Yrd. Doc. Dr. Mustafa Çalışkan

  • Uzmanlık Alanları: Biyokimya, Klinik Biyokimya

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
GATA - Biyokimya ve Klinik Biyokimya - Uzmanlık
İstinye Üniversitesi - Yrd. Doç. Dr

İdari Görevler :
Np İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi  Medical Direktör
K:K:K:lığı Sağ. D. Bşk.lığı Sağlık ve Rapor Ş. Md.
Sarıkamış Asker Hastanesi    Baştabip
İst. Ok. Ve Eğt. Mrk. K.lığı 30 Ytk.lı İaşeli Revir Baştabibi ve Sağ. Ş. Md.

Mesleki Üyelik :
Askeri Tıbbiyeliler Derneği kurucu Üye