgery, 25 (3), 189-192
Köken M, Akan B, Kaya A, Armangil M, "Comparing the anatomic single-bundle versus the anatomic double-bundle for anterior cruciate ligament reconstruction: a prospective, randomized, single blind, clinical study", Eur Orthop Traumatology, DOI 10.1007/s12570-013-0231-1
Güçlü B, Kaya A, Akan B, Köken M Us AK, "Stabilisation of chevron bunionectomy with a capsuloperiostal flap", Foot Ankle International, 32(4), 414-8, 2011
Kaya A, Şenköylü A, Güçlü B, Köken M, Benli T, "Metastatik Torakal Ve Lomber Omurga Tümörü Olan Hastalarda Total Tümör Eksizyonu Ve Anterior Destek Greftleme, Anterior Veya Posterior Enstrümantasyon Uygulamasının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi", The Journal of Turkish Spinal Surgery 18(3), 3-16, 2007.
Güçlü B, Benli T, Kaya A, Köken M, "Minimum 5 yıllık takibe sahip tam hemivertebrektomi ve sirkümferensiyal füzyonu takiben anterior veya posterior enstrümantasyon uygulanan tam segmente kilitlenmemiş hemivertebralı hastalarda gövde dengesi analizi ve SRS-22 anket sonuçlarının değerlendirilmesi", The Journal of Turkish Spinal Surgery, 19(3), 185-203, 2008.
Benli T, Kaya A, Güçlü B, Karagüven D, Köken M, "Posterolateral füzyon ve posterior segmenter enstrümantasyon uygulanan dejeneratif lomber instabilitesi olan hastaların klinik sonuçları", The Journal of Turkish Spinal Surgery, 20 (1), 31-46, 2009
Güçlü B, Benli T, Kaya A, Karagüven D, Köken M, "Normal bireylerde nötral ve hiperfleksiyon pozisyonlarında torakolomber bölge interspinöz mesafenin değerlendirilmesi", The Journal of Turkish Spinal Surgery, 20(4), 19-28, 2009.
Akan B, Benli T, Karagüven D, Köken M, Bülbül Ö, Yıldırım T, Özdoğan S, ''Taze Dana Torakal ve Lomber Omurgasina Serbest El Teknigi ile Transpedikuler Vida Uygulamasinda Acisal Guvenli Zonun Arastirilmasi, The Journal of Turkish Spinal Surgery, 20(3), 11-22, 2009