Dr. Öğr. ÜyesiMusa Korkmaz

  • İlgi Alanları
  • Diz cerrahisi
  • Kalça eklemi cerrahisi
  • Spor yaralanmaları
  • Artroskopik eklem cerrahisi
  • Ayak bileği cerrahisi
  • Omuz cerrahileri

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Ortopedi ve Travmatoloji, Uzmanlık
İstinye Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi

Mesleki Üyelikler
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Bilimsel Çalışmalar

1. Ugras AA, Yılmaz M, Şener N, Korkmaz M, Çetinus E. Percutaneus iliosacral screw placement for sacral fractures. 9. International Turkish Spine Congres Abstract book 2011;18

2. Kaya I, Uğraş A, Sungur I, Yilmaz M, Korkmaz M, Cetinus E. Glove perforation time and frequency in total hip arthroplasty procedures. Acta Orthop Traumatol Turc. 2012;46(1):57-60

3. Kural C, Kaya I, Yilmaz M, Demirbaş E, Yücel B, Korkmaz M, Cetinus ME. [A comparison between three irrigation methods in the debridement of contaminated bovine cancellous bone and the effect of duration of irrigation on the efficiency of debridement]. Acta Orthop Traumatol Turc. 2009 Aug-Oct;43(4):359-65. doi: 10.3944/AOTT.2009.359. Turkish.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Bilimsel Çalışmalar

1. Şener N, Korkmaz M, Yılmaz M, Ordu S. Motosiklet Kazalarında Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları. Haseki Tıp Bülteni 2015; 53: 24-29

2. Korkmaz M, Şener N, Bayram E, Yılmaz M, Çetinus EM. Diyabetik Ayak Yaralanmaları ve Klinik Deneyimimiz. Bakırköy Tıp Dergisi :2015;11, Issue:2.000: 60-65

3. Korkmaz M, Şener N, Bayram E, Yılmaz M, Çetinus EM. Diyabetik Ayak Yaralanmaları ve Klinik Deneyimimiz. Bakırköy Tıp Dergisi

4. Korkmaz M, Şener N, Öztürk H, Çetinus EM. Artroskopik Olarak Tanı Konulan Bir Okronosis Olgusu. Bakırköy Tıp Dergisi