Prof. Dr.Murat Korkmaz

  • İlgi Alanları
  • Karaciğer hastalıkları
  • Safra yolu hastalıkları
  • Karaciğer nakli
  • Bağırsak hastalıkları
  • ERCP
  • PEG
  • Endoskopi

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Başkent Üniversitesi, İç Hastalıkları İhtisası, ve Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji - Uzmanlık

Deneyim
Ankara Başkent Üniversitesi İç Hastalıkları  Kliniği
Ankara Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji  Kliniği
Ankara Özel Koru Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği
İstanbul Okan Üniversitesi Gastroenterololi Kliniği

 

 

39 uluslararası, 15 ulusal yayımlanan makale, 25 Uluslar arası sözlü-poster sunum

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=korkmaz+M