Op. Dr. Mustafa Çağlar

  • İlgi Alanları: Kadın ürolojisi, Ürojinekoloji, İnkontinans, İdrar kaçırma, Çocuk ürolojisi, Çocuklarda İdrar kaçırma, Cinsel fonksiyon bozuklukları, İnfertilite, Kısırlık, Endoüroloji, Laparoskopik Ürolojik Cerrahi, Endoskopik Taş ve Tümör Cerrahisi, Prostat Kapalı ve Açık Cerrahisi, Ürodinami

Eğitim ve Uzmanlık
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık

Deneyim
Ordu Fatsa Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı (2003-2011)
Çarşamba Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı (2011-2016)

Mesleki Üyelik
Türk Üroloji Derneği
Ürolojik Cerrahi Derneği
Androloji Derneği
Samsun Tabip Odası

Kurs ve Sertifikalar
Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu Sertifikası