• Uzmanlık Alanları: Genel Beyin Cerrahisi, Kafa tabanı cerrahisi, Nöroonkoloji, Serebrovasküler Cerrahi, Anevrizma Cerrahisi, Servikal cerrahi, Torakal cerrahi, Lomber Spinal Cerrahi

Eğitim ve Uzmanlık
İlkokul : Sultanahmet 44 İlkokulu, Sultanahmet, İstanbul - 1966-71
Ortaokul : Mahmutpaşa Ortaokulu, Cağaloğlu, İstanbul - 1971-74
Lise : Vefa Lisesi, Vefa, İstanbul - 1974-77
Üniversiteye Giriş Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda, yaklaşık 500.000 öğrenci arasında ilk 70 öğrenci arasında yer alarak İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’ne girmeye hak kazandım.
Tıp Fakültesi : İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, - 1977 - 1983
Nöroşirürji İhtisası : İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 
Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda ihtisas - 1985 - 1991
Nöroşirürjide Doçentlik - Kasım - 1999
Anatomi Doktorası(PhD)İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Tıp Fakültesi,  Anatomi Anabilim Dalı’nda“Anatomi Doktora Eğitimi”tamamlanması - 1998- 2004
Nöroşirürjide Profesörlük - 20.08.2007
Felsefe Lisansı Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi,  2010 - 2014
Felsefe Doktorası İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, 2014 -...
(Tez hazırlama aşamasındayım)

Yurtdışı Eğitimler
Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’in yanında, Zürih Üniversite Hastanesi Nöroşirürji Kürsüsü’nde  “Klinik Çalışma ve Mikronöroşirürji Eğitimi”    1988 & 1989
George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kürsüsü, Washington, DC, ABD’de Prof. Dr. L. N. Sekhar’ın yanında  
“Kafa Tabanı Cerrahisi” ve “Mikronöroşirürji” alanlarında fellowship programı    Mayıs 1993 – Mayıs 1994
Osaka City Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kürsüsü, Osaka, Japonya’da Prof. Dr. Akira Hakuba’nın yanında “Kafa Tabanı Cerrahisi” ve “Mikronöroşirürji” alanlarında fellowship programı    Haziran 1994 – Ekim 1994
“Nöroşirürji Doçenti” unvanının kazanılması : 30 Kasım 1999 
İstanbul Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  İstanbul Tıp Fakültesi,  Anatomi Anabilim Dalı’nda  “Anatomi Doktoru / PhD” unvanının kazanılması: 17 Eylül 2004Yabancı dil ve bilim sınavı sonrasında verdiğim bilimsel yayın dosyam jüri tarafından onaylandıktan sonra 15 Ocak 2001 tarihinde girdiğim sınavda başarılı bulunarak Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2. Nöroşirürji Kliniği’ni kurmak üzere Klinik Şefliği’ne atandım. Bu görevimi, Ekim 2009’a değin dokuz yıl sürdürdüm.
Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile Ekim 2006’da aynı hastanenin 1. Nöroşirürji Kliniği’nin vekaleten şefliğine atandım. 
Trakya Üniversitesi’nde  “Nöroşirürji Profesörlüğü” kadrosuna kabul: Ağustos 2007 

Deneyim
Nöroşirürji pratiğinde tüm nöroşirürji ameliyatlarını yapmakla birlikte spesifik olarak “kafa tabanı cerrahisi, nöro-onkolojik cerrahi (Tümör cerrahisi), nörovasküler cerrahi (Beyin/Sinir sistemi damarlarının cerrahisi) ve kompleks servikal patolojilerin cerrahisi” alanlarında yoğunluklu olarak çalışmaktayım.
Ocak 2001’den Ekim 2009’a kadar kurucu klinik şefliğini yürüttüğüm Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde, sorumluluğumda toplam 8.000 civarında ameliyat gerçekleştirilmiştir. 

Kişisel olarak, spesifik alanlarda gerçekleştirmiş olduğum cerrahi girişimlerin sayısı yaklaşık olarak aşağıda belirtilmiştir:
Kafa tabanı cerrahisi ameliyatı : 810 ameliyat
Nöro-onkoloji (Tümör cerrahisi)  : 2.170 ameliyat
Serebrovasküler (Anevrizma, AVM vb.) : 856 ameliyat 
Servikal + Torakal + Lomber  spinal cerrahi : 2.640 ameliyat 

Halen, Özel Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde "Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nin Bölüm Başkanı" olarak görev yapmaktadır.
Özel Hisar Intercontinental Hospital’da “Nörolojik Bilimler İleri Tanı ve Tedavi Merkezi” Başkanı, 2010-2015.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’ndan 2012 yılında “Kıdemli Profesör” olarak/kadrosundan emekli oldum. 
Ekim 2009’da, Üniversite Profesörlüğü ile birlikte yürüttüğüm Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki “Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Şefliği” görevimden ayrıldım. 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda açılan Profesör kadrosuna başvurum üzerine yapılan değerlendirmeler sonucu kabul edilerek Üniversite Profesörlüğü kadrosuna atandım.
Ayrıca, 19 Ekim 2006 tarihinden sonra Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nin de Klinik Şefliğine vekalet ettim. 
15 Ocak 2001 – Ekim 2009 tarihleri arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nin (Kurucu) Klinik Şefi olarak çalıştım. 
Nöroşirürji çalışmalarımın yanında, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda Anatomi Doktora Eğitimi yaptım. Doktora yeterlilik sınavlarını tamamladıktan sonra, “Trans-sylvian anterior temporal transkavernöz transklinoidal transpetroz apeks yaklaşımının tanımlanması ve irdelenmesi” başlıklı tezimi hazırladım ve tez savunmamda başarılı bulunarak 17 Eylül 2004 tarihinde Anatomi Doktoru (PhD) unvanını kazandım.
21 Mayıs 1993’ten (Pratik olarak Ekim 1994’ten) 15 Ocak 2001 tarihine kadar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde başasistan kadrosunda çalıştım. 
Osaka City Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kürsüsü, Osaka, Japonya’da, Prof. Dr. Akira Hakuba’nın yanında, Haziran 1994 ile Ekim 1994 tarihleri arasında, başlıca “Kafa Kaidesi Cerrahisi ve Mikronöroşirürji” konusunda fellow olarak çalışarak klinik etkinliklere katıldım ve ayrıca laboratuvar (mikroşirürji laboratuvarı ve kadavra ameliyathanesinde) çalışmaları yaptım. 
George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kürsüsü, Washington, DC, ABD’de, Prof. Dr. Laligam N. Sekhar’ın yanında, Mayıs 1993 - Mayıs 1994 döneminde, “Kafa Kaidesi Cerrahisi ve Mikronöroşirürji” alanlarında klinik çalışma ile birlikte kadavra diseksiyonu ve mikroşirürji laboratuvarlarında çalışmalar yaparak 1 yıllık international fellowship  programını tamamladım.  
Askerlik hizmetimi, 15.10.1992 ile 15.12.1992 tarihleri arasında Ankara Etimesgut 600 Yataklı Hava Hastanesi’nde  yerine getirdim.  
Uzmanlık eğitimimi tamamladığım 24.10.1991 tarihinden askerlik hizmetime başladığım 15.10.1992 tarihine kadar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda uzman olarak çalıştım.
Nöroşirürji uzmanlık eğitimim sırasında, 1989’da ikinci defa, yine Zürih Üniversite Hastanesi’nde Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’in Kliniği’nde, klinik gözlem yapmak ve mikronöroşirürji laboratuvarında çalışmak gayesi ile bulundum.
Nöroşirürji uzmanlık eğitimim sırasında, 1988’de, klinik gözlemde bulunmak ve mikronöroşirürji laboratuvarında çalışmak amacıyla, Zürih Üniversite Hastanesi’nde Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’in Kliniği’nde bulundum.
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında, 01 Kasım 1985 ile 24 Ekim 1991 tarihleri arasında “Nöroşirürji İhtisası (Beyin ve Sinir Cerrahisi İhtisası)” yaptım.
“Mecburi Hizmet Yasası” gereğince, 6 Ekim 1983 - 30 Ekim 1985’te pratisyen hekim olarak çalıştım. Bu dönem içinde sağlık ocağı hekimliği, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nde il Sağlık Müdür Yardımcılığı ve İl Sağlık Müdür vekilliği görevlerinde bulundum.

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroşirürji Derneği
Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği
Travma ve Acil Cerrahi Derneği
New York Academy of Sciences
American Association for the Advancement of Science
National Geographic Society

NÖROŞİRÜRJİ UZMANLIK TEZİ
Mustafa Bozbuğa: Deneysel Akut Medulla Spinalis Travmasında Kronik Alfa Tokoferol Kullanımının Lipid Peroksidasyon Üzerine Etkisi. Uzmanlık tezim olarak kabul edildi, 24.10.1991.
ANATOMİ DOKTORA (PhD) TEZİ
Mustafa Bozbuğa: Yeni bir kafa tabanı cerrahisi yaklaşımı olarak “Trans-sylvian anterior temporal transkavernöz transklinoidal transpetroz apeks yaklaşımının tanımlanması ve irdelenmesi” Anatomi doktora tezim olarak kabul edildi, 17.09.2004.
FELSEFE DOKTORA (PhD) TEZİ, Tez hazırlama aşamasındayım…
Mustafa Bozbuğa: “Tıp Praksisinin Felsefi Temelleri”, …

KİTAPLAR  VE KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI:  
1.      “Greenberg MS: Handbook of Neurosurgery. Florida, Greenberg Graphics, Inc., Third edition, 1994” künyeli 854 sayfalık kitap Türkçe olarak hazırlanmıştır. Bu kitabın çevirisi, redaksiyonu, dizgisi, sayfa düzenlemesi ve grafikleri ile baskı öncesi tüm hazırlıkları, tümüyle masaüstü yayıncılık teknolojisi kullanılarak, Dr. Mustafa Bozbuğa tarafından gerçekleştirilmiştir. Kitap, “Nöroşirürji Elkitabı” adıyla Nobel Tıp Kitabevleri yayını olarak 1996 yılında yayınlanmıştır.
2.      “Kenneth W. Lindsay and Ian Bone: Neurology and Neurosurgery Illustrated. Edinburgh London Philadelphia Toronto Sydney and Tokyo, Churchill Livingstone, Third edition, 1997” künyeli 572 sayfalık kitap Türkçe olarak hazırlanmıştır. Bu kitabın çevirisi, redaksiyonu, dizgisi Dr. Mustafa Bozbuğa tarafından gerçekleştirilmiştir. Kitap, “Resimli Açıklamaları ile Nöroloji ve Nöroşirürji” adıyla Nobel Tıp Kitabevleri yayını olarak 2000 yılında yayınlanmıştır.
3.      Ben Greenstein, Adam Greenstein: Color Atlas of Neuroscience: Neuroanatomy          and Neurophysiology. Stuttgart, New York, Thieme, 2000” künyeli 438 sayfalık kitap Dr. Mustafa Bozbuğa editörlüğünde, ‘Nörobilim Renkli Atlası: Nöroanatomi ve Nörofizyoloji’ adı ile Türkçe olarak hazırlanmıştır.  Kitap, Nobel Tıp Kitabevleri yayını olarak 2004 yılında çıkmıştır.
4.      Keith L. Moore, Arthur F. Dalley: Clinically Oriented Anatomy. Lippincott Williams & Wilkins, Fourth edition künyeli kitabın çevirisinde çevirmen olarak yer almaktayım. Kitap, Kliniğe Yönelik Anatomiadı ile Türkçe olarak hazırlanmış ve Nobel Tıp Kitabevleri yayını olarak yayımlanmıştır.
5.      Mustafa Bozbuğa, Işık Gürel: Üçüncü Ventrikül Tümörleri ve Cerrahi Yaklaşımlar. Türk Nöroşirürji Derneği, Temel Nöroşirürji II, Ankara, 1998, sayfa 177-196.
6.      Mustafa Bozbuğa, Işık Gürel: Serebrospinal Sıvı Fistülleri ve Tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği, Temel Nöroşirürji II, Ankara, 1998, sayfa 333-352.
7.      Dr. Mustafa Bozbuğa: Nörolojik Hastalıklarda Ameliyat Öncesi Değerlendirme, Yetişkinlerde ve Çocuklarda Ameliyat Öncesi Değerlendirme, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2002, sayfa 309-321.
8.      Dr. Mustafa Bozbuğa, Dr. Erhan Çelikoğlu: Mültisistem Travmalara Eşlik eden Kafa Travmaları, Travma, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2005, 1. Baskı, sayfa 635-645.
9.      Dr. Mustafa Bozbuğa: Nöroşirürji Soruları (Türk Nöroşirürji Yeterlik Sınavına Hazırlık), Editör: M. İbrahim Ziyal, Türk Nöroşirürji Derneği Yayını, 2006.
10.    Dr. Mustafa Bozbuğa, Dr. Hikmet Süslü: Transbazal Yaklaşım. Nöro-onkoloji. Türk Nöroşirürji Derneği Yayını, Baskı aşamasında.
11.    Dr. Mustafa Bozbuğa:Bel Omurgasının Dar Kanal Hastalığı” Sağlıklı Yaşam İçin Erken Tanı Rehberi, Ed. Cengiz Yakıncı, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2015, s. 42-43.
12.    Dr. Mustafa Bozbuğa:Beyin Damarı Anevrizması ve Subaraknoid Kanama” Sağlıklı Yaşam İçin Erken Tanı Rehberi, Ed. Cengiz Yakıncı, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2015, s. 44-45.
13.    Dr. Mustafa Bozbuğa:Beyin Tümörü” Sağlıklı Yaşam İçin Erken Tanı Rehberi, Ed. Cengiz Yakıncı, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2015, s. 46-47.
14.    Dr. Mustafa Bozbuğa:Karpal Tünel Sendromu” Sağlıklı Yaşam İçin Erken Tanı Rehberi, Ed. Cengiz Yakıncı, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2015, s. 152-153.
15.    Dr. Mustafa Bozbuğa:Trigeminal Nevralji” Sağlıklı Yaşam İçin Erken Tanı Rehberi, Ed. Cengiz Yakıncı, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2015, s. 242-243.
16.    Mustafa Bozbuğa, "Klinik Tanıda Geriçıkarım Kullanımı (Abduction as a Logical Method in Clinical Diagnosis)", VI. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Vedat Kamer, Şafak Ural, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2016, Kitap Bölümü, sayfalar 59-65.
17.    Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa:Klinik Uygulamaların Felsefi Temelleri – Philosophical Basis of Clinical Praxis”, Liderlik ve Genel Klinik Yönetimi, Ed: Cengiz Yakıncı, Baskı aşamasında, 2017. 
18.    Mustafa Bozbuğa, "Felsefe ve Hekimlik", Urla Felsefe Günleri, Yayına Hazırlayanlar: Şafak Ural, Mahmut Tolon, Etki Yayınları, İzmir, Haziran 2017, Kitap Bölümü, sayfalar 155-164.
19.    Mustafa Bozbuğa, "Sağlığın ve Hastalığın Ontolojisi", Urla Felsefe Günleri, Yayına Hazırlayanlar: Şafak Ural, Mahmut Tolon, Etki Yayınları, İzmir, Haziran 2017, Kitap Bölümü, sayfalar 165-177.
20.    Mustafa Bozbuğa, "Tıpta ve Tıbbi Uygulamalarda Puslu Mantık (Fuzzy Logic in Medicine and Medical Applications)", VII. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Vedat Kamer, Şafak Ural, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Kitap Bölümü, Hazırlık aşamasında.
21.    Mustafa Bozbuğa, "Tıpta Yaşam ve Ölüm", Editör: A. Kadir Çüçen, Baskı aşamasında.

ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLAR:  
22.    Kıraç Türker, Mustafa Bozboğa, Orhan Barlas, M. İnan Turantan, Ali Canbolat, Umur Kaya: Orbita Tümörleri (33 Olgu Üzerinde Klinik Çalışma). Tıp Fak Mecm  51:611-618, 1988.
23.    Türker K, Bozboğa M, Turantan Mİ, Canbolat A, Barlas O, Hepgül K, Gökay H: Meningiomas of the Orbit. Med Bull İstanbul  22:179-184, 1989.
24.    M.İ. Turantan, M. Bozboğa, S. Birgören, K.T. Hepgül, K. Türker, U. Kaya: Travmatik Oksipital Kondil Kırığı. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek  1:84-86, 1989.
25.    A. Hamzaoğlu, İ. Turantan, M. Bozboğa, A. Arıtamur, K. Hepgül, U. Kaya: Torakolomber Fraktürlerin Cerrahi Tedavisinde "Rod-Sleeve" Yöntemi. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek  1:97-103, 1989.
26.    Bozboğa M, Turantan İ, Hiçdönmez T, Hepgül KT, Türker K, Kaya U: Diastematomyelia. Turkish Neurosurgery Suppl  1:75-80, 1989.
27.    İzgi N, Bozboğa M, Hamamcıoğlu MK, Döşoğlu M, Kırış T, Canbolat A, Altuğ T: The Effects of Selenium and Alpha-Tocopherol on the Free Radicals in an Experimental Model of Acute Spinal Cord Injury. Turkish Neurosurgery  1:119-123, 1990.
28.    Talât Kırış, Mustafa Bozboğa, İnan Turantan, Kıraç Türker, Ali Canbolat, Nail İzgi, Kemal Hepgül, Metin Orakdöğen, Hüsamettin Gökay, Umur Kaya: Arka Çukur Tümörlerinin Epidemiyolojisi. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek  2:19-22, 1990.
29.    Kemal Hepgül, Kıraç Türker, Talât Kırış, Mustafa Bozboğa, Nail İzgi, Umur Kaya: Serebellar Hemanjioblastomalar. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek  2:29-32, 1990.
30.    Mustafa Bozboğa, Talât Kırış, İnan Turantan, Nail İzgi, Kemal Hepgül, Kıraç Türker, Umur Kaya: Arka Çukur Meningiomaları. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek  2:43-47, 1990.
31.    Nail İzgi, Mustafa Bozboğa, Talât Kırış, İnan Turantan, Kemal Hepgül, Kıraç Türker, Umur Kaya: Arka Çukur Epidermoid ve Dermoid Tümörleri. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek  2:65-69, 1990.
32.    İnan Turantan, Mustafa Bozboğa, Nail İzgi, Talât Kırış, Kemal Hepgül, Kıraç Türker, Umur Kaya: Arka Çukur Anevrizmaları. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek  2:162-166, 1990.
33.    Ali Canbolat, Mustafa Bozboğa, Nail İzgi, Murat Döşoğlu, Kıraç Türker: A. Cerebri Anterior Distal Segment Anevrizmaları (12 Vaka Üzerindeki klinik çalışma). Tıp Fak Mecm  54:601-606, 1991.
34.    Mustafa Bozboğa, Nail İzgi, Kıraç Türker, Kemal Hamamcıoğlu, Ali Canbolat, İnan Turantan, Orhan Barlas, Faruk Ünal, Kemal Hepgül, Umur Kaya: Kranyal Arteriovenöz Malformasyonlar (88 Olguda Klinik Çalışma). Türk Nöroşirürji Dergisi  2:110-114, 1991.
35.    Ali Canbolat, M. Kemal Hamamcıoğlu, Orhan Barlas, Nail İzgi, Mustafa Bozboğa: Kafaiçi Anevrizmalarında Erken Cerrahi Girişim. Tıp Fak Mecm  55:33-43, 1992.
36.    Bozboğa M, Türker K, İzgi N, Ünal F, Hepgül K, Turantan Mİ, Canbolat A, Barlas O: Occipital Arteriovenous Malformations (Clinical experience on 10 occipital AVM patients). Med Bull İstanbul  25:43-50, 1992.
37.    Unal OF, Hepgul KT, Turantan MI, Bozboga M, Yazıcıoglu E: Extracranial Carotid Artery Aneurysm in a Child: Misdiagnosed As A Parapharyngeal Abscess (Case Report). The Journal of Otolaryngology, Le Journal d'Oto-rhino-laryngologie  21:108-111, 1992. 
38.    Bozboga M, Unal F, Hepgul K, Izgi N, Turantan MI, Turker K: Fracture of the Occipital Condyle. Spine 17:1119-1121, 1992.
39.    Ali Canbolat, Mustafa Bozboğa, M. Kemal Hamamcıoğlu, Çağatay Önal, Murat Döşoğlu, Orhan Barlas, Nail İzgi, Faruk Ünal, Sinan Çetin: Erken Anevrizma Cerrahisi. Tıp Fak Mecmuası, 57;3:23-31, 1994 .
40.    M. Bahadır Güven, Mustafa Bozboğa, A. Nail İzgi, Kıraç Türker, Umur Kaya: Radikal Oksijen Metabolitleri ve Santral Sinir Sisteminde Posttravmatik Sekonder Hasar. Van Tıp Dergisi 1:50-57, 1994.
41.    Bozboga M, Canbolat A, Savas A, Turker K: Aneurysm Arising From the Medial Branch of the Superior Cerebellar Artery (Case Report). Acta Neurochir (Wien) 138:1013-1014, 1996.
42.    Mustafa Bozbuğa, Erhan Çelikoğlu, Gürsel Polat, Ayhan Kara, Kâmil Diriker, Işık Gürel: Epidural Hematomların Konservatif Tedavisi (86 Olguda Klinik Deneyim). Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 4:39-44, 1998.
43.    Mustafa Bozbuğa, Gürsel Polat, Erhan Çelikoğlu, Kâmil Diriker, Işık Gürel: Travmatik Lezyonlar için Kafa Tabanı Yaklaşımları (26 Olguda Klinik Deneyim). Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 4:45-52, 1998.
44.    Mustafa Bozbuğa, Çiçek Bayındır, Gürsel Polat, Erhan Çelikoğlu, Kâmil Diriker, Işık Gürel: Kafa Tabanı Cerrahisi (91 Olguda Klinik Deneyim). Klinik Gelişim 11:522-529, 1998.
45.    Bozbuğa  M: Total Removal of a Giant Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma Using the Combination of the Subtemporal-Preauricular Infratemporal Fossa Approach and the Facial Translocation Approach: A Technical Note. Med Bull İstanbul 31(1): 88-94, 1998.
46.    Bozboga M, İzgi N, Canbolat A: The Effects of Chronic Alpha-tocopherol Administration on Lipid Peroxidation in an Experimental Model of Acute Spinal Cord Injury. Neurosurg Rev 21:36-42, 1998,  PubMed PMID: 9584284.
47.    Mustafa Bozbuga, Adnan Ozturk, Zafer Arı, Kayıhan Sahinoglu, Bulent Bayraktar, Gursel Polat, Isık Gurel: Surgical anatomy of the temporal bone and measurements of the skull base for transpetrosal approaches. Okajimas Folia Anat Jpn 75(1):33-39, May, 1998,  PubMed PMID: 9715083.
48.    Adnan Ozturk, Mustafa Bozbuga, Bulent Bayraktar, Zafer Arı, Kayıhan Sahinoglu, Gursel Polat, Isık Gurel: Surgical anatomy and morphometric analysis of the optico-chiasmatic apparatus, optic canal and sphenoid ridge. Okajimas Folia Anat Jpn 75(6):319-322, March, 1999,  PubMed PMID: 10217950.
49.    Mustafa Bozbuga, Adnan Ozturk, Bulent Bayraktar, Zafer Arı, Kayıhan Sahinoglu, Gursel Polat, Isık Gurel: Surgical anatomy and morphometric analysis of the occipital condyles and foramen magnum. Okajimas Folia Anat Jpn 75(6):329-334, March, 1999,  PubMed PMID: 10217952.
50.    Bozbuga M, Izgi N, Polat G, Gurel I: Posterior fossa epidural hematomas: observations on a series of 73 cases. Neurosurg Rev.  1999;22(1):34-40,  PubMed PMID: 10348205.
51.    Bozbuga M, Ozturk A, Arı Z, Sahinoglu K, Gurel I: Surgical anatomic evaluation of cervical uncinate process for ventral and ventrolateral subaxial decompression. Okajimas Folia Anat Jpn 76(4):193-6, October 1999,  PubMed PMID: 10565202.
52.    Bozbuğa M, Polat G, Diriker K, Gürel I: Cranial Base Approaches to Intracranial Complex Aneurysms (Clinical Experience in 18 Consecutive Patients). Med Bull İstanbul 32(1):56-64, 1999.
53.    Dr. Erhan Çelikoğlu, Dr. Ayçiçek Çeçen, Dr. Hikmet Turan Süslü, Dr. Mevlüde Delatioğlu, Dr. Mustafa Bozbuğa: Rathke Kesesi Kisti Apsesi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 11(3):923-927, 2000.
54.    Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Kayıhan Şahinoğlu, Zafer Arı, Bülent Bayraktar, Işık Gürel: Kafa Tabanının Eksternal Yüzünde Cerrahi Anatomik Morfometrik Analiz. Morfoloji Dergisi  10(1-2):40-43, 2002.
55.    Adnan Öztürk, Mustafa Bozbuğa, Zafer Arı, Kayıhan Şahinoğlu, Bülent Bayraktar, Işık Gürel: Posterolateral Kranyum Yüzey Anatomisi ile İntrakranyal Yapılar Arasındaki Topografik İlişki. Morfoloji Dergisi  10(1-2):44-47, 2002.
56.    Ayçiçek Çeçen, Hikmet Süslü, Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Bülent Bayraktar, Zafer Arı, Feridun Vural, Kayıhan Şahinoğlu: Arteria Carotis İnterna ve Nervus Opticus’un Cerrahi Açığa Konmasını Artırmak için Kemik Rezeksiyonu (Teknik Çalışma). Morfoloji Dergisi  10(1-2):48-52, 2002.
57.    Dr. Erhan Çelikoğlu, Dr. Hikmet Turan Süslü, Dr. Mevlüde Delatioğlu, Dr. Ayçiçek Çeçen, Dr. Tayfun Hakan, Dr. Mustafa Bozbuğa: Rapid spontaneous resolution of an acute epidural hematoma. Bir Akut Epidural Hematomun Hızlı Spontan Rezolüsyonu. Ulus Travma ve Acil Cerrahi Dergisi – Turkish J Trauma Emerg Surg  8(2):126-8, 2002,  PubMed PMID: 12038023.
58.    Dr. Hikmet Turan Süslü, Dr. Erhan Çelikoğlu, Dr. Ayçiçek Çeçen, Dr. Mevlüde Delatioğlu, Dr. Mustafa Bozbuğa: Self migrating intracranial bullets. İntrakranyal Mermi Çekirdeklerinin Kendiliğinden Hareketi. Ulus Travma ve Acil Cerrahi Dergisi – Turkish J Trauma Emerg Surg  8(3):185-188, 2002,  PubMed PMID: 12181767.
59.    Arif Şanlı, Mustafa Paksoy, Cenk Evren, Mustafa Bozbuğa, Mürvet Çilcan: İntrakranyal yayılımlı jüvenil nazofarenks anjiyofibromu: Olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 5(2):95-99, 2003.
60.    Turan Süslü H, Çelikoğlu E, Çeçen A, Bozbuğa M: Gliosarcoma in medial temporal lobe: case report. Journal of Neurological Sciences. 21: 4, 2004, Turkish.
61.    Bozbuga M, Ozturk A, Ari Z, Sahinoğlu K, Bayraktar B, Cecen A: Morphometric evaluation of subaxial cervical vertebrae for surgical application of transpedicular screw fixation. Spine  2004 Sep 1;29(17):1876-80,  PubMed PMID: 15534408.
62.    Bozbuga M, Boran BO, Bayindir C: Tuberculoma of the cavernous sinus. The Internet Journal of Neurosurgery 2(2), 2005.
63.    Bozbuga M, Celikoglu E, Boran BO: Hydatid cyst of the craniocervical junction: case report. Neurosurgery 2005 Jul;57(1):193; discussion E193,  PubMed PMID: 15987558.
64.    Boran BO, Kızılçay G, Bozbuga M: Ventriküloperitoneal şant disfonksiyonu. Türk Nöroşirürji Dergisi 15(2):148-151, 2005.
65.    Hikmet Turan Süslü, İlker Güleç, Bilge Bilgiç, Çiçek Bayındır, Mustafa Bozbuğa: Temporal Bölgede Dural Metastatik Prostat Adenokarsinomu: Olgu Sunumu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, XVI(2):102-105, 2005.
66.    Turan Süslü H, Çelikoğlu E, Çeçen A, Bozbuğa M: A statistical analysis for the identification of factors effecting prognosis of civilian patients with cranial gunshot wounds. Turkish J Trauma Emerg Surg - Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 2005 Jul; 11(3):206-11; Turkish,  PubMed PMID: 16100665.
67.    Boran BO, Barut N, Akgün C, Çelikoğlu E, Bozbuğa M: Hafif kafa travması olgularında bilgisayarlı tomografi endikasyonları - Indications for computed tomography in patients with mild head injuries. Turkish J Trauma Emerg Surg - Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi  2005 Jul; 11(3):218-224; Turkish,  PubMed PMID: 16100667.
68.    Turan Süslü H, Çelikoğlu E, Çeçen A, Bozbuğa M: Soliter ve multipl beyin metastazlarının cerrahi tedavisi – Surgical management of single and multiple brain metastases. Journal of Neurological Sciences 2005;22(3):348-356.
69.    Boran BO, Akgun C, Bozbuga M: Calvarial remodelling for the treatment of scaphocephaly in a 4-month-old boy: case report. Turkish Neurosurgery 2005 Vol: 15 No: 1, 40-44.
70.    Turan Süslü H, Çelikoğlu E, Çeçen A, Bozbuğa M: The association between arachnoid cyst and subdural hygroma and spontaneous resolution of subdural higroma. Journal of Neurological Sciences Turkish. 22(4):62; 417-420, 2005.
71.    Hülya Gözü, Bilge Bilgiç, Jülide Hazneci, Haluk Sargın, Fatih Erkal, Mehmet Sargın, Berkant Sönmez, Ekrem Orbay, Mesut Şeker, Mustafa Bozbuğa, Çiçek Bayındır: Is Ki-67 Index an Useful Labeling Marker for Invasion of Pituitary Adenomas? Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, (2005) 4 : 107-113.
72.    Hikmet Turan Süslü, İlker Güleç, Mustafa Bozbuğa: Acute Cranial Epidural Hematoma Related to Breech Delivery ın a Neonate with Congenital Anomaly. The Internet Journal of Neurosurgery 2006; 3(2).
73.    Hikmet Turan Süslü, İlker Güleç, Mustafa Bozbuğa: Makat Gelişi Doğuma Bağlı Yenidoğan Spinal Epidural Hematomu. Türk Nöroşirürji Dergisi 2006;16(2):122-125.
74.    Bozbuga M, Boran BO, Sahinoglu K: Surface anatomy of the posterolateral cranium regarding the localization of the initial burr-hole for a retrosigmoid approach. Neurosurg Rev 2006 Jan;29(1):61-63, Epub 2005 Oct 15,  PubMed PMID: 16228239.
75.    Sargin H, Gozu H, Bircan R, Sargin M, Avsar M, Ekinci G, Yayla A, Gulec I, Bozbuga M, Cirakoglu B, Tanakol R: A case of McCune-Albright syndrome associated with Gs alpha mutation in the bone tissue. Endocr J. 2006 Feb;53(1):35-44,  PubMed PMID: 16543670.
76.    Boran BO, Boran P, Barut N, Akgun C, Celikoglu, Bozbuga M: Evaluation of mild head trauma in pediatric population. Pediatric Neurosurgery 2006;42(4):203-207, PubMed PMID: 16714859.
77.    Mustafa Bozbuğa, Hikmet Turan Süslü, İlker Güleç, Çiçek Bayındır: Dev Tümörler ve Kompleks Lezyonlar için Kombine Kafa Tabanı Yaklaşımları. Türk Nöroşirürji Dergisi 2006;16(2):95-104.
78.    Celikoglu E, Boran BO, Bozbuga M: Abscess formation in Rathke’s cleft cyst: report of two cases. Neurology India. 2006 Jun;54(2):213-214,  PubMed PMID: 16804275.
79.    Erhan Celikoglu, Tayfun Hakan, Mustafa Bozbuga: Cystic schwannoma of the falx cerebri. J Clin Neurosci.  2007 Jun;14(6):589-92. Epub 2007 Mar 26,  PubMed PMID: 17382548.
80.    Mustafa Bozbuğa, Hikmet Turan Süslü, İlker Güleç, Gökhan Kızılçay, Çiçek Bayındır: Petroklival Bölge Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım Tercihleri ve Klinik Tecrübeler. Türk Nöroşirürji Dergisi 2007;17(1):22-32.
81.    Mustafa Bozbuğa, Hikmet Turan Süslü, İlker Güleç, Bilge Bilgiç, Çiçek Bayındır: Removal of Clival Chordoma in an Adolescent Through Combined Pterional Transsylvian and Anterior Temporal Approach. Turkish Neurosurgery 2007, Vol: 17, No: 1, 55-59,  PubMed PMID: 17918681
82.    Hikmet Turan Süslü, İlker Güleç, Mustafa Bozbuga: Frontal Bone and Epidural Tuberculosis. Turkish Neurosurgery 2008, Vol: 18, No: 1, 78-81.  PubMed PMID: 18382984.
83.    Mustafa Bozbuga, Hikmet Turan Süslü: Aneurysmal Bone Cyst of the Sphenoid Bone Extending into the Ethmoid Sinus, Nasal Cavity and Orbita in a Child. Turkish Neurosurgery 2009, Vol: 19, No: 2, 172-176.  PubMed PMID: 19431130.
84.    Hikmet Turan Süslü, Aycicek Cecen, Alp Karaaslan, Ali Börekçi, Mustafa Bozbuga: Primary Spinal Hydatid Disease. Turkish Neurosurgery 2009, Vol: 19, No: 2, 186-188.  PubMed PMID: 19431133.
85.    Barut N, Kale A, Turan Suslu H, Ozturk A, Bozbuga M, Sahinoğlu K: Original Article: Evaluation of the bony landmarks in transcondylar approach. British Journal of Neurosurgery, June 2009; 23(3): 276-281. PubMed PMID: 19533459.
86.    Hikmet Turan Süslü, Mustafa Bozbuga, Yasin Kibar, Nail Demirel: Frontal Meningioma After Postoperative Cranial İrradiation for Posterior Fossa Meningioma. Sinir Sistemi Cerrahisi Derg 2(4):183-187, 2009.
87.    Aygül Doğan Çelik, Zerrin Yuluğkural, Şaban Gürcan, Ercüment Ünlü, Mustafa Bozbuğa: İmmunkompetan Bir Hastada Gelişen Serebral Nokardiyoz. Türk Mikrobiyol Cem Derg (2010) 40(1): 11-15.          ISSN 0258 – 2171
88.    Suslu HT, Bozbuga M, Ozturk A, Sahinoglu K: Surface anatomy of the transverse sinus for the midline infratentorial supracerebellar approach. Turkish Neurosurgery  2010, Vol: 20, No: 1, 39-42.    PMID: 20066620
89.    Bozbuga M, Gulec I, Suslu HT, Bayindir C. Bilateral Lhermitte-Duclos disease. Neurol India, 2010;58:309-311.
90.    Hikmet Turan Suslu, Mustafa Bozbuga: Primary Brain Tumors Associated with Cerebral Aneurysm: Report of Three Cases. Turkish Neurosurgery 2011, Vol: 21, No: 2, 216-221.
91.    Hikmet Turan Suslu, Mustafa Bozbuga, Cicek Bayindir: Cerebral Tuberculoma Mimicking High Grade Glial Tumor. Turkish Neurosurgery 2011, Vol: 21, No: 3, 427-429.
92.    Erhan Celikoglu, Hikmet Turan Suslu, Julide Hazneci, Mustafa Bozbuga: The relation between surgical cleavage and preoperative neuroradiological findings in intracranial meningiomas. European Journal of Radiology. 05/2011.
93.    Mustafa Bozbuga, Hikmet Turan Suslu, Tufan Hicdonmez, Cicek Bayindir: Primary cerebellopontine angle craniopharyngioma in a patient with Gardner syndrome. Journal of Clinical Neuroscience 18 (2011) 300-301.   PMID: 21216148.
94.    Turan Suslu H, Gayretli O, Coskun O, Bozbuga M, Serifoglu L, Gurses IA: Anatomical and morphometrical evaluation of the jugular tubercle. Br. J Neurosurg 2014 Mar 17 (Online 1-4).
95.    Mustafa Bozbuğa, Hikmet Turan Süslü: Surgical Management of Symptomatic Posterior Circulation Aneurysms. Sinir Sistemi Cerrahisi Derg 4(2):95-100, 2014.

ULUSAL VE ULUSLARARASI MESLEKİ KATILIMLAR
(KURS & KONGRE & SEMPOZYUM)
1.       Türk Nöroşirürji Derneği Sempozyumu, Ankara, 24 Mayıs 1986.
2.        Türk Nöroşirürji Derneği 1. Bilimsel Kongresi, Mersin, Mayıs 1987.
3.      Türk Nöroşirürji Derneği 2. Bilimsel Kongresi, Antalya, 23-25 Mayıs 1988.
4.      17th Middle East Neurosurgical Society Congress, Antalya, May 25-28, 1988.
5.      The Neurosurgical Course of The European Association of Neurosurgical Societies, Amsterdam, The Netherlands, September, 1988.
6.      Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya, 14-18 Mayıs 1989.
7.      The Neurosurgical Course of The European Association of Neurosurgical Societies, Warnemunde, GDR, September, 1989.
8.      1st International Bakırköy Days of Neuroscience, İstanbul, June 15-17, 1990.
9.      Türk Nöroşirürji Derneği 5. Bilimsel Kongresi, İzmir, Mayıs 1991.
10.    The European Association of Neurosurgical Societies Winter Meeting, Thessaloniki, Greece, 27-29 February 1992.
11.    “Kafa Kaidesi Cerrahisi ve Stereotaktik Nöroşirürji,” İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri, İstanbul 7-8 Mayıs 1992.
12.    “The Decade of The Brain, An International Conference”, Washington, DC, USA, September 10-14 , 1993. 
13.    “The First International Workshop on Surgery of the Intracranial Venous System”, Osaka, Japan, September 12-14, 1994.
14.    Türk Nöroşirürji Derneği 9. Bilimsel Kongresi, İzmir, 9-14 Nisan 1995.
15.    Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, İzmir, 24-28 Mayıs 1996.
16.    Türk Nöroşirürji Derneği Sonbahar Sempozyumu, İstanbul, 26-27 Ekim 1996.
17.    Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, 16-20 Mayıs 1997.
18.    Uluslararası Katılımlı IV. Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.
19.    I. Selçuk Kafa Tabanı&Kranyofasiyal Cerrahi Günleri, Konya, 5-7 Eylül 1997.
20.    II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, 30 Eylül-4 Ekim 1997.
21.    Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 1998.
22.    Türk Nöroşirürji Derneği Spinal Cerrahi Grubu, Spinal Enstrümentasyon Uygulamalı Kursu, İstanbul, 17 Ekim 1998.
23.    Türk Nöroşirürji Derneği Sonbahar Sempozyumu, İstanbul, 28-29 Kasım 1998.
24.    World Federation of Neurosurgical Society Course, İstanbul, 15-16 May 1999.
25.    Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 17-19 Mayıs 1999.
26.    Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Anatomi Kongresi, Antalya, 25-30 Ekim 1999.
27.    Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, Antalya, 17-21 Mayıs 2000.
28.    Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Toplantısı, İstanbul, 24 Mayıs 2000.
29.    Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, 22-26 Mayıs 2001.
30.    Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Edirne, 03-07 Eylül 2001.
31.    Türk Nöroşirürji Derneği Sonbahar Sempozyumu, Hidrosefali, 01-04 Kasım 2001.
32.    Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Günleri, Onkoloji, İstanbul, 07-09 Kasim 2001.
33.    Türk Nöroşirürji Derneği Kafa Tabanı Cerrahisi Grubu, Anterior Fossa ve Orbitaya Cerrahi Yaklaşımlar Kursu, İstanbul, 30 Kasım – 01 Aralık 2001 (Konuşmacı olarak katıldım).
34.    Türk Nöroşirürji Derneği Genç Nöroşirürjiyenler Komitesi I. Sempozyumu, Türkiye’de Nöroşirürji Eğitimi, İstanbul, 22 – 23 Aralık 2001.
35.    IV. International Congress on Cerebral Venous System and IV. International Congress on Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society, İstanbul, June 03-08, 2002.
36.    5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery (EATES), 01-05 October 2002, İstanbul Convention & Exhibition Center (ICEC), İstanbul, Turkey.
37.    Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Mayıs 2003.
38.    Türk Nöroşirürji Derneği, Stereotaktik Nöronavigasyon Kursu, Antalya, 20-24 Mayıs 2003.
39.    Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil Günleri, Beyin Tümörlerinin Mikrocerrahisi Eğitim Programı, Ankara, 26-29 Mayıs 2003.
40.    Türk Nöroşirürji Derneği, Eğitim Kursu, Serebrovasküler Cerrahi, Kuşadası, 29 Ekim – 03 Kasım 2003 (Eğitmen olarak görevli katıldım).
41.    Türk Nöroşirürji Derneği, Eğitim Kursu, Kafa Travmaları, Ağrı Tedavisi ve Fonksiyonel Nöroşirürji, Kuşadası, 22 – 27 Mart 2004 (Eğitmen olarak görevli katıldım).
42.    II. Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil Günleri, Kritik Lokalizasyonlu Beyin Tümörlerinin Mikrocerrahisi Eğitim Programı, Ankara, 05-07 Nisan 2004.
43.    Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, Antalya, 22-26 Mayıs 2004.
44.    Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Konya, 26-30 Ağustos 2004.
45.    2nd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, September 30 – October 03, 2004, Antalya, Turkey.
46.    Türk Nöroşirürji Derneği 1. Öğretim ve Eğitim Kurultayı, Kuşadası - Aydın, 19 Mart 2005.
47.    Türk Nöroşirürji Derneği Nöro-onkoloji Sempozyumu, ‘Moleküler Boyuttan Kliniğe,’  31 Mart – 1 Nisan 2005, İstanbul, Turkey.
48.    Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.
49.    Aegean Spine Review – 2005, A World Spine Society  Course, November 6-12, 2005, İzmir, Turkey.
50.    Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği  I. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 01-04 Aralık 2005.
51.    IV. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 13-16 Nisan 2006.
52.    Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.
53.    Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği  II. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 16-19 Kasım 2006.
54.    Türk Nöroşirürji Derneği-TURNOG Nöroonkolojik Cerrahide Ülkemizin Durumu: Standardizasyon ve Hedeflerin Belirlenmesi, Sonbahar Sempozyumu, 1-2 Aralık 2006, İstanbul.
55.    4. Nöropatik Ağrı Sempozyumu, Antalya, 1-4 Mart 2007.
56.    Türk Nöroşirürji Derneği 3. Öğretim ve Eğitim Kurultayı, Kuşadası - Aydın, 24 Mart 2007.
57.    Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2007.
58.    Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği - Lomber Dejeneratif Spinal Hastalık Sempozyumu, 12 Mayıs 2007, İstanbul.
59.    5th Meeting of The Asian Society for Neuro-oncology, November 2-4, 2007, Hilton Hotel & Convention Center, İstanbul, Türkiye.
60.    Türk Nöroşirürji Derneği Kafa Kaidesi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Uluslararası Katılımlı Sonbahar Sempozyumu, 14-15 Aralık 2007, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul.
61.    Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, 18-22 Nisan 2008.
62.    Türk Nöroşirürji Derneği TURNOG Nöro-onkoloji Sempozyumu, İstanbul, 2-3 Mayıs 2008.
63.    Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Sempozyumu – Nanonöroşirürji, Pineal Bölge Lezyonlarında Tedavi Stratejileri, 16 Mayıs 2008, Point Otel -  İstanbul.
64.    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı VI. Feyyaz Berkay Günleri, Limbik ve Paralimbik Bölge Tümörleri Cerrahisi, 16-17 Ekim 2008, 
İstanbul.
65.    Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IV. Bilimsel Kongresi, 7-10 Kasım 2008, SuSesi Otel -  Antalya.
66.    2nd International Levantine Forum: Advances in Neurological Surgery, 13-16 November, 2008, Antalya, Turkey.
67.    Türk Nöroşirürji Derneği  Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu, Nöroonkolojik Cerrahide Yaklaşımlar, 28-29 Kasım 2008, İstanbul.
68.    Master Course for Middle Skull Base: Microanatomical Hands-On Dissection & Surgical Video Discussion Symposium, Turin, Italy, March 06-07/2009.
69.    Türk Nöroşirürji Derneği, Mültidisipliner Nöro-onkoloji Sempozyumu, İstanbul Marriott Hotel Asia, İstanbul, 3-4 Nisan 2009.
70.    The 9th Helsinki Live Demonstration Course in Operative Microneurosurgery: June 1 -5, 2009, University Hospital of Helsinki, in Helsinki, Finland.
71.    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı ve Nöroradyoloji Bilim Dalı tarafından düzenlenen, uluslararası katılımlı  “Serebrovasküler
Lezyonların Tedavisinde Mikronöroşirürjikal ve Endovasküler Yöntemler
– Canlı Demonstrasyon Kursu”, 12-14 Ekim 2009,  İstanbul.
72.    Türk Nöroşirürji Derneği, Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu. Glial Tümörler, Hipofiz Adenomları, Meningiomlar. İstanbul The Marmara Hotel, İstanbul, 25-26 Aralık 2009.
73.    Sağlık Bakanlığı Organ ve Doku Nakli İstanbul Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun bakım Eğitimi adlı ileri düzeyde akademik içerikli sempozyum. Taksim Elite World Hotel, 6 Oc
ak 2010, İstanbul.
74.    1. Uludağ Nöroşirürji Kış Sempozyumu, 04-07 Mart 2010, Bursa.
75.    Türk Nöroşirürji Derneği, IV. Mültidisipliner Nöro-onkoloji Sempozyumu, İstanbul Marriott Hotel Asia, İstanbul, 2-3 Nisan 2010.
76.    Türk Nöroşirürji Derneği, Serebrovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu. Trakya Üniversitesi, Edirne, 25-26 Eylül 2010.
77.    Türk Nöroşirürji Derneği, Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu. Glial Tümörler, Meningiomlar. İstanbul Barbaros Point Hotel, İstanbul, 17-18 Aralık 2010.
78.    Klinik Vasküler Biyoloji Derneği, Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi, 12-15 Mayıs 2011, Antalya.
79.    Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VII. Bilimsel Kongresi, 22-25 Eylül 2011, Ilıca Hotel Çeşme, İzmir.
80.    XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 27-30 Ekim 2011, Antalya.
81.    Türk Nöroşirürji Derneği, Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu TURNOG – “YENİ OLAN NE VAR” SEMPOZYUMU. İstanbul Barbaros Point Hotel, İstanbul, 23-24 Aralık 2011.
82.    “Approaches to Vascular Lesions” - Turkish Neurosurgical Society Pre-Meeting Course, April 4, 2014, Antalya, Turkey.
83.    Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, 4-8 Nisan 2014.
84.    Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği X. Bilimsel Kongresi, Ilıca Otel Çeşme, İzmir,     25-28 Ekim 2014.
85.    Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, 17-21 Nisan 2015.
86.    II. Urla Felsefe Günleri, Urla, 30-31 Ekim 2015.
87.    VI. Mantık Çalıştayı, Artvin, 26-29 Mayıs 2016.
88.    III. Urla Felsefe Günleri, Urla, 13-15 Ekim 2016.
89.    Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği XII. Bilimsel Kongresi, Fethiye – Muğla, 13-16 Ekim, 2016
90.    Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, 30 Mart-02 Nisan 2017.
91.    VII. Mantık Çalıştayı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Samsun, 29-30 Haziran 2017.

ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE BİLDİRİLERİ
Periyodik olarak 1-4 yılda bir düzenlenen ve bilimsel hakem kurulu olan Uluslararası düzeyde tanınmış bir cemiyet veya dernek tarafından düzenlenen kongre veya sempozyumda sunulan ve özeti yayımlanan sözel bildiri yazarlığı:  

1.      Bozboğa M, Turantan İ, Hiçdönmez T, Hepgül KT, Türker K, Kaya U: Diastematomyelia. 17th Middle East Neurosurgical Society Congress, Antalya 1988.

2.      İnan Turantan, Mustafa Bozboğa, Serdar Birgören, Kemal Hepgül, Kıraç Türker, Umur Kaya: Travmatik Oksipital Kondil Fraktürü. Türk Nöroşirürji Derneği 2. Bilimsel Kongresi, Antalya 1988.

3.      Azmi Hamzaoğlu, İnan Turantan, Mustafa Bozboğa, Ayhan Arıtamur, Kemal Hepgül, Umur Kaya: Torakolomber Fraktürlerin Cerrahi Tedavisinde “Rod-Sleeve” Yöntemi. Türk Nöroşirürji Derneği 2. Bilimsel Kongresi, Antalya 1988.

4.      Mustafa Bozboğa, Talât Kırış, İnan Turantan, Nail İzgi, Kemal Hepgül, Kıraç Türker, Umur Kaya: Arka Çukur Meningiomaları. Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya 1989.

5.      İnan Turantan, Mustafa Bozboğa, Nail İzgi, Talât Kırış, Kemal Hepgül, Kıraç Türker, Umur Kaya: Arka Çukur Anevrizmaları. Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya 1989.

6.      Talât Kırış, Mustafa Bozboğa, İnan Turantan, Kıraç Türker, Ali Canbolat, Nail İzgi, Kemal Hepgül, Metin Orakdöğen, Hüsamettin Gökay, Umur Kaya: Arka Çukur Tümörlerinin Epidemiyolojisi. Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya 1989.

7.      Kemal Hepgül, Kıraç Türker, Talât Kırış, Mustafa Bozboğa, Nail İzgi, Umur Kaya: Serebellar Hemanjioblastomalar. Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya 1989.

8.      Nail İzgi, Mustafa Bozboğa, Talât Kırış, Kemal Hepgül, İnan Turantan, Metin Orakdöğen, Umur Kaya: Arka Çukur Epandimomaları. Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya 1989.

9.      Nail İzgi, Mustafa Bozboğa, Talât Kırış, İnan Turantan, Kemal Hepgül, Kıraç Türker, Umur Kaya: Arka Çukur Dermoid ve Epidermoid Tümörleri. Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya 1989.

10.    Kemal Hepgül, Mustafa Bozboğa, Talât Kırış, Nail İzgi, İnan Turantan, Metin Orakdöğen, Umur Kaya: Serebellar Astrositomalar. Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya 1989.

11.    Mustafa Bozboğa, İnan Turantan, Nail İzgi, Serdar Birgören, Talât Kırış, Umur Kaya: Travmatik Posterior Fossa Hematomları. Türk Nöroşirürji Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya 1989.

12.    Mustafa Bozboğa, Nail İzgi, Kıraç Türker, M. Kemal Hamamcıoğlu, Ali Canbolat, Faruk Ünal, İnan Turantan, Kemal Hepgül, Orhan Barlas: Arteriovenöz Malformasyonlar (88 Olguda Klinik Çalışma). Türk Nöroşirürji Derneği 5. Bilimsel Kongresi, İzmir 1991 (Poster ve sözlü bildiri olarak sunuldu).

13.    Ali Canbolat, Mustafa Bozboğa, M. Kemal Hamamcıoğlu, Çağatay Önal, Murat Döşoğlu, Orhan Barlas, Nail İzgi, Faruk Ünal: Anevrizmal Subaraknoid Kanamalarda Erken Cerrahi Girişim. Türk Nöroşirürji Derneği 5. Bilimsel Kongresi, İzmir 1991 (Poster ve sözlü bildiri olarak sunuldu).

14.    Ali Canbolat, Çağatay Önal, Kemal Hepgül, Mustafa Bozboğa, Cumhur Kılınçer, Feyza Karagöz, Sait Miyandoabçi: Dev Fistülöz Tip İntrakranyal Arteriovenöz Malformasyonlarda Cerrahi Yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği 6. Bilimsel Kongresi, Nevşehir, 1992.

15.    K. Ohata, K. Nagai, Y. Mitsuhashi, M. Bozboğa, A. Hakuba: Occlusion of Sigmoid Sinus after Transpetrosal Approach. The First International Workshop on Surgery of the Intracranial Venous System, Osaka, Japonya, Eylül 12-14, 1994.

16.    Mustafa Bozbuğa, Kâmil Diriker, İ. Hakkı Cengiz, Gürsel Polat, Işık Gürel: Kafa Kaidesi Yaklaşımları. Türk Nöroşirürji Derneği 9. Bilimsel Kongresi, İzmir, 9-14 Nisan 1995.

17.    Mustafa Bozbuğa, Kâmil Diriker, Gürsel Polat, Işık Gürel: Kompleks intrakranyal anevrizmaların cerrahi tedavisinde kafa tabanı yaklaşımları. Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, İzmir, 24-28 Mayıs 1996.

18.    Mustafa Bozbuğa, Kayıhan Şahinoğlu, Zafer Arı, Adnan Öztürk, Gürsel Polat, Bülent Bayraktar, Işık Gürel: Transpetrozal Yaklaşımlar için Petroklival Bölgenin Morfometrik Analizi. Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, 16-20 Mayıs 1997.

19.    Mustafa Bozbuğa, Gürsel Polat, Erhan Çelikoğlu, Çiçek Bayındır, Sedat Dalbayrak, Sedat Çelikel, Halûk Özsaraç, Kâmil Diriker, Işık Gürel: Kafa Tabanı Yaklaşımları (49 Olguda Klinik Deneyim). Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, 16-20 Mayıs 1997.

20.    Kâmil Diriker, İ. Hakkı Cengiz, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa, Gürsel Polat, Ayçiçek Özmen, Şükrü İnan, Işık Gürel: Gecikmiş Travmatik İntraserebral Hematomlar. Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, 16-20 Mayıs 1997.

21.    Erhan Çelikoğlu, Kâmil Diriker, Mustafa Bozbuğa, Sedat Çelikel, Gürsel Polat, Niyazi Kalyoncu, Işık Gürel: Ağır Kafa Travmalı Hastalarda Bir Prognoz Tahmin Modeli. Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, 16-20 Mayıs 1997.

22.    Adnan Öztürk, Zafer Arı, Mustafa Bozbuğa, Kayıhan Şahinoğlu, Bülent Bayraktar, Gürsel Polat, Ali Galip Zebitay, Işık Gürel: Petroklival Bölgenin Cerrahi Anatomi Açısından Diseksiyonu ve Morfometrik Analizi. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.

23.    Zafer Arı, Mustafa Bozbuğa, Kayıhan Şahinoğlu, Adnan Öztürk, Bülent Bayraktar, Gürsel Polat, Işık Gürel: Orbitozigomatik Osteotominin Değişik Yaklaşımlara Göre Fonksiyonel Etkisi. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.

24.    Zafer Arı, Kayıhan Şahinoğlu, Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Bülent Bayraktar, Gürsel Polat, Canan Kabaca, Işık Gürel: Kranyo-orbital Zigomatik Yaklaşımın Kadavralarda Uygulanması ve bu Yaklaşıma Yönelik Morfometrik Analiz. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.

25.    Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Kayıhan Şahinoğlu, Zafer Arı, Bülent Bayraktar, Gürsel Polat, Canan Kabaca, Işık Gürel: Ekstrem Lateral Transkondiler Transjuguler Yaklaşım için Kadavra Diseksiyonu ve Morfometrik Analiz. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.

26.    Adnan Öztürk, Zafer Arı, Mustafa Bozbuğa, Kayıhan Şahinoğlu, Bülent Bayraktar, Gürsel Polat, Işık Gürel: Foramen Magnum ve Condylus Occipitalis’lerin Cerrahi Anatomisi. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.

27.    Mustafa Bozbuğa, Kayıhan Şahinoğlu, Zafer Arı, Adnan Öztürk, Gürsel Polat, Bülent Bayraktar, Işık Gürel: Kadavra ve Kuru Kranyumlarda Diseksiyon, Kafa Tabanı Yaklaşımlarının Uygulanması ve Morfometrik Çalışma. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.

28.    Mustafa Bozbuğa, Kayıhan Şahinoğlu, Zafer Arı, Adnan Öztürk, Gürsel Polat, Bülent Bayraktar, Işık Gürel: Optico-chiasmatic Apparatus, Canalis Opticus ve Processus Clinoideus Anterior’un Cerrahi Anatomisi. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.

29.    Kayıhan Şahinoğlu, Mustafa Bozbuğa, Zafer Arı, Adnan Öztürk, Gürsel Polat, Bülent Bayraktar, Ahmet Kocakuşak, Işık Gürel: Kadavralarda Genişletilmiş (Bazal) Frontal Yaklaşım Uygulanması ve bu Yaklaşım için Morfometrik Analiz. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.

30.    Kayıhan Şahinoğlu, Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Zafer Arı, Gürsel Polat, Bülent Bayraktar, Ali Galip Zebitay, Işık Gürel: Kafa Tabanının Eksternal Yüzünde Cerrahi Anatomik Morfometrik Analiz. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.

31.    Kayıhan Şahinoğlu, Mustafa Bozbuğa, Zafer Arı, Adnan Öztürk, Gürsel Polat, Bülent Bayraktar, Işık Gürel: Lateral ve Posterior Kranyum Yüzey Anatomisi ile İntrakranyal Yapılar Arasındaki Topografik İlişki ve Bunların Cerrahi Kullanılabilirliği. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.

32.    Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Kayıhan Şahinoğlu, Zafer Arı, Gürsel Polat, Bülent Bayraktar, Ahmet Kocakuşak, Işık Gürel: Subtemporal Transkavernöz Transpetroz Apeks Yaklaşımı için Kadavra Diseksiyonu ve Morfometrik Analiz. Uluslararası Katılımlı Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 1-5 Eylül 1997.

33.    Mustafa Bozbuğa, Erhan Çelikoğlu, Gürsel Polat, Ayhan Kara, Kâmil Diriker, Işık Gürel: Epidural Hematomların Konservatif Tedavisi (86 Olguda Klinik Deneyim). II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, 30 Eylül-4 Ekim 1997.

34.    Mustafa Bozbuğa, Gürsel Polat, Erhan Çelikoğlu, Kâmil Diriker, Işık Gürel: Travmatik Lezyonlar için Kafa Tabanı Yaklaşımları (26 Olguda Klinik Deneyim). II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, 30 Eylül-4 Ekim 1997.   

35.    Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa, Gürsel Polat, Sedat Dalbayrak, Kâmil Diriker, Işık Gürel: Torakolomber Vertebra Yaralanmalarında Transpediküler Vida Fiksasyonu. II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, 30 Eylül-4 Ekim 1997.

36.    Sedat Dalbayrak, Erhan Çelikoğlu, Sedat Çelikel, Mustafa Bozbuğa, Niyazi Kalyoncu, Şükrü İnan, Mesut Yılmaz, Işık Gürel: Servikal Mültisegmental Spondilotik Miyelopatide Anterior Dekompresyon ve THSP ile Kombine Füzyon. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 17-19 Mayıs 1999.

37.    İnan Şükrü, Çelikoğlu Erhan, Dalbayrak Sedat, Bozbuğa Mustafa, Kalyoncu Niyazi, Yılmaz Mesut, Gürel Işık: Karpal Tünel Sendromunda Klinik Muayene ve Elektrofizyolojik İncelemenin Yanı Sıra Manyetik Rezonans Görüntülemenin Yeri. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 17-19 Mayıs 1999.

38.    Sedat Dalbayrak, Mustafa Bozbuğa, Şükrü İnan, Niyazi Kalyoncu, Osman Soy, Işık Gürel: Omurganın Ekinokok Enfeksiyonları. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 17-19 Mayıs 1999.

39.    Mustafa Bozbuğa, Niyazi Kalyoncu, Erhan Çelikoğlu, Sedat Dalbayrak, Şükrü İnan, Osman Soy, Işık Gürel: Travmatik Lezyonlar için Kafa Tabanı Yaklaşımları. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 17-19 Mayıs 1999.

40.    Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Zafer Arı, Kayıhan Şahinoğlu, Bülent Bayraktar: Subaksiyel Servikal Vertebralarda Transpediküler Vida Fiksasyonu için Morfometrik Değerlendirme. V. Ulusal Anatomi Kongresi, Antalya, 25-30 Ekim 1999.

41.    Mustafa Bozbuğa, Adnan Öztürk, Zafer Arı, Bülent Bayraktar, Kayıhan Şahinoğlu, Işık Gürel: Ventral ve Ventrolateral Subaksiyel Dekompresyon için Servikal Unsinat Proçesin Cerrahi Anatomik Değerlendirilmesi. V. Ulusal Anatomi Kongresi, Antalya, 25-30 Ekim 1999.

42.    Ayhan Kara, Mesut Yılmaz, Sedat Dalbayrak, Mustafa Bozbuğa, Erhan Çelikoğlu, Ayçiçek Çeçen, Işık Gürel: Nörolojik Tablosu Bilgisayarlı Tomografi Bulguları ile Açıklanamayan Kafa Travmalı Hastalarda Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi. Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, Antalya, 17-21 Mayıs 2000.

43.    Ayçiçek Çeçen, Tayfun Hakan, Mevlüde Delatioğlu, Mustafa Bozbuğa: Posterior Fossa Epidural Hematomları. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, 22-26 Mayıs 2001.

44.    M. Bozbuğa, A. Öztürk, A. Çeçen, B. Bayraktar, H. Süslü, H. Tanyeli, Ç. Kutlu, A.Ç. Kale, Z. Arı,  K. Şahinoğlu: Processus clinoideus anterior’un rezeksiyonu, canalis opticus’un açılması ve dural serbestleştirmenin nervus opticus ve arteria carotis interna’nın açığa konmasındaki etkilerinin morfometrik analizi. VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Edirne, 3-7 Eylül 2001.

45.    Ayçiçek Çeçen, Hikmet Süslü, Adnan Öztürk, Zafer Arı, Kayıhan Şahinoğlu, Feridun Vural, Mustafa Bozbuğa: Processus Clinoideus Anterior’un Rezeksiyonu ile birlikte “Optic Unroofing” İşleminin Getirdiği Avantajlar. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.

46.    Hikmet Süslü, Erhan Çelikoğlu, Ali Sena Börü, Jülide Hazneci, Mustafa Bozbuğa: Sivil Kranyal Ateşli Silah Yaralanmalarında Prognostik Faktörler Üzerine İstatistiksel Bir Çalışma. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.

47.    Erhan Çelikoğlu, Tayfun Hakan, Mevlüde Delatioğlu, Gökhan Kızılçay, Mustafa Bozbuğa: Üçüncü Ventrikül Tümörlerine İnterhemisferik Yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.

48.    Mustafa Bozbuğa, Ayçiçek Çeçen, Jülide Hazneci, Nehir Barut, Çiçek Bayındır: Pontin Yerleşim Gösteren Soliter Kolorektal Karsinom Metastazı olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.

49.    Tayfun Hakan, Erhan Çelikoğlu, Ayçiçek Çeçen, Fügen Vardar Aker, Çiçek Bayındır, Mustafa Bozbuğa: Disembriyoplastik Nöroepitelyal Tümörler: Üç Olgunun Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.

50.    Tayfun Hakan, Gökhan Kızılçay, Nehir Barut, Erhan Çelikoğlu, Fügen Aker, Mustafa Bozbuğa: Primer Serebellar Dev Hücreli Varyant Glioblastom: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.

51.    Erhan Çelikoğlu, Tayfun Hakan, Mevlüde Delatioğlu, Jülide Hazneci, Mustafa Bozbuğa: Hipofiz Adenomunu Taklit Eden Nadir İntrasellar Kitleler. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.

52.    Mevlüde Delatioğlu, Erhan Çelikoğlu, Tayfun Hakan, Gökhan Kızılçay, Mustafa Bozbuğa: Torakal Spinal Tüberkülozun Primer Cerrahi Tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 03-08 Haziran 2002.

53.    Jülide Hazneci, Mevlüde Delatioğlu, Gökhan Kızılçay, Erhan Çelikoğlu, Hikmet Süslü, Mustafa Bozbuğa: Kranyoservikal Bileşkeye Yerleşen Hidatik Kist: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Mayıs 2003.

54.    Mevlüde Delatioğlu, Jülide Hazneci, Gökhan Kızılçay, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa: Cerrahi Yöntemle Tedavi Edilen Spinal Enfeksiyonlar. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Mayıs 2003.

55.    Tayfun Hakan, Nehir Barut, N. Özdemir Barışçı, Ayçiçek Çeçen, Mustafa Bozbuğa: Normal Görünümlü Manyetik Rezonans Tetkikinden Sonraki Beş Ay İçinde Gelişen Agresif Glioblastom: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Mayıs 2003.

56.    Erhan Çelikoğlu, Mevlüde Delatioğlu, Nehir Barut, Tayfun Hakan, Mustafa Bozbuğa: Atipik Yerleşim Gösteren Schwannoma: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Mayıs 2003.

57.    H. Süslü, A. Çeçen, A. Öztürk, E. Çelikoğlu, B. Bayraktar, K. Şahinoğlu, İ. Güleç, Z. Arı, M. Bozbuğa, N. Taşkara: Arteria ophthalmica’nın cerrahi anatomi yönünden incelenmesi. Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Konya, 26-30 Ağustos 2004.

58.    Mustafa Bozbuga, Erhan Celikoglu, Ilker Gulec, Hikmet Suslu, Aycicek Cecen, Julide Hazneci: Clival Tumors: 9-Year Experience. 2nd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, September 30 – October 03, 2004, Antalya, Turkey.

59.    Mustafa Bozbuga, Erhan Celikoglu, Aycicek Cecen, Hikmet Suslu, Ilker Gulec, Gokhan Kızılcay: Tumors of the Third Ventricle. 2nd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, September 30 – October 03, 2004, Antalya, Turkey.

60.    Mustafa Bozbuga, Erhan Celikoglu, Hikmet Suslu, Ilker Gulec, Aycicek Cecen: Surgical Approaches to the Complex Aneurysms of the Anterior Circulation and their Results. 2nd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, September 30 – October 03, 2004, Antalya, Turkey.

61.    H. Sargın, H. Gözü, M. Sargın, R. Bircan, G. Ekinci, A. Yayla, B. Çırakoğlu, M. Bozbuğa R. Tanakol: Kemik dokuda GS alpha (GSa) mutasyonu ile birlikte seyreden değişik bir Mccune-Albright Sendrom olgusu: Poliostatik fibröz displazi, subklinik hipertiroidizm ve akromegali. 27. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2004.

62.    Boran BO, Boran P, Barut N, Akgun C, Celikoglu E, Bozbuga M: Evaluation of mild head injury in pediatric population. 29th Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies (UP-149), 2005.

63.    Mustafa Bozbuğa, Hikmet Süslü, İlker Güleç, Erhan Çelikoğlu, Jülide Hazneci: Dev tümörler ve kompleks lezyonlar için kombine kafa tabanı yaklaşımları. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.

64.    Hikmet Süslü, Nehir Barut, Jülide Hazneci, Cem Akgün, Ulaş Erzincan, İlker Güleç, Mustafa Bozbuğa: Karpal tünel sendromu nedeniyle opere edilen hastalarda postoperatif ensizyon yeri problemlerinin önlenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.

65.    Hikmet Süslü, İlker Güleç, Nehir Barut, Ulaş Erzincan, Mustafa Bozbuğa: Kranyal epidural tüberküloz apsesi. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.

66.    Jülide Hazneci, Hikmet Süslü, İlker Güleç, Çiğdem Kahriman, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa: Kranyal meningiomlu olgularımızdaki klinik deneyimlerimiz. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.

67.    Hikmet Süslü, İlker Güleç, Gökhan Kızılçay, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa: Mültifokal kranyal yerleşim gösteren yüksek grade’li glial tümörler. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.

68.    Hikmet Süslü, İlker Güleç, Nehir Barut, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa: Tiroid kanserli hastalarda santral sinir sistemi metastazları. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.

69.    Hikmet Süslü, İlker Güleç, Gökhan Kızılçay, Güven Yörükoğlu, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa: Omurga ve omurilik tümörleri. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.

70.    Burak Boran, Nehir Barut, Cem Akgün, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa: Hafif kafa travması olgularında bilgisayarlı tomografi endikasyonları. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.

71.    Hikmet Süslü, Cem Akgün, İlker Güleç, Jülide Hazneci, Çiğdem Kahriman, Mustafa Bozbuğa: Travma nedeniyle yapılmış bilgisayarlı beyin tomografisi ile tesadüfen saptanan yaygın intrakranyal kalsifikasyonlar. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.

72.    İlker Güleç, Hikmet Süslü, Mustafa Bozbuğa, Erhan Çelikoğlu: Subaraknoid kanamalı anevrizma olgularında lamina terminalis ve Liliquist membranının fenestrasyonunun hidrosefali gelişme insidensi üzerine etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.

73.    Mustafa Bozbuğa, İlker Güleç, Hikmet Süslü, Erhan Çelikoğlu: Foramen magnum sendromu ile prezante olan tromboze PİCA anevrizması. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.

74.    Burak Boran, Gökhan Kızılçay, Mustafa Bozbuğa: Ventriküloperitoneal şant disfonksiyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.

75.    Hikmet Süslü, Ayçiçek Çeçen, Gökhan Kızılçay, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa: Yenidoğanda doğum travmasına bağlı spinal epidural hematom. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.

76.    Hikmet Süslü, Cem Akgün, İlker Güleç, Çiğdem Kahriman, Mustafa Bozbuğa: Pediatrik hastalarda büyüyen fraktürler. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.

77.    Burak Boran, Cem Akgün, Mustafa Bozbuğa: Dört aylık bebekte skafosefalinin tedavisi için yeniden şekillendirme: teknik sunum. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 27-31 Mayıs 2005.

78.    Bozbuga M, Boran BO, Sahinoglu K: Surface Anatomy of the Posterolateral Cranium Regarding the Retrosigmoid Approach. 3rd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, Nov 5-8  2006 / Turkey.

79.    Kızılçay Gökhan, Süslü Hikmet, Güleç İlker, Çelikoğlu Erhan, Bozbuğa Mustafa: Petroklival kitlelerde cerrahi yaklaşım tercihi. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.

80.    Süslü Hikmet, Güleç İlker, Akgün Cem, Bozbuğa Mustafa: Supratentoriyal hemanjiyoblastoma. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.

81.    Güleç İlker, Bozbuğa Mustafa, Süslü Hikmet: Delici aletle süperior orbital fisür yaralanması. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.

82.    Hazneci Jülide, Çelikoğlu Erhan, Süslü Hikmet, Börekçi Ali, Çeçen Ayçiçek, Bozbuğa Mustafa: İntrakranyal meningiomlarda cerrahi klivajın preoperatif nöroradyolojik bulgularla ilişkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.

83.    Güleç İlker, Bozbuğa Mustafa, Süslü Hikmet, Bayındır Çiçek: Bilateral Lhermitte Duclos hastalığı: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.

84.    Bozbuğa Mustafa, Güleç İlker, Süslü Hikmet, Bayındır Çiçek: Serebellopontin açıda yerleşen kranyofaringiom olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.

85.    Bozbuğa Mustafa, Süslü Hikmet, Kahriman Çiğdem, Çelikoğlu Erhan: Kombine trans-sylvian ve anterior temporal yaklaşım ile rezeke edilen intradural klivus kordoması. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.

86.    Bozbuğa Mustafa, Süslü Hikmet, Güleç İlker, Erzincan Ulaş, Kibar Yasin: Çocukta sfenoid sinüs anevrizmal kemik kisti. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.

87.    Çeçen Ayçiçek, Süslü Hikmet, Barut Nehir, Kahriman Çiğdem, Erzincan Ulaş, Börekçi Ali, Bozbuğa Mustafa: Erişkin serebellar gangliogliom olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.

88.    Süslü Hikmet, Güleç İlker, Barut Nehir, Bozbuğa Mustafa: Spinal intradural kurşuna bağlı kauda ekuina hasarı. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.

89.    Çeçen Ayçiçek, Süslü Hikmet, Kızılçay Gökhan, Erzincan Ulaş, Akgün Cem, Kibar Yasin, Bozbuğa Mustafa: Spinal dermoid kist olgusunda pre-operatif tanı. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.

90.    Süslü Hikmet, Kızılçay Gökhan, Barut Nehir, Çeçen Ayçiçek, Bozbuğa Mustafa: Meningomyeloselli yenidoğanda makat gelişine bağlı gelişen paryetal epidural hematom. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-02 Mayıs 2006.

91.    H. Süslü, İ. Güleç, A. Çeçen, N. Barut, M. Bozbuğa: Yetişkinde Primer Sakral Kist Hidatik. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği II. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 16-19 Kasım 2006.

92.    M. Bozbuğa, İ. Güleç, H. Süslü, Ç. Bayındır: Foramen Magnum ve Suprasellar Lokalizasyonlarda Mültisentrik Yerleşimli Meningiom Olgusu. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği II. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 16-19 Kasım 2006.

93.    M. Bozbuğa, İ. Güleç, H. Süslü, Ç. Bayındır: Kafa Tabanı Cerrahisi Tecrübemiz. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği II. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 16-19 Kasım 2006.

94.    Hamamcıoğlu Mustafa Kemal, Uzun Cem, Arslan Alp, Şimşek Osman, Kılınçer Cumhur, Hiçdönmez Tufan, Bozbuğa Mustafa: Genişletilmiş Translabirent Girişim Yoluyla Pontoserebellar Köşe Tümörü Cerrahisi. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, 18-22  Nisan  2008.

95.    Hamamcıoğlu Mustafa Kemal, Özdemir Hüseyin, Şimşek Osman, Gencer Alper, Hiçdönmez Tufan, Bozbuğa Mustafa, Çobanoğlu Sebahattin: İntraoperatif DSA ve Balon Kompresyon Yardımıyla Dev Karotid-Oftalmik Anevrizmanın Kliplenmesi: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, 18-22  Nisan  2008.

96.    Mustafa Kemal Hamamcioglu, Mustafa Bozbuga, Cumhur Kilincer, Tufan Hicdonmez, Sebahattin Cobanoglu: Management of Giant Hyperostotic Bone-Invasive Frontobasal Meningioma. 2nd International Levantine Forum: Advances in Neurological Surgery, 13-16 November, 2008, Antalya, Turkey.

97.    Turan Süslü Hikmet, Çeçen Ayçiçek, Karaaslan Alp, Şerifoğlu Luay, Bozbuğa Mustafa: Çocukta Spinal Burkitt Lenfomaya Bağlı Paraparezi. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, KKTC, 17-21 Nisan 2009.

98.    Barut Nehir, Kale Ayşin, Turan Süslü Hikmet, Öztürk Adnan, Bozbuğa Mustafa, Şahinoğlu Kayıhan, Demirel Nail: Transkondiler Yaklaşımda Oksipital Kondil ve Foramen Magnum Anatomisi. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, KKTC, 17-21 Nisan 2009.

99.    Turan Süslü Hikmet, Barut Nehir, Kale Ayşin, Öztürk Adnan, Bozbuğa Mustafa, Şahinoğlu Kayıhan, Kibar Yasin: Transkondiler Yaklaşımda Hipoglossal Kanal Anatomisi. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, KKTC, 17-21 Nisan 2009.

100.  Turan Süslü Hikmet, Karaaslan Alp, Çeçen Ayçiçek, Kaya Mustafa, Bozbuğa Mustafa: Primer Torakal Kist Hidatik Hastalığı. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, KKTC, 17-21 Nisan 2009.

101.  Turan Süslü Hikmet, Kahriman Çiğdem, Karaaslan Alp, Demirel Nail, Börekçi Ali, Bozbuğa Mustafa: Paranasal Sinüsite Bağlı Subdural Ampiyem. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, KKTC, 17-21 Nisan 2009.

102.  Mustafa Kemal Hamamcıoğlu, Mustafa Bozbuğa, Cumhur Kılınçer, Osman Şimşek, Sebahattin Çobanoğlu: Supraorbital Key-Hole Kranyotomi ile Anevrizma Cerrahisi. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, 14-18 Mayıs 2010.

103.  Mustafa Kemal Hamamcıoğlu, Zeki Dağlıoğlu, Mustafa Bozbuğa, Tufan Hiçdönmez, Osman Şimşek, Sebahattin Çobanoğlu: Atipik İntraserebral Hematom veya İntratümöral Hemoraji Gösteren Beyin Tümörleri. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, 14-18 Mayıs 2010.

104.  Yasin Kibar, Hikmet Turan Süslü, Mustafa Bozbuğa: Glial Tümör ile Karışabilen Talamik Dev Demyelinizan Hastalık Plağı. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, 14-18 Mayıs 2010.

105.  Mustafa Kemal Hamamcıoğlu, Mustafa Bozbuğa, Tufan Hiçdönmez, Cumhur Kılınçer, Osman Şimşek, Sebahattin Çobanoğlu: Kranyal “Key-Hole” Yaklaşımlar. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, 14-18 Mayıs 2010.

106.  Hikmet Süslü, Mustafa Bozbuğa, Özcan Gayretli, Osman Coşkun, İlke Ali Gürses: Juguler Tüberkülün Anatomik ve Morfometrik Analizi. IX. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Antalya, 26 – 29 Ekim 2013.