Op. Dr. Mustafa Baran Celtemen

  • Uzmanlık Alanları: Kadın hastalıkları ve doğum

Eğitim ve Uzmanlık
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı - Uzmanlık

Deneyim
Çankırı Devlet Hastanesi, Çankırı
Özel Lokman Hekim Hastanesi
Yurtdışı Deneyim
International Gynecologic Cancer Society 14th Biennial Meeting, Vancouver, Ekim 2012 (poster sunumu)
European Society of Human Reproduction and Embryology  28th Annual Meeting –Istanbul 2012 
Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği  2011
4th Turkish Society of Reproductive Medicine Meeting  2010
6.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, ANKARA 2009
Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği  2009
Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği  2008
5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, ANKARA 2007 
Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği  2006

Kurs ve Sertifikalar
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endoskopik Cerrahi Sertifikası
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kolposkopi Sertifikası
Sağlık Bakanlığı Kolposkopi Sertifikası
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayvan Deneyleri Sertifikası
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi USG Sertifikası

 

Gebelik ve Kurşun Zehirlenmesi. Mustafa Baran Celtemen, Pınar Telli Celtemen, Nuray Bozkurt.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi Cilt 11, Sayı 1 (2014)
Serviks Kanseri ve Evrelemesi. Dr. Haldun GÜNER,Dr. Baran CELTEMEN Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Özel Dergisi 2008, Derleme.
The role of TWIST, SERPINB5, and SERPIN1 genes in uterine leiomyomas. Mehmet Sühha Bostancı, Merih Bayram, Süleyman Murat Bakacak, Özge Kızılkale Yıldırım, Rukset Attar, Gazi Yıldırım, Emin Ümit Bağrıaçık, Baran Celtemen.J Turk Ger Gynecol Assoc 2014; 15: 92-5
Maternal Inflammatory Response in Severe Preeclamptic and Preeclamptic Pregnancies. Merih Bayram,Emin Umit Bagrıaçık,, Mehmet Suhha Bostanci, M. Baran Celtemen, Melek Yaman, Fusun Civil.  J Clin Gynecol Obstet.
Follicular fluid AMH, inhibin-A, progesterone, and estradiol level differences in patients under controlled ovarian stimulation. Mustafa Baran CELTEMEN, Rifat Hakkı GURSOY , Pinar TELLI CELTEMEN, Sehri ELBEG, Nuray BOZKURT,   Cengiz KARAKAYA. Clinical and Experimental Obstetrics& Gynecology.    in press
Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology. What is the best initial cycle IVF protocol for patients over 35 years old? Pinar Telli Celtemen, Nuray Bozkurt, Mustafa Baran Celtemen, Mehmet Erdem,  Ahmet Erdem,  Mesut Öktem, Recep Onur Karabacak . in press

Uluslararası sunumlar
What should be the minimum resected lymph node number to detect lymphatic metastasis in endometrial cancer. C. Taskiran, F. Atalay, A. Onan, U. Korucuoglu, B. Celtemen, G. Barıt, I. Pak, O. Erdem, H. Guner. 12th Biennial Meeting of International Gynecologic Cancer Society 2008. (Oral presentation)
The survival benefit of lymphatic dissection on survival in patients with endometrial cancer. H. Guner, C. Taskiran, F. Atalay, U. Korucuoglu, O. Erdem, B. Celtemen, G. Barıt, I. Pak, A. Onan. 12th Biennial Meeting of International Gynecologic Cancer Society 2008.
UTERINE LEIOMYOSARCOMA DIFFERENTIATION TO RHABDOMYOSARCOMA, TREATMENT DIFFICULTIES; A CASE REPORT.  P. Telli, M.B. Celtemen, A. Bedirli,A.Onan, H. Guner. IGCS 2012 Congress, Vancouver- CANADA.
ENDOMETRIAL METASTASIS OF INVASIVE MIXT DUCTAL AND LOBULAR BREAST CARCINOMA, ROLE OF CYTOREDUCTIVE SURGERY IN TREATMENT; A CASE REPORT. P. Telli, M.B. Celtemen, M.A. Onan. IGCS 2012 Congress, Vancouver- CANADA.
Follicular fluid anti-Mullerian hormone, inhibin-A, progesterone and estradiol levels in patients with different ovarian response M.B. Celtemen, P. Telli, C. Karakaya, N. Bozkurt, R.H.Gursoy.ESHRE-London2013

Ulusal sunumlar
Paraovaryan borderline tümör: Vaka sunumu.  Mesut Öktem, Ümit Korucuo¤lu, Özgür Ar›soy, Baran Celtemen,Seraf Abay, Cahit Cenksoy, Anıl Onan.  2006 TJOD
Overin Büyük hücreli Nöroendokrin Karsinomu:Vaka sunumu. Haldun Güner, Özgür Arısoy, Turgay Algül, Seraf Abay,Baran Celtemen, Eda Demir, Özlem Erdem.2006 TJOD

Çeviriler:
“Malignanat diseases of hematologic and immunologic systems”. Çağatay Taşkıran ve Baran Celtemen. High risk pregnancies. Yüksek riskli gebelikler. Ed. Haldun Güner. Güneş Kitabevi, 889-900.Chapter in books translated from original English version
Güncel Obstetrik ve Jinekoloji Tanı ve Tedavi : Yardımcı Üreme Teknikleri – İn Vitro Fertilizasyon ve İlişkili Teknikler.  M. Bülent Tıraş, M. Baran Celtemen. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri (2009), S.948 – 953 : Current Obstetrics and Gynecologic Diagnosis and Treatment : Assisted reproductive technologies : in vitro fertilization & related techniques, 10th Ed. 2007 
Obstetrik, Jinekoloji ve İnfertilite, Baran Celtemen, Güven Günaydın, Ümit Korucuoğlu. Çeviri Editörü : Bülent Tıraş.(Klinisyenin El Kitabı)
Tuba-Overde Abselerin Yönetimi Dr. Baran Celtemen,Dr. Onur Karabacak. Daniel S. Seidman, Bulent Berker ve Camran Nezhat.  NEZHAT OPERATiF JiNEKOLOJiK LAPAROSKOPİ VE HiSTEROSKOPi Üçüncü Baskı 237-244
Preterm eylem ve postterm dogum . Dr. Ozdemir Himmetoglu, Dr. Baran Celtemen 
J.Chris Carey ve Ronald S. Gibbs.165 DANFORTHS OBSTETRIK VE JINEKOLOJI ONUNCU BASKI
Plasenta previa ve ablasyo. Dr. Cagatay Taskiran, Dr. Baran Celtemen. Helen H. Kay.385 DANFORTHS OBSTETRIK VE JINEKOLOJI ONUNCU BASKI
Premenstruel Sendrom . Cagatay Taskiran, Dr. Baran Celtemen. Robert L.Reid. 672. DANFORTHS OBSTETRIK VE JINEKOLOJI ONUNCU BASKI

Randevuile hemen randevunuzu alın
Randevu saatlerini görmek için lütfen günlere tıklayınız.