Doç. Dr.Murat Sütçü

  • İlgi Alanları
  • Solunum hastalıkları
  • Hiv virüsü

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi - Uzmanlık

Deneyim
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi

  • 100’den fazla yurtiçi ve yurtdışında yayımlanan makale
  •  

https://scholar.google.com.tr/citations?user=6z6z7z0AAAAJ&hl=tr&oi=ao