Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çolak

  • Uzmanlık Alanları: Omurga Cerrahisi, Yenidoğan doğumsal omurilik ve beyin hastalıkları, Boyun fıtığı, Bel fıtığı, Omurga kırıkları, Beyin tümörleri, Omurilik Tümörleri, Hidrosefali, Periferik Sinir Cerrahisi, Kafa travmaları, Sinir sıkışması
Eğitim ve Uzmanlık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi-İhtisas