Doç. Dr.Murat Köken

  • İlgi Alanları
  • Diz artroplastisi
  • Kalça artroplastisi
  • Omuz artroskopisi
  • Kalça artroskopisi
  • Diz artroskopisi
  • Ayak bilek artroskopisi
  • Spor yaralanmaları
  • Kıkırdak problemleri

Eğitim ve Uzmanlık
2005 - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi – Lisans
2011 - Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi – Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık

Deneyim
2012-2015: Samsun Gazi Devlet Hastanesi
2013-2014: Pittsburgh Üniversitesi (Sports Medicine, Research fellowship)
2015-2017: Medical Park Ankara Hastanesi
2017-2020: Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD.
2020-2021: Medical Park Ankara Hastanesi
2021- Halen: Medical Park Antalya Hastane Kompleksi

Mesleki Üyelikler
TOTEK, Üye, 2017 (ORTOPEDI BOARD SINAVI)
Türk Omurga Derneği, Üye, 2017
TUSYAD, Üye, 2014
TOTBID, Üye, 2012

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 

7.1.1 KÖKEN MURAT, GÜÇLÜ BERK (2020). The Effect of Hallux Valgus Surgery on Quality of Life. Journal Of The Amerıcan Podıatrıc Medıcal Assocıatıon, 110(3), 1-13., Doi:https://doi.org/10.7547/19-001 (Yayın No: 5151160)

 

7.1.2 GÜÇLÜ BERK, KÖKEN MURAT (2020).  Does THA Affect Sexual Dysfunction in Female Patients with DDH?.  The Journal Of Arthroplasty, 35(6), 1627-1635., Doi: https://doi.org/10.1016/j.arth.2020.01.049 (Yayın No: 6026166)

 

7.1.3 KÖKEN MURAT, BASAT HAKKI ÇAĞDAŞ,KARA AHMET HAKAN,US ALİ KEMAL,GÜÇLÜ BERK (2018).  Stabilization of chevron osteotomy with a capsuloperiosteal flap: Results in 15 years of follow-up.  Journal of Orthopaedic Surgery, 27(1), 1-6., Doi: 10.1177/2309499019833059 (Yayın No: 5665097)

 

7.1.4 Surer Levent, Michail Konstantinos, KÖKEN MURAT, Yapici Can,Zhu Junjun,Marshall Brandon D., Linde Monica A., Smolinski Patrick, Fu Freddie H. (2017).  The effect of anterior cruciate ligament graft rotation on knee biomechanics.  Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 25(4), 1093-1100., Doi: 10.1007/s00167-016-4381-x (Yayın No: 4181577)

 

7.1.5 KAYA ALPER, KÖKEN MURAT, AKAN BURAK, KARAGÜVEN DOĞAÇ, GÜÇLÜ BERK (2015).  The triangle between anterior and posterior cruciate ligaments: arthroscopic anatomy study.  ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA, 49(5), 478-482., Doi: 10.3944/AOTT.2015.14.0402 (Yayın No: 4181578)

 

7.1.6 GÜÇLÜ BERK, KAYA ALPER, AKAN BURAK, KÖKEN MURAT, US ALİ KEMAL (2011).  Stabilization of Chevron Bunionectomy with a Capsuloperiosteal Flap.  Foot  Ankle International, 32(4), 414-418., Doi: 10.3113/FAI.2011.0414 (Yayın No: 4181580)

 

 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.2.1 KÖKEN MURAT, GÜÇLÜ BERK (2019).  The Effects of Total Knee Arthroplasty on Sleep Quality.  Malaysian Orthopaedic Journal, 13(2), 11-14., Doi: 10.5704/MOJ.1907.002 (Yayın No: 5110088)

 

7.2.2 KÖKEN MURAT (2020).  Effects On Health-Related Qualıty Of Lıfe, Sleep Qualıty, And Daytıme Sleepıness In Patıents Wıth Total Hıp Arthroplasty In Developmental Hıgh Dıslocatıon Of The Hıp.  Sabuncuoglu Serefeddin Health Sciences, 2(1), 1-12. (Yayın No: 6122078)

 

7.2.3 GÖÇER HASAN, ÇIRAKLI ALPER,KÖKEN MURAT,Yazıcı Ali Kemal,Zengin Eyyüp Çağatay (2015).  Midterm Results of HemiCAP Operation in theSurgical Treatment of hallux Rigidus.  Journal of Clinical and Analytical Medicine, 6(4), 431-433., Doi: 10.4328/JCAM.2938 (Yayın No: 5032908)

 

7.2.4 KÖKEN MURAT, AKAN BURAK,KAYA ALPER,ARMANGİL MEHMET (2014).  Comparing the anatomic single-bundle versus the anatomic double-bundle for anterior cruciate ligament reconstruction: a prospective, randomized, single blind, clinical study.  European Orthopaedics and Traumatology, 5(3), 247-252., Doi: 10.1007/s12570-013-0231-1 (Yayın No: 4181586)

 

 

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

7.3.1 KÖKEN MURAT (2019).  Relationship Between Low Back Pain And Sleep Quality.  4. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Bilimleri Kongresi, 92-92. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5664966)

           

7.3.2 KÖKEN MURAT,GÜÇLÜ BERK,KARA AHMET HAKAN,US ALİ KEMAL (2019).  Quality Of Life In Patients With Hallux Valgus And Relation With The Surgery.  20th EFORT CONGRESS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5079912)

 

7.3.3 GÜÇLÜ BERK,KÖKEN MURAT,KARA AHMET HAKAN,DORAL MAHMUT NEDİM,CETIN Ilker (2019).  Long-Term Results Of Total Hip Arthroplasty With Transverse SubtrochantericShortening Osteotomy In Developmental High Dislocation Of The Hip.  20th EFORT Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5080650)

 

7.3.4 KÖKEN MURAT,KARA AHMET HAKAN,GÜÇLÜ BERK,DORAL MAHMUT NEDİM (2019).  Use Of Infiltrative Anesthesia In Shoulder Dislocation Reduction.  20th EFORT Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5080657)

 

7.3.5 BOZDUMAN ÖMER,KÖKEN MURAT (2019).  CLINICAL OUTCOME OF PATIENTS APPLIED STEROIDS INJECTIONS OR PHYSICAL THERAPHY AND NSAID WITH SUBACROMIAL IMPINGEMENT SYNDROME AND SUBACROMIAL BURSITIS.  International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4902152)

           

7.3.6 KÖKEN MURAT (2019).  Full Thickness Rotator Cuff Tears / Repairable.  SHOULDER CLUB INTERNATIONAL CADAVER AND SIMULATION COURSE (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4902193)

 

7.3.7 KÖKEN MURAT,KARA AHMET HAKAN,GÜÇLÜ BERK,DORAL MAHMUT NEDİM (2018).  USE OF 3D PRINTING IN ORTHOPAEDIC SURGERY: AN ANALYSIS OF LITERATURE FOR THE LAST 3 YEARS.  International Symposium on 3D Printing in Medicine (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4640338)

 

7.3.8 AKŞAHİN ERTUĞRUL,KÖKEN MURAT,günaydın elif,PEPE İSMAİL MURAD,AKTEKİN CEM NURİ (2017).  The Sagittal Plane Patellofemoral Alignment In Patients With And Without Chondromalacia Patella.  18th EFORT(The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology) Congress, 1-283. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4238749)

           

7.3.9 KÖKEN MURAT (2017).  Servikal lordozun farklı metodlar ile ölçümü.  12. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, 87 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4459298)

           

7.3.10 SURER LEVENT, KONSTANTINOS MICHAIL, KÖKEN MURAT, YAPICI CAN, MARSHALL BRANDON D, ZHU JUNJUN, LINDE MONICA A, SMOLINSKI PATRICK, FU FREDDIE H (2016).  The Effect Of Graft Rotatıon In Anterıor Crucıate Lıgament Reconstuctıon In A Porcıne Model.  17th ESSKA CONGRESS (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5109918)           

                       

7.3.11 SURER LEVENT, KONSTANTINOS MICHAIL, KÖKEN MURAT, YAPICI CAN, ZHU JUNJUN, MARSHALL BRANDON D, LINDE MONICA A, SMOLINSKI PATRICK, FU FREDDIE H (2016).  Knee Kınematıcs Wıth Graft Rotatıon In Sıngle-Bundle Anterıor Crucıate Lıgament Reconstructıon.  Ors 2016 Annual Meetıng (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5109847)

                       

7.3.12 SURER LEVENT, KONSTANTINOS MICHAIL, KÖKEN MURAT, YAPICI CAN, ZHU JUNJUN, MARSHALL BRANDON D ,LINDE MONICA A, SMOLINSKI PATRICK, FU FREDDIE H (2015).  The Effect Of Anterıor Crucıate Lıgament Graft Rotatıon On Knee Bıomechanıcs.  Isakos Congress 2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5109934)

                       

7.3.13 GÜÇLÜ BERK, KAYA ALPER, AKAN BURAK, KÖKEN MURAT, US ALİ KEMAL (2011).  Stabılızatıon Of The Chevron Procedure For Hallux Valgus Deformıty Wıth A Capsuloperıosteal Term Follow-Up Results For 88 Feet Of 59 Patıents.  SICOT 2011 XXV Triennial World Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5109782)

 

 

 

7.4. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

 

7.4.1 EGZERSİZ SPOR VE SAĞLIK, Bölüm adı:(Sporcularda Yumuşak Doku Yaralanmaları, Çıkık ve Kırıklara İlk Yaklaşım) (2020)., KÖKEN MURAT,  Akademisyen Kitabevi A.Ş., Editör:DİNÇ Zeynep Filiz, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-258-865-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6134842)

                       

7.4.2 SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ- 2, Bölüm adı:(DİZ OSTEOARTRİTİNDE PRP UYGULAMASININ ETKİLERİ) (2019)., KÖKEN MURAT,  GeceAkademi, Editör:Çaltekin İbrahim, Çaltekin Melike, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-7046-12-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5698343)

           

7.4.3 Aşil Tendon Sorunları, Bölüm adı:(Aşil Tendon Patolojilerinde Etiyoloji ve Epidemiyoloji) (2019)., KARAGÜVEN DOĞAÇ,KARA AHMET HAKAN,KUZUCA BARIŞ CAN,GÜNERİ CEM,KURAR MELİH,TORĞUTALP ŞERİFE ŞEYMA,KÖKEN MURAT,DORAL MAHMUT NEDİM,  Türkiye Klinikleri, Editör:Mahmut Nedim Doral, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 70, ISBN:978-605-034-031-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5508986)

 

7.4.4 Aşil Tendon Sorunları, Bölüm adı:(Gelecekte Aşil Tendon Transplantasyonu Düşünülebilir mi?) (2019)., DORAL MAHMUT NEDİM,KARA AHMET HAKAN,KUZUCA BARIŞ CAN,KARAGÜVEN DOĞAÇ,DÖNMEZ GÜRHAN,BABAYEVA NAİLA,TORĞUTALP ŞERİFE ŞEYMA,KÖKEN MURAT,BİLGE ONUR,HURİ GAZİ,  Türkiye Klinikleri, Editör:Mahmut Nedim DORAL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 70, ISBN:978-605-034-031-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5509008)

                       

7.4.5 AŞİL TENDON SORUNLARI, Bölüm adı:(AŞİL TENDON YIRTIKLARINDA  AÇIK CERRAHİ ONARIM) (2019)., KÖKEN MURAT,KARA AHMET HAKAN,GÜÇLÜ BERK,AKAN BURAK,KARAGÜVEN DOĞAÇ,DORAL MAHMUT NEDİM,  TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Editör:MAHMUT NEDİM DORAL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 70, ISBN:978-605-034-032-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5556694)

           

7.4.6 AŞİL TENDON SORUNLARI, Bölüm adı:(RETROKALKANEAL BURSİT CERRAHİ TEDAVİSİ) (2019)., DORAL MAHMUT NEDİM,KARA AHMET HAKAN,KURAR MELİH,GÜMÜŞ DANYAL,YILDIRIM ÖMER FARUK,KÖKEN MURAT,HURİ GAZİ,BİLGE ONUR,DÖNMEZ GÜRHAN,  TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Editör:MAHMUT NEDİM DORAL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 70, ISBN:978-605-034-032-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5556726)

                       

7.4.7 AŞİL TENDON SORUNLARI, Bölüm adı:(AŞİL TENDON YIRTIKLARINDA ENDOSKOPİK TAMİR) (2019)., DORAL MAHMUT NEDİM,KARA AHMET HAKAN,BİLGE ONUR,KÖKEN MURAT,KARAGÜVEN DOĞAÇ,AKAN BURAK,GÜÇLÜ BERK,BABAYEVA NAİLA,DÖNMEZ GÜRHAN,HURİ GAZİ,  TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Editör:MAHMUT NEDİM DORAL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 70, ISBN:978-605-034-032-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5556731)

                       

7.4.8 KIRIK VE ÇIKIKLAR EL KİTABI, Bölüm adı:(Üst Ekstremite Kırık ve Çıkıkları, Klavikula Kırıkları) (2017)., KÖKEN MURAT,  Güneş Tıp Kitabevleri, Editör:Aktekin Cem Nuri, Basım sayısı:5, Sayfa Sayısı 824, ISBN:9789752776807, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 4459268)

                       

7.4.9 KIRIK VE ÇIKIKLAR EL KİTABI, Bölüm adı:(Üst Ekstremite Kırık ve Çıkıkları, EL) (2017)., KÖKEN MURAT,  Güneş Tıp Kitabevleri, Editör:Aktekin Cem Nuri, Basım sayısı:5, Sayfa Sayısı 824, ISBN:9789752776807, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 4459274)

                       

7.4.10 KIRIK VE ÇIKIKLAR EL KİTABI, Bölüm adı:(Aksiyel İskelet Travmaları, Servikal Omurga) (2017)., KÖKEN MURAT,  Güneş Tıp Kitapevleri, Editör:Aktekin Cem Nuri, Basım sayısı:5, Sayfa Sayısı 824, ISBN:9789752776807, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 4459266)

           

7.4.11 OSTEOPOROTİK OMURGA, Bölüm adı:(Osteoporotik Omurga Biyomekaniği) (2016)., KÖKEN MURAT,YAMAN ONUR,  Türk Omurga Derneği, Editör:Kahraman Serdar, Benli İ. Teoman, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 292, ISBN:9789756813973, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4181583)

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.5.1 BOZDUMAN ÖMER,KÖKEN MURAT (2018).  EVALUATION OF CHRONIC NECK PAIN IN ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY CLINIC.  The Journal of Turkish Spinal Surgery, 29(4), 203-207. (Kontrol No: 4902265)

 

7.5.2 BOZDUMAN ÖMER,KÖKEN MURAT (2018).  ASSESMENT OF CORRELATION BETWEEN GLOBAL SAGITTAL AXIS AND CLINICAL SCORES IN SPINAL DEFORMITY PATIENTS.  The Journal of Turkish Spinal Surgery, 29(3), 153-157. (Kontrol No: 5055339)

7.5.3 ÖZDOĞAN SELÇUK,KÖKEN MURAT,DÜZKALIR HANIFE GÜLDEN,DÜZKALIR ALI HALUK,YALTIRIK CUMHUR KAAN,ÖZTÜRK EREK,SAVRUNLU EYÜP CAN,CİVELEK ERDİNÇ,KABATAŞ SERDAR (2017).  MEASUREMENT OF CERVICAL LORDOSIS WITHDIFFERENT METHODS.  The Journal of Turkish Spinal Surgery, 28(1), 21-26. (Kontrol No: 5109718)        

           

7.5.4 ÖZDOĞAN SELÇUK,Düzkalır Ali Haluk,Demirel Nail,KÖKEN MURAT (2015).  Measurement of Lumbar Intervertebral Disc Heights by Computed Tomography: Morphometric Study.  The Journal of Turkish Spinal Surgery, 26(4), 291-294. (Kontrol No: 4181596)               

                       

7.5.5 SÜSLÜ HÜSNÜ,KÖKEN MURAT,ÖZDOĞAN SELÇUK,TİRYAKİ MEHMET,DÜZKALIR ALİ HALUK (2015).  COCCYDINIA: PAIN MANAGEMENT WITH RADIOFREQUANCY THERMOABLATION OF GANGLION IMPAR.  The Journal of Turkish Spinal Surgery, 26(3), 219-226. (Kontrol No: 5109774)                 

                       

7.5.6 DÜZKALIR HANİFE GÜLDEN,ÖZDOĞAN SELÇUK,GÜL ALPTEKİN,GERGİN SİNEM,ŞENOL ÖZGÜR,DÜZKALIR ALİ HALUK,TATARLI NECATİ,KÖKEN MURAT (2015).  MORPHOMETRIC STUDY OF LUMBARVERTEBRA PEDICLES.  The Journal of Turkish Spinal Surgery, 26(2), 97-102. (Kontrol No: 5109734)                 

                       

7.5.7 DÜZKALIR HANİFE GÜLDEN,ÖZDOĞAN SELÇUK,GÜL ALPTEKİN,GERGİN SİNEM,ŞENOL ÖZGÜR,DÜZKALIR ALİ HALUK,TATARLI NECATİ,KÖKEN MURAT (2015).  LUMBAR LORDOSIS AND SACRAL SLOPE ANGLE MEASUREMENTS ACCORDING TO ADULT AGE GROUPS: A MORPHOMETRIC STUDY.  The Journal of Turkish Spinal Surgery, 26(2), 103-108. (Kontrol No: 5109761)     

                       

7.5.8 KÖKEN MURAT,ÖZDOĞAN SELÇUK,GERGIN YUSUF EMRAH,KENDIRLIOGLU BEKIRCAN,YUCE EBRU,TIRYAKI MEHMET,TATARLI NECATI,SÜSLÜ HIKMET TURAN,HICDONMEZ TUFAN (2014).  THE MORPHOMETRIC ANALYSE OF THORACOLOMBAR JUNCTION PEDICLE DIAMETERSON DIFFERENT ADULT AGE GROUPS (TORAKOLOMBER BİLEŞKE PEDİKÜL ÇAPLARININFARKLI ERİŞKİN YAŞ GRUPLARINA GÖREMORFOMETRİK ANALİZİ).  The Journal of Turkish Spinal Surgery, 25(3), 199-203. (Kontrol No: 5109695)

                       

7.5.9 KÖKEN MURAT,ÖZDOĞAN SELÇUK,GERGİN YUSUF EMRAH,AYDIN SERDAR ONUR,YÜCE EBRU,TİRYAKİ MEHMET,TATARLI NECATİ,SÜSLÜ HİKMET TURAN,HİÇDÖNMEZ TUFAN (2014).  MEASUREMENT OF THE HEIGHT OF THE DISC SPACESOF THE LOWER CERVICAL VERTEBRAE AND THEIRCLINICAL USE.  The Journal of Turkish Spinal Surgery, 25(3), 189-192. (Kontrol No: 5109728)           

                       

7.5.10 ÖZDOĞAN SELÇUK,KÖKEN MURAT,GERGİN YUSUF EMRAH,AYDIN SERDAR ONUR,YÜCE EBRU,TİRYAKİ MEHMET,TATARLI NECATİ,SÜSLÜ HİKMET TURAN,HİÇDÖNMEZ TUFAN (2014).  MEASUREMENT OF ANTERIOR ATLANTODENTALINTERVAL IN ADULTS WITH COMPUTERIZEDTOMOGRAPHY.  The Journal of Turkish Spinal Surgery, 25(3), 193-197. (Kontrol No: 5109751)          

                       

7.5.11 GÜÇLÜ BERK,BENLI I TEOMAN,KAYA ALPER,KARAGÜVEN DOĞAÇ,KÖKEN MURAT (2009).  NORMAL BİREYLERDE NÖTRAL VE HİPERFLEKSİYON POZİSYONLARINDA TORAKOLOMBER BÖLGE İNTERSPİNÖZ MESAFENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.  The Journal of Turkish Spinal Surgery, 20(4), 19-28. (Kontrol No: 5109760)       

                       

7.5.12 AKAN BURAK,BENLI I TEOMAN,KARAGÜVEN DOĞAÇ,KÖKEN MURAT,BÜLBÜL Özgür,YILDIRIM Tuğrul,ÖZDOĞAN SELÇUK (2009).  Taze dana torakal ve lomber omurgasına serbest el tekniği ile transpediküler vida uygulamasında açısal güvenli zonun araştırılması.  Journal of Turkish Spinal Surgery, 20(3), 11-21. (Kontrol No: 4902321)                

7.5.13 BENLI I TEOMAN,KAYA ALPER,GÜÇLÜ BERK,KARAGÜVEN DOĞAÇ,KÖKEN MURAT (2009).  POSTEROLATERAL FÜZYON VE POSTERİOR SEGMENTER ENSTRÜMANTASYON UYGULANAN DEJENERATİF LOMBER İNSTABİLİTESİ OLAN HASTALARIN KLİNİK SONUÇLARI.  The Journal of Turkish Spinal Surgery, 20(1), 31-46. (Kontrol No: 5109758)        

           

7.5.14 GÜÇLÜ BERK,BENLI I TEOMAN,KAYA ALPER,KÖKEN MURAT (2008).  MİNİMUM 5 YILLIK TAKİBE SAHİP TAM HEMİVERTEBREKTOMİ VE SİRKÜMFERENSİYAL FÜZYONU TAKİBEN ANTERİOR VEYA POSTERİOR ENSTRÜMANTASYON UYGULANAN TAM SEGMENTE KİLİTLENMEMİŞ HEMİVERTEBRALI HASTALARDA GÖVDE DENGESİ ANALİZİ VE SRS-22 ANKET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.  The Journal of Turkish Spinal Surgery, 19(3), 185-203. (Kontrol No: 5109756)         

                       

7.5.15 KAYA ALPER,ŞENKÖYLÜ ALPASLAN,GÜÇLÜ BERK,KÖKEN MURAT,BENLI I TEOMAN (2007).  THE EFFECT OF TOTAL EXCISION OF TUMOR, ANTERIOR STRUT GRAFTINGAND ANTERIOR OR POSTERIOR INSTRUMENTATION ON LIFE QUALITY OFTHE PATIENTS WITH THORACIC AND LUMBAR METASTATIC SPINAL TUMOR.  The Journal of Turkish Spinal Surgery, 18(3), 3-16. (Kontrol No: 5109747)

 

7.5.16  DUZKALIR ALI HALUK, OZDOGAN SELCUK, TIRKAYI MEHMET, GUL ALPTEKIN, YALTIRIK CUMHUR KAAN, KOKEN MURAT (2015), COMPLICATIONS OF THE PERCUTANEOUS VERTEBROPLASTY, The Journal of Turkish Spinal Surgery, 26(3), 245-252

 

7.5.17 OZDOGAN SELCUK, KOKEN MURAT, DUZKALIR HANIFE GULDEN, DUZKALIR ALI HALUK, YALTIRIK CUMHUR KAAN, OZTURK EREK. SAVRUNLU EYUP CAN, CIVELEK ERDINC, KABATAS SERDAR(2017), BRIEF REVIEW ON FUNDAMENTALS OF CERVICAL SPINE ALIGNMENT, The Journal of Turkish Spinal Surgery, 28(1), 53-60

 

7.5.18 KOKEN MURAT, OZDOGAN SELCUK, KENDIRLIOGLU BEKIR CAN, KOCAMAN BURAK(2015), SPINAL TUBERCULOSIS, The Journal of Turkish Spinal Surgery, 26(1), 65-70

           

           

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

7.6.1 KARA AHMET HAKAN, KÖKEN MURAT,GÜÇLÜ BERK,DORAL MAHMUT NEDİM,KARAGÜVEN DOĞAÇ (2019).  Paprosky tip 3asetabulum defektli hastalarda revizyon kalça artroplastisi uygulamaları ve orta dönem sonuçları.  29. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, 53(1), 22-22. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5556641)

                       

7.6.2 KARAGÜVEN DOĞAÇ, KÖKEN MURAT,KUZUCA BARIŞ CAN,GÜNER MEHMET DERVİŞ,AKAN BURAK,ÇETİN İLKER (2019).  80 yaş üzeritotal diz artroplastisi uygulananhastaların uzun dönem klinik vefonksiyonel sonuçları.  29. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, 53(1), 18-19. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5556622)

                       

7.6.3 KARA AHMET HAKAN, KÖKEN MURAT,KARAGÜVEN DOĞAÇ,AKAN BURAK (2019).  Medial gonartroz nedeniyle çimentolu unikondilerdiz artroplastisi uygulanan hastaların erken dönem sonuçları.  29. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, 53(1), 120-120. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5556647)

                       

7.6.4 KÖKEN MURAT (2019).  Erişkin Rekonstrüktif Cerrahisi-Kalça (Artroplastive Artroplasti Dışı Tedaviler-Komplikasyonlar).  TOTBİD-TOTEK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI (ÇEP) KLİNİK BİLGİ YENİLEME KURSU (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:5293992)

 

7.6.5 KARA AHMET HAKAN,KÖKEN MURAT,GÜÇLÜ BERK (2019).  YÜKSEK KALÇA DİSLOKASYONUNDA SUBTROKANTERİK TRANSVERS KISALTMA OSTEOTOMİSİ İLE TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİNİN UZUN DÖNEM SONUÇLARI.  KemikEklem 2019 Kongresi, 185 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5051777)

 

7.6.6 KAYA ALPER,GÜÇLÜ BERK,TANER YASEMEN,KÖKEN MURAT,BENLI I TEOMAN (2007).  TRAVMA VE ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ/HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU İLİŞKİSİ.  XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 41(3), 170-170. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5110064)

                       

7.6.7 KÖKEN MURAT, Surer Levent,Yapici Can (2015).  Ön çapraz bağ rekonstruksiyonunda, greft rotasyonun, diz biyomekaniği üzerine etkisi biyomekanik çalışma: Domuz dizinde.  25. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, 49, 68-68. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4459263)

           

7.6.8 KAYA ALPER, AKAN BURAK,GÜÇLÜ BERK,KÖKEN MURAT (2011).  ARTROSKOPİK ÇİFT DEMET ÖN ÇAPRAZ BAĞ ONARIMI 2 YILLIK KLİNİK SONUÇLAR.  XXII. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, 122 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5109954)

           

7.6.9 GÜÇLÜ BERK,KAYA ALPER,AKAN BURAK,KÖKEN MURAT,US ALİ KEMAL (2011).  Chevron buniyonektomisinin kapsüloperiostal flep ile sabitlenmesi.  XXII. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, 142 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5109957)

                       

7.6.10 BENLI I TEOMAN,KAYA ALPER,GÜÇLÜ BERK,KARAGÜVEN DOĞAÇ,KÖKEN MURAT (2009).  Posterolateral füzyon ve posterior segmenter enstrümantasyon uygulanan dejeneratif lomber instabilitesi olan hastaların klinik sonuçları.  XXI. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5109950)

           

7.6.11 KAYA ALPER,KÖKEN MURAT,GÜÇLÜ BERK,AKAN BURAK,BENLI I TEOMAN (2009).  Ön ve arka çapraz bağ arasındaki üçgen ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda kılavuz olabilir mi? Artroskopikanatomi çalışması.  Ön ve arka çapraz bağ arasındaki üçgen ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda kılavuz olabilir mi? Artroskopikanatomi çalışması (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5109945)

                       

7.6.12 GÜÇLÜ BERK,KAYA ALPER,KÖKEN MURAT,ÇETİN İLKER,BENLI I TEOMAN (2007).  KALÇA ARTROPLASTİSİ:97 HASTANIN TAKİP SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.  XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 41(3), 116-116. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5110057

                       

7.6.13 GÜÇLÜ BERK,KAYA ALPER,KÖKEN MURAT,ÇETİN İLKER,BENLI I TEOMAN (2007).  TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ:92 HASTANIN TAKİP SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.  XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 41(3), 115-115. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5110017)

 

 

7.7. Diğer yayınlar

 

7.7.1 KOKEN MURAT, AKSAHIN ERTUGRUL, CELEBI LEVENT, Current concepts in posterior malleol fractures, TOTBİD Der gisi 2016; 15:191–196, doi: 10.14292/totbid.dergisi.2016.25