Prof. Dr. Mustafa Ateş Özyeğin

  • Uzmanlık Alanları: Genel Cerrahi, Meme Cerrahisi, Tiroid Cerrahisi, İntraoperatif RLN sinir moniterizasyonu, Suturless Thyroidectomy, Dikiş ve bağlama kullanılmayan Total Tiroidektomi, Paratiroid cerrahisi, Sürrenal Cerrahisi, Pankreas'ın Endokrin tümörleri

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – Tıp Eğitimi
İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – Genel Cerrahi Uzmanlığı
İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – Doçentlik
İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – Profesörlük

Deneyim
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.Dalı Endokrin Cerrahisi Birim Başkanlığı 2010 - 2016

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Ulusal Cerrahi Derneği
Ulusal Endokrin Cerrahi Derneği
Avrupa Endokrin Cerrahi Derneği
Alman Cerrahi Derneği