Prof. Dr.Müslüm Çiçek

  • İlgi Alanları
  • Yoğun bakım
  • Anesteziyoloji
  • Rejyonal anestezi
  • Yoğun Bakımda Beslenme
  • Enfeksiyonlar
  • Cerrahi Hastalarda Yoğun Bakım
  • Medikal Kritik Hastalarda Yoğun Bakım

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı

Eğitim ve Uzmanlık
1992 Tıp Doktoru, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
1997 Tıpta Uzmanlık, Şişli Etfal Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2000 Dr. Öğr. Üyesi, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
2007 Doç. Dr., İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
2013 Prof. Dr., Nişantaşı Üniversitesi, MYO
2014 Yoğun Bakım Yan Dal Uzm., T.C Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurul Kararı

Deneyim
1992-1993 Pratisyen Hekim, Gönen Buğdaylı Sağlık ocağı, Balıkesir
1993-1997 Dr. Ar. Gör., Şişli Etfal Hastanesi, İstanbul
1997-2000 Uzm. Dr., Şişli Etfal Hastanesi, İstanbul
2000-2007 Dr. Öğr. Üyesi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya
2007-2008 Doç. Dr., İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya
2008-2015 Doç. Dr., Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, Ameliyathane ve Yoğun Bakımlar Koordinatörü, İstanbul
2013-2017 Prof. Dr., Nişantaşı Üniversitesi MYO Anestezi Bölümü, İstanbul
2015-2017 Prof. Dr. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Başhekim, İstanbul
2017-2018 Rektör, Prof. Dr. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Güzelyurt, KKTC
2018 İstinye Üniversitesi Hastanesi Medicalpark Gaziosmanpaşa, Medikal Direktör, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm., Yoğun Bakım Yandal Uzm.
2022 İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

Yurtdışı Deneyim
Amerika Birleşik Devletleri Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde 2005 yılında 6 ay süreyle yoğun bakımlarda gözlemci olarak çalıştı.

Mesleki Üyelikler
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
Türk Yoğun Bakım Derneği
Rejyonal Anestezi Derneği
Avrupa Resüsitasyon Derneği
European Society of Anaesthesiologists (ESA)Hastane Enfeksiyonları Derneği
Avrupa Yoğun Bakım Derneği (ESICM)

Kurs ve Sertifikalar
“Total Nütrisyon Tedavi Kursu” sertifikası
“Resüsitasyon Komitesi “2. CPR Kursu” sertifikası
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi “Yoğun Bakımda Güncel Yaklaşımlar” kursu sertifikası 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi “Basic Course in Laboratory Animals Science” sertifikası
“TARD Eğitimi Geliştirme Kursu (Solunum Sistemi Modül I)” sertifikası
“ISO 9001–2008 Bilgilendirme Eğitimi” Katılım sertifikası
European Resuscitation Council “ALS PROVIDER COURSE” sertifikası
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi “Rejyonal Anestezi Uygulamalarında Ultrason Kursu” sertifikası
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Transplantasyon Anestezisi Komitesi “1. Sempozyumu” katılım belgesi
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü “Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi” kurs katılım belgesi
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Hayat Bekleyenlere-Hayat Bağışlayanlar Plaket Töreni” verilen plaket belgesi
“İşyeri Hekimi” Sertifikası
“İlkyardım Eğitici Eğitmeni” sertifikası
“Yoğun Bakımda Temel Bronkoskopi” Kurs katılım belgesi
“Appropriate Clinical Use of Blood”, sertifikası
“BEST OF ASCO (American Society of Clinical Oncology)” sertifikası
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi “Sürekli Tıp Eğitimi Seminerleri’ne konuşmacı olarak katılmıştır.
İnönü üniversitesi Tıp Fakültesinde “2001–2002 TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL TOPLANTILARI’NDA aktif görev almıştır. Ayrıca “Entübasyon ve Sedasyon, Mekanik Ventilatörden Ayırma” konuları anlatılmıştır.
Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ile İnönü Üniversitesi arasında yapılan protokol gereği bazı eğitimlerde eğitmen olarak görev yapılmıştır.
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde Turgut Özal Tıp Merkezi Yoğun bakımların kurulması ve karaciğer nakillerinin başlatılması ile sonrasında anestezi ve yoğun bakım hizmetlerinde aktif görev almıştır.
Fırat Tıp Dergisi, Balkan Medical Journal ve Medeniyet Üniversitesi dergilerinde hakemlik yapmaktadır.
Gaziosmanpaşa Hastanesi ve Türkiye Futbol Federasyonu “İlkyardım ve Spor Yaralanmalarında Korunma-Tedavi Eğitimi”nde konuşmacı olarak katılmıştır. 
TARD Transplantasyon Anestezisi Komitesi 1. Sempozyumu 24 Eylül 2011 yılında İnönü Üniversitesi’nde yapılmış “Böbrek Transplantasyonunda Anestezi” konusu anlatılmıştır.
Organ ve Doku Nakliyle Yenicanlar Kazanma ve Yaşatma Derneği (YENİCAN-DER) ve Gaziosmanpaşa Hastanesi’nin düzenlemiş olduğu “Kadavradan Organ Bağışı ve Güncel Sorunlar” konulu bilimsel toplantıda “Oturum Başkanlığı” yapılmıştır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından 2012 yılında beyin ölümü ve kadavra donör sayısına katkılarından dolayı “Teşekkür Belgesi” verilmiştir.
T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından 2013 yılı İstanbul’da Yoğun Bakım Ünitelerinin Denetimine katkılardan dolayı “Teşekkür Belgesi” verilmiştir.
Nişantaşı Üniversitesi Anestezi Bölüm Öğretim Üyeliği yapmaktadır. Ayrıca hem Anestezi teknikerleri hem de Ameliyathane Hizmetleri Teknikerlerine dersler anlatmıştır.
T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün 11 Mayıs 2016 tarihinde düzenlediği “Hemşirelik Kariyer Günleri II” konulu toplantıya verdiği katkılardan dolayı teşekkür belgesi verilmiştir.
Çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyuma katılmıştır.

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Togal, T., N. Gulhas, M. Cicek, H. Teksan and O. Ersoy, “Carbon Dioxide Pneumothorax During Laparoscopic Surgery (A Case Report),” Surg Endosc,16, 1242-1243 (2002).

A2. Koroglu, A., T. Togal, M. Cicek, S. Kilic, A. Ayas and MO. Ersoy, “The Effects of Irrigation Fluid Volume and Irrigation Time on Fluid Electrolyte Balance and Hemodynamics in Percutaneous Nephrolithotripsy,” International Urology and Nephrology, 35, 1-6 (2003).

A3. Demirbilek, S., T. Togal, M. Cicek, U. Aslan, E. Sizanli and MO. Ersoy, “Effects of Fentanyl on the Incidence of Emergence Agitation in Children Receiving Desflurane or Sevoflurane Anaesthesia,” Eur J Anaesthesiol, 21, 538-542 (2004).

A4. Cicek, M., A. Koroglu, S. Demirbilek, H. Teksan and MO. Ersoy, “Comparison of Propofol-Alfentanil and Propofol-Remifentanil Anaesthesia in Percutaneous Nephrolithotripsy,” Eur J Anaesthesiol, 22, 683-688 (2005).

A5. Cicek, M., A. Yucel, E. Gedik, O. Sagır, AK. But and MO. Ersoy, “The effects of Intraoperative Low-Dose Dexmedetomidine Infusion on Postoperative Pain in Patients Undergoing Septorhinoplasty,”, The Pain Clinic, 18, 395-402 (2006).

A6. Gulhas, N., H. Canpolat, M. Cicek, S. Yologlu, T. Togal, M. Durmus and MO. Ersoy, “Dexpanthenol Pastille and Benzydamine Hydrochloride Spray for the Prevention of Postoperative Sore Throat,” Acta Anaesthesiol Scand, 51, 239-243 (2007).

A7. Koroglu, A., M. Cicek, HI. Toprak, Y. Karakoc, F. Noyan and MO. Ersoy, “ The Comparison of the Effects of Desflurane and Sevoflurane on the Expression of Platelet Surface Glycoproteins in Unstimulated and Adenosine Diphosphate-induced Platelets Invitro,” J Clin Anesth, 19, 328-333 (2007).

A8. Esteban A., ND. Ferguson, MO. Meade, and F. Frutos-Vivar, fort he VENTILA Group (…M. Cicek,), “Evolution of Mechanical Ventilation in Response to Clinical Research,” Am J Respir Crit Care Med, 177, 170-177 (2008).

A9. Nin N., R. Lombardi, F. Frutos-Vivar, A. Esteban, JA. Lorente, ND. Ferguson, J. Hurtado, C. Apezteguia, L. Brochard, F. Schortgen, K. Raymondos, V. Tomicic, L. Soto, M. Gonzales, P. Nightingale, F. Abroug, P. Pelosi, Y. Arabi, R. Moreno, and A. Anzueto, for the VENTILA Group (…M. Cicek,…), “Early and Small Changes in Serum Creatinine Concentrations are Associated With Mortality in Mechanically Ventilated Patients.” Shock, 34, 109-116 (2010).

A10. Penuelas O., F. Frutos-Vivar, C. Fernandez, A. Anzueto, SK. Epstein, C. Apezteguia, M. Gonzales, N. Nin, K. Raymondos, V. Tomicic, P. Desmery, Y. Arabi, P. Pelosi, M. Kuiper, M. Jibaja, D. Matamis, ND. Ferguson, and A. Esteban, for the VENTILA Group (…M. Cicek,…), “Characteristics and Outcomes of Ventilated Patients According to Time to Liberation from Mechanical Ventilation.” Am J Respir Crit Care Med, 184, 430-437 (2011).

A11. Pelosi P., ND. Ferguson, F. Frutos-Vivar, A. Anzueto, C. Putensen, K. Raymondos, C. Apezteguia, P. Desmery, J. Hurtado, F. Abroug, J. Elizalde, V. Tomicic, N. Cakar, M. Gonzales, Y. Arabi, R. Moreno, and A. Esteban, for the VENTILA Study Group (…M. Cicek,…), “Management and outcome of mechanically ventilated neurologic patients.” Crit Care Med, 39, 1482-1492 (2011).

A12. Lombardi R., N. Nin, JA. Lorente, F. Frutos-Vivar, ND. Ferguson, J. Hurtado, C. Apezteguia, P. Desmery, K. Raymondos, V. Tomicic, N. Cakar, M. Gonzales, J. Elizalde, P. Nightingale, F. Abroug, M. Jibaja, Y. Arabi, R. Moreno, D. Matamis, A. Anzueto, and A. Esteban, for the VENTILA Study Group (…M. Cicek,…), “An Assessment of the Acute Kidney Injury Network Creatinine-Based Criteria in Patients Submitted to Mechanical Ventilation.” Clin J Am Soc Nephrol, 6, 1547-1555 (2011).

A13. Sagir O., FY. Noyan, A. Koroglu, M. Cicek, and HI. Toprak, “Comparison between the Effects of Rocuronium, Vecuronium, and Cisatracurium Using Train-of-Four and Clinical Tests in Elderly Patients.” Anesth Pain, 2(4), 142-148 (2013).

A14. Coskun A., AT. Baykal, D. Kazan, M. Akgoz, MO. Senal, I. Berber, I. Titiz, G. Bilsel, H. Kilercik, K. Karaosmanoglu, M. Cicek, I. Yurtsever and C. Yazıcı, “Proteomic Analysis of Kidney Preservation Solutions Prior to Renal Transplantation.” PloS ONE, 11(12); 1-18 (2016).  

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında

(Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Oba, S., E. Oba, M. Cicek, S. Ozer and O. Hergunsel, “Methanol Intoxication : Case Report,” 11th Int. Intensive Care Symposium, Istanbul, Program and Abstract Book, 27, Turkey, 1999. 

B2. Hergunsel, O., M. Cicek, H. Enhos, M. Karatmalı and S. Oba, “Infection Agents in Intensive Care Units,” 12th Int. Intensive Care Symposium, Istanbul, Program and Abstract Book, 39, Turkey, 2000. 

B3. Koroglu, A., S. Erdem, M. Cicek, Z. Dogan, N. Sezgin and MO. Ersoy, “Spinal Anaesthesia with Fentanyl and Meperidine: Haemodynamics, Plasma Levels of Histamine, IgE, Basophil, Eosinophil and Analgesic Requirements,” Euroanaesthesia 2003 Meeting, Glasgow, Vol. 20, Supp. 30,  116, Scotland, 2003.

B4. Gedik, E., M. Cicek, H. Borazan, E. Ozturk and MO. Ersoy, “Early Application of Hybrid Ventilation may Provide Some Advantages on Oxygenation,” European Society of Intensive Care Medicine, 17th Annual Congress, Berlin, S19, Germany, 2004.

B5. Basgul, A., M. Cicek, A. Hancı, F. Korkmaz, H. Dobrucalı and E. Koc, “A Clinical Prediction of Skin to Subarachnoid Space Distance in The Urologic Surgery Patients” The European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy, XXIV Annual ESRA Congress, Berlin, Vol. 30, Number 5, Supp 1, 48, Germany, 2005.

B6. Cetinkaya, Y., S. Ascioglu, C. Buke, S. Esen, D. Inan, S. Unal and the Study Group (..., M. Cicek,....) of Nosocomial Infections, “Prevalence of Nosocomial Infections in Intensive Care Units in Turkey: A Multicenter Point Prevalence Study,” The Society for Healthcare  Epidemiology of America 15th Annual Scientific Meeting, Los Angeles, California, P19, USA, 2005.

B7. Gedik, E., K. Demir, M. Cicek, A. But, T. Togal and MO. Ersoy, “Hybrid Mechanical Ventilation with BIPAP and ATC in Acute Respiratory Failure,” 18th International Intensive care Symposium, Abstracts Book, P63, Istanbul, Turkey, 2011.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Çiçek, M., A. Hancı, H. Dobrucalı, B. Ekşioğlu ve N. Sivrikaya, “Sezeryan ile Doğan Yeni Doğanların Nörobehavioral İncelemesinde, Propofol ve Thiopental İndüksiyonunun Karşılaştırılması,” Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni,29, 13-16 (1995).

D2. Başgül, A., A. Kezer, A. Hancı, M. Çiçek ve N. Sivrikaya, “Caesarean Sectiolarda Genel ve Spinal Anestezinin Bebek APGAR Skorlarına Etkisi,” Türkiye Hastane Tıp Dergisi, 3, 49-52 (1997).

D3. Oba, S., E. Oba, M. Çiçek, S. Özer ve O. Hergünsel, “Metanol İntoksikasyonu (Olgu Sunumu),” Anestezi Dergisi, 9, 67-68 (2001).

D4. Çiçek, M., B. Ekşioğlu, A. Başgül, A. Hancı ve N. Sivrikaya, “Erişkin Premedikasyonunda; Atropin ile Kombine Midazolam, Meperidin ve Morfinin İntramusküler Kullanımı,” Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 36, 23-27 (2002).

D5. Çiçek, M., O. Hergünsel, J. Aytaç, H. Enhoş, M. Karatmalı, L. Yılmaz ve S. Oba, “Yoğun Bakım Ünitesinde Karşılaşılan Hastane İnfeksiyon Etkenleri ve Sıklıkları,” GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg, 8, 52-57 (2002).

D6. Demirbilek, S., T. Toğal, N. Gülhaş, M. Çiçek, Z. Doğan ve MÖ. Ersoy, “Anestezi İndüksiyonunda 1 µg kg-1 Bolus Doz Remifentanil ile Birlikte Kullanılan Ketamin ve Propofolün Hemodinami ve Entübasyon Koşullarına Etkilerinin Karşılaştırılması,” Türk Anest Rean Der Dergisi, 31, 237-242 (2003).

D7. Çiçek, M., A. Köroğlu, T. Toğal, S. Özpolat, MÖ. Ersoy ve N. Karadağ, “Aspleni Sendromu ve Kompleks Konjenital Kalp Hastalığına Sahip Prematüre Olguda Acil Anestezik Yaklaşım,” Türk Anest Rean Der Dergisi, 31, 258-260 (2003).

D8. Köroğlu, A., S. Erdem, M. Çiçek, Z. Doğan, N. Sezgin ve MÖ. Ersoy, “İntratekal Bupivakaine Fentanil veya Meperidin Eklenmesinin Hemodinami, Postoperatif Analjezik Gereksinimi, Histamin, IgE, Bazofil, Eozinofil Seviyelerine Etkisi,” Anestezi Dergisi, 11, 177-183 (2003).

D9. Köroğlu, A., E. Gedik, M. Çiçek, Ü. Özgül ve MÖ. Ersoy, “% 0.5 Ropivakain ile İnterskalen Blok Sonrası Konvülsiyon ve Solunum Depresyonu (Olgu Sunumu),” İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12, 201-203 (2005).

D10. Köroğlu, A., M. Çiçek, AK. But, Hİ. Toprak ve MÖ. Ersoy, “İnternal Juguler Ven Kanülasyonunda Prilokain-Lidokain Krem Uygulamasının Prilokain HCI İnfiltrasyonu ile Karşılaştırılması,” Anestezi Dergisi, 13, 194-198 (2005).

D11. Özpolat, Z., T. Toğal, Hİ. Toprak, E. Öztürk, M. Çiçek, H. Ülger ve MÖ. Ersoy, “Günübirlik Pediyatrik Olgularda Total İntravenöz Anestezi ve Desfluran Anestezisinin Hemodinami ve Derlenme Özellikleri Açısından Karşılaştırılması,” Türk Anest Rean Der Dergisi, 33, 54-60 (2005).

D12. Çiçek, M., E. Gedik, Z. Doğan, N. Gülhaş ve MÖ. Ersoy, “Septik Şok ve Akut Böbrek Yetmezliği Tedavisinde Eş Zamanlı Devamlı Veno-Venöz Hemodiyafiltrasyon ve Aktive Protein C Kullanımı (Olgu Sunumu),” Anestezi Dergisi, 14, 116-119 (2006).

D13. Çiçek, M., E. Gedik, N. Gülhaş, Z. Doğan ve MÖ. Ersoy, “Elektif Cerrahi Olgularda Malnütrisyon Sıklığı,” Türk Anest Rean Der Dergisi, 34, 177-182 (2006).

D14. Borazan, H., E. Gedik, M. Çiçek, H. Ülger ve MÖ. Ersoy, “Gebelik ve Yıldırım Çarpması (Olgu Sunumu),” Anestezi Dergisi, 14, 273-275 (2006).

D15. Çiçek, M., A. Köroğlu, M. Hasçalık ve MÖ. Ersoy, “Spinal Anestezide 25-G Pencil Point ve 25-G Ballpen Spinal İğnelerin Karşılaştırılması,” Fırat Tıp Dergisi, 12, 210-213 (2007).

D16. Çiçek, M., E. Gedik, A. Yücel, A. Köroğlu ve MÖ. Ersoy, “ Griggs Tekniği ile Açılan Perkütan Trakeostomi Sonuçlarımız,” İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergis,14, 17-20 (2007).

D17. Çiçek, M., E. Gedik, N. Gülhaş, Z. Doğan ve MÖ. Ersoy, “Hastanede Yatan Elektif Cerrahi Olgularda Malnütrisyonun Subjektif Global Değerlendirme ile Saptanması,” Türk Anest Rean Der Dergisi, 35, 51-56 (2007).

D18. Çiçek, M., E. Gedik, Ü. Kayabaş, S. Bulut, Y. Bayındır ve MÖ. Ersoy, “Ev Yapımı Semizotu Konservesi ile Gelişen Ciddi Botulizm (5 olgu),” GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg, 13, 39-42 (2007).

D19. Çiçek, M., E. Gedik, Hİ. Toprak, Ö. Sağır ve MÖ. Ersoy, “Organik Fosfora Bağlı Gecikmiş Polinöropati (Olgu Sunumu),” İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14, 195-197 (2007).

D20. Çiçek, M., YB. Turan, Hİ. Toprak, A. Köroğlu ve MÖ. Ersoy, “Elektif Gastrointestinal Sistem Operasyonu Yapılan Hastalarda Malnütrisyonun Total İntravenöz Anesteziye Etkisi,” Türk Anest Rean Der Dergisi, 35, 312-319 (2007).

D21. Çiçek M, “Akut Solunum Yetersizliğinde Noninvazif Ventilasyon,” Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 3, 26–32 (2008).


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


E1. Çiçek, M., A. Hancı, H. Dobrucalı, B. Ekşioğlu ve N. Sivrikaya, “Caeserian Sectio ile Doğan Yeni Doğanların Nörobehavioral İncelenmesinde, Propofol ve Thiopental İndüksiyonunun Karşılaştırılması,” 28. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Kongre Kitabı, 85, İstanbul, 1994.

E2. Ekşioğlu, B., M. Çiçek, A. Hancı, P. Akduygu ve N. Sivrikaya, “Postoperatif Bulantı ve Kusma Profilaksisinde Ondansetron ve Plasebo Kontrollü Çift Kör Çalışma,” Şişli Tıp Günleri, 252, İstanbul, 1994.

E3. Ekşioğlu, B., M. Çiçek, A. Hancı, A. Başgül ve N. Sivrikaya, “Midazolam-Ketamin, Midazolam-Fentanil Anestezisinin Hemodinamik Etkileri ve Postoperatif Derlenme Özellikleri,” 30. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 4. Yoğun Bakım Kongresi, 4. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bildiri Özetleri Kitabı, 84, İstanbul, 1996.

E4. Dobrucalı, H., A. Dobrucalı, M. Çiçek ve N. Sivrikaya, “Mendelson Sendromu Profilaksisinde Oral H2 Reseptör Blokeri ve Omeprazol Kullanımı,” 31. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 5. Yoğun Bakım Kongresi, 5. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, Poster Sunuları, 107, Bursa, 1997.

E5. Hergünsel, O., M. Çiçek, Z. Çukurova, G. Aşık,  F. Aygün ve S. Oba, “Perkütan Trakeotominin Standart Cerrahi Trakeotomiye Karşılaştırmalı Avantajları,” 33. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 7. Yoğun Bakım Kongresi, 7. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, Özet Kitabı, 232, Mersin, 1999.

E6. Oba, S., M. Çiçek, O. Hergünsel, S. Özer ve İ. Paksoy, “Kürtaj Sonrası Septik şok, DIC ve ARDS (olgu sunumu)”, Şişli Tıp Günleri, İstanbul, 2000.

E7. Çicek, M., A. Köroğlu, M. Hasçalık ve MÖ. Ersoy, “25 G Pencil Point ve Ballpen İğnelerinin Postspinal Baş ve Sırt Ağrısı Üzerine Etkileri,” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 35. Kongresi, Yoğun Bakım Derneği 9. Kongresi, Göğüs Kalp Damar Anestezi Derneği 9. Kongresi, Rejyonel Anestezi Derneği 4. Kongresi, Özet Kitabı, 485, Antalya, 2001.

E8. Köroğlu, A., M. Çiçek, K. But, Hİ. Toprak ve MÖ. Ersoy, “İnternal Juguler Ven Kateterizasyonunda EMLA Krem ve Lokal İnfiltratif Anestezi Uygulaması,” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 35. Kongresi, Yoğun Bakım Derneği 9. Kongresi, Göğüs Kalp Damar Anestezi Derneği 9. Kongresi, Rejyonel Anestezi Derneği 4. Kongresi, Özet Kitabı, 512, Antalya, 2001.

E9. Çiçek, M., E. Gedik, N. Gülhaş, Z. Doğan ve MÖ. Ersoy, “Anestezi Polikliniğinde Hastaların Nütrisyon Durumlarının Subjektif Global Değerlendirmesi,” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 35. Kongresi, Yoğun Bakım Derneği 9. Kongresi, Göğüs Kalp Damar Anestezi Derneği 9. Kongresi, Rejyonel Anestezi Derneği 4. Kongresi, Özet Kitabı, 523, Antalya, 2001.

E10. Çiçek, M., M. Durmuş, S. Demirbilek, E. Karaaslan ve MÖ. Ersoy, “Henoch Schonlein Purpurası ve Anestezi (Olgu Sunumu),” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 35. Kongresi, Yoğun Bakım Derneği 9. Kongresi, Göğüs Kalp Damar Anestezi Derneği 9. Kongresi, Rejyonel Anestezi Derneği 4. Kongresi, Özet Kitabı, 528, Antalya, 2001.

E11. Çiçek, M., E. Gedik, S. Yoloğlu, T. Toğal, Z. Doğan ve MÖ. Ersoy, “Anestezi Öncesi Değerlendirmede Beden Kitle İndeksi ve Subjektif Global Değerlendirme ile Malnütrisyon Sıklığının Belirlenmesi,” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 36. Ulusal ve 1. Uluslararası Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, TARK 2002 Özet Kitabı, 67, Antalya, 2002.

E12. Erdem, S., A. Köroğlu, M. Çiçek, Z. Doğan, N. Sezgin ve MÖ. Ersoy, “İntratekal Fentanil ve Meperidinin Hemodinami, Postoperatif Analjezik Gereksinimi ile Histamin, IgE, Bazofil, Eozinofil Seviyelerine Etkileri,” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 36. Ulusal ve 1. Uluslararası Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, TARK 2002 Özet Kitabı, 140, Antalya, 2002.

 E13. Köroğlu, A., E. Gedik, M. Çiçek, Ü. Özgül ve MÖ. Ersoy, “% 0.5 Ropivakain ile İnterskalen Blok Sonrası Konvülsiyon ve Solunum Depresyonu (Olgu Sunumu),” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 37. Ulusal ve 2.  Uluslarası Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi TARK 2003 Bildiri Özetleri Kitabı, 31 (ek sayı 2), 188-189, Antalya, 2003.

E14. Çiçek, M., E. Gedik, E. Öztürk, FY. Noyan ve MÖ. Ersoy, “Organik Fosfor Zehirlenmelerinin Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavisi,” 12. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Özet Kitabı, 30, İzmir, 2004.

E15. Gedik, E., Hİ. Toprak, M. Çiçek, Z. Özpolat, E. Öztürk ve MÖ. Ersoy, “Yeni Bir Transplantasyon Merkezinde Ortotopik Karaciğer Transplantasyonu Alıcılarının Erken Ekstübasyonu,” 12. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Özet Kitabı, 32, İzmir, 2004.

E16. Çiçek, M., E. Gedik, E. Öztürk, Z. Özpolat ve MÖ. Ersoy, “Yeni Açılan Bir Yoğun Bakım Ünitesinin 15 Aylık Hasta Verileri,” 12. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Özet Kitabı, 38, İzmir, 2004.

E17. Çiçek, M., E. Gedik, A. Yücel ve MÖ. Ersoy, “Griggs Yöntemi ile Açılan Perkütan Trakeostomi Sonuçlarımız,” 12. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Özet Kitabı, 29, İzmir, 2004. 

E18. Çiçek, M., E. Gedik, Z. Doğan, N. Gülhaş ve MÖ. Ersoy, “Sepsisli Bir Olguda Kontinu Veno-Venöz Hemodiyafiltrasyon ve Aktive Protein C Kullanımı Sırasında Perkütan Trakeostomi Açılması,” 12. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Özet Kitabı, 70, İzmir, 2004.

E19. Öztürk, E., E. Gedik, H. Tekşan, M. Çiçek ve MÖ. Ersoy, “Eş Zamanlı Karbonmonoksit Zehirlenmesinde Farklı Klinik Tablolar,” 12. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Özet Kitabı, 71, İzmir, 2004.

E20. Borazan, H., E. Gedik, M. Çiçek, H. Ülger ve MÖ. Ersoy, “Gebelik ve Yıldırım Çarpması (Olgu Sunumu),” 12. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Özet Kitabı, 63, İzmir, 2004.

E21. Çiçek, M., E. Gedik, Hİ. Toprak, Ö. Sağır ve MÖ. Ersoy, “Organik Fosfora Bağlı Gecikmiş Polinöropati (Olgu Sunumu),” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 38. Ulusal Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi TARK 2004 Bildiri Özetleri Kitabı, 32 (ek sayı), 253, Antalya, 2004.

E22. Gedik, E., A. But, M. Çiçek, H. Borazan ve MÖ. Ersoy, “Akut Hipoksemik Solunum Yetmezliğinde BIPAP+PSV Ventilasyonu,” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 38. Ulusal Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi TARK 2004 Bildiri Özetleri Kitabı, 32 (ek sayı), 236, Antalya, 2004.

E23. Ersoy, Y., P. Karaman, M. Fırat, Y. Bayındır, Ç. Kuzucu, F. Yetkin, Ü. Kayabaş ve M. Çiçek, “İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Nozokomiyal İnfeksiyonlar,” 2. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu, Yoğun Bakım Derneği Dergisi Cilt 2, Özel Sayı 2, Trabzon, 2004.

E24. Çiçek, M., A. Yücel, E. Gedik, Ö. Sağır, AK. But ve MÖ. Ersoy, “Postoperatif Ağrı Tedavisinde Deksmedetomidin,” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 39. Ulusal Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 33 (ek sayı), 33, Antalya, 2005.

E25. Çiçek, M., E. Gedik, N. Gülhaş, Z. Doğan ve MÖ. Ersoy, “Preanestezik Vizit Sonrası Subjektif Global Değerlendirme ile Malnütrisyon Sıklığının Belirlenmesi,” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 39. Ulusal Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 33 (ek sayı), 43, Antalya, 2005.

E26. Çiçek, M., YB. Turan, Hİ. Toprak, A. Köroğlu ve MÖ. Ersoy, “Elektif Gastrointestinal Sistem Ameliyatı Yapılan Hastalarda Malnütrisyonun Total İntravenöz Anesteziye Etkisi,” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 40. Ulusal Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 34 (ek sayı), 106, İstanbul, 2006.

E27. Gedik, E., K. Demir, M. Çicek, AK. But, T. Toğal ve MÖ. Ersoy, “Akut Solunum Yetersizliğinde BIPAP ve ATC ile Bileşik Yapay Solunum,” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 40. Ulusal Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 34 (ek sayı), 193, İstanbul, 2006.

E28. Şardan, Y. Ç., S. Aşcıoğlu, Ç. Büke, Ş. Esen, D. İnan, S. Ünal ve Hastane İnfeksiyonları Çalışma Grubu (......M. Çiçek.....), “Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonlarının Prevalansı: Çok Merkezli Bir Nokta Prevalans Çalışması,” Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Hastane İnfeksiyonları Dergisi, cilt 10, ek 1, 33, Ankara, 2006.

E29. Parmaksız, N., Y. Ersoy, F. Yetkin, Ü. Kayabaş, M. Çiçek ve T. Toğal, “Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitemizde Bir Yıllık Ventilatör İlişkili Pnömonilerin Değerlendirilmesi” 3. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu, Yoğun Bakım Dergisi, cilt 7, sayı 1, 208, Nevşehir, 2007.

E30. Çiçek, M., M. Bektaş, V. Muslu, D. Bayır ve T. Bahar, “Oral kloral hidratın yanlışlıkla intravenöz verilmesi-Olgu Sunumu” 15. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri, P181, İzmir, 2010.

E31. Çiçek, M., Ç. Kuyumcuoğlu, K. Sever, S. Baş ve M. Bektaş “İnternal juguler venöz kateterizasyon sırasında nadir görülen bir komplikasyon: Klavuz tel düğümlenmesi-Olgu Sunumu,” 15. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri, P141, İzmir, 2010.

E32. Turan, DB, Ç. Kuyumcuoğlu, S. Başyiğit, ÇP. Taştan, M. Bektaş ve M. Çiçek, “Mental Retardasyon Tanısı Olan Hastada Saptanan HIV Enfeksiyonu,” 5. Türkiye EKMUD Kongresi, Kongre e-kitap, P442, Antalya, 2014.
 

F. Diğer yayınlar

F1. Çiçek, M., F. Şahin, “Sağlık Yüksek Okullarına Yönelik Tıp Terimleri Sözlüğü,” Nobel Kitabevi, Adana, 2004.

F2. Kitap çevirisi; John. L. Atlee Tarafından yazılan “Complications in Anesthesia” isimli kitabın Türkçe’ye çevrilmesinde hem editör olarak hem de birçok bölümün çevirisinde görev yapmıştır. Kitap Adana Nobel Kitabevi tarafından 2012 yılında basılmıştır.