Doç. Dr.Murat Salihoğlu

  • İlgi Alanları
  • Burun estetiği
  • Sinüzit
  • Horlama
  • İşitme kayıpları
  • Ses teli ameliyatı
  • Koku alma bozuklukları
  • Baş dönmesi
  • Baş boyun tümörleri

Eğitim ve Uzmanlık
1996 - GATA Askeri Tıp Fakültesi, Ankara –Tıp Eğitimi
2002 - GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul- Uzmanlık
2011 - GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul- Dr. Öğr. Üyesi
2015 - GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul- Doçent

Deneyim
1997 - 1999 - 51 nci iç Güvenlik Tugayı Revir Baştabipliği, Hozat, Tunceli
1999 - 2002 - Kulak Burun Boğaz Asistanı, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul
2002 - 2004 - Asker Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servis Şefi, Girne, Kıbrıs
2004 - 2011 - Asker Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servis Şefi, İzmir
2011 - 2016 - GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kulak Burun Boğaz  Başasistan, Servis Şef Yardımcısı, İstanbul
2016 - 2021 - Taksim Acıbadem Hastanesi Konsultan Hekimi, Delta Hospital ve Avicenna Umut Hastanesi, İstanbul
2013 - Yurtdışı Staj Tahsili Eğitimi, İleri Temporal Kemik Cerrahisi, Kohlear İmplantasyon Eğitimi. Klinik Laboratuvar Araştırma Görevlisi. Kulak Burun Boğaz Bölümü, Iowa Üniversitesi, Iowa, ABD.

Kurs ve Sertifikalar
Smell and Taste 06 (Course and Demonstration), November 2014, Dresten- Germany
Smell and Taste 07 (Course and Demonstration), October 2015, Dresten- Germany
Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, 9 Eylül Üniversitesi, 30-31 Mart 2007, İzmir
Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, 9 Eylül Üniversitesi, 23-24 Mart 2009, İzmir
Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, 9 Eylül Üniversitesi, 20-21 Mart 2010, İzmir
ABR Cihazı Kullanım Eğitimi, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, 01-05 Şubat 2010, İstanbul
Kulak Cerrahisi ve Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, GATA Tıp Fakültesi Hastanesi, 26 Nisan-7 Mayıs 2010, Ankara 
Kulak Cerrahisi ve Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, GATA Tıp Fakültesi Hastanesi, 30 Nisan-11 Mayıs 2007, Ankara 
Uzman Tabip Mesleki Tabip Mesleki Gelişim Eğitimi Kursu, GATA Tıp Fakültesi Hastanesi, 11-22 Şubat 2008, Ankara
Temel Uyku Tıbbı Kursu, Türk Uyku Tıbbı Derneği, 12-16 Ocak 2009, İstanbul
Eğitim Becerileri kursu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, 11-15 Haziran 2012, Ankara
Ölçme Değerlendirme Kursu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, 18-22 Haziran 2012, Ankara
Temel Biyoistatistik Kursu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, 27 Kasım 2011, Ankara
Temel Otolojik Cerrahi Kursu, 17-18 Nisan 2012, GATA Ankara KBB Anabilimdalı Başkanlığı, Ankara
Temel Epidemiyoloji Kursu, 4-8 mart 2013, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı, İstanbul
VII nci Bilimsel Araştırmalarda Hayvan Kullanım Kursu, 21 Kasım-02 Aralık 2011, GATA AR-GE Merkez Başkanlğı, Ankara
Medikal Estetik Uygulama Sertifikası, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 25 Haziran-15 Ağustos 2005, Nets Medikal Estetik Merkezi, İzmir
Askeri Sağlık Kurumlarında Yöneticilik Eğitimi, GATA Tıp Fakültesi Hastanesi, 19-23 Mart 2012, Ankara
İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifikası, Türk Tabipler Birliği, No: IHTE-1141/07, İzmir
Baş Dönmesi Olan Hastalarda Tedavi Yaklaşımları Semineri, Otoloji ve Nörootoloji Okulu, 23 Mart 2013, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi KBB Anabilimdalı Başkanlığı, İstanbul
Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 03 Kasım 2013, Antalya. (Not: TKBBV Eğitsel Kurs Programında “Koku Testleri ve Koku Duyusunun Değerlendirilmesi” kurs eğitmeni.
Yurtdışı Eğitim ve Araştırma, İleri Temporal Kemik Cerrahisi Eğitimi. Research Fellow in Otology, The University of Iowa Carver Collage of Medicine, December 2013-June 2014, Iowa City, USA

Mesleki Üyelikler
ECRO (European Chemoreception Research Organization)
TKBBV (Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun cerrahisi Vakfı)
TTB (Türk Tabipler Birliği)
Tat ve Koku Araştırmaları Derneği

(1) SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Sciences Citation Index) ve AHCI ( Arts & Humanities Citation Index ) kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka sunumları, derleme ve Araştırma Makaleleri.
1.    Salihoglu M, Dogru S, Cesmeci E, Caliskan H, Kurt O, Kuçukodaci Z, Gungor A. Ototoxicity of boric acid powder in a rat animal model. Braz J Otorhinolaryngol. 2018 May-Jun;84(3):332-337.
2.    Salihoglu M, Kurt O, Ay SA, Baskoy K, Altundag A, Saglam M, Deniz F, Tekeli H, Yonem A, Hummel T. Retro- and orthonasal olfactory function in relation to olfactory bulb volume in patients with hypogonadotrophic hypogonadism. Braz J Otorhinolaryngol. 2018 Sep-Oct;84(5):630-637
3.    Gungor A, Poyrazoglu E, Cincik H, Salihoğlu M, Candan H. The Effectiveness of Hyperbaric Oxygen Treatment in Tracheal Reconstruction With Auricular Cartilage Grafts (Experimental Study).  American Journal of Otolaryngology 2003;24:390-394.
4.    Turhan V, Berber A, Haholu A, Salihoğlu M, Ulçay A. Differential diagnosis of cervical lymphadenitis mimicking malignancy due to tularemia: Our experiences. Indian  Journal of Pathology and Microbiology. 2013;56(3):252-257.
5.    Tekeli H, Altundağ A, Salihoğlu M, Çayönü M, Kendirli MT. The applicability of the “Sniffin Sticks” olfactory test in a Turkish population. Med Sci Monit 2013;19:1221-1226.
6.    Salihoglu M, Eroglu M, Yildirim AO, Cakmak A, Hardal U, Kara K. Transoral ultrasonography in the diagnosis and treatment of peritonsillar abscess. Clinical Imaging 2013;37:465-467.     
7.    Salihoğlu M, Kendirli MT, Altundağ A, Tekeli H, Sağlam M, Çayönü M, Şenol MG, Özdağ F. The effect of obstructive sleep apnea on olfactory functions. Laryngoscope, 2014;124:2190–2194.
8.    Altundag A, Salihoglu M, Cayonu M, Tekeli H, Kayabaşoglu G. The Effect of Anatomic Clerance Between Tongue and Soft Palate on Retronasal Olfactory Function. Chemosensory Perception 2014;7:40-45
9.    Salihoglu M, Altundag A, Cayonu M, Tekeli H. An investigation of retronasal testing of olfactory function in a Turkish population. Medical Science Monitor 2014;20:569-576.
10.    Cayonu M, Acar A, Horasanlı E, Altundag A, Salihoglu M. Comparison of totally occlusive nasal pack, internal nasal splint, and transseptal suture technique after septoplasty in terms of immediate respiratory distress related to anesthesia and surgical complications. Acta Oto-Laryngologica 2014;134(4):390-394.
11.    Altundag A, Salihoglu M, Tekeli H, Saglam M, Cayonu M, Hummel T. Lateralized Differences in Olfactory Function and Olfactory Bulb Volume Relate to Nasal Septum Deviation. The Journal of craniofacial surgery 2014;25:359-362.
12.    Ay H, Salihoğlu M, Altundağ A, Tekeli H, Memiş A, Çayönü M. The effect of hyperbaric condition on olfactory functions. Undersea and Hyperbaric Medicine, 2014;4(4):203-207.
13.    Çayönü M, Çapraz M, Acar A, Altundağ A, Salihoğlu M. Hearing Loss Related with Type 2 Diabetes in an Elderly Population. The Journal of International Advanced Otology 2014;10(1):72-75.
14.    Cayonu M, Salihoglu M, Altundag A, Tekeli H, Kayabasoglu G. Grade 4 tonsillar hypertrophy associated with decreased retronasal olfactory function: a pilot study. European archives of oto-rhino-laryngology 2014;271(8):2311-6.
15.    Salihoglu M, Cekin E, Altundag A, Cesmeci E. Examination versus subjective nasal obstruction in the evaluation of the nasal septal deviation. Rhinology 2014; 52(2):122-6.
16.    Altundag A, Salihoğlu M, Çayönü M, Tekeli H. Clinical assessment of olfactory functions in children who underwent adenotonsillectomy during pre- and post-operative period. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2014 Jul;78(7):1138-42
17.    Sağlam M, Salihoğlu M, Tekeli H, Altundag A, Sivrioglu AK, Çayönü M. Is there an association between olfactory bulb volume and the Keros type of fossa olfactoria? Journal of Craniofacial Surgery, 2014;25(4):1273-6.
18.    Altundag A, Salihoglu M, Cayonu M, Cingi C, Tekeli H, Hummel T. The effect of high altitude on nasal nitric oxide levels. Eur Arch Otorhinolaryngol 2014;271(9):2583-6.
19.    Altundağ A, Salihoglu M, Çayönü M, Cingi C, Tekeli H, Hummel T. The effect of high altitude on olfactory functions. European archives of oto-rhino-laryngology 2014;271:615-618. 
20.    Yildirim Y, Salihoglu M, Kar T, Altundag A, Tekeli H, Kaya A, Cayonu M, Unal M. Post-operative changes in olfactory function after transcanalicular diode laser dacryocystorhinotomy. Ophtalmic Plastic and Reconstructive Surgery 2015;31(2):94-7.
21.    Altundag A, Cayonu M, Kayabasoglu G, Salihoglu M, Tekeli H, Cayonu S, Akpinar ME, Hummel T. The evaluation of olfactory function in individuals with chronic halitosis. Chem Senses. 2015;40(1):47-51.
22.    Altundag A, Cayonu M, Kayabasoglu G, Salihoglu M, Tekeli H, Saglam O, Hummel T. Modified olfactory training in patients with postinfectious olfactory loss. Laryngoscope. 2015;125(8):1763-6.
23.    Tekeli H, Senol MG, Altundag A, Yalcınkaya E, Kendirli MT, Yaşar H, Salihoglu M, Saglam O, Cayonu M, Cesmeci E, Hummel T. Olfactory and gustatory dysfunction in Myasthenia gravis: A study in Turkish patients. J Neurol Sci. 2015;356(1-2):188-92.
24.    Altundag A, Tekeli H, Salihoglu M, Cayonu M, Yasar H, Kendirli MT, Saglam O.Cross-culturally modified University of Pennsylvania Smell Identification Test for a Turkish population. Am J Rhinol Allergy 2015;29:e138–e141.
25.    Salihoğlu M, Ay H, Cincik H, Cekin E, Cesmeci E, Memis A, Uzun G, Altundag A,  Simsek K. Efficiency of hyperbaric oxygen and steroid therapy in treatment of hearing loss following acoustic trauma. Undersea and Hyperbaric Medicine 2015;42(6): 539-546.
26.    Altundag A, Tekeli H, Salihoglu M, Cayonu M, Kendirli MT, Yasar H, Ozturk A. A Study on Olfactory Dysfunction in Turkish Population with using Survey Method and Validated Olfactory Testing. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2014;(online). DOI:10.1007/s12070-014-0720-8.
27.    Aydın E, Tekeli H, Karabacak E, Altunay İK, Aydın Ç, Çerman AA, Altundağ A, Salihoğlu M, Çayönü M. Olfactory functions in patients with psoriasis vulgaris: correlations with the severity of the disease. Arch Dermatol Res. 2016 Aug;308(6):409-14.
28.    Altundag A, Cayonu M, Salihoglu M, Yazıcı H, Kurt O, Yalcınkaya E, Saglam O. Laryngopharyngeal Reflux Has Negative Effects on Taste and Smell Functions. Otolaryngol Head Neck Surg. 2016 Jul;155(1):117-21.
29.    Konak M, Cincik H, Erkul E, Kucukodaci Z, Gungor A, Ozdemir S, Cekin E, Arisan V, Mutluoglu M, Salihoglu M. The protective effects of different treatments on rat salivary glands after radiotherapy. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Dec;273(12):4501-4506.
30.    Saglam O, Altundag A, Cayonu M, Salihoglu M, Azizli E, Dursun E, Cetin B. Olfactory and Gustatory Functions after Anterior Palatoplasty in Patients with Primary Snoring. Otolaryngol Head Neck Surg. 2016 Jun;154(6):1155-60.
31.    Deniz F, Ay SA, Salihoglu M, Kurt O, Baskoy K, Altundag A, Tekeli H, Yonem A, Hummel T. Thyroid Hormone Replacement Therapy Improves Olfaction and Taste Sensitivity in Primary Hypothyroid Patients: A Prospective Randomised Clinical Trial. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2016 Oct;124(9):562-567.
32.    Baskoy K, Ay SA, Altundag A, Kurt O, Salihoglu M, Deniz F, Tekeli H, Yonem A, Hummel T. Is There Any Effect on Smell and Taste Functions with Levothyroxine Treatment in Subclinical Hypothyroidism? PLoS One. 2016 Feb 29;11(2):e0149979.
33.    Salihoğlu M, Ay H, Cincik H, Cekin E, Cesmeci E, Memis A, Uzun G, Altundag A, Simsek K. Efficiency of hyperbaric oxygen and steroid therapy in treatment of hearing loss following acoustic trauma. Undersea Hyperb Med. 2015 Nov-Dec;42(6):539-46.
34.    Salihoglu M, Karabacak E, Kutlu A, Haholu A. Comments on “Anti-Ig E Therapy for Eosinophilic Disorders”. Otology&Neurotology 2014;35(1): 190-191.
35.    Kutlu A, Salihoğlu M, Haholu A, Cesmeci E, Cıncık H, Öztürk S. Short-term Beneficial Effect of Aspirin in Patients with Chronic Rhinosinusitis and Tolerant to Acetylsalicylic Acid. Iran J Allergy Asthma Immunol 2013;12(4):400-403.
36.    Haholu M, Salihoglu M, Turhan V. Granulomatous lymphadenitis can also be seen in tularemia, not only in tuberculosis. International Journal of Infectious Disease  2013;17(4):283.  
37.    Salihoglu M, Turhan V, Önem Y, Ulcan A, Uzun G, Ay H. Sudden Hearing Loss in a Patient receiving Piperacillin/Tazobactam and Daptomycin for Diabetic Food Infection.  Scandinavian Journal of Infectious Disease. 2012;45(3):239-240.

(2) SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Sciences Citation Index) ve AHCI ( Arts & Humanities Citation Index ) kapsamındaki dergiler dışında yabancı dergilerde yayınlanan vaka sunumları, derleme ve Araştırma Makaleleri.

1. Gungor A, Cincik C, Poyrazoglu E, Salihoglu M, Candan H. Bilateral Facial Nerve Paralysis Secondary to Acute Myelogenous Leukemia (Case Report). Otorhinolaryngol Nova 2002-03;12:149-152

2. Dogru S, Gungor A, Kucukodacı Z, Aydın A, Senol MG, Karabudak O, Cincik H, Guneş M, Salihoglu M. Lipoid proteinosis-report of three cases and brief review of the literature (case report). The American Journal of Case Report 2008;9:346-350.

3. Erkul E, Pinar D, Yilmaz I, Cincik H, Cekin E, Salihoglu M. Rare Adult Sinonasal Embryonal Rhabdomyosarcoma with Optic Involvement (Case Report). Otolaryngology 2011;2:118-121.

4. Saglam M, Salihoglu M, Sivrioglu AK, Kara K. Multimodality imaging of Stafne bone defect. BMJ Case Report 2013:1-2.

5. Saglam M, Salihoglu M, Tekeli H, Altundag A. Unilateral olfactory bulb volume loss due to arteriovenous malformation (case report). Wiener Klinische Wochenschrift 2014;126(11-12):327-8.

6. Yilmaz I, Erkul E, Narli G, Kurt O, Kucukodacı Z, Salihoglu M, Berber U, Demirel D. Mucosal Malignant Melanoma of Inferior Concha and Nasal Septum: A Case Report with Mutation Analysis. Journal of Otology Rhinology 2014;3:6.

7. Salihoglu M, Süer BT, Çallı Ç, Pınar E, Kurt O. Unusual iatrogenic foreign body in a nose: A case report. Arch Clin Exp Surg 2015;4:157-159.

8. Tekeli H, Şenol MG, Özdağ MF, Saraçoğlu M, Yaşar H, Kendirli MT, Altundağ A, Çayönü M, Salihoglu M, Türker T. Smell identification scores of patients with essential tremor. Neurology Asia 2014;19(3):271-275.

9. Salihoglu M, Çekin İE, Cesmeci E, Erkul BE. Evaluation of early and late term outcomes of radiofrequency surgery in the treatment of inferior turbinate hypertrophy. Archives of Clinical and Experimental Surgery 2013;3:34-39.

10. Salihoglu M, Memiş A, Mutluoğlu M, Uzun G, Ay H. Successful treatment of acute sensorineural hearing loss with hyperbaric oxygen therapy. Journal of Acute Disease 2016;5(4):340-342.

11. Ufuk B, Ogün S, Turhan V, Ulçay A, Salihoglu M, Haholu A. Importance of Differantiation of Tularemia Lymphadenitis from Malignancies and Tuberculosis by Real time PCR (editöre mektup). Disease and Molecular Medicine 2016;3:46-47.

12. Sağlam M, Salihoglu M, Tekeli H, Altundag A. Unilateral olfactory bulb volume loss due to arteriovenous malformation. Wiener klinesche Wochenschrift 2014;126(11-12):327-328.

13. Sağlam M, Salihoglu M, Siviroğlu AK, Kemal K. Multimodality Imaging of Stafne Bone Defect. Case Reports. 2013;apr19(1):9483.

14. Düzgün Y, Eroğlu M, Salihoglu M, Yıldırım AO, Karagöz H, Erkan M. The Relationship Between Dental Indentation and Maxillary Sinusitis. Open Journal of Medical Imaging. 2013;3(2):65-68.

15. Erkul BE, Pınar D, Yılmaz İ, Cıncık H, Çekin İE. Salihoglu M. Rare Adult Sinonasal Embryonal Rhabdomyosarcoma with Optic Involvement. Otolaryngology. 2012:1(3)

16. Güngör A, Doğru S, Salihoglu M. Tinnitus Tedavisinde Düşük Enerjili Lazer. Curr Pract ORL 2012;8(1):65-69.

 (3) Türkçe dergilerde yayınlanan vaka sunumu, derleme ve Araştırma Makaleleri
1.    Güngör A, Salihoğlu M, Kutlay M, Poyrazoğlu E, Candan H. Dev frontal sinüs osteomu: Olgu sunumu. Kulak Burun Bogaz Ihtisas Dergisi 2003;10(4):163-166.
2.    Salihoğlu M, Ş.Öğreden, M.İncedayı, Z.Küçükodacı. Sınırlı bir Wegener granülomatozis olgusu. Gülhane Tıp Dergisi. 2010;52:298-301.
3.    Salihoğlu M, Korkmaz Ö, Öğreden Ş, İncedayı M. Atipik yüz ağrısı ile seyreden ektopik diş: iki olgu sunumu. Gülhane Tıp Dergisi. 2010;52:216-218.
4.    Haholu A, Salihoğlu M, Turhan V. Tonsillektomi materyallerinin rutin olarak histopatolojik incelenmesi gereklidir (letter to the editor). Kulak Burun Bogaz Ihtisas Dergisi 2013;23(1):65-66.
5.    Salihoğlu M, Hardal Ü, Cıncık H. Türkiye’de genç erkek nüfusunda kronik otitis media prevalansı. Kulak Burun Bogaz Ihtisas Dergisi 2010;20(6):273-276.
6.    Salihoğlu M, Öğreden Ş. Alt konka hipertrofisinde bipolar radyofrekans uygulamasının etkinliği. Türk Otolarengoloji Arşivi 2010;48(2):55-59.
7.    Salihoğlu M, Güngör A, Özcan Ö, Çeşmeci E, Müftüoğlu T, İpçioğlu OM. Tissue and serum prolidase activity in patients with nasal polyposis. Gülhane Tıp Dergisi 2014;56(4): 209-212.
8.    Sıldıroglu O, Sivrioglu AK, Kara K, Salihoglu M, Sonmez G, Ozturk E, Cuce F, Saglam M, Mutlu H. Türk popülasyonunda sfenoid sinüs varyasyonları ve cerrahi planlamadaki önemi: BT çalışması.  Gülhane Tıp Dergisi. 2015;57:339-342.
9.    Çakmak A, Salihoğlu M, Güngör A. Septoplasti sonrası ameliyat sonrası ağrı üzerine intravenöz parasetamol ve tenoksikamın etkinliğinin karşılaştırılması. Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2013;1:17-21.
10.    Salihoğlu M, Çalışkan H, Çakmak A. Adenoidektomi sonrası endoskopi ve ayna ile nazofarenks değerlendirmesinin tedavi sonucuna etkisi Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2013;1(2): 75-77.
11.    Salihoğlu M, Kurt O, Altundağ A, Çayönü M. Silah sesi nedeni ile akustik travma geçiren hastaların biyokimyasal ve hematolojik parametreleri. Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2014;2(1):18-22.
12.    Tekeli H, Şenol MG, Özdağ F, Saraçoğlu M, Yaşar H, Kendirli MT, Altundağ A, Çayönü M, Salihoğlu M, Türker T. Migren hastalıklarında atak olmayan dönemde koku tanımlama testi ile koku fonksiyonunun değerlendirilmesi. Journal of Medical Updates, 2014;4(1): 1-5.
13.    Salihoğlu M, Güngör A, Doğru S, Çeşmeci E, Altundağ A, Çelik MT, Ipçioğlu OM, Çayönü M. Effects of topical aqueous garlic extract and garlic oil on in Rats (Experimental Study). Kulak Burun Boğaz Uygulamaları. 2014;2(2):68-72.
14.    Salihoğlu M, Altundağ A, Balıbey H,  Çayönü M, Kendirli MT, Tekeli H. The comparison of depression, sleepiness and depression severity between primary snorers and in patients with obstructive sleep apnea (Original Research). Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2014;2(3):107-112.
15.    Çallı Ç, Salihoğlu M, İmre AK, Pınar E, Öncel S. Sinonazal Amiloidoz (olgu sunumu). İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2009;47(4):131-136.
16.    Güngör A, Doğru S, Salihoğlu M. Tinnitusun Tedavisinde Düşük Enerjili Lazer (derleme). Curr Pract ORL 2012;8(1):65-69.
17.    Salihoğlu M, Doğru S. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Yanlış uygulamalar (derleme). Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Dergisi, Cerrahi Hastalıklarda Tedavi ve Laboratuvar Tetkik Uygulama Hataları Özel sayısı. 2013;4 (2):34-38.
18.    Çakmak A, Kurt O, Salihoğlu M, Güngör A. Nazolabial kist: Olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2013;1(1): 36-39.
19.    Salihoğlu M, Erkul E, Doğru S, Kurt O, Güngör A. Schmidt sendromu: Olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2013;1(1): 29-32.
20.    Salihoğlu M, Cıncık H, Çakmak A, Sağlam M, Çalışkan H. Trakeal Divertikül (olgu sunumu). Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2013;1(2): 75-77.
21.    Salihoğlu M. Bilgisayarlı tomoğrafide unsinat proçesi değerlendirmenin önemi. Curr Pract ORL 2014; 10(2): 53-57.
22.    Kurt O, Salihoğlu M. Kas hastalıkları ve östaki tüp fonksiyonları. Curr Pract ORL 2015:11(2):1-5.
23.    Salihoglu M, Dogru S. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Yanlış Uygulamalar. Türkiye Klinikleri, J Fam Med-Special Topics. 2013;4(2):34-38.
(4) Uluslararası kongrelerde sunulan, dergi özel sayılarında / kongre kitabında tam metni veya özeti  yayınlanmış bildiriler
1.    Hardal Ü, Salihoğlu M. “S35-Genç Erkek Popülasyonda Nazal Pasajı Tamamen Kapatan Deviasyonların Travma ile İlişkisi, 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 8-10 Nisan 2010, Sheraton Hotel, ANKARA  2010
2.    Gungor A, Salihoglu M, Yilmaz I, Baloglu H, Tufan E. Role of mRNA Expression in the Nasal Polyp Pathogenesis. AAO-HNSF Annual Meeting /OTO EXPO 9-12 September 2012 Washington, DC, USA.
3.    Turhan V, Berber U, Haholu A, Salihoglu M, Ulçay A, Hatipoğlu M. Cervical Lymphadenitis Caused By Tularemia As A Great Mimicker of Malignancy. International Symposium on Francisella Tularensis and Tularemia, 32-32, June (haziran) 19-22, 2013, Nevşehir, Turkey.
4.    Tekeli H, Salihoğlu M, Kendirli MT, Altundağ A, Sağlam M, Çayönü M, Şenol MG, Özdağ F. The effect of obstructive sleep apnea on olfactory functions. American Academy of Neurology, S9.006, 29 April-3 May, Thusday, Philadelphia, PA,USA.
5.    Güngör A, Cıncık H, Salihoğlu M, Poyrazoğlu E, Candan H. “P-2 Dev Frontal sinüs Osteomu”.  KBB ve BBC Derneği 6. Uluslararası Toplantısı (KBB’ de minimal invaziv yaklaşımlar) 11-13 Aralık 2003 hiltonsa otel-ANKARA
6.    Salihoğlu M, Sağlam O. Nasal Dermoid Sinus Cyst. Rhinology World 2009, 111-111 pp, 15-19 April, 2009, Philadelphia, Pennsylvania, USA
7.    Incedayi M, Salihoglu M, Ogreden S. An Uncommon Cause of Dysphonia. 7th Balkan Congress of Radiology. 153-153 pp, 18-22 November (kasım) 2009, Istanbul, Turkey
8.    İncedayı M, Salihoğlu M, Öğreden Ş. “Wegener’s granulomatosis presenting as a refractory chronic otitis media”. P-194, 7th Balkan Congress of Radiology, 18-22 November 2009, İstanbul. (poster).
9.    Salihoğlu M, Hardal Ü. Peritonsiller Apse Tanısında Transoral Ultrasonografi Kullanımının Değerlendirilmesi’’. 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 8-10 Nisan 2010, Sheraton Hotel, ANKARA  2010.
10.    Salihoğlu M, İşler SC. Ağır Kansere Yakalanma Korkusu  Olan Bir Hastada Yaygın Oral Liken Planus Lezyonunun İliak Bölge Full-Thickness Deri Grefti İle Tamiri (olgu sunumu). 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 22-22 pp,8-10 Nisan 2010, Ankara, Turkiye
11.    Salihoğlu M, Hardal Ü. Genç Erkek Popülasyonda Tek Taraflı Total İşitme Kaybı Prevalansı. 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 7-7pp, 8-10 Nisan 2010, Ankara, Turkiye
12.    Salihoğlu M, Hardal Ü, Cıncık H. Genç Erkek Popülasyonda Kronik Otitis Media Prevalansı.  9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,3-3pp, 8-10 Nisan 2010, Ankara, Turkiye
13.    Salihoğlu M, İşler SC. Enükleasyon ve Titanyum Plak ile Rekonstrükte Edilen Bir Multikistik Ameloblastoma Olgusu. 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 7-7 pp,8-10 Nisan 2010, Ankara, Turkiye
14.    Cakmak A, Cesmeci E, Salihoglu M, Gungor A. Epiglottic Cyst Causing Airway Obstruction In An Adult: A Case Report. 18th Congress of The Balkan Military Medical Committee, 64pp, 2012, Belgrade, SERBIA
15.    Erkul E, Salihoglu M, Cesmeci E, Cekin E. An Unusual Iatrogenic Cholesteatoma of the External Auditory Canal. The 9th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery, 314-314 pp, June (haziran) 3-7, 2012, Tokyo, Nagasaki, Japan
16.    Salihoğlu M, Cesmeci E, Cekin E, Cakmak A, Erkul E, Güngör A. An Unusual Thyroid Papillary Carsinoma  Case: A Case Report. 17th Congress of The Balkan Military Medical Committee, 89-89pp, May (mayıs) 29-June 01,2012, Belgrade, Serbia.
17.    Cekin E, Erkul E, Caliskan H, Salihoglu M. Rate of Chronic Suppurative Otitis Media in Otolaryngology Clinic of a Turkish Military Hospital. The 9th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery, 36-36 pp, June (haziran) 3-7, 2012, Tokyo, Nagasaki, Japan
18.    Cıncık H, Cesmeci E, Salihoğlu M, Erkul E. A Case of Neck Skin Metastasis from Gastric Adenocarsinoma. IFOS 20 th World Congress, 59-59 pp, 1-5 June (haziran), 2013, Seoul Korea
19.    Dogru S, Salihoğlu M, Güngör A, Yıldız K. Our Myringoplasty Results; Factors Effecting Graft Take Rate. 29th Politzer Society Meeting, 72-72 pp, November (kasım)14-17, 2013, Antalya, Turkey.
20.    Salihoğlu M, Kurt O. Biochemical Differences Between Hearing Lose and Unaffected Patients on Gun Fire Sound Exposure. 29th Politzer Society Meeting, 108 pp, November (kasım)14-17, 2013, Antalya, Turkey.
21.    Pınar D, Erkul BE, Salihoglu M, Duran E, Cincik H. Burkitt’s Lymphoma of the Tongue Base: A Case Report with Review of The Literature. PP 155, The 48th Congress  of the European Society for Surgical Research. May 29-June 1, 2013, Istanbul, Turkey
22.    A Cekin E, Ulkur E, Tufan E, Erkul E, Salihoglu M. A Huge Maxillary Sinus Tumor Excision and Reconstruction With Rectus Abdominis Musculocutaneous Free Fpep at The Same Stage. IFOS, 20th World Congress, EP293, 1-5 June (haziran), 2013,  Seoul, Korea.
23.    Karabacak E, Tekeli H, Altundag A, Aydın E, Kendirli M, Salihoglu M, Cayonu M, Yasar H.  Olfactory Function of The Patients with Psoriasis. P6.033, 29 April-3 May, Thusday, 2014, Philadelphia, PA,USA.        
24.    Kurt O, Cesmeci E, Salihoglu M. Olgu Sunumu: Maksillonazal Displazi; Binder Sendromu. P-209, 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 17-19 Nisan 2014, Ankara, Türkiye
25.    Cıncık H, Salihoglu M, Ay H, Cekin E, Cesmeci E. Hyperbaric Oxygen and Steroid Therapy for Sensorineural Hearing Loss Following Acute Acoustic Trauma. 4 th East Asian Symposium on Otology, 8-10 May, 2014, Shanghai, China.
26.    Sağlam M, Salihoglu M, Karabacak E, Mutlu H, Sönmez G. Is olfactory bulb affected in neurofibromathosis type 1. 17 th International Symphosium on Olfactory Bulb Affected in Neurofibromathosis type 1. Yokohama, Japan.
27.    Salihoglu M, Deniz F, Kurt O, Ay S.A, Altundağ A, Başköy K, Tekeli H, Sağlam M, Yönem A, Hummel T. Taste and olfactory functions in hypogonadotrophic hypogonadism patients. 17 th International Symphosium on Olfactory Bulb Affected in Neurofibromathosis type 1. Yokohama, Japan.
28.    Başköy K, Ay S.A, Altundağ A, Kurt O, Salihoglu M, Deniz F, Tekeli H, Yönem A, Hummel T. Is there any effect on smell and taste functions with levothyrozine treatment in subclinic hyporhyroidism? The Endocrine Society’s Annual Meeting  Expo, USA
29.    Claussen A, Tejani V, Robinson B, Kopelovich J, Soken H, Salihoglu M, Brown C, Abbas P, Hansen M. Toward and Understanding of Mechanisms Responsible for Changes in Resudual Acoustic Hearing Following Cochlear Implantation. 38 th Annual MidWinter Meeting, Association for Research in Otolaryngology, 21-25 February 2015, Baltimore, Maryland, USA.
30.    Salihoglu M. Üreten BH. Tek Taraflı Bir Yetişkin Koanal Atrezi Olgusu. 12. Uluslararası KBB BBC Kongresi. 2016 Antalya /Turkey
31.    Salihoglu M. Üreten BH. Dispne İle Birlikte Seyreden Bilateral dev Posterior Laringeal Granüloma: Endotrakeal Entubasyon Sonrası Nadir Bir Komplikasyon. 12. Uluslararası KBB BBC Kongresi. 2016 Antalya /Turkey
32.    Salihoglu M. Fare Kokleostomisi. 12. Uluslararası KBB BBC Kongresi. 2016 Antalya /Turkey
33.    Salihoglu M. Üreten BH. Laringeal sakküler Kist astım benzeri semptomlara neden olabilir. 12. Uluslararası KBB BBC Kongresi. 2016 Antalya /Turkey
34.    Salihoglu M. Doğan M, Üreten BH, Kurt O. Sol maksiller sinüste ayırıcı tanısında ektopik diş ve yabancı cismin yapıldığı izole bir mantar topu. 12. Uluslararası KBB BBC Kongresi. 2016 Antalya /Turkey
35.    Salihoglu M. Üreten BH, Sağlam M. Dev olfactory bulbusu olan bir Tip-1 nörofibromatozis olgusu. 12. Uluslararası KBB BBC Kongresi. 2016 Antalya /Turkey
36.    Salihoglu M. Berber A, Kurt O, Haholu A. Çocuk hastalarda adenoidektomi ve tonsillektomi örneklerinin rutin histopatolojik incelemesi gerekirmi? 12. Uluslararası KBB BBC Kongresi. 2016 Antalya /Turkey
37.    Salihoglu M, Üreten BH, Kılıç E, Turhan V. Malign kitle izlenimi veren sadece kolistine duyarlı Klepsiella Pneumoniae suşu izole edilen Malign Eksternal otit. 12. Uluslararası KBB BBC Kongresi. 2016 Antalya /Turkey
38.    Salihoglu M, Çeşmeci E, Çalışkan H, Algün A. Septoplasti ameliyatlarında anksiyete ve depresyon seviyelerinin postoperative ağrı üzerine etkisi. 12. Uluslararası KBB BBC Kongresi. 2016 Antalya /Turkey
39.    Salihoglu M, Doğru S, Çeşmeci E, Kurt O, Küçükodacı Z, Berber U. Sıçan kulağında toz boric asitin etkileri. 12. Uluslararası KBB BBC Kongresi. 2016 Antalya /Turkey
40.    Salihoglu M, Doğru S, Yıldız K, Güngör A. Miringoplasti ameliyatı erken dönem sonuçlarına etki eden faktörler. 12. Uluslararası KBB BBC Kongresi. 2016 Antalya /Turkey
41.    Salihoglu M, Çeşmeci E, Çalışkan H, Algün A. Kronik süpüratif otitis media hastalarında anksiyete, depresyon sıklığı ve uyku kalitesinin değerlendirilmesi. 12. Uluslararası KBB BBC Kongresi. 2016 Antalya /Turkey
(5)  Ulusal kongrelerde sunulan, dergi özel sayılarında/kongre kitabında tam metni veya özeti  yayınlanmış bildiriler
1.    Konak MM, Erkul BE, Cıncık H, Çekin E, Salihoğlu M, Güngör A. Radyoterapili Sıçanların Tükürük Bezlerine Hiperbarik Oksijen, Deksametazon, N-Asetilsisteinin  Koruyucu Etkileri. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 71-71, 26-30 Ekim 2011, Antalya, Türkiye (En iyi Baş-Boyun Çalışması 1. lik ödülü)
2.    Tufan E, Güngör A, Salihoğlu M, Yılmaz İ, Baloğlu H. Nazal Polipozis Patogenezinde mRNA Ekspresyon Profilinin İrdelenmesi (Klinik Çalışma). 8.Türk Rinoloji Kongresi.     6-6, 24-27 Mayıs 2012, Antalya, Türkiye
3.    Salihoğlu M, Turhan V, Önem Y, Ulçay A, Uzun G, Ay H. Diyabetik Ayak Enfeksiyonu Nedeniyle Piperasilin/Tazobaktam  ve Daptomisin Alan Bir Hastada Gelişen ani İşitme Kaybı. SB-045,  Ulusal İç hastalıkları Kongresi. 3-7 Ekim 2012, Belek, Antalya
4.    Cesmeci E, Doğru S, Salihoğlu M, Küçükodacı Z, Güngör A. Nazal Septoplasti Operasyonlarında N-Butil Siyanoakrilat ve Metakriloksisulfolan Kullanımının Histopatolojik Değerlendirilmesi. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. SS-132, 5-9 Kasım 2014, Antalya, Türkiye
5.    Hardal Ü, Salihoğlu M, Ortaç R. Kolanjiokarsinomda İlk Bulgu Olarak Servikal lenf nodu metastazı. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi.         31-31pp, 27-31 Ekim 2010, Antalya, Türkiye
6.    Hardal Ü, Salihoğlu M, Ayık E. Kronik Süpüratif Otitis Media’lı Hastalarda Dış Kulak Yolu Kültür Sonuçları. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 135-135pp, 27-31 Ekim 2010, Antalya, Türkiye
7.    Çeşmeci E, Cıncık H, Güngör A, Salihoğlu M, Erkul BE, Pınar D. Kulak Lobülünde Keloid: olgu sunumu. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 403-403pp, 26-30 Ekim 2011, Antalya, Türkiye
8.    Pınar D, Erkul BE, Cıncık H, Çekin E, Salihoğlu M, Güngör A. Optik Tutulum Gösteren Nadir Görülen Erişkin Sinonasal Rabdomyosarkom: olgu sunumu. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 251-251pp, 26-30 Ekim 2011, Antalya, Türkiye
9.    Kurt O, Salihoglu M, Erkul E, Güngör A. Scmidt Sendromu: Olgu Sunumu. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 417pp, 10-14 Ekim 2012, Antalya, Türkiye
10.    Çekin E, Kurt O, Erkul E, Salihoğlu M, Güngör A. Diplopiye Yol açan Dev Frontoetmoid Osteom. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 396-396pp, 2-6 Kasım 2013, Antalya, Türkiye
11.    Kurt O, Salihoğlu M, Çeşmeci E, Güngör A. İnferior Konka Yerleşimli Malign Melanoma Olgusu. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi.            396-396pp, 2-6 Kasım 2013, Antalya, Türkiye
12.    Tekeli H, Altundağ A, Salihoğlu M, Çayönü M, Kendirli MT. The Applicability of The Sniffing Sticks Olfactory Test in Turkish Population.49. Ulusal Nöroloji Kongresi.        52-52pp, 15-21 Kasım 2013, Antalya, Türkiye
Diğer bilimsel faaliyetler
(Yurtdışı eğitim ve araştırma/Kurs/Kongre/Sempozyum katılımı vb.)

1. 3. Ulusal Rinoloji Kongresi, 21-25 Nisan 2007, Bodrum

2. 29. Ulusal KBB ve BBC Kongresi, 26-31 Mayıs 2007, Antalya

3. Rhinology World 2009 Congress, 16-19 Nisan 2009, Pennsylvania, USA
4. Otology- Nöroootology Derneği Vertigo Semineri IV, 17 Mart 2012, İstanbul

5. 9. Uluslararası KBB ve BBC Kongresi, 8-10 Nisan 2010, Ankara

6. 4. Dokuz Eylül KBB Günleri Sempozyumu, 6-9 Mayıs 2010, İzmir

7. The 29th Politzer Society Meeting, 14-17 November 2013, Antalya

8. KBB BBC Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, 23-24 Eylül 2011, İstanbul

9. Baş Dönmesi Olan Hastalarda Tedavi Yaklaşımları Semineri, Otoloji ve Nörootoloji Okulu, 23 Mart 2013, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi KBB Anabilimdalı Başkanlığı, İstanbul

10. 7 nci Ulusal Larengoloji Kongresi, 27-28 Eylül 2013, Florence Nightingale Çağlayan Hastanesi Toplantı Salonu, İstanbul

11. 35. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 03 Kasım 2013, Antalya. (Not: TKBBV Eğitsel Kurs Programında “Koku Testleri ve Koku Duyusunun Değerlendirilmesi” kurs eğitmeni.

12. 5. Solunum Zirvesi Kongresi, 12-16 Haziran 2013, Ordu (Not: Solunum zirvesi bilimsel programında “Koku Testleri” konusunda konuşmacı.)