Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çalışkan

  • Uzmanlık Alanları: Biyokimya, Klinik Biyokimya

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
GATA - Biyokimya ve Klinik Biyokimya - Uzmanlık
İstinye Üniversitesi - Yrd. Doç. Dr

Deneyim
Np İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi  Medical Direktör
K:K:K:lığı Sağ. D. Bşk.lığı Sağlık ve Rapor Ş. Md.
Sarıkamış Asker Hastanesi    Baştabip
İst. Ok. Ve Eğt. Mrk. K.lığı 30 Ytk.lı İaşeli Revir Baştabibi ve Sağ. Ş. Md.

Mesleki Üyelikler
Askeri Tıbbiyeliler Derneği kurucu Üye