Prof. Dr.Mustafa Bilge Erdoğan

  • İlgi Alanları
  • Koroner bypass cerrahisi
  • Kalp kapak hastalıklarının cerrahi tedavisi
  • Aort anevrizma cerrahisi
  • Periferik damar hastalıkları
  • Venöz sistem patolojileri
  • Varis

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gazi Üniversitesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi İhtisası

Deneyim
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KVC Kliniği
Sanko Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klimiği
Medical Park Gaziantep Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği
Bahçeşehir Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi ABD

40’dan fazla yurtdışında yayımlanan makale

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=cemil+b