• Uzmanlık Alanları: Konjenital Kalp Hastalıkları Tanı ve Tedavisi, Fetal Ekokardiyografi, Transtorasik Ekokardiyografi, Transözafagial Ekokardiyografi, İntraoperatif Ekokardiyografi, Çocukluk Çağı Disritmileri Tanı, Çocukluk Çağı Edinsel Kalp Hastalıkları Tanısı, Erişkin Yaşa Ulaşmış Doğuştan Kalp Hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
2013 - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim
2002 - 2008 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık İhtisası : Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Devlet Hizmeti Yükümlülüğü: Samsun Terme Devlet Hastanesi
2009 - 2013 - Çocuk Kardiyoloji Yan Dal Uzmanlık İhtisas: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2013 - 2015 - Çocuk Kardiyoloji Yan Dal Devlet Hizmeti Yükümlülüğü: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2015 - 2018 - Çocuk Kardiyolojisi Uzman Doktor : Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği
The Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC)
Türk Tabipler Birliği

Kurs ve Seminerler
Neonatal Resüsitasyon Programı Kursu
*Yenidoğan Bebeğin Mekanik Ventilasyonu Kursu
*Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu
*Fetal Ekokardiyografi Kursu
*Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Kursu
*3 boyutlu Ekokardiyografi Kursu
*Pediyatrik Kardiyolojide Girişimsel İşlemler Kursu

Katıldığı Kongreler
*21 Mart 2003………… Çocuk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Eğitim Toplantısı 
*20-23 Şubat 2005…..1.Uludağ Pediatri Kış Kongresi
*11-14 Mayıs 2005……V.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
*3-5 Mayıs 2006……IV. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi
*2 Haziran 2006……Pediatrik Aciller Sempozyumu
*4-8 Kasım 2006…..XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi
*8-12 Kasım 2006….50. Milli Pediatri Kongresi
*15-18 Mart 2007….Türkiye Milli Pediatri Derneği Kış Toplantıları
*4-7 Nisan 2007……15. Ulusal Neonatoloji Kongresi
*5-7 Haziran 2007…..5. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
*13-14 Aralık 2007…..3. Ankara Pediatri Günleri
*6-9 Mayıs 2009…..8. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi
*23-26 Mayıs 2012…46. Avrupa Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi
*16-19 Nisan 2013…..13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi
*15-18 Nisan 2014…..14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi
*1-4 Haziran 2016…50. Avrupa Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi
*29  Mart-1 Nisan 2017…51. Avrupa Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi
*19-22  Nisan 2017…..16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi
*6-9 Mayıs 2009…..8. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

Cardiac autonomic functions in children with familial Mediterranean fever.Clin Rheumatol. 2016 May;35(5):1237-44. doi: 10.1007/s10067-014-2714-z. Epub 2014 Jun 15.

*Le-Compte maneuver in surgical correction of absent pulmonary valve. Does it improve severe bronchial compression? Int J Cardiol. 2017 May 1;234:151-153. doi: 10.1016/j.ijcard.2017.01.061. Epub 2017 Jan 6.

*Parents' perspectives to childhood fever: comparison of culturally diverse populations. J Paediatr Child Health. 2010 Oct;46(10):583-7. doi: 10.1111/j.1440-1754.2010.01795.x.

*Cutaneous drug eruptions in children; single centre experience. Turk Arch Ped 2011; 46 : 63-7

*Acquired von Willebrand disease in a Turkish boy with Gaucher disease. Pediatr Hematol Oncol. 2007 Jun;24(4):317-9.